Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP - Błąd „wymagana interwencja użytkownika” (Windows)

Na komputerze wyświetlany jest komunikat „Wymagana interwencja użytkownika” i drukarka nie może drukować. Ten problem może być spowodowany przez stan błędu drukarki, uszkodzone zadania drukowania lub problemy z połączeniem bezprzewodowym.

Wykonaj poniższe zadania w podanej kolejności. Użyj drukarki po wykonaniu każdego zadania, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Sprawdź wszelkie migające kontrolki i zamknij komunikaty o błędach

Jeśli drukarka nie reaguje lub nie działa zgodnie z oczekiwaniami, odszukaj komunikat o błędzie, aby uzyskać więcej przydatnych informacji.

 1. Sprawdź panel sterowania drukarki: Jeżeli kontrolki drukarki migają lub wyświetla się komunikat o błędzie, wykonaj instrukcje na panelu sterowania drukarki lub w oprogramowaniu drukarki, aby rozwiązać problem. Jeżeli nie zostaną wyświetlone żadne instrukcje, wybierz, Obsługa klienta firmy HP wpisz model drukarki, a następnie wyszukaj migające kontrolki lub określony błąd, aby uzyskać szczegółowe informacje.

 2. Sprawdź oprogramowanie drukarki lub aplikację HP Smart: Komunikaty o błędach i powiadomieniach w oprogramowaniu i aplikacjach HP dostarczają czasami instrukcji rozwiązywania problemów związanych z błędem drukarki.

Skorzystaj z aplikacji HP Print and Scan Doctor (w systemie WIndows)

Użyj aplikacji HP Print and Scan Doctor na komputerze z systemem Windows, aby zdiagnozować i rozwiązać problemy z drukowaniem i skanowaniem.

 1. Sprawdź, czy papier jest załadowany w podajniku głównym, a następnie włącz drukarkę.

 2. Pobierz HP Print and Scan Doctor, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami i otwórz narzędzie.

 3. Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Start, aby wybrać drukarkę i uruchomić narzędzie diagnostyczne.

 4. Jeżeli nie możesz znaleźć nazwy posiadanej drukarki, kliknij Mojego produktu nie ma na liście, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami rozwiązywania problemu z połączeniem.

Zresetuj środowisko drukowania w systemie Windows

Zatrzymaj bufor wydruku, ręcznie usuń pliki zadań drukowania, a następnie uruchom ponownie komputer i drukarkę.

 1. Wyłącz drukarkę, a następnie odłącz przewód zasilający.

 2. W systemie Windows wyszukaj frazę Usługi i uruchom to narzędzie.

 3. W oknie Usługi kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Bufor wydruku, a następnie wybierz polecenie Zatrzymaj.

  Zatrzymanie bufora wydruku w oknie Usługi
 4. Po zatrzymaniu bufora wydruku zamknij okno Usługi.

 5. W systemie Windows otwórz Eksplorator plików.

 6. Przejdź do C: > Windows > System 32 > spool > PRINTERS.

 7. Usuń wszystkie pliki z folderu PRINTERS.

 8. Wyłącz komputer.

 9. Ponownie podłącz przewód zasilający do drukarki, a następnie włącz drukarkę.

 10. Włącz komputer.

Zresetuj drukarkę

Zresetuj drukarkę, aby skasować błędy drukarki.

 1. Jeśli drukarka jest wyposażona w wymienną baterię, wyjmij ją.

 2. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda drukarki.

 3. Odłącz kabel zasilający od źródła zasilania.

 4. Odczekaj 60 sekund.

 5. Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda ściennego i do drukarki.

  Uwaga:

  HP zaleca podłączenie drukarki bezpośrednio do gniazda ściennego.

 6. Włącz drukarkę, aby zakończyć resetowanie.

Uruchom narzędzie do rozwiązywanie problemów z drukarką w systemie Windows

System Windows zawiera narzędzie do rozwiązywania problemów, które może pomóc rozwiązać problemy z drukarką.

 1. W systemie Windows wyszukaj frazę Ustawienia rozwiązywania problemów i wybierz ją z listy wyników.

 2. Kliknij pozycję Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów z > drukarką.

  Uruchamianie narzędzia do rozwiązywania problemów z drukarką w systemie Windows
 3. Po wyświetleniu komunikatu z listy wybierz swoją drukarkę, a następnie kliknij przycisk Dalej.

System Windows zidentyfikuje i rozwiąże problemy z drukarką HP.

Ręcznie utwórz połączenie IP (tylko komunikacja bezprzewodowa)

Wydrukuj stronę Konfiguracji sieci lub Wyniki testu sieci bezprzewodowej, a następnie użyj informacji zawartych na tej stronie, aby bezprzewodowo podłączyć drukarkę.

 1. Wydrukuj raport Wyniki testu sieci bezprzewodowej lub Konfiguracja sieci.

  • Drukarki atramentowe z menu na panelu sterowania: Otwórz menu Sieć bezprzewodowa, Ustawienia sieci lub Konfiguracja, aby wyświetlić listę dostępnych raportów.

  • Większość drukarek atramentowych bez menu w panelu sterowania: Naciśnij jednocześnie przyciski Sieć bezprzewodowa i Informacje lub naciśnij jednocześnie przyciski Sieć bezprzewodowa i Rozpocznij kopiowanie w czerni.

  • Drukarki LaserJet: Naciśnij przycisk Sieć bezprzewodowa i przytrzymaj go przez 10 sekund lub do momentu, aż kontrolka Gotowe zacznie migać, albo przejdź do menu sieci bezprzewodowej i wybierz pozycję Test sieci bezprzewodowej.

  • Drukarki Laser NS i Neverstop Laser: Naciśnij przyciski Wznów i Sieć bezprzewodowa i przytrzymaj je przez trzy sekundy.

