Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Pro — instalowanie sterownika drukarki za pomocą kabla Ethernet (system Windows)

Tutaj się dowiesz, jak zainstalować oprogramowanie drukarki na komputerze z systemem Windows przez sieć przewodową (Ethernet).

Przed instalacją oprogramowania drukarki należy skonfigurować drukarkę HP. Jeżeli jeszcze nie skonfigurowano drukarki, przez rozpoczęciem instalacji oprogramowania wykonaj instrukcje konfiguracji elementów sprzętowych urządzenia.

Uwaga:

Jeżeli zamierzasz zainstalować uniwersalny sterownik druku HP (UPD) dla systemu Windows, przejdź do strony www.hp.com/go/upd.

Sterownik UPD pozwala łatwo zarządzać środowiskami drukowania obejmującymi wiele drukarek w sieci. UPD HP jest dobrym wyborem w wypadku drukarki tylko z funkcją drukowania, ponieważ jest to sterownik, który steruje TYLKO funkcjami druku.

Informacje na temat opcji pobierania oprogramowania

Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby poznać dostępne opcje pobierania oprogramowania dla drukarki HP.

Opcje pobierania oprogramowania

Opcja pobierania

Opis

HP Easy Start (123.hp.com)

HP Easy Start to narzędzie do automatycznej instalacji, które wykrywa system operacyjny komputera oraz model drukarki HP, aby pobrać i zainstalować najnowsze oprogramowanie drukarki.

Ta metoda pozwala łatwo zainstalować pełne rozwiązanie programowe i dzięki temu korzystać ze wszystkich funkcji oraz opcji drukarki.

Strona z oprogramowaniem i sterownikami do pobrania

Na stronie pobierania można znaleźć oprogramowanie, sterowniki i opcje oprogramowania sprzętowego dostępne do pobrania i zainstalowania.

Ta metoda pozwala zainstalować pełne rozwiązanie programowe albo tylko sterownik druku (za pomocą Kreatora dodawania drukarki).

Dodatkowe informacje dotyczące oprogramowania

Pobieranie oprogramowania z witryny HP jest bezpłatne i obejmuje najnowsze sterowniki dla drukarki, oprogramowanie instalacyjne oraz inne narzędzia administracyjne.

Oprogramowanie dostępne w witrynie HP jest najnowszą wersją oprogramowania dla Twojej drukarki. HP często aktualizuje oprogramowanie i sterowniki po wprowadzeniu drukarki na rynek.

Pobranie najnowszego oprogramowania sprzętowego dostępnego dla drukarki gwarantuje, że drukarka będzie aktualna. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego zapewniają poprawki i usprawnienia dla drukarki.

Dowiedz się więcej o typach sterowników

Niektóre modele drukarek mają dostępne wiele sterowników drukowania do wyboru. W poniższej tabeli wymieniono rodzaje sterowników (dla systemów operacyjnych Windows), które mogą być dostępne dla drukarki.

Uwaga:

Dostępne rodzaje sterowników zależą od konkretnego modelu drukarki. Niektóre modele drukarek mają tylko jeden dostępny sterownik.

Typy sterowników

Typ sterownika

Opis

W pełni funkcjonalne oprogramowanie i sterownik

Dla większości użytkowników systemu Windows w większości sytuacji firma HP zaleca ten sterownik w postaci kompletnego rozwiązania, ponieważ pozwoli on korzystać ze wszystkich funkcji drukarki.

Gdy taki sterownik do konkretnego modelu jest dostępny, zwykle nosi nazwę Pełne rozwiązanie, Pełne rozwiązanie programowe, W pełni funkcjonalne oprogramowanie i sterownik lub Oprogramowanie instalacyjne produktu HP.

Sterownik druku HP PCL 6

Sterownik druku HP PCL 6 jest dostępny dla niektórych modeli drukarek. Sterownik ten charakteryzuje się niżej wymienionymi cechami:

 • Zalecany jest dla wszystkich środowisk Windows i spełnia większość potrzeb w zakresie drukowania, w tym ogólne aplikacje biurowe, takie jak edytory tekstu i arkusze kalkulacyjne

 • Zapewnia największą ogólną szybkość drukowania i obsługę funkcji drukarki dla większości użytkowników

 • Przygotowany w sposób umożliwiający obsługę interfejsu GDI (Graphic Device Interface) w systemie Windows w celu uzyskania jak najlepszej szybkości druku. Nowsze sterowniki są opracowywane dla technologii XPS.

 • Może nie być w pełni zgodny z oprogramowaniem innych firm i oprogramowaniem użytkownika opartym na języku PCL 5

Instalacja drukarki w sieci przewodowej (Ethernet) (system Windows)

Wykonaj poniższe czynności, aby podłączyć drukarkę do sieci i zainstalować oprogramowanie drukarki w systemie Windows.

Krok 1: Podłączenie drukarki do sieci przewodowej

Podłącz kabel sieciowy do drukarki i do gniazda sieciowego. Poczekaj kilka minut, aż drukarka pobierze adres sieciowy.

Krok 2: Uzyskaj adres IP drukarki

Użyj panelu sterowania drukarki, aby uzyskać adres IP drukarki, który będzie potrzebny podczas instalacji oprogramowania.

