Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP - Drukowanie za pomocą usługi HP ePrint

HP ePrint jest bezpieczną usługą opartą na chmurze umożliwiającą drukowanie z dowolnego miejsca przy użyciu konta e-mail z aktywnym połączeniem internetowym.

Uzyskaj adres e-mail drukarki

Znajdź adres e-mail usługi ePrint drukarki na panelu sterowania drukarki lub konta HP.

 • Z poziomu panelu sterowania drukarki: Dotknij ikony HP ePrint lub przycisku na panelu sterowania lub otwórz kolejno Konfiguracja usług sieci Web, Konfiguracja sieci lub Ustawienia łączności bezprzewodowej, aby znaleźć menu usług sieci Web. Adres e-mail usługi ePrint wyświetlany jest na ekranie Usług sieci Web.

  Przykład adresu e-mail drukarki na ekranie Usług sieci Web
 • Z poziomu konta HP: Zaloguj się do HP Smart. Adres e-mail usługi ePrint znajduje się obok nazwy drukarki.

  Lokalizacja adresu e-mail drukarki na stronie internetowej HP Smart

Wydrukuj za pomocą usługi ePrint

Wyślij zadanie ePrint do drukarki za pomocą adresu e-mail ePrint.

 1. Na koncie e-mail utwórz nową wiadomość e-mail lub otwórz wiadomość e-mail, którą chcesz wydrukować, a następnie wybierz opcję Prześlij dalej.

 2. W polu Do wpisz adres e-mail drukarki ePrint.

 3. W polu Temat wpisz nazwę wiadomości e-mail.

 4. Załącz do 10 dokumentów lub zdjęć, upewniając się, że całkowity rozmiar wiadomości e-mail to mniej niż 10 MB.

  Uwaga:

  Dokumenty podpisane cyfrowo, zaszyfrowane lub chronione hasłem nie są obsługiwane przez usługę HP ePrint.

  Przykład wiadomości e-mail z zadaniami ePrint

  Przykład wiadomości e-mail z zadaniami ePrint
 5. Kliknij opcję Wyślij, aby wysłać wiadomość e-mail do drukarki.

Często zadawane pytania

Nadal masz pytania? Znajdź dodatkowe odpowiedzi i pomoc.

Co zrobić, jeśli moje zadanie ePrint nie jest wykonywane?

Upewnij się, że drukarka jest gotowa do odbioru zadania ePrint, a zadanie spełnia wymagania, aby móc drukować.

 1. Upewnij się, że Usługi sieci Web są włączone.

  • Drukarki z wyświetlaczem dotykowym: Dotknij ikony HP ePrint, a następnie dotknij pozycji Ustawienia. Możesz również przejść do menu Usług sieci Web w obszarze Konfiguracja sieci lub Ustawienia sieci bezprzewodowej. Po wyświetleniu komunikatu postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wyłączyć Usługi sieci Web.

  • Drukarki bez ekranów dotykowych: Wydrukuj stronę konfiguracji sieci lub stronę autotestu, aby uzyskać adres IP drukarki, a następnie wprowadź go w polu adresu przeglądarki internetowej, aby otworzyć wbudowany serwer internetowy. Kliknij kartę Usługi sieci Web, aby włączyć tę funkcję.

 2. Sprawdź, czy zadanie drukowania spełnia wymagania dotyczące adresu e-mail z usługi ePrint.

  • Wprowadź adres e-mail drukarki w polu „Do”: Wiele adresów e-mail może być przyczyną niepowodzenia zadania ePrint.

  • Dodaj tekst w polu „Temat”: Puste pole tematu może anulować zadanie drukowania ePrint.

  • Dołącz nie więcej niż 10 załączników: Całkowity rozmiar wiadomości e-mail wraz z załącznikami nie może przekraczać 10 MB.

  Przykład wiadomości e-mail z zadaniem ePrint Przykład wiadomości e-mail z zadaniem ePrint

 3. Jeżeli masz plik załącznika, upewnij się, że jest on zgodny z urządzeniem.

  • Zdjęcia muszą mieć rozszerzenia GIF, JPG, PNG, BMP lub TIFF, a ich rozdzielczość powinna wynosić co najmniej 100 pikseli.

  • Dokumenty muszą być plikami PDF, HTML, TXT, Microsoft Word, PowerPoint lub Excel. Usługa HP ePrint nie może drukować dokumentów podpisanych cyfrowo, zaszyfrowanych lub zabezpieczonych hasłem.