  • Drukarki DeskJet 6000 i 6400, ENVY 6000 i 6400 oraz Tango: Dotknij przycisku Informacje i przytrzymaj go, aż zaświecą się wszystkie przyciski panelu sterowania, a następnie dotknij równocześnie przycisków Informacje i Wznów.

 2. Na wydruku odszukaj stan sieci bezprzewodowej, adres IP, maskę podsieci, bramę domyślną i adres URL.

  • Stan połączenia bezprzewodowego: Sekcja Sieć bezprzewodowa 802.11 powinna mieć statusPołączono. Jeśli status jest inny, drukarka nie jest podłączona do sieci bezprzewodowej. Podłącz drukarkę do sieci. Aby uzyskać więcej informacji, otwórz dokument Nawiązywanie połączenia z bezprzewodową drukarką HP.

   Stan połączenia bezprzewodowego Połączono na stronie konfiguracji sieci
  • Adres IP, maska podsieci, brama domyślna: W sekcji Sieć bezprzewodowa 802.11 znajdź adres IP drukarki, maskę podsieci i bramę domyślną. Jeżeli numery dla protokołów IPv4 i IPv6 są różne, potrzebny będzie tylko numer IPv4.

   Identyfikacja adresu IP, maski podsieci i bramy domyślnej w raporcie konfiguracji sieci
  • Adresy URL: W obszarze Informacje ogólne znajdź pozycję Adresy URL wbudowanego serwera internetowego. Drukarka może mieć kilka adresów URL.

   Znajdowanie adresu URL dla wbudowanego serwera internetowego na stronie konfiguracji sieci
 3. Na komputerze podłączonym do tej samej sieci otwórz przeglądarkę internetową, wpisz jeden z adresów URL w polu adresu, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć wbudowany serwer internetowy drukarki. Jeżeli serwer EWS nie wyświetli się, spróbuj użyć innej przeglądarki internetowej.

 4. Na stronie serwera EWS kliknij kartę Sieć lub Połączenia sieciowe, otwórz opcję menu Komunikacja bezprzewodowa, a następnie kliknij opcję Konfiguracja IPv4.

 5. Wybierz opcję ręczny adres IP, a następnie wprowadź informacje o drukarce.

  Ręczne ustawianie adresu IP drukarki w EWS
  • W celu automatycznego wypełnienia wszystkich pól kliknij Sugeruj ręczny adres IP, a następnie upewnij się, że pola dla ręcznego adresu IP, ręcznej maski podsieci i bramy domyślnej są zgodne z informacjami o drukarce na stronie konfiguracji sieci.

  • Jeżeli opcja Sugeruj ręczny adres IP nie jest dostępna, wpisz informacje ze strony konfiguracji sieci w polach adres IP, maska podsieci i brama domyślna.

 6. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie poczekaj na potwierdzenie zmian.

Utwórz port TCP/IP w systemie Windows (tylko komunikacja bezprzewodowa)

W systemie Windows dodaj port drukarki, który jest zgodny z adresem IP drukarki.

 1. Wydrukuj raport Wyniki testu sieci bezprzewodowej lub Konfiguracja sieci.

  • Drukarki atramentowe z menu na panelu sterowania: Otwórz menu Sieć bezprzewodowa, Ustawienia sieci lub Konfiguracja, aby wyświetlić listę dostępnych raportów.

  • Większość drukarek atramentowych bez menu w panelu sterowania: Naciśnij jednocześnie przyciski Sieć bezprzewodowa i Informacje lub naciśnij jednocześnie przyciski Sieć bezprzewodowa i Rozpocznij kopiowanie w czerni.

  • Drukarki LaserJet: Naciśnij przycisk Sieć bezprzewodowa i przytrzymaj go przez 10 sekund lub do momentu, aż kontrolka Gotowe zacznie migać, albo przejdź do menu sieci bezprzewodowej i wybierz pozycję Test sieci bezprzewodowej.

  • Drukarki Laser NS i Neverstop Laser: Naciśnij przyciski Wznów i Sieć bezprzewodowa i przytrzymaj je przez trzy sekundy.

  • Drukarki DeskJet 6000 i 6400, ENVY 6000 i 6400 oraz Tango: Dotknij przycisku Informacje i przytrzymaj go, aż zaświecą się wszystkie przyciski panelu sterowania, a następnie dotknij równocześnie przycisków Informacje i Wznów.

 2. Na stronie konfiguracji sieci odszukaj adres IP drukarki.

 3. W systemie Windows odnajdź i otwórz okno Drukarki i skanery.

 4. Kliknij nazwę drukarki, a następnie wybierz opcję Zarządzaj.

 5. Kliknij Właściwości drukarki.

 6. Na karcie Porty kliknij opcję Dodaj port.

 7. Zaznacz opcję Standardowy port TCP/IP, a następnie kliknij przycisk Nowy port.

  Tworzenie nowego standardowego portu TCP/IP
 8. Wpisz adres IP drukarki, a następnie kliknij Dalej.

 9. Wybierz z listy nowy standardowy port TCP/IP, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Na liście urządzeń może się wyświetlić druga drukarka. Nie usuwaj ani nie odinstalowuj żadnej drukarki.

Oddaj drukarkę do naprawy

Jeżeli po wykonaniu wszystkich poprzednio opisanych czynności problem nadal występuje, oddaj drukarkę HP do naprawy lub wymień ją.

Przejdź do sekcji Kontakt z centrum obsługi klienta HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę urządzenia. W regionie Azji i Pacyfiku zostaniesz skierowany(-a) do lokalnego centrum serwisowego w swoim obszarze.

Aby potwierdzić stan gwarancji, przejdź do sekcji Sprawdzanie gwarancji produktu HP. W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...