Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukowanie dokumentów z drukarki HP

Można drukować dokumenty z poziomu drukarki HP.

Drukowanie dokumentu (Windows)

Można wydrukować dokument i zmienić żądane ustawienia drukowania z menu Plik.

 1. Przed przystąpieniem do drukowania zmodyfikuj dokument, aby dostosować czcionkę tekstu i jej rozmiar, wybrać opcje układu i zmienić inne ustawienia wyglądu.

 2. Otwórz dokument, kliknij menu Plik lub ikonę menu Ikona menu (WordPad), a następnie kliknij pozycję Drukuj, aby otworzyć ogólne ustawienia drukowania.

 3. Aby uzyskać dostęp do większej liczby ustawień układu, jakości i zaawansowanych ustawień drukowania, kliknij przycisk Właściwości drukarki, Właściwości lub Preferencje. Zostanie otwarte okno Właściwości dokumentu lub Preferencje drukowania.

  Jeśli ustawienia są niedostępne, przejdź do 123.hp.com, aby zainstalować pełny sterownik drukarki HP.

  Okno Właściwości dokumentu
 4. Na kartach Układ, Wykończenie, Papier/jakość, Funkcje lub w ustawieniach Zaawansowane, wybierz ustawienia orientacji, zasobnika papieru, typu papieru i obramowania. Dostępne ustawienia drukowania i nazwy menu różnią się w zależności od drukarki.

  Uwaga:

  Jeżeli w oknie Właściwości dokumentu znajduje się karta Skrót drukowania, wybierz skrót z preferowanymi ustawieniami.

 5. Na karcie Papier/jakość i w ustawieniach Zaawansowane wybierz dostępne ustawienia jakości druku.

  Uwaga:

  Miarą jakości jest liczba punktów na cal kwadratowy (DPI). Wyższe wartości DPI dają lepszą jakość dokumentów, ale niższą prędkość druku.

  • Jakość robocza: Najniższa wartość DPI jest zwykle używana w momencie, gdy poziom atramentu wkładów atramentowych jest niski lub wysoka jakość druku nie jest konieczna

  • Normalna: Jakość przeznaczona dla większości zadań drukowania (ustawienie domyślne)

  • Najlepsza: Wartość DPI lepsza niż Normalna

  • Maksymalna wartość DPI: Najwyższe dostępne ustawienie DPI

 6. Na karcie Papier/jakość, Kolor lub Funkcje albo w menu Zaawansowane, Tryb koloru lub Drukuj w odcieniach szarości, wybierz następujące opcje kolorów.

  Uwaga:

  W przypadku regularnego drukowania w czerni i bieli, ale również w przypadku korzystania z kolorowego atramentu, model drukarki korzysta z mieszanki czarnego i kolorowego atramentu w celu zmniejszenia ziarnistości. Ponadto część atramentu ze wszystkich wkładów jest wykorzystywana do wykonywania okresowych czynności serwisowych zapobiegających zatykaniu dysz i innym problemom z jakością druku. Nie przewidziano możliwości obejścia tych rozwiązań.

  • Czarno-biały, Monochromatyczny, Tylko czarny atrament lub Skala szarości: Używa tylko wkładu czarnego do drukowania w czerni i bieli.

  • Wysokiej jakości skala szarości: Używa wszystkich kolorów i koloru czarnego do wydruków wysokiej jakości w czerni i bieli.

  • Kolor: Używa wszystkich kolorów i koloru czarnego do wydruków w kolorze.

 7. Aby zapisać ustawienia na potrzeby przyszłych zadań drukowania, kliknij jeden ze skrótów zadań drukowania, zmień ustawienia i kliknij opcję Ustawienia drukowania określonego użytkownika, a następnie Zapisz jako.

 8. Kliknij OK, a następnie Drukuj.

Drukowanie dokumentu (Mac)

Można wydrukować dokument i zmienić żądane ustawienia drukowania z menu Plik.

 1. Przed przystąpieniem do drukowania zmodyfikuj dokument, aby dostosować czcionkę tekstu i jej rozmiar, wybrać opcje układu i zmienić inne ustawienia wyglądu.

 2. Otwórz dokument, kliknij menu Plik, a następnie Drukuj.

  Jeśli nie widzisz tych opcji w oknie, kliknij przycisk Pokaż szczegóły.

  Okno Ustawienia drukowania
 3. Wybierz drukarkę z menu Drukarka.

 4. Niektóre drukarki udostępniają wstępnie zdefiniowane Wzorce do drukowania dokumentów. Z menu Ustawienia wstępne wybierz opcję, która dotyczy zadania drukowania lub rodzaju papieru.

 5. Kliknij nienazwane menu opcji drukowania na środku okna dialogowego, aby uzyskać dostęp do innych ustawień drukowania.

  Więcej ustawień drukowania
 6. Wprowadź zmiany ustawień zadania drukowania.

  • Drukuj w kolorze lub czarno-białe: W głównym oknie dialogowym zaznacz opcję Czarno-biały lub usuń jej zaznaczenie. Menu Ustawienia wstępne zawiera też opcje trybu kolorowego i czarno-białego.

  • Typ papieru: Wybierz poprawny typ papieru, aby zapewnić stosowanie odpowiedniego tuszu do rodzaju załadowanego papieru. Kliknij pozycję Nośnik i jakość, a następnie kliknij menu Typ papieru.

  • Format papieru: W głównym oknie dialogowym z listy Rozmiar papieru wybierz rozmiar papieru, jeżeli opcja jest dostępna. Ewentualnie kliknij pozycję Obsługa papieru, wybierz opcję Skaluj do rozmiaru papieru, a następnie z listy Docelowy rozmiar papieru wybierz żądany rozmiar papieru.

  • Podajnik papieru: Wybierz podajnik z włożonym papierem, jeżeli drukarka jest wyposażona w więcej niż jeden podajnik. Kliknij Nośnik i jakość, a następnie z listy Podawanie z wybierz żądaną opcję.

  • Dostosuj jakość druku: Kliknij pozycję Nośnik i jakość, a następnie przesuń suwak Jakość na żądane ustawienie.

  • Drukowanie dwustronne (dupleks): W głównym oknie dialogowym zaznacz opcję Dwustronny, z menu opcji drukowania wybierz polecenie Układ, a następnie z menu Dwustronny wybierz żądaną opcję marginesu na oprawę. Jeśli opcja Dwustronny jest niedostępna, można ręcznie drukować dwustronnie. Z menu opcji drukowania bez nazwy wybierz pozycję Obsługa papieru, a następnie z menu Strony do wydrukowania wybierz Tylko nieparzyste. Ponownie włóż strony do podajnika, a następnie wybierz pozycję Tylko parzyste, aby wydrukować strony parzyste.

  Uwaga:

  Aby zapisać te ustawienia dla przyszłych zadań drukowania, kliknij menu Ustawienia wstępne, a następnie wybierz Zapisz bieżące ustawienia jako wstępne.

 7. Kliknij polecenie Drukuj.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...