Przykładowy adres IP: 192.168.0.1

Uwaga:

Czynności te różnią się w zależności od typu panelu sterowania.

Ekran dotykowy z białym tłem

Przykłady panelu sterowania z białym tłem

Ekran dotykowy z czarnym tłem

Przykłady panelu sterowania z czarnym tłem

2-wierszowy panel sterowania LCD z klawiaturą

Przykłady 2-wierszowego panelu sterowania

Odszukaj rodzaj panelu sterowania swojej drukarki wśród wymienionych poniżej i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uzyskać adres IP.

Dotykowy panel sterowania z białym tłem

Wykonaj poniższe czynności w przypadku modeli drukarek bezprzewodowych wyposażonych w wyświetlacz z białym tłem: M329, M428-M429, M454dw oraz M479

Ekran dotykowy z białym tłem

Przykłady panelu sterowania z białym tłem

Na ekranie głównym na panelu sterowania drukarki dotknij ikony Ethernet ikona Ethernet, aby wyświetlić nazwę hosta lub adres IP dla tej drukarki.

Dotykowy panel sterowania z czarnym tłem

Wykonaj poniższe instrukcje w przypadku drukarek wyposażonych w panel sterowania z ekranem dotykowym mającym czarne tło.

Ekran dotykowy z czarnym tłem

Przykłady panelu sterowania z czarnym tłem

Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij ikony Informacje o połączeniu ikona Informacje o połączeniu, a następnie ikony Podłączono do sieci ikona Podłączono do sieci, aby wyświetlić adres IP lub nazwę hosta urządzenia.

2-wierszowy panel sterowania LCD

Wykonaj poniższe instrukcje w przypadku drukarek, które mają 2-wierszowy panel sterowania LCD z fizycznymi przyciskami:

2-wierszowy panel sterowania LCD z klawiaturą

Przykłady 2-wierszowego panelu sterowania
 • W przypadku modeli M305dn, M404n, M404dn, M404dw, M405n, M405dn, M405dw, M454nw, M454dn:

  1. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić ekran główny.

  2. Użyj przycisków strzałek, aby przejść do następujących menu i otworzyć je: KonfiguracjaKonfiguracja sieciUstawienia ogólne.

  3. W menu Ustawienia ogólne zaznacz pole wyboru Pokaż adres IP, a następnie wybierz opcję Tak, aby wyświetlić adres IP drukarki lub nazwę hosta.

 • W przypadku innych 2-wierszowych paneli sterowania LCD:

  1. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK.

  2. Otwórz menu Konfiguracja sieci i wybierz Pokaż adres IP, aby wyświetlić adres IP lub nazwę hosta.

Krok 3: Zainstalowanie oprogramowania drukarki

Wybierz jedną z poniższych opcji, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie drukarki na komputerze.

Uwaga:

Jeśli zamierzasz skorzystać z Kreatora dodawania drukarki w systemie Windows i zainstalować tylko sterownik druku, pomiń poniższe czynności i użyj instrukcji instalacji sterownika podanych na stronie Oprogramowanie i sterowniki.

Opcja 1: Pobierz oprogramowanie drukarki ze strony 123.hp.com

Wykonaj następujące czynności, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie drukarki z witryny 123.hp.com:

 1. Przejdź do witryny 123.hp.com.

 2. Kliknij opcję Download (Pobierz).

  Komputer pobierze HP Easy Start.

 3. Postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, pobierz oprogramowanie HP Easy Start i zainstaluj oprogramowanie drukarki.

Opcja 2: Pobierz oprogramowanie drukarki ze strony z oprogramowaniem i sterownikami do pobrania

Wykonaj następujące czynności, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie drukarki ze strony z oprogramowaniem i sterownikami do pobrania:

 1. Przejdź do strony strony support.hp.com, na pasku menu kliknij pozycję Oprogramowanie i sterowniki, a następnie kliknij element Drukarka.

 2. Wprowadź nazwę produktu. Jeżeli zostanie wyświetlony monit, wybierz model drukarki z listy.

 3. Zapoznaj się z listą oprogramowania i sterowników dostępnych dla drukarki. Opcje będą się różnić w zależności od modelu drukarki.

  Uwaga:

  Firma HP zaleca opcję Pełne rozwiązanie lub W pełni funkcjonalne oprogramowanie i sterownik, ponieważ zapewni ono optymalizację wydajności i działania funkcji drukarki.

 4. Kliknij wybrany sterownik na liście, aby go zaznaczyć, przejrzyj szczegółowe informacje na jego temat, a następnie kliknij opcję Pobierz.

 5. Poczekaj, aż oprogramowanie zostanie pobrane do komputera.

 6. Kliknij pobrany plik (nazwa pliku kończy się rozszerzeniem „.exe”). Pliki zostaną wypakowane, po czym automatycznie rozpocznie się proces instalacji.

  Uwaga:

  Aby zainstalować w późniejszym terminie, zapisz plik w lokalizacji na dysku twardym. Gdy zdecydujesz się na instalację, odszukaj plik i kliknij go dwukrotnie. Wtedy automatycznie rozpocznie się proces instalacji.

 7. Aby zakończyć instalację oprogramowania, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...