Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukowanie na kopertach za pomocą drukarki HP

Za pomocą edytora tekstów, listy kontaktów lub wstępnie sformatowanych szablonów możesz drukować nazwiska i adresy na kopertach.

Ładowanie kopert do drukarki

Sposób ładowania kopert zależy od typu posiadanego urządzenia oraz od miejsca, w którym znajduje się podajnik papieru.

UWAGA:

Aby uniknąć zablokowania papieru lub uszkodzeń drukarki, nie należy drukować kopert z metalowymi zamknięciami, okienkami, błyszczącą powierzchnią ani powlekanych. Jeśli używasz drukarki LaserJet, nie używaj kopert samoprzylepnych z materiałami syntetycznymi lub innymi materiałami wrażliwymi na wysoką temperaturę.

 1. Załaduj koperty do głównego podajnika.

  • Drukarki Inkjet z podajnikiem z przodu: przód koperty ma być skierowany do w dół, a klapka w lewo

   Wkładanie kopert do drukarek atramentowych z przednim podajnikiem papieru
  • Drukarki Inkjet z podajnikiem z tyłu: przód koperty ma być skierowany do góry, a klapka w lewo

   Ładowanie kopert do drukarek atramentowych z tylnym podajnikiem papieru
  • Drukarki LaserJet z podajnikiem z przodu: przód koperty ma być skierowany do góry, a klapka w lewo

   Ładowanie kopert do drukarki LaserJet z przednim zasobnikiem papieru
 2. Dosuń prowadnice szerokości papieru do krawędzi kopert.

Drukowanie kopert

Użyj aplikacji w systemie Windows lub Mac, aby skonfigurować zadanie drukowania dla kopert.

Drukowanie kopert za pomocą programu WordPad (Windows)

Sformatuj dokument w programie WordPad, aby wydrukować koperty. Aplikacja WordPad jest instalowana fabrycznie z systemem Windows.

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz program WordPad.

 2. Kliknij opcję Plik lub ikonę menu , a następnie kliknij opcję Konfiguracja strony.

 3. Wybierz typ koperty z menu Rozmiar, następnie ustaw orientację poziomą i kliknij przycisk OK.

  Ustawienia zadania drukowania dla kopert w programie WordPad
 4. Wpisz adres, a następnie za pomocą narzędzi formatowania na karcie Strona główna wyrównaj i wyśrodkuj tekst.

 5. Kliknij menu Plik, przesuń kursor myszy na pozycję Drukuj, a następnie kliknij Podgląd wydruku, aby upewnić się, że adres jest prawidłowo wyśrodkowany i ma odpowiedni rozmiar.

 6. Kliknij polecenie Drukuj.

Drukowanie kopert za pomocą programu Microsoft Word (w systemie Windows)

Wydrukuj jedną kopertę w programie Microsoft Word dla systemu Windows za pomocą narzędzi Korespondencja. Ponadto program Word zawiera szablony dla wielu rodzajów i wzorów kopert.

 1. W programie Microsoft Word kliknij menu Korespondencja i wybierz polecenie Koperty.

  Uwaga:

  Aby wydrukować wiele kopert i skorzystać z funkcji Korespondencja seryjna, przejdź na stronę Pomoc techniczna firmy Microsoft: Korespondencja seryjna na kopertach.

  Menu Drukowanie kopert w programie Word
 2. W oknie Koperty i etykiety wpisz adres dostawy i zwrotu.

 3. Kliknij Opcje, aby wybrać rozmiar koperty, czcionkę i metodę podawania papieru, a następnie kliknij OK.

  Opcje drukowania kopert w programie Word
 4. Kliknij polecenie Drukuj.

Drukowanie kopert za pomocą aplikacji Kontakty (Mac)

Aplikacja Kontakty jest fabrycznie zainstalowana na komputerach Mac i zawiera ustawienia do formatowania i drukowania kopert.

 1. Znajdź i otwórz aplikację Kontakty w komputerze Mac.

 2. Kliknij nazwę kontaktu, który chcesz wydrukować na kopercie, i upewnij się, że pola adresu są wypełnione.

  Adres w aplikacji Kontakty dla komputerów Mac
 3. Kliknij opcję Plik > Drukuj, a następnie kliknij opcję Pokaż szczegóły znajdującą się w dolnej części okna dialogowego.

 4. Kliknij menu Styl, a następnie wybierz opcję Koperty.

 5. Kliknij opcję Układ, a następnie wybierz żądany rozmiar koperty z menu podręcznego Układ.

  Ustawienia układu kopert w aplikacji Kontakty dla komputerów Mac
 6. Aby dodać, usunąć lub zmienić wpis w polu adresu zwrotnego, kliknij opcję Etykieta, a następnie zaznacz pole wyboru Drukuj mój adres lub cofnij jego zaznaczenie.

 7. Wybierz opcję Orientacja, a następnie zaznacz opcję orientacji poziomej.

  Ustawianie orientacji koperty dla komputerów Mac
 8. Kliknij polecenie Drukuj.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...