Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery stacjonarne HP – Komputer nie uruchamia się i emituje sygnał dźwiękowy lub miga dioda LED

Jedną z pierwszych rzeczy jakie komputer robi po uruchomieniu jest wykonanie testu sprzętowego, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo. Jeżeli komputer napotka błąd, może to oznaczać, że się nie uruchomi, a diody LED będą migać lub komputer będzie emitował sygnał dźwiękowy.

Wykonywanie resetu komputera

Wykonaj reset (lub reset sprzętowy), aby usunąć wszystkie informacje z pamięci komputera bez wymazywania jakichkolwiek danych osobistych.

Zresetuj zasilanie komputera stacjonarnego

Wykonaj reset zasilania komputera stacjonarnego.

 1. Wyłącz komputer.

 2. Odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne, a następnie odłącz przewód zasilający.

 3. Po odłączeniu przewodu zasilającego naciśnij i przytrzymaj przez około 15 sekund przycisk zasilania.

 4. Po wyczerpaniu kondensatorów podłącz przewód zasilający. Pozostaw odłączone urządzenia peryferyjne.

 5. Włącz komputer.

Zidentyfikuj kontrolkę LED lub sygnał dźwiękowy komputera stacjonarnego

Określone wzorce długiego i krótkiego migania diody LED lub sygnały dźwiękowe mogą pomóc w zidentyfikowaniu różnych problemów.

Uwaga:

Kontrolki diagnostyczne i sygnały dźwiękowe nie są dostępne we wszystkich modelach.

Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby uzyskać informacje na temat sekwencji kontrolek LED lub sygnału dźwiękowego.

 • Czerwona dioda LED miga, wskazując główną kategorię błędu (długie mignięcia).

 • Biała dioda LED miga, wskazując pomocniczą kategorię błędu (krótkie mignięcia).

 • Przerwa jednosekundowa (1) po ostatnim mignięciu liczby głównej.

 • Przerwa dwusekundowa (2) po ostatnim mignięciu liczby pomocniczej.

 • Sekwencje migania kodów błędów trwają do momentu odłączenia komputera lub naciśnięcia przycisku zasilania.

 • Sekwencje sygnałów kodów błędu są emitowane w przypadku pięciu (5) powtórzeń wzoru, a potem wyłączane.

Czerwona kontrolka miga dwa razy, a następnie dwa razy krótko miga biała kontrolka

Obszar główny (DXE) systemu BIOS został uszkodzony i binarny obraz odzyskiwania nie jest dostępny. Może się to również zdarzyć podczas aktualizacji systemu BIOS.

 1. Poczekaj, aż aktualizacje i zmiany zostaną zakończone.

 2. Spróbuj uruchomić odzyskiwanie Sure Start, jeśli aktualizacje nie są instalowane zgodnie z oczekiwaniami.

Czerwona kontrolka miga dwa razy, a następnie trzy razy miga krótko biała kontrolka

Ten stan wskazuje, że zasady wbudowanego kontrolera wymagają wpisania sekwencji klawiszy.

 1. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.

 2. Jeżeli problem nadal występuje, spróbuj rozpocząć odzyskiwanie Sure Start.

Czerwona kontrolka miga dwa razy, a następnie cztery razy krótko miga biała kontrolka

Ten stan wskazuje, że wbudowany kontroler sprawdza lub przywraca blok rozruchu.

 1. Poczekaj, aż komputer podejmie próbę odzyskania systemu BIOS.

 2. Jeżeli problem nie ustąpi po odczekaniu kilku minut, spróbuj rozpocząć odzyskiwanie Sure Start.

Czerwona kontrolka miga trzy razy, a następnie dwa razy krótko miga biała kontrolka

Ten stan wskazuje na potencjalną awarię pamięci.

Testy pamięci komputera

Użyj narzędzia konfiguracji systemu BIOS, aby przeprowadzenie autotest pamięci.

 1. Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony do komputera.

 2. Wyłącz komputer, ale pozostaw podłączony przewód zasilający.

 3. Włącz komputer, a następnie od razu naciśnij kilkakrotnie klawisz F10, aż otworzy się menu ustawień systemu BIOS.

 4. W narzędziu konfiguracji systemu BIOS za pomocą klawiszy strzałek wybierz pozycję Diagnostics, a następnie Memory test.

 5. Naciśnij klawisz Enter, a następnie wybierz Yes.

 6. Poczekaj aż test zostanie ukończony.

 7. Po zakończeniu testu zanotuj wyniki, a następnie naciśnij klawisz F10 , aby zapisać zmiany i zamknąć okno.

 8. Naciśnij klawisz Enter, aby wyjść i zapisać zmiany.

Ponownie zainstaluj moduły pamięci

Ponownie zainstaluj moduły pamięci wewnątrz komputera.

UWAGA:

Urządzenie to zawiera składniki, które mogą ulec uszkodzeniu wskutek wyładowań elektrostatycznych. Firma HP zaleca korzystanie z antystatycznej opaski na nadgarstek i pracy na podłożu bez wykładziny oraz używanie podkładki piankowej pochłaniającej napięcie elektrostatyczne w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia wskutek wyładowań elektrostatycznych.

 1. Wyłącz komputer, a następnie odłącz przewód zasilający oraz wszelkie inne przewody.

 2. Zdejmij panel boczny.

  Zdejmowanie panelu bocznego komputera stacjonarnego
 3. Odszukaj moduł pamięci.

  Aby odszukać lokalizację modułu pamięci, należy przejść do Obsługa klienta firmy HP, a następnie otworzyć Przewodnik konserwacji i serwisowania, który zawiera informacje o zainstalowanej w komputerze pamięci.

