Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Pro — konfigurowanie podajników

Dowiedz się, jak skonfigurować drukarkę HP LaserJet Pro do obsługi określonych formatów i rodzajów papieru.

Domyślnie drukarka pobiera papier z podajnika 1. Jeśli podajnik 1 jest pusty, drukarka pobiera papier z podajnika 2 (lub 3, jeśli został zainstalowany).

Skonfigurowanie podajnika powoduje zmianę ustawień nagrzewania i szybkości przesuwu arkuszy w celu uzyskania jak najlepszej jakości wydruków dla używanego rodzaju papieru. Jeśli do wszystkich (lub większości) zadań drukowania stosowany jest papier specjalny, należy zmienić ustawienie domyślne drukarki.

W poniższej tabeli zestawiono możliwe sposoby korzystania z ustawień podajników w zależności od potrzeb w zakresie drukowania:

Scenariusze korzystania z ustawień podajnika

Scenariusz wykorzystania papieru

Konfigurowanie drukarki

Drukowanie

Do podajnika 1 i drugiego podajnika wkładasz taki sam papier i chcesz, aby drukarka pobierała papier z drugiego pojemnika, gdy pierwszy jest pusty

Załaduj papier do podajnika 1.

Jeśli domyślne ustawienia rodzaju i formatu papieru nie uległy zmianie, nie trzeba konfigurować żadnych ustawień.

W programie wybierz opcję drukowania.

Czasami używasz papieru specjalnego, np. papieru o dużej gramaturze lub firmowego, w podajniku, który zazwyczaj zawiera zwykły papier

Umieść specjalny papier w podajniku 1.

Jeśli domyślne ustawienia rodzaju i formatu papieru nie uległy zmianie, nie trzeba konfigurować żadnych ustawień.

W oknie dialogowym Drukuj aplikacji wybierz rodzaj papieru odpowiadający papierowi specjalnemu umieszczonemu w podajniku, a następnie wyślij zlecenie drukowania.

Często używasz papieru specjalnego, np. papieru o dużej gramaturze lub firmowego, w jednym podajniku

Włóż papier specjalny do podajnika 1 i skonfiguruj dla niego rodzaj papieru, wykonując instrukcje opisane w tym dokumencie.

W oknie dialogowym Drukuj aplikacji wybierz rodzaj papieru odpowiadający papierowi specjalnemu umieszczonemu w podajniku, a następnie wyślij zlecenie drukowania.

Czynności konfiguracji podajników różnią się w zależności od rodzaju panelu sterowania.

Ekran dotykowy z białym tłem

Przykłady panelu sterowania z białym tłem

Ekran dotykowy z czarnym tłem

Przykłady panelu sterowania z czarnym tłem

2-wierszowy panel sterowania LCD z klawiaturą

Przykłady 2-wierszowego panelu sterowania

Znajdź rodzaj drukarki w poniższych opcjach, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować domyślne ustawienia rozmiaru i rodzaju papieru dla określonego podajnika.

Dotykowy panel sterowania z białym tłem

Wykonaj poniższe czynności w przypadku drukarek wyposażonych w panel sterowania z ekranem dotykowym mającym białe tło: M428-M429, M454dw, M479

Ekran dotykowy z białym tłem

Przykłady panelu sterowania z białym tłem
 1. Na ekranie głównym na panelu sterowania drukarki, przeciągnij palcem kartę w górnej części ekranu pobierania, aby otworzyć Pulpit, a następnie dotknij ikony konfigurowania Ikona konfiguracji.

 2. Dotknij opcji Konfiguracja papieru.

 3. Wybierz podajnik z listy.

 4. Wybierz opcję Rodzaj papieru, a następnie wybierz rodzaj papieru, który będzie znajdować się w podajniku.

 5. Wybierz opcję Rozmiar papieru, a następnie wybierz rozmiar papieru, który będzie znajdować się w podajniku.

Dotykowy panel sterowania z czarnym tłem

Wykonaj poniższe czynności w przypadku drukarek wyposażonych w panel sterowania z ekranem dotykowym mającym czarne tło.

Ekran dotykowy z czarnym tłem

Przykłady panelu sterowania z czarnym tłem
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij ikony Konfiguracja Konfiguracja (lub Konfiguracja).

 2. Otwórz menu Ustawienia systemu, a następnie otwórz menu Konfiguracja papieru.

 3. Wybierz podajnik, który chcesz skonfigurować.

 4. Wybierz opcję Rodzaj papieru, a następnie wybierz rodzaj papieru, który będzie znajdować się w podajniku.

 5. Wybierz opcję Rozmiar papieru, a następnie wybierz rozmiar papieru, który będzie znajdować się w podajniku.

2-wierszowy panel sterowania LCD

Wykonaj poniższe czynności w przypadku drukarek, które mają 2-wierszowy panel sterowania LCD z fizycznymi przyciskami.

2-wierszowy panel sterowania LCD z klawiaturą

Przykłady 2-wierszowego panelu sterowania
 1. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić ekran główny.

 2. Użyj przycisków strzałek i przycisku OK, aby przejść do menu Konfiguracja papieru i je otworzyć. W przypadku niektórych modeli najpierw otwórz menu Ustawienia systemu, a następnie menu Konfiguracja papieru.

 3. Wybierz podajnik, który chcesz skonfigurować.

 4. Odpowiednio zmień ustawienia rozmiaru i rodzaju papieru, a następnie kliknij przycisk OK lub Zastosuj.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...