Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukowanie po obu stronach arkusza papieru w drukarce laserowej HP

Skonfiguruj zadanie drukowania dwustronnego (dupleks) na drukarce laserowej HP, korzystając z ustawień sterownika druku.

Drukowanie po obu stronach papieru (Windows)

Użyj oprogramowania drukarki HP do skonfigurowania zadania drukowania dwustronnego (dupleks) na drukarce laserowej HP.

 1. Aby uniknąć problemów z kolejnością stron, włóż wystarczająco dużo arkuszy papieru do podajnika, aby zakończyć zadanie drukowania.

  Uwaga:

  Aby uniknąć zacięć papieru, nie należy drukować na obu stronach kopert, papieru fotograficznego, papieru z połyskiem lub folii przezroczystych. Nie należy drukować na papierze o gramaturze poniżej 60 g/m2 (16 funtów) i powyżej 105 g/m2 (28 funtów).

 2. Otwórz dokument, który ma zostać wydrukowany, a następnie kliknij opcję Plik > Drukuj.

 3. Kliknij Właściwości drukarki, Preferencje lub Konfiguracja drukarki, w zależności od tego, co się wyświetli.

  Zostanie wyświetlone okno Właściwości.

 4. Określ, czy strony mają mieć układ broszury czy tabletu.

  Wybierz opcję układu broszury lub tabletu

  Objaśnienie

  Opis

  1

  Układ broszury

  2

  Układ tabletu

 5. Na karcie Podstawowe wybierz opcje orientacji strony i układu, a następnie wybierz opcję Długa krawędź dla układu broszury lub Krótka krawędź dla układu tabletu z opcji Drukowanie dwustronne (ręczne).

  Ustawienia druku dwustronnego w systemie Windows dla drukarek laserowych HP
 6. Kliknij OK, a następnie Drukuj.

  Jeżeli drukarka nie drukuje automatycznie po drugiej stronie, wykonaj poniższe czynności, aby ręcznie włożyć kartki i wydrukować drugą stronę.

 7. Wyjmij wydrukowane strony z zasobnika wyjściowego, a następnie włóż je ponownie do podajnika zadrukowaną stroną w dół i górną krawędzią do środka.

 8. W zależności od modelu drukarki naciśnij przycisk Wznów, Wznów/Anuluj lub OK w celu zakończenia zlecenia drukowania.

Ustawienia druku dwustronnego mogą zostać zastosowane przy kolejnym zleceniu drukowania. Aby wrócić do drukowania jednostronnego, wybierz opcję Brak z menu Drukowanie dwustronne.

Drukowanie po obu stronach papieru (Mac)

Skonfiguruj zadania drukowania dwustronnego (dupleks) na komputerze Mac z drukarką HP.

 1. Aby uniknąć problemów z kolejnością stron, załaduj wystarczająco dużo arkuszy papieru do podajnika, aby zakończyć zadanie drukowania.

  Uwaga:

  Aby uniknąć zacięć papieru, nie należy drukować na obu stronach kopert, papieru fotograficznego, papieru z połyskiem lub folii przezroczystych. Nie należy drukować na papierze o gramaturze poniżej 60 g/m2 (16 funtów) i powyżej 105 g/m2 (28 funtów).

 2. Ustal, czy strony mają być odczytywane jako broszury czy tablety.

  Wybierz broszurę lub układ tabletu

  Objaśnienie

  Opis

  1

  Układ broszury

  2

  Układ tabletu

 3. Otwórz dokument, kliknij kolejno pozycje Plik > Drukuj oraz Wyświetl szczegóły.

  • Jeżeli opcja Ustawienia dwustronne jest dostępna, zaznacz pole wyboru, aby ją włączyć. Następnie z menu opcji drukowania nienazwane wybierz opcję Układ, a następnie wybierz opcję Oprawa wzdłuż dłuższej krawędzi dla układu broszury lub Oprawa wzdłuż krótszej krawędzi dla układu tabletu z menu Ustawienia dwustronne, a następnie kliknij polecenie Drukuj.

   Ustawienia druku dwustronnego w systemie macOS
  • Jeżeli opcja Ustawienia dwustronne nie jest dostępna, przejdź do następnego kroku.

 4. Z menu opcji drukowania nienazwane wybierz opcję Obsługa papieru, a następnie wybierz opcję Tylko nieparzyste z menu Strony do wydrukowania.

  Wybór najpierw stron nieparzystych do wydrukowania
 5. W zależności od typu drukarki wybierz jedno z następujących ustawień z menu Kolejność stron.

  • Zasobnik wejściowy papieru znajduje się z przodu drukarki: Wybierz opcję Odwrotnie

  • Zasobnik wejściowy papieru znajduje się w górnej, tylnej części drukarki: Wybierz opcję Automatycznie

 6. Kliknij polecenie Drukuj.

 7. Po wydrukowaniu stron usuń z zasobnika wszystkie niezadrukowane arkusze papieru.

 8. Wyjmij arkusze z zadrukowaną pierwszą stroną z zasobnika wyjściowego, a następnie załaduj je do zasobnika wejściowego.

  • Zasobnik wejściowy papieru znajduje się z przodu drukarki: Załaduj arkusze stroną zadrukowaną do góry i górną krawędzią dla układu broszury lub dolną krawędzią dla układu tabletu.

   Ponowne ładowanie stron do drukowania dwustronnego z przednim zasobnikiem papieru
  • Zasobnik wejściowy papieru znajduje się w górnej, tylnej części drukarki: Załaduj arkusze stroną zadrukowaną do dołu i górną krawędzią, dla układu broszury lub dolną krawędzią dla układu tabletu.

   Ponowne ładowanie stron do drukowania dwustronnego za pomocą tylnego zasobnika papieru
 9. Powróć do ustawień drukowanego dokumentu, a następnie wybierz opcję Tylko parzyste z menu Strony do wydrukowania.

 10. Wybierz opcję z menu Kolejność stron.

  • Zasobnik wejściowy papieru znajduje się z przodu drukarki: Wybierz opcję Normalny

  • Zasobnik wejściowy papieru znajduje się w górnej, tylnej części drukarki: Wybierz opcję Automatycznie

 11. Kliknij polecenie Drukuj.

Ustawienia druku dwustronnego mogą przenosić się do następnego zadania drukowania. Aby powrócić do drukowania jednostronnego, odznacz opcję Drukowanie dwustronne lub wybierz opcję Wszystkie strony w menu Strony do wydrukowania.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...