 4. Aby uziemić się i rozładować ładunek elektrostatyczny, połóż dłoń na obudowie komputera i dotknij drugą dłonią metalowej powierzchni lub uziemionego przedmiotu, na przykład metalowej części lampy.

 5. Ponownie zainstaluj moduły pamięci w komputerze, dopasowując nacięcia na modułach do klapek gniazda pamięci. Dociśnij moduł pamięci, aby umieścić go w odpowiednim miejscu.

 6. Załóż panel boczny, a następnie podłącz przewód zasilający.

 7. Włącz komputer.

 8. Przeprowadź testy w celu sprawdzenia, czy komputer może się uruchomić wraz z systemem operacyjnym Windows.

  Kontakt z centrum obsługi klienta HP w przypadku, gdy komputer nie uruchamia się w systemie Windows.

Wymień podzespół, którego dotyczy problem

Jeżeli po wykonaniu wszystkich poprzednio opisanych czynności problem nadal występuje, wymień podzespół, którego dotyczy problem.

Kontakt z centrum obsługi klienta HP aby ustalić termin naprawy lub wymiany produktu. W regionie Azji i Pacyfiku zostaniesz skierowany(-a) do lokalnego centrum serwisowego w swoim obszarze.

Aby potwierdzić stan gwarancji, przejdź do sekcji Sprawdzanie gwarancji produktu HP. W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.

Czerwona kontrolka miga trzy razy, a następnie trzy razy krótko miga biała kontrolka

Ten stan oznacza potencjalną awarię układu graficznego.

Kontakt z centrum obsługi klienta HP aby uzyskać dalszą pomoc.

Czerwona kontrolka miga trzy razy, a następnie cztery razy krótko miga biała kontrolka

Ten stan wskazuje na potencjalną awarię układu zasilania.

 1. Zredukuj konfigurację (procesor, płyta systemowa, zasilacz, 1 moduł DIMM) i spróbuj znaleźć uszkodzony podzespół.

 2. Jeszcze bardziej zmniejsz liczbę podzespołów, jeżeli problem nadal występuje.

 3. Przetestuj system za pomocą działającego zasilacza.

 4. Kontakt z centrum obsługi klienta HP aby uzyskać dalszą pomoc dotyczącą wymiany podzespołów, płyty systemowej, procesora (CPU) lub zasilacza, jeżeli problem nadal występuje.

Czerwona kontrolka miga trzy razy, a następnie ma miejsce pięć krótkich mignięć na biało

Ten stan wskazuje, że komputer nie wykrywa procesora (CPU).

Kontakt z centrum obsługi klienta HP w celu naprawy ze względu na usterkę płyty systemowej lub procesora.

Czerwona kontrolka miga trzy razy, a następnie sześć razy miga krótko biała kontrolka

Ten stan wskazuje, że procesor nie obsługuje włączonej funkcji.

Wyszukiwanie numeru produktu na komputerze

Odszukaj nazwę, numer i numer seryjny produktu na komputerze lub opakowaniu, w którym został dostarczony.

 • Na boku obudowy

  Lokalizowanie etykiety produktu na boku obudowy
 • Na górze lub z tyłu obudowy

  Lokalizowanie etykiety produktu na górze i z tyłu obudowy
 • Z przodu lub na boku obudowy

  Lokalizowanie etykiety produktu z przodu i na boku obudowy
 • Na opakowaniu, w którym został dostarczony komputer

  Lokalizowanie etykiety produktu

Zresetuj pamięć CMOS

Zresetuj dane CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) Twojego komputera.

UWAGA:

Urządzenie to zawiera składniki, które mogą ulec uszkodzeniu wskutek wyładowań elektrostatycznych. Firma HP zaleca korzystanie z antystatycznej opaski na nadgarstek i pracy na podłożu bez wykładziny oraz używanie podkładki piankowej pochłaniającej napięcie elektrostatyczne w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia wskutek wyładowań elektrostatycznych.

 1. Wyłącz komputer, odłącz przewód zasilający i wszelkie inne przewody od komputera.

 2. Upewnij się, że posiadasz numer modelu komputera, przejdź do Obsługa klienta firmy HP, a następnie przejdź do strony produktu dla swojego komputera.

 3. Otwórz dokument specyfikacji lub instrukcję serwisową, aby uzyskać informacje o płycie głównej, a następnie znajdź czynności, które należy wykonać w celu zresetowania pamięci CMOS.

  Instrukcje resetowania CMOS mogą nosić nazwę Kasowanie pamięci CMOS lub podobną.

  • Jeżeli instrukcja przedstawia czynności, które należy wykonać w celu zresetowania pamięci CMOS: Postępuj zgodnie z instrukcjami.

  • Jeżeli instrukcja nie przedstawia czynności, które należy wykonać w celu zresetowania pamięci CMOS: Kontynuuj wykonywanie poniższych czynności.

 4. Gdy komputer jest wyłączony, naciśnij przycisk zasilania dziesięć (10) razy, aby całkowicie rozładować system.

 5. Aby uziemić się i rozładować ładunek elektrostatyczny, połóż dłoń na obudowie komputera i dotknij drugą dłonią metalowej powierzchni lub uziemionego przedmiotu, na przykład metalowej części lampy.

 6. Otwórz komputer, aby uzyskać dostęp do płyty głównej.

 7. Wyciągnij lub odłącz baterię CMOS od płyty głównej.

  Przykład różnych rodzajów baterii CMOS
 8. Upewnij się, że wszystkie źródła prądu,w tym bateria CMOS, są usunięte lub odłączone od komputera.