 4. Upewnij się, że adres e-mail nadawcy ma pozwolenie na wysłanie zadania ePrint do drukarki. Zaloguj się do konta HP Smart. W sekcji dostęp do usługi ePrint wybierz opcję Otwórz dla wszystkich, aby każdy mógł wysyłać zadania ePrint, lub wybierz opcję Dozwolone, wprowadź adres e-mail, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 5. Upewnij się, że ustawienia ePrint są zgodne z wybranymi ustawieniami zadania drukowania. Zaloguj się do HP Smart. W sekcji Preferencje ePrint zmodyfikuj żądane ustawienia drukowania. Dostępne ustawienia zależą od modelu drukarki.

  Domyślnie zadania ePrint drukują jednostronne, w tym samym kolorze i orientacji, co oryginał. Dokumenty są drukowane w formacie A4 lub letter, natomiast zdjęcia są drukowane na papierze formatu 101,6 mm x 152,4 mm (4 x 6 cali).

Jakie są wymagania drukowania przy użyciu usługi HP ePrint?

Aby drukować za pomocą usługi HP ePrint, upewnij się, że drukarka, komputer lub urządzenie przenośne spełniają następujące wymagania.

 • Drukarka obsługuje usługę HP ePrint.

  • Drukarki z menu na panelu sterowania: Poszukaj ikony usługi HP ePrint, ikony lub ikony Usług sieci Web na drukarce lub wyświetlaczu panelu sterowania drukarki.

   Lub przejdź do menu Ustawienia usług sieci Web, Ustawienia sieci lub Ustawienia sieci bezprzewodowej, aby zlokalizować menu Usługi sieci Web.

  • Drukarki bez menu na panelu sterowania: Naciśnij przycisk Informacje, aby wydrukować raport informacji o drukarce. Poszukaj pomocy technicznej HP ePrint lub Usługi sieci Web na wydrukach.

 • Drukarka, komputer i urządzenie przenośne są połączone z siecią z aktywnym połączeniem internetowym. Jeżeli drukarka jest podłączona za pomocą kabla USB, usługa HP ePrint nie będzie działać.

Czy do korzystania z usługi HP ePrint wymagane jest konto HP Smart?

Nie, konto HP nie jest wymagane do korzystania z funkcji HP ePrint lub podstawowych funkcji drukarki, takich jak konfiguracja, skanowanie lub drukowanie.

Po zalogowaniu się do konta HP (poprzednio HP Connected) można uzyskać dostęp do dodatkowych Usług sieci Web i ustawień, takich jak tworzenie niestandardowego adresu e-mail ePrint, zarządzanie dostępem do usługi ePrint, zmiana preferencji zadania ePrint oraz dostęp do subskrypcji Instant Ink, jeżeli jest to możliwe.

W jaki sposób można zmienić ustawienia zadania ePrint?

Użyj konta HP (dawniej HP Connected), aby zmienić ustawienia zadania ePrint.

Uwaga:

Domyślnie zadania ePrint drukują jednostronne, w tym samym kolorze i orientacji, co oryginał. Dokumenty są drukowane w formacie A4 lub letter, natomiast zdjęcia są drukowane na papierze formatu 101,6 mm x 152,4 mm (4 x 6 cali).

 1. Zaloguj się do HP Smart.

 2. W sekcji Preferencje ePrint zmodyfikuj żądane ustawienia.

  Uwaga:

  Dostępne ustawienia usługi ePrint zależą od modelu drukarki.

  Przykład preferencji ePrint

Kto może wysyłać zadanie ePrint do mojej drukarki?

Domyślnie dowolna osoba znająca adres e-mail ePrint danej drukarki może drukować na drukarce z obsługą sieci internetowej. Za pomocą konta HP Smart (poprzednio HP Connected) można zablokować innym możliwość wysyłania zadań HP ePrint do drukarki lub zarządzania upoważnionymi nadawcami.

Jak mogę zmienić adres e-mail w usłudze ePrint?

Użyj konta HP Smart, aby zmienić adres e-mail usługi ePrint.

 1. Zaloguj się do HP Smart.

 2. W polu adres ePrint wpisz nazwę, której chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Prześlij.

  Kliknięcie przycisku Wyślij
 3. Poinformuj innych upoważnionych użytkowników o tym adresie.

Dlaczego na stronie informacyjnej jest niestandardowy adres e-mail ePrint?

Drukarka została już dodana do konta HP Smart (poprzednio HP Connected).

W przypadku zakupu lub uzyskania używanej drukarki, z której poprzedni właściciel nie usunął Usług sieci Web, drukarka może nadal być powiązana z poprzednim kontem HP Smart. Wyłącz i włącz Usługi sieci Web, aby wydrukować stronę informacyjną z nowym kodem drukarki.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...