Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Kopiowanie za pomocą drukarki HP

Można kopiować dokumenty lub zdjęcia i zmieniać ustawienia kopiowania, takie jak liczba kopii, rozmiar kopii i rozmiar papieru.

Zmiana ustawień kopiowania

Wybierz ustawienia najlepsze do zadania kopiowania. Dostępne ustawienia kopiowania zależą od drukarki.

Zmiana ustawień kopiowania na drukarkach z panelem sterowania z menu

Otwórz menu ustawień kopiowania na panelu sterowania drukarki.

 1. Na panelu sterowania drukarki dotknij Kopiuj, Kopiuj dokument lub Kopiuj zdjęcie.

 2. Zmień podstawowe ustawienia, takie jak liczba kopii.

 3. Dotknij pozycji Ustawienia lub ikony koła zębatego, aby otworzyć opcje zadania kopiowania.

 4. Przewiń, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień kopiowania i je zmienić.

  • Kopiowanie dwustronne: W zależności od modelu drukarki to ustawienie jest zwykle w ustawieniach kopiowania Dokument.

  • Kopiowanie dokumentu tożsamości: Umożliwia wydruk obu stron dokumentu tożsamości lub prawa jazdy na kopii jednostronnej. Drukarka wyświetli monit o odwrócenie dokumentu tożsamości, aby zakończyć zadanie kopiowania.

  • Rozmiar lub Zmień rozmiar: Opcje mogą obejmować listę ustawień wstępnych, rozmiary niestandardowe od 25% do 400% oryginalnego rozmiaru, ustawienia Dopasuj do strony i Rozmiar rzeczywisty w celu kopiowania bez obramowania.

  • Rozmiar papieru: Wybierz rozmiar papieru do wykonania wydruków kopii lub wybierz opcję Automatyczny, aby umożliwić drukarce rozpoznanie papieru umieszczonego w podajniku.

  • Typ papieru: Wybierz typ papieru do wykonania kopii. Nieprawidłowy wybór rodzaju papieru może spowodować obniżenie prędkości kopiowania.

  • Wybór podajnika: Wybierz podajnik z papierem, którego używasz do wykonania kopii.

  • Jakość: Wybierz dostępny poziom jakości kopiowania. Czas kopiowania może się zwiększyć przy ustawieniu lepszej jakości.

  • Jaśniej/ciemniej: Jeśli oryginał jest wyblakły lub zbyt nasycony, wykonaj jaśniejszą lub ciemniejszą kopię.

  • Optymalizacja lub Ulepszenia: Wybierz rodzaj kopiowanego elementu, aby zastosować funkcje automatycznej poprawy jakości druku, np. wyostrzenie tekstu oraz brzegów obrazu lub poprawa wyblakłych kolorów na zdjęciach.

  • HP Copy Fix: Umożliwia automatyczne poprawianie jakości kopii i korygowanie ich przekrzywienia.

  • Sortuj: Włącz funkcję wielostronicowych kopii lub wyłącz ją.

  • Margines na oprawę lub przesunięcie marginesu: Dotknij pozycji Wł., aby kopiować strony z marginesem przesuniętym do lewej części strony.

  • Przywróć ustawienia fabryczne: Przywraca wszystkie ustawienia kopiowania do ustawień domyślnych.

 5. Wybierz opcję Zapisz bieżące ustawienia lub Ustaw jako nowe ustawienia domyślne, aby zachować ustawienia dla przyszłych zadań kopiowania.

Zmiana ustawień kopiowania za pomocą wyłącznie przycisków panelu sterowania

Drukarki z panelami sterowania wyposażonymi tylko w przyciski obsługują podstawowe funkcje kopiowania z domyślnymi ustawieniami.

 • Drukarki Inkjet: Naciśnij przycisk Rozpocznij kopiowanie w kolorze lub Rozpocznij kopiowanie w czerni, aby rozpocząć zadanie kopiowania. Aby wykonać więcej niż jedną kopię, naciskaj przycisk szybko tyle razy, ile potrzebnych jest kopii. Zadanie kopiowania rozpocznie się po ostatnim naciśnięciu przycisku.