 9. Przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 60 sekund, aby w pełni pozbyć się ładunku elektrycznego komputera i zresetować wartości CMOS na płycie głównej.

 10. Ponownie umieść i podłącz baterię CMOS i zamknij komputer.

 11. Podłącz przewód zasilający, a następnie uruchom komputer.

  Pojawi się komunikat potwierdzający zresetowanie pamięci CMOS. Komunikat może różnić się w zależności od modelu.

  Przykładowy komunikat z informacją o zresetowaniu pamięci CMOS
 12. Upewnij się, że czas w systemie BIOS ma wartość 00:00.

  Jeżeli nie, powtórz czynności w celu zresetowania pamięci CMOS, ale naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 120 sekund, gdy komputer jest rozładowywany.

Wymień podzespół, którego dotyczy problem

Jeżeli po wykonaniu wszystkich poprzednio opisanych czynności problem nadal występuje, wymień podzespół, którego dotyczy problem.

Kontakt z centrum obsługi klienta HP aby ustalić termin naprawy lub wymiany produktu. W regionie Azji i Pacyfiku zostaniesz skierowany(-a) do lokalnego centrum serwisowego w swoim obszarze.

Aby potwierdzić stan gwarancji, przejdź do sekcji Sprawdzanie gwarancji produktu HP. W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.

Czerwona kontrolka miga cztery razy, a następnie dwa razy krótko miga biała kontrolka

Ten stan wskazuje, że procesor (CPU) może się przegrzewać.

Sprawdź, czy wentylatory działają prawidłowo

Sprawdź wentylatory wewnątrz komputera, aby upewnić się, że działają zgodnie z oczekiwaniami.

UWAGA:

Jeżeli wentylator nie działa prawidłowo, przestań korzystać z komputera. Narażenie na stałe wysokie temperatury może uszkodzić wewnętrzne elementy.

 1. Włącz komputer.

 2. Odszukaj wentylatory wewnątrz obudowy. Lokalizacje różnią się w zależności od modelu komputera.

  UWAGA:

  Możesz skorzystać z latarki, aby odszukać każdy wentylator, ale nie wkładaj latarki do wnętrza komputera, aby uniknąć uszkodzenia elementów wewnętrznych.

  Lokalizowanie wentylatorów w komputerach stacjonarnych i Slimline HP

  Typ wentylatora

  1.

  Wentylator zasilacza

  2.

  Wentylator karty graficznej

  3.

  Wentylator procesora

  4.

  Otwory wentylacyjne przy zasilaczu

  5.

  Otwór wentylatora obudowy

  6.

  Wentylator obudowy

 3. Zwróć uwagę na wentylatory, które mogą być niesprawne lub wydawać głośne dźwięki.

Czyszczenie otworów wentylacyjnych

Wraz z upływem czasu w otworach wentylacyjnych i wokół nich może się gromadzić kurz i inne zabrudzenia, blokując przepływ powietrza i powodując pracę wentylatorów na wyższych obrotach w celu usunięcia ciepła.

 1. Wyłącz komputer, odłącz przewód zasilający oraz inne przewody i poczekaj aż komputer ostygnie.

 2. Użyj odkurzacza do czyszczenia wszystkich otworów wentylacyjnych na zewnątrz, zwłaszcza wokół otworu wentylacyjnego zasilacza.

  UWAGA:

  Aby nie dopuścić do uszkodzenia elementów wewnętrznych, nie używaj odkurzacza wewnątrz komputera.

  Lokalizowanie otworów wentylacyjnych z tyłu komputera
 3. Zdejmij panel boczny obudowy, aby otworzyć komputer.

  Zdejmowanie panelu bocznego obudowy komputera stacjonarnego
 4. Do czyszczenia wentylatorów i komponentów wewnętrznych komputera używaj sprężonego powietrza.

 5. Załóż panel boczny, podłącz przewód zasilający i włącz komputer.

Wyszukiwanie numeru produktu na komputerze

Odszukaj nazwę, numer i numer seryjny produktu na komputerze lub opakowaniu, w którym został dostarczony.

 • Na boku obudowy

  Lokalizowanie etykiety produktu na boku obudowy
 • Na górze lub z tyłu obudowy

  Lokalizowanie etykiety produktu na górze i z tyłu obudowy
 • Z przodu lub na boku obudowy

  Lokalizowanie etykiety produktu z przodu i na boku obudowy
 • Na opakowaniu, w którym został dostarczony komputer

  Lokalizowanie etykiety produktu

Zresetuj pamięć CMOS

Zresetuj dane CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) Twojego komputera.

UWAGA:

Urządzenie to zawiera składniki, które mogą ulec uszkodzeniu wskutek wyładowań elektrostatycznych. Firma HP zaleca korzystanie z antystatycznej opaski na nadgarstek i pracy na podłożu bez wykładziny oraz używanie podkładki piankowej pochłaniającej napięcie elektrostatyczne w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia wskutek wyładowań elektrostatycznych.

 1. Wyłącz komputer, odłącz przewód zasilający i wszelkie inne przewody od komputera.

 2. Upewnij się, że posiadasz numer modelu komputera, przejdź do Obsługa klienta firmy HP, a następnie przejdź do strony produktu dla swojego komputera.

 3. Otwórz dokument specyfikacji lub instrukcję serwisową, aby uzyskać informacje o płycie głównej, a następnie znajdź czynności, które należy wykonać w celu zresetowania pamięci CMOS.

  Instrukcje resetowania CMOS mogą nosić nazwę Kasowanie pamięci CMOS lub podobną.

  • Jeżeli instrukcja przedstawia czynności, które należy wykonać w celu zresetowania pamięci CMOS: Postępuj zgodnie z instrukcjami.

