Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP Color LaserJet Pro M280 - Błąd zacięcia papieru

Podczas próby drukowania na panelu sterowania drukarki wyświetlany jest komunikat o błędzie, który pozwala usunąć zacięty papier z jednego lub kilku obszarów drukarki.

 • Zacięcie w pojemniku wyjściowym. Otwórz tylne drzwiczki i usuń zacięcie.

 • Sprawdź gniazdo na jeden arkusz pod kątem zacięcia lub zamknij podajnik 2.

 • Zacięcie w ścieżce papieru. Otwórz tylną pokrywę dostępu i podajnik 2.

 • Wyciągnij zacięty papier z podajnika dokumentów. Naciśnij przycisk OK, aby usunąć komunikat.

Wykonaj poniższe zadania w podanej kolejności. Użyj drukarki po wykonaniu każdego zadania, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Usuń zacięcie papieru

Wyciągnij zacięty papier z obszaru przedstawionego w komunikacie o błędzie.

Jeżeli błąd nadal występuje po sprawdzeniu i usunięciu zaciętego papieru z obszarów wskazanych w komunikacie o błędzie, sprawdź, czy nie ma zacięć w innych częściach drukarki.

Wyjmij papier z pojedynczego gniazda arkuszy i podajnika 2

Wyjmij zacięty papier z podajnika 2 i obszaru wejściowego pojedynczego arkusza (podajnik 1).

 1. Wyłącz drukarkę, a następnie odłącz przewód zasilający.

 2. Wyciągnij podajnik 2 całkowicie z drukarki.

  Wyciąganie zasobnika 2 całkowicie z drukarki
 3. Zajrzyj do wnętrza drukarki, aby usunąć zacięty papier lub inne zanieczyszczenia, a następnie usuń wszystko za pomocą obu rąk.

  Usuwanie zaciętego papieru z obszaru podajnika 2
 4. Jeśli zacięty papier nie jest widoczny lub jest trudny do usunięcia, ponieważ jest głęboko we wnęce podajnika 2, naciśnij na tackę podajnika, a następnie wyciągnij ją z drukarki.

  Usuwanie podajnika z drukarki
 5. Wyciągnij zacięty papier lub zanieczyszczenia.

  Wyjmowanie zaciętego papieru z wnętrza drukarki
 6. Wsuń ponownie podajnik do drukarki.

  Wsuwanie podajnika do drukarki
 7. Włóż ponownie podajnik 2 do drukarki.

  Wsuwanie podajnika 2 do drukarki
 8. Ponownie podłącz przewód zasilający, a następnie włącz drukarkę.

Oczyść tor papieru i odbiornik wyjściowy

Wyjmij zacięty papier z pojemnika wyjściowego, obszaru utrwalacza i dupleksera z tyłu drukarki.

 1. Wyłącz drukarkę, a następnie odłącz przewód zasilający.

 2. Otwórz tylną pokrywę dostępu.

  Otwieranie tylnej pokrywy drukarki bez dupleksera

  Otwieranie tylnej pokrywy drukarki bez dupleksera

  Otwieranie tylnej pokrywy drukarki z duplekserem

  Otwieranie tylnej pokrywy drukarki z duplekserem
 3. Obiema rękami usuń zacięty papier lub przedmioty z pojemnika wyjściowego.

  Usuwanie zaciętego papieru z pojemnika wyjściowego
 4. Zajrzyj do wnętrza drukarki, aby usunąć zacięty papier lub inne zanieczyszczenia, a następnie usuń wszystko za pomocą obu rąk.

  Ostrzeżenie:

  Utrwalacz jest nad tylną pokrywą dostępu i może być gorący. Przed uzyskaniem dostępu do wnętrza drukarki poczekaj, aż utrwalacz ostygnie.

  Usuwanie zaciętego papieru z drukarki bez dupleksera

  Wyjmowanie zaciętego papieru z obszaru utrwalacza w drukarce bez dupleksera

  Usuwanie zaciętego papieru z drukarki z duplekserem

  Wyjmowanie zaciętego papieru z obszaru utrwalacza w drukarce z duplekserem
 5. Zamknij tylną pokrywę dostępu.

 6. Ponownie podłącz przewód zasilający, a następnie włącz drukarkę.

Usuń podajnik dokumentów

Odszukaj i usuń zacięty papier z automatycznego podajnika dokumentów (ADF) i obszaru skanera.

 1. Wyłącz drukarkę, a następnie odłącz przewód zasilający.

 2. Otwórz pokrywę automatycznego podajnika dokumentów.

  Otwieranie pokrywy automatycznego podajnika dokumentów
 3. Poszukaj zaciętego papieru lub resztek papieru, a następnie za pomocą obu rąk usuń wszystko, co znajduje się w urządzeniu.

  Usuwanie zaciętego papieru z automatycznego podajnika dokumentów
 4. Zamknij pokrywę automatycznego podajnika dokumentów.

  Zamykanie pokrywy automatycznego podajnika dokumentów
 5. Podnieś pojemnik wejściowy podajnika dokumentów, aby uzyskać dostęp do odbiornika podajnika dokumentów, a następnie usuń zacięty papier od strony zasobnika wyjściowego.

  Usuwanie papieru z odbiornika ADF
 6. Otwórz pokrywę skanera i wyciągnij zacięty papier z wnętrza automatycznego podajnika dokumentów.

  Wyjmowanie zaciętego papieru z wnętrza automatycznego podajnika dokumentów
 7. Zamknij pokrywę skanera.

 8. Ponownie podłącz przewód zasilający, a następnie włącz drukarkę.

Zresetuj drukarkę

Zresetuj drukarkę, aby skasować błędy drukarki.

 1. Jeśli drukarka jest wyposażona w wymienną baterię, wyjmij ją.

 2. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda drukarki.

 3. Odłącz kabel zasilający od źródła zasilania.

 4. Odczekaj 60 sekund.

 5. Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda ściennego i do drukarki.

  Uwaga:

  HP zaleca podłączenie drukarki bezpośrednio do gniazda ściennego.

 6. Włącz drukarkę, aby zakończyć resetowanie.

Oddaj drukarkę do naprawy

Jeżeli po wykonaniu wszystkich poprzednio opisanych czynności problem nadal występuje, oddaj drukarkę HP do naprawy lub wymień ją.

Przejdź do sekcji Kontakt z centrum obsługi klienta HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę urządzenia. W regionie Azji i Pacyfiku zostaniesz skierowany(-a) do lokalnego centrum serwisowego w swoim obszarze.

Aby potwierdzić stan gwarancji, przejdź do sekcji Sprawdzanie gwarancji produktu HP. W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...