  Przykłady przycisków Rozpocznij kopiowanie w kolorze

  Przykłady przycisków Rozpocznij kopiowanie w kolorze

  Przykłady przycisków Rozpocznij kopiowanie w czerni

  Przykłady przycisków Rozpocznij kopiowanie w czerni
 • Drukarki LaserJet: Naciśnij przycisk Liczba kopii, Konfiguracja lub Konfiguracja / menu kopiowania, wybierz żądaną liczbę kopii, a następnie naciśnij przycisk Rozpocznij kopiowanie, aby rozpocząć zadanie kopiowania.

Zmiana ustawień kopiowania z poziomu wewnętrznej strony drukarki (tylko drukarki sieciowe)

Można użyć wbudowanego serwera internetowego (EWS), aby zmienić domyślne ustawienia kopiowania. Dostępne ustawienia zależą od modelu drukarki.

Aby móc uzyskać dostęp do serwera EWS, drukarka musi być połączona z siecią lokalną.

 1. Znajdź adres IP drukarki.

  • Drukarki z menu na panelu sterowania: Znajdź adres IP w menu Sieć bezprzewodowa lub w ustawieniach sieciowych.

   Przykład ekranu Podsumowanie sieci bezprzewodowej
  • Drukarki bez menu na panelu sterowania: Wydrukuj stronę Konfiguracji sieci lub Wyniki testu sieci bezprzewodowej, aby odszukać adres IP.

   W przypadku większości drukarek naciśnij jednocześnie przyciski Komunikacja bezprzewodowa i Informacje lub naciśnij jednocześnie przyciski Komunikacja bezprzewodowa i Rozpocznij kopiowanie w czerni.

   W przypadku drukarek HP DeskJet 6000 i 6400, ENVY 6000 i 6400 oraz Tango naciśnij i przytrzymaj przycisk Informacje, aż wszystkie przyciski na panelu sterowania zaświecą się, a następnie naciśnij jednocześnie przyciski Informacje i Wznów.

   Przykład adresu IP w raporcie konfiguracji sieci
 2. W przeglądarce internetowej w pasku adresu wprowadź adres IP drukarki, a następnie naciśnij klawisz Enter lub kliknij ikonę Szukaj.

  Wprowadzanie adresu IP w przeglądarce internetowej
 3. Jeżeli zostanie wyświetlony certyfikat zabezpieczeń strony internetowej, kliknij przycisk Kontynuuj.

 4. Zmień domyślne ustawienia kopiowania na karcie Ustawienia lub Ustawienia kopiowania.

  Ustawienia kopiowania w EWS
  • Pomniejsz/powiększ lub Zmień rozmiar: Zmień rozmiar kopii. Opcje mogą obejmować listę ustawień wstępnych, rozmiary niestandardowe od 25% do 400% oryginalnego rozmiaru, ustawienia Dopasuj do strony i Rozmiar rzeczywisty w celu kopiowania bez obramowania.

  • Jaśniej/ciemniej: Wykonanie jaśniejszej lub ciemniejszej kopii, jeżeli oryginał jest wyblakły lub zbyt nasycony.

  • Kopiowanie dwustronne: Umożliwia kopiowanie po obu stronach papieru. Wybierz dostępną opcję z menu rozwijanego.

  • Jakość: Wybierz dostępny poziom jakości kopiowania. Czas kopiowania może się zwiększyć przy ustawieniu lepszej jakości.

  • Rozmiar nośnika lub papieru: Wybierz rozmiar papieru do wykonania kopii lub wybierz opcję Automatyczny, aby umożliwić drukarce rozpoznanie papieru umieszczonego w podajniku.

  • Rodzaj nośnika lub papieru: Wybierz typ papieru do wykonania kopii: zwykły lub fotograficzny. Nieprawidłowy wybór rodzaju papieru może spowodować obniżenie prędkości kopiowania lub niską jakość kopii.

  • Domyślny podajnik: Wybierz podajnik z papierem, którego używasz do wykonania kopii.

  • Domyślne ulepszenie: Wybierz rodzaj kopiowanego elementu, aby poprawić jakość, np. wyostrzenie tekstu oraz brzegów obrazu lub poprawa wyblakłych kolorów na zdjęciach.

  • Sortuj: Włącz funkcję wielostronicowych kopii lub wyłącz ją.

  • Usuń margines: Włącz tę funkcję, aby usunąć marginesy z kopii.

 5. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać zmiany.

Wkładanie oryginału do skopiowania

Po włączeniu drukarki umieść oryginał na szybie skanera lub do podajnika dokumentów.

 • Szyba skanera: Unieś pokrywę skanera, umieść oryginał stroną zadrukowaną do dołu na szybie, wyrównując do prowadnicy na drukarce, a następnie zamknij pokrywę skanera.

  Przykłady umieszczania oryginału na szybie skanera stroną zadrukowaną do dołu
 • Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): Włóż dokument jedno- lub wielostronicowy, wyrównując go do prowadnicy na podajniku. W przypadku większości modeli dokument wkłada się stroną zadrukowaną do góry i górną krawędzią do przodu. Dosuń prowadnice szerokości papieru do krawędzi papieru.

  UWAGA:

  Mechanizm podajnika ADF może powodować uszkodzenia zdjęć. Aby skopiować zdjęcia, użyj alternatywnej metody, takiej jak szyba skanera lub aparat urządzenia przenośnego z aplikacją HP Smart.

  Wkładanie dokumentu do podajnika ADF zgodnie z prowadnicą drukarki
 • Podajnik dokumentów: Umieść oryginał zgodnie z prowadnicami drukarki. W przypadku większości drukarek należy umieścić je stroną zadrukowaną do góry, natomiast w przypadku drukarek przenośnych - stroną zadrukowaną do dołu. Aby uniknąć zacięć papieru lub problemów z jakością kopiowania, nie kopiuj grubych lub sztywnych oryginałów, których nie można łatwo zgiąć bez pogniecenia.

  Wkładanie dokumentu do podajnika dokumentów

Zmiana ustawień rozmiaru i rodzaju papieru

Ponownie włóż papier, aby umożliwić wykrycie rozmiaru papieru przez drukarkę, a następnie upewnij się, że ustawienia rozmiaru kopiowania są poprawne.

Ponowne wkładanie papieru

Upewnij się, że papier jest załadowany do drukarki prawidłowo.

 1. Wyjmij stos papieru z podajnika papieru.

 2. Włóż papier ponownie, upewniając się, że prowadnice szerokości papieru dotykają krawędzi stosu.

 3. Jeżeli na panelu sterowania drukarki zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie rodzaju i rozmiaru papieru, dotknij pozycji OK, jeżeli rozmiar jest prawidłowy, lub dotknij Zmień lub Modyfikuj, aby je zmienić.

Zmiana ustawień rozmiaru kopii

Ustawienia rozmiaru kopii i papieru można dostosowywać w menu panelu sterowania drukarki, aby powiększyć lub zmniejszyć rozmiar kopii.

Uwaga:

Wiele drukarek bez menu panelu sterowania używa domyślnych ustawień kopiowania, których nie można zmienić. Aby zwiększyć szybkość druku, jakość wydruku lub zmienić rozmiar kopii, należy zeskanować oryginał, wyedytować ustawienia za pomocą oprogramowania do skanowania HP, a następnie wydrukować wiele kopii zeskanowanego dokumentu lub zdjęcia.

 1. Na panelu sterowania drukarki dotknij pozycji Kopiuj, Kopiuj dokument lub Kopiuj zdjęcie, a następnie wybierz dostępne ustawienia podstawowe dotyczące zadania kopiowania.

 2. Dotknij pozycji Ustawienia lub ikony koła zębatego, aby otworzyć opcje zadania kopiowania.

 3. Przewiń, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień kopiowania i je zmienić.

  • Zmień rozmiar lub Rozmiar: Zmień rozmiar kopii. Opcje mogą obejmować listę ustawień wstępnych, rozmiary niestandardowe od 25% do 50% oryginalnego rozmiaru, ustawienia Dopasuj do strony i Rozmiar rzeczywisty w celu kopiowania bez obramowania.

  • Rozmiar papieru: Wybierz rozmiar zwykłego papieru lub papieru fotograficznego do wykonania kopii lub wybierz opcję Automatyczny, aby umożliwić drukarce rozpoznanie papieru umieszczonego w podajniku.

  • Typ papieru: Wybierz rodzaj papieru kopii: zwykły lub fotograficzny.

  • Wybór podajnika: Wybierz podajnik papieru z papierem używanym do wykonania kopii.

 4. Wybierz opcję Zapisz bieżące ustawienia lub Ustaw jako nowe ustawienia domyślne, aby zachować ustawienia dla przyszłych zadań kopiowania.

Wykonywanie kopii dwustronnych (drukarki z panelem sterowania z menu)

Możliwe jest wykonywanie kopii dwustronnych z szyby skanera płaskiego lub jego automatycznego podajnika dokumentów (ADF). Wyświetlany jest monit o odwrócenie stron.

Uwaga:

Jeżeli drukarka nie obsługuje kopiowania dwustronnego, można wykonać procedurę ręcznego kopiowania na obu stronach. Wykonaj kopię pierwszej strony, a następnie włóż kopię do podajnika papieru. Wykonaj kopię próbną drugiej strony, aby sprawdzić, jak wkładać kopię pierwszej strony.

 1. Załaduj oryginał do skanera.

  • Szyba skanera: Unieś pokrywę skanera, umieść oryginał stroną zadrukowaną do dołu na szybie, wyrównując do linii prowadzącej na drukarce, a następnie zamknij pokrywę skanera.

   Przykłady linii prowadzących szyby skanera
  • Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): Włóż dokument jedno- lub wielostronicowy, wyrównując go do linii prowadzącej na podajniku. W przypadku większości modeli włóż dokument stroną zadrukowaną do góry i górną krawędzią do przodu. Dosuń prowadnice szerokości papieru do krawędzi papieru.

   UWAGA:

   Mechanizm ADF może powodować uszkodzenia zdjęć. Aby skopiować lub zeskanować zdjęcia, skorzystaj z alternatywnego sposobu, takiego jak szyba skanera lub aparat urządzenia przenośnego z aplikacją HP Smart.

   Przykłady linii prowadzących na automatycznym podajniku dokumentów
 2. Na panelu sterowania drukarki dotknij Kopiuj lub Kopiuj dokument.

 3. Dotknij pozycji Ustawienia lub ikony koła zębatego, aby wyświetlić więcej ustawień kopiowania.

 4. Otwórz menu Kopiowanie dwustronne, a następnie włącz tę funkcję.

  • Dotknij pozycji Włącz lub zaznacz pole obok nazwy ustawienia.

  • Dotknij menu, aby wyświetlić listę opcji kopiowania dwustronnego.

 5. Rozpocznij zadanie kopiowania. Włóż drugą stronę lub odwróć dokument po wyświetleniu monitu.

Poprawianie jakości kopii

Błędy kopiowania, takie jak wyblakłe, rozmazane lub błędne kolory w porównaniu do oryginału, mogą wynikać z nieprawidłowych ustawień kopiowania, problemów z zasilaniem albo atramentu lub tonera.

Uwaga:

Upewnij się, że jakość oryginału jest wystarczająco wysoka. Jeżeli kopia oryginału ma niską rozdzielczość lub słabą jakość, użyj oprogramowania do skanowania HP, aby zeskanować oryginał na komputer. Następnie wyedytuj skan, aby poprawić jego jakość, a dopiero potem wydrukuj tyle kopii ile trzeba.

Wykonaj poniższe zadania w podanej kolejności. Użyj drukarki po wykonaniu każdego zadania, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Zmiana ustawień kopiowania w celu poprawy jakości druku

Dostosuj ustawienia kolorów, kontrastu i poprawy jakości w menu panelu sterowania drukarki, aby zwiększyć jakość kopii.

Uwaga:

Wiele drukarek bez menu panelu sterowania używa domyślnych ustawień kopiowania, których nie można zmienić. Aby zwiększyć szybkość druku, jakość wydruku lub zmienić rozmiar kopii, należy zeskanować oryginał, wyedytować ustawienia za pomocą oprogramowania do skanowania HP, a następnie wydrukować wiele kopii zeskanowanego dokumentu lub zdjęcia.

 1. Na panelu sterowania drukarki dotknij Kopiuj, Kopiuj dokument lub Kopiuj zdjęcie.