  • Jeżeli instrukcja nie przedstawia czynności, które należy wykonać w celu zresetowania pamięci CMOS: Kontynuuj wykonywanie poniższych czynności.

 4. Gdy komputer jest wyłączony, naciśnij przycisk zasilania dziesięć (10) razy, aby całkowicie rozładować system.

 5. Aby uziemić się i rozładować ładunek elektrostatyczny, połóż dłoń na obudowie komputera i dotknij drugą dłonią metalowej powierzchni lub uziemionego przedmiotu, na przykład metalowej części lampy.

 6. Otwórz komputer, aby uzyskać dostęp do płyty głównej.

 7. Wyciągnij lub odłącz baterię CMOS od płyty głównej.

  Przykład różnych rodzajów baterii CMOS
 8. Upewnij się, że wszystkie źródła prądu,w tym bateria CMOS, są usunięte lub odłączone od komputera.

 9. Przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 60 sekund, aby w pełni pozbyć się ładunku elektrycznego komputera i zresetować wartości CMOS na płycie głównej.

 10. Ponownie umieść i podłącz baterię CMOS i zamknij komputer.

 11. Podłącz przewód zasilający, a następnie uruchom komputer.

  Pojawi się komunikat potwierdzający zresetowanie pamięci CMOS. Komunikat może różnić się w zależności od modelu.

  Przykładowy komunikat z informacją o zresetowaniu pamięci CMOS
 12. Upewnij się, że czas w systemie BIOS ma wartość 00:00.

  Jeżeli nie, powtórz czynności w celu zresetowania pamięci CMOS, ale naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 120 sekund, gdy komputer jest rozładowywany.

Przygotowywanie do wymiany części komputera

Przygotuj się do wymiany części komputera, upewniając się, że komputer, podzespoły i miejsca pracy są gotowe.

 1. Wyłącz komputer, a następnie poczekaj na ostygnięcie podzespołów.

 2. Odłącz przewód zasilający i wszystkie przewody od komputera, a następnie odłącz przewód zasilający od gniazda ściennego, urządzenia przeciwprzepięciowego, przedłużacza lub rozgałęziacza elektrycznego.

 3. Przenieś komputer na czyste, płaskie, stabilne miejsce pracy nad podłogą bez wykładziny lub dywanu, aby ograniczyć uszkodzenia spowodowane możliwym wyładowaniem elektrostatycznym (ESD). HP zaleca użycie antystatycznej opaski na nadgarstek.

 4. Przechowuj części lub podzespoły w ich opakowaniach do czasu ich zamontowania.

 5. Przygotuj wkrętak z końcówką Phillips lub płaską w zależności od posiadanego modelu komputera.

Wymiana pasty termicznej na procesorze

Pasta termiczna może wyschnąć i pękać z czasem, przez co wentylatory pracują ciężej, obciążając dodatkowo procesor. Wymiana pasty termicznej pomiędzy radiatorem i procesorem może bardzo pomóc komputerowi zachować optymalną temperaturę wewnętrzną.

 1. Wyłącz komputer, odłącz przewód zasilający i inne przewody i poczekaj aż podzespoły ostygną.

 2. Do czyszczenia potrzebne będą następujące materiały:

  • pasta termiczna;

  • wkrętak płaski lub śrubokręt TR15;

  • bawełniane waciki lub ściereczka z mikrofibry;

  • pasek na nadgarstek przeciwdziałający wyładowaniom elektrostatycznym (ESD) lub podkładka z pianki przewodzącej dla właściwego uziemienia;

  • roztwór czyszczący, taki jak alkohol izopropylowy lub środek do czyszczenia termicznego

   UWAGA:

   Nie należy używać standardowego 70% spirytusu salicylowego, gdyż może to spowodować korozję i uszkodzenie części wewnętrznych.

 3. Odłącz przewód zasilający i wszelkie inne przewody od komputera

 4. Przesuń panel boczny do tyłu komputera i odłóż go na bok.

  Ostrzeżenie:

  Krawędzie metalowych ścianek mogą być ostre i powodować skaleczenia. Uważaj, aby nie otrzeć skórą wewnętrznych krawędzi części komputera.

 5. Ostrożnie połóż komputer na boku, aby płyta główna była równoległa do powierzchni roboczej.

 6. Przed sięgnięciem do wnętrza komputera należy uziemić się w celu usunięcia nagromadzonych wyładowań elektrostatycznych (ESD).

  UWAGA:

  Urządzenie to zawiera składniki, które mogą ulec uszkodzeniu wskutek wyładowań elektrostatycznych. Firma HP zaleca korzystanie z antystatycznej opaski na nadgarstek i pracy na podłożu bez wykładziny oraz używanie podkładki piankowej pochłaniającej napięcie elektrostatyczne w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia wskutek wyładowań elektrostatycznych.

 7. Odłącz kabel zasilający wentylatora procesora od płyty głównej.

  Odłączanie kabla zasilającego wentylator procesora od płyty głównej
 8. Odkręć cztery śruby wokół wentylatora procesora na planie gwiazdy (na zmianę), zamiast zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby uniknąć wywierania niepotrzebnego nacisku na płytę główną.

  Wyjmowanie czterech wkrętów typu gwiazdka
 9. Pociągnij wentylator w górę i w dół od płyty głównej, a następnie ustaw wentylator skierowany w dół na płaskiej powierzchni.

 10. Lekko zwilż wacik bawełniany lub mikrofibrę środkiem czyszczącym, takim jak alkohol izopropylowy.

  Lekkie zwilżanie szmatki z mikrofibry środkiem czyszczącym
 11. Zlokalizuj na procesorze pastę termiczną.

  Lokalizowanie na procesorze pasty termicznej

  1.

  Radiator

  2.

  Procesor

 12. Delikatnie wytrzyj powierzchnię procesora do momentu usunięcia całej pasty termicznej.

  UWAGA:

  Nie wyjmuj chipu procesora z gniazda. Są tu delikatne piny, które można łatwo uszkodzić.

  Usuwanie całej pasty termicznej z procesora
 13. Oczyść powierzchnię radiatora do momentu, aż cała pasta termiczna zostanie usunięta.

  Usuwanie całej pasty termicznej z radiatora
 14. Sprawdź, czy na krawędziach radiatora i procesora znajduje się pasta termiczna, a następnie wyczyść wszystkie znalezione pasty.

 15. Nałóż na środek procesora ilość pasty w rozmiarze groszku.

  Stosowanie ilości pasty w rozmiarze groszku
 16. Wyśrodkuj radiator na górze procesora, a następnie wyrównaj śruby z otworami na płycie głównej.

  Środkowanie radiatora na górze procesora
 17. Wkręć śruby na planie gwiazdy do momentu wyczucia oporu.

  UWAGA:

  Nie dokręcaj nadmiernie śrub. Nadmierne naprężenie może uszkodzić gniazdo procesora i spowodować pęknięcie płyty głównej.

  Zabezpieczanie radiatora we właściwym położeniu
 18. Ponownie podłącz przewód zasilający wentylatora do gniazda na płycie głównej.

 19. Zamocuj panel boczny z powrotem na komputerze.

 20. Ponownie podłącz przewód zasilający, a następnie włącz komputer.

Wymień podzespół, którego dotyczy problem

Jeżeli po wykonaniu wszystkich poprzednio opisanych czynności problem nadal występuje, wymień podzespół, którego dotyczy problem.

Kontakt z centrum obsługi klienta HP aby ustalić termin naprawy lub wymiany produktu. W regionie Azji i Pacyfiku zostaniesz skierowany(-a) do lokalnego centrum serwisowego w swoim obszarze.

Aby potwierdzić stan gwarancji, przejdź do sekcji Sprawdzanie gwarancji produktu HP. W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.

Czerwona kontrolka miga cztery razy, a następnie trzy razy krótko miga biała kontrolka

Ten stan wskazuje na zbyt wysoką temperaturę komputera.

Sprawdź, czy wentylatory działają prawidłowo

Sprawdź wentylatory wewnątrz komputera, aby upewnić się, że działają zgodnie z oczekiwaniami.

UWAGA:

Jeżeli wentylator nie działa prawidłowo, przestań korzystać z komputera. Narażenie na stałe wysokie temperatury może uszkodzić wewnętrzne elementy.

 1. Włącz komputer.

 2. Odszukaj wentylatory wewnątrz obudowy. Lokalizacje różnią się w zależności od modelu komputera.

  UWAGA:

  Możesz skorzystać z latarki, aby odszukać każdy wentylator, ale nie wkładaj latarki do wnętrza komputera, aby uniknąć uszkodzenia elementów wewnętrznych.

  Lokalizowanie wentylatorów w komputerach stacjonarnych i Slimline HP

  Typ wentylatora

  1.

  Wentylator zasilacza

  2.

  Wentylator karty graficznej

  3.

  Wentylator procesora

  4.

  Otwory wentylacyjne przy zasilaczu

  5.

  Otwór wentylatora obudowy

  6.

  Wentylator obudowy

 3. Zwróć uwagę na wentylatory, które mogą być niesprawne lub wydawać głośne dźwięki.

Czyszczenie otworów wentylacyjnych

Wraz z upływem czasu w otworach wentylacyjnych i wokół nich może się gromadzić kurz i inne zabrudzenia, blokując przepływ powietrza i powodując pracę wentylatorów na wyższych obrotach w celu usunięcia ciepła.

 1. Wyłącz komputer, odłącz przewód zasilający oraz inne przewody i poczekaj aż komputer ostygnie.

 2. Użyj odkurzacza do czyszczenia wszystkich otworów wentylacyjnych na zewnątrz, zwłaszcza wokół otworu wentylacyjnego zasilacza.

  UWAGA:

  Aby nie dopuścić do uszkodzenia elementów wewnętrznych, nie używaj odkurzacza wewnątrz komputera.

  Lokalizowanie otworów wentylacyjnych z tyłu komputera
 3. Zdejmij panel boczny obudowy, aby otworzyć komputer.

  Zdejmowanie panelu bocznego obudowy komputera stacjonarnego
 4. Do czyszczenia wentylatorów i komponentów wewnętrznych komputera używaj sprężonego powietrza.

 5. Załóż panel boczny, podłącz przewód zasilający i włącz komputer.

Wyszukiwanie numeru produktu na komputerze

Odszukaj nazwę, numer i numer seryjny produktu na komputerze lub opakowaniu, w którym został dostarczony.

 • Na boku obudowy

  Lokalizowanie etykiety produktu na boku obudowy
 • Na górze lub z tyłu obudowy

  Lokalizowanie etykiety produktu na górze i z tyłu obudowy
 • Z przodu lub na boku obudowy

  Lokalizowanie etykiety produktu z przodu i na boku obudowy
 • Na opakowaniu, w którym został dostarczony komputer

  Lokalizowanie etykiety produktu

Zresetuj pamięć CMOS

Zresetuj dane CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) Twojego komputera.

UWAGA:

Urządzenie to zawiera składniki, które mogą ulec uszkodzeniu wskutek wyładowań elektrostatycznych. Firma HP zaleca korzystanie z antystatycznej opaski na nadgarstek i pracy na podłożu bez wykładziny oraz używanie podkładki piankowej pochłaniającej napięcie elektrostatyczne w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia wskutek wyładowań elektrostatycznych.

 1. Wyłącz komputer, odłącz przewód zasilający i wszelkie inne przewody od komputera.

 2. Upewnij się, że posiadasz numer modelu komputera, przejdź do Obsługa klienta firmy HP, a następnie przejdź do strony produktu dla swojego komputera.

 3. Otwórz dokument specyfikacji lub instrukcję serwisową, aby uzyskać informacje o płycie głównej, a następnie znajdź czynności, które należy wykonać w celu zresetowania pamięci CMOS.

  Instrukcje resetowania CMOS mogą nosić nazwę Kasowanie pamięci CMOS lub podobną.

  • Jeżeli instrukcja przedstawia czynności, które należy wykonać w celu zresetowania pamięci CMOS: Postępuj zgodnie z instrukcjami.

  • Jeżeli instrukcja nie przedstawia czynności, które należy wykonać w celu zresetowania pamięci CMOS: Kontynuuj wykonywanie poniższych czynności.

 4. Gdy komputer jest wyłączony, naciśnij przycisk zasilania dziesięć (10) razy, aby całkowicie rozładować system.

 5. Aby uziemić się i rozładować ładunek elektrostatyczny, połóż dłoń na obudowie komputera i dotknij drugą dłonią metalowej powierzchni lub uziemionego przedmiotu, na przykład metalowej części lampy.

 6. Otwórz komputer, aby uzyskać dostęp do płyty głównej.

 7. Wyciągnij lub odłącz baterię CMOS od płyty głównej.

  Przykład różnych rodzajów baterii CMOS
 8. Upewnij się, że wszystkie źródła prądu,w tym bateria CMOS, są usunięte lub odłączone od komputera.

 9. Przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 60 sekund, aby w pełni pozbyć się ładunku elektrycznego komputera i zresetować wartości CMOS na płycie głównej.

 10. Ponownie umieść i podłącz baterię CMOS i zamknij komputer.

 11. Podłącz przewód zasilający, a następnie uruchom komputer.

  Pojawi się komunikat potwierdzający zresetowanie pamięci CMOS. Komunikat może różnić się w zależności od modelu.

  Przykładowy komunikat z informacją o zresetowaniu pamięci CMOS
 12. Upewnij się, że czas w systemie BIOS ma wartość 00:00.

  Jeżeli nie, powtórz czynności w celu zresetowania pamięci CMOS, ale naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 120 sekund, gdy komputer jest rozładowywany.

Wymień podzespół, którego dotyczy problem

Jeżeli po wykonaniu wszystkich poprzednio opisanych czynności problem nadal występuje, wymień podzespół, którego dotyczy problem.

Kontakt z centrum obsługi klienta HP aby ustalić termin naprawy lub wymiany produktu. W regionie Azji i Pacyfiku zostaniesz skierowany(-a) do lokalnego centrum serwisowego w swoim obszarze.

Aby potwierdzić stan gwarancji, przejdź do sekcji Sprawdzanie gwarancji produktu HP. W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.

Czerwona kontrolka miga cztery razy, a następnie cztery razy krótko miga biała kontrolka

Ten stan wskazuje na zbyt wysoką temperaturę karty graficznej MXM.

Sprawdź, czy wentylatory działają prawidłowo

Sprawdź wentylatory wewnątrz komputera, aby upewnić się, że działają zgodnie z oczekiwaniami.

UWAGA:

Jeżeli wentylator nie działa prawidłowo, przestań korzystać z komputera. Narażenie na stałe wysokie temperatury może uszkodzić wewnętrzne elementy.

 1. Włącz komputer.

 2. Odszukaj wentylatory wewnątrz obudowy. Lokalizacje różnią się w zależności od modelu komputera.

  UWAGA:

  Możesz skorzystać z latarki, aby odszukać każdy wentylator, ale nie wkładaj latarki do wnętrza komputera, aby uniknąć uszkodzenia elementów wewnętrznych.

  Lokalizowanie wentylatorów w komputerach stacjonarnych i Slimline HP

  Typ wentylatora

  1.

  Wentylator zasilacza

  2.

  Wentylator karty graficznej

  3.

  Wentylator procesora

  4.

  Otwory wentylacyjne przy zasilaczu

  5.

  Otwór wentylatora obudowy

  6.

  Wentylator obudowy

 3. Zwróć uwagę na wentylatory, które mogą być niesprawne lub wydawać głośne dźwięki.

Czyszczenie otworów wentylacyjnych

Wraz z upływem czasu w otworach wentylacyjnych i wokół nich może się gromadzić kurz i inne zabrudzenia, blokując przepływ powietrza i powodując pracę wentylatorów na wyższych obrotach w celu usunięcia ciepła.

 1. Wyłącz komputer, odłącz przewód zasilający oraz inne przewody i poczekaj aż komputer ostygnie.

 2. Użyj odkurzacza do czyszczenia wszystkich otworów wentylacyjnych na zewnątrz, zwłaszcza wokół otworu wentylacyjnego zasilacza.

  UWAGA:

  Aby nie dopuścić do uszkodzenia elementów wewnętrznych, nie używaj odkurzacza wewnątrz komputera.

  Lokalizowanie otworów wentylacyjnych z tyłu komputera
 3. Zdejmij panel boczny obudowy, aby otworzyć komputer.

  Zdejmowanie panelu bocznego obudowy komputera stacjonarnego
 4. Do czyszczenia wentylatorów i komponentów wewnętrznych komputera używaj sprężonego powietrza.

 5. Załóż panel boczny, podłącz przewód zasilający i włącz komputer.

Wyszukiwanie numeru produktu na komputerze

Odszukaj nazwę, numer i numer seryjny produktu na komputerze lub opakowaniu, w którym został dostarczony.

 • Na boku obudowy

  Lokalizowanie etykiety produktu na boku obudowy
 • Na górze lub z tyłu obudowy

  Lokalizowanie etykiety produktu na górze i z tyłu obudowy
 • Z przodu lub na boku obudowy

  Lokalizowanie etykiety produktu z przodu i na boku obudowy
 • Na opakowaniu, w którym został dostarczony komputer

  Lokalizowanie etykiety produktu

Zresetuj pamięć CMOS

Zresetuj dane CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) Twojego komputera.

UWAGA:

Urządzenie to zawiera składniki, które mogą ulec uszkodzeniu wskutek wyładowań elektrostatycznych. Firma HP zaleca korzystanie z antystatycznej opaski na nadgarstek i pracy na podłożu bez wykładziny oraz używanie podkładki piankowej pochłaniającej napięcie elektrostatyczne w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia wskutek wyładowań elektrostatycznych.

 1. Wyłącz komputer, odłącz przewód zasilający i wszelkie inne przewody od komputera.

 2. Upewnij się, że posiadasz numer modelu komputera, przejdź do Obsługa klienta firmy HP, a następnie przejdź do strony produktu dla swojego komputera.

 3. Otwórz dokument specyfikacji lub instrukcję serwisową, aby uzyskać informacje o płycie głównej, a następnie znajdź czynności, które należy wykonać w celu zresetowania pamięci CMOS.

  Instrukcje resetowania CMOS mogą nosić nazwę Kasowanie pamięci CMOS lub podobną.

  • Jeżeli instrukcja przedstawia czynności, które należy wykonać w celu zresetowania pamięci CMOS: Postępuj zgodnie z instrukcjami.

  • Jeżeli instrukcja nie przedstawia czynności, które należy wykonać w celu zresetowania pamięci CMOS: Kontynuuj wykonywanie poniższych czynności.

 4. Gdy komputer jest wyłączony, naciśnij przycisk zasilania dziesięć (10) razy, aby całkowicie rozładować system.

 5. Aby uziemić się i rozładować ładunek elektrostatyczny, połóż dłoń na obudowie komputera i dotknij drugą dłonią metalowej powierzchni lub uziemionego przedmiotu, na przykład metalowej części lampy.

 6. Otwórz komputer, aby uzyskać dostęp do płyty głównej.

 7. Wyciągnij lub odłącz baterię CMOS od płyty głównej.

  Przykład różnych rodzajów baterii CMOS
 8. Upewnij się, że wszystkie źródła prądu,w tym bateria CMOS, są usunięte lub odłączone od komputera.

 9. Przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 60 sekund, aby w pełni pozbyć się ładunku elektrycznego komputera i zresetować wartości CMOS na płycie głównej.

 10. Ponownie umieść i podłącz baterię CMOS i zamknij komputer.

 11. Podłącz przewód zasilający, a następnie uruchom komputer.

  Pojawi się komunikat potwierdzający zresetowanie pamięci CMOS. Komunikat może różnić się w zależności od modelu.

  Przykładowy komunikat z informacją o zresetowaniu pamięci CMOS
 12. Upewnij się, że czas w systemie BIOS ma wartość 00:00.

  Jeżeli nie, powtórz czynności w celu zresetowania pamięci CMOS, ale naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 120 sekund, gdy komputer jest rozładowywany.

Wymień podzespół, którego dotyczy problem

Jeżeli po wykonaniu wszystkich poprzednio opisanych czynności problem nadal występuje, wymień podzespół, którego dotyczy problem.

Kontakt z centrum obsługi klienta HP aby ustalić termin naprawy lub wymiany produktu. W regionie Azji i Pacyfiku zostaniesz skierowany(-a) do lokalnego centrum serwisowego w swoim obszarze.

Aby potwierdzić stan gwarancji, przejdź do sekcji Sprawdzanie gwarancji produktu HP. W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.

Czerwona kontrolka miga pięć razy, a następnie dwa razy krótko miga biała kontrolka

Ten stan wskazuje, że wbudowany kontroler nie ma prawidłowego oprogramowania sprzętowego.

Usuń ostatnio zainstalowany sprzęt

Usuń ostatnio zainstalowany sprzęt w przypadku, gdy komputer nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 1. Sprawdź, czy w komputerze zainstalowano ostatnio nowy sprzęt.

 2. Usuń ostatnio zainstalowany sprzęt.

Wyszukiwanie numeru produktu na komputerze

Odszukaj nazwę, numer i numer seryjny produktu na komputerze lub opakowaniu, w którym został dostarczony.

 • Na boku obudowy

  Lokalizowanie etykiety produktu na boku obudowy
 • Na górze lub z tyłu obudowy

  Lokalizowanie etykiety produktu na górze i z tyłu obudowy
 • Z przodu lub na boku obudowy

  Lokalizowanie etykiety produktu z przodu i na boku obudowy
 • Na opakowaniu, w którym został dostarczony komputer

  Lokalizowanie etykiety produktu

Zresetuj pamięć CMOS

Zresetuj dane CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) Twojego komputera.

UWAGA:

Urządzenie to zawiera składniki, które mogą ulec uszkodzeniu wskutek wyładowań elektrostatycznych. Firma HP zaleca korzystanie z antystatycznej opaski na nadgarstek i pracy na podłożu bez wykładziny oraz używanie podkładki piankowej pochłaniającej napięcie elektrostatyczne w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia wskutek wyładowań elektrostatycznych.

 1. Wyłącz komputer, odłącz przewód zasilający i wszelkie inne przewody od komputera.

 2. Upewnij się, że posiadasz numer modelu komputera, przejdź do Obsługa klienta firmy HP, a następnie przejdź do strony produktu dla swojego komputera.

 3. Otwórz dokument specyfikacji lub instrukcję serwisową, aby uzyskać informacje o płycie głównej, a następnie znajdź czynności, które należy wykonać w celu zresetowania pamięci CMOS.

  Instrukcje resetowania CMOS mogą nosić nazwę Kasowanie pamięci CMOS lub podobną.

  • Jeżeli instrukcja przedstawia czynności, które należy wykonać w celu zresetowania pamięci CMOS: Postępuj zgodnie z instrukcjami.

  • Jeżeli instrukcja nie przedstawia czynności, które należy wykonać w celu zresetowania pamięci CMOS: Kontynuuj wykonywanie poniższych czynności.

 4. Gdy komputer jest wyłączony, naciśnij przycisk zasilania dziesięć (10) razy, aby całkowicie rozładować system.

 5. Aby uziemić się i rozładować ładunek elektrostatyczny, połóż dłoń na obudowie komputera i dotknij drugą dłonią metalowej powierzchni lub uziemionego przedmiotu, na przykład metalowej części lampy.

 6. Otwórz komputer, aby uzyskać dostęp do płyty głównej.

 7. Wyciągnij lub odłącz baterię CMOS od płyty głównej.

  Przykład różnych rodzajów baterii CMOS
 8. Upewnij się, że wszystkie źródła prądu,w tym bateria CMOS, są usunięte lub odłączone od komputera.

 9. Przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 60 sekund, aby w pełni pozbyć się ładunku elektrycznego komputera i zresetować wartości CMOS na płycie głównej.

 10. Ponownie umieść i podłącz baterię CMOS i zamknij komputer.

 11. Podłącz przewód zasilający, a następnie uruchom komputer.

  Pojawi się komunikat potwierdzający zresetowanie pamięci CMOS. Komunikat może różnić się w zależności od modelu.

  Przykładowy komunikat z informacją o zresetowaniu pamięci CMOS
 12. Upewnij się, że czas w systemie BIOS ma wartość 00:00.

  Jeżeli nie, powtórz czynności w celu zresetowania pamięci CMOS, ale naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 120 sekund, gdy komputer jest rozładowywany.

Aktualizowanie komputera za pomocą programu HP Support Assistant

Skorzystaj z programu HP Support Assistant, aby wyszukać i zainstalować aktualizacje, w tym aktualizacje BIOS, dla komputera z systemem Windows.

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz HP Support Assistant lub na pasku zadań kliknij ikonę aplikacji .

  Jeżeli aplikacja nie jest zainstalowana na komputerze, pobierz najnowszą wersję z witryny HP Support Assistant.
 2. Na karcie Moje urządzenia znajdź swój komputer, a następnie kliknij przycisk Aktualizacje.

 3. Kliknij pozycję Sprawdź aktualizacje i komunikaty, aby wyszukać najnowsze aktualizacje.

 4. Poczekaj, aż program HP Support Assistant przeprowadzi analizę systemu.

 5. Po zakończeniu analizy wybierz wymienione aktualizacje, pobierz i zainstaluj je, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 6. Po wyświetleniu monitu uruchom ponownie komputer, a następnie zamknij narzędzie.

Wymień podzespół, którego dotyczy problem

Jeżeli po wykonaniu wszystkich poprzednio opisanych czynności problem nadal występuje, wymień podzespół, którego dotyczy problem.

Kontakt z centrum obsługi klienta HP aby ustalić termin naprawy lub wymiany produktu. W regionie Azji i Pacyfiku zostaniesz skierowany(-a) do lokalnego centrum serwisowego w swoim obszarze.

Aby potwierdzić stan gwarancji, przejdź do sekcji Sprawdzanie gwarancji produktu HP. W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.

Czerwona kontrolka miga pięć razy, a następnie trzy razy miga krótko biała kontrolka

Ten stan wskazuje, że system BIOS nie może nawiązać połączenia z podzespołem w wyznaczonym limicie czasu.

 1. Ponownie włóż podzespół.

 2. Przetestuj system za pomocą działającego podzespołu.

 3. Kontakt z centrum obsługi klienta HP Aby uzyskać dalszą pomoc w zakresie wymiany podzespołu lub płyty systemowej, jeżeli problem nadal występuje.

Czerwona kontrolka miga pięć razy, a następnie cztery razy krótko miga biała kontrolka

Ten stan wskazuje, że płyta systemowa nie inicjuje wystarczająco szybko dla podzespołu.

 1. Upewnij się, że z komputerem jest używany odpowiedni zasilacz.

 2. Zresetuj pamięć CMOS.

 3. Ponownie zainstaluj podzespoły.

 4. Przetestuj system za pomocą działającego podzespołu.

 5. Kontakt z centrum obsługi klienta HP aby uzyskać dalszą pomoc w wymianie wadliwych części.

Kontakt z działem obsługi klienta HP

Skontaktuj się z działem obsługi klienta HP, jeśli problem nie ustępuje.

 1. Przejdź do strony Działem obsługi klienta HP — Kontakt.

 2. Wprowadź numer seryjny produktu, aby wyświetlić stan gwarancji i w razie potrzeby zmienić lokalizację.

 3. Wybierz opcję pomocy. Opcje pomocy mogą się różnić w zależności od kraju/regionu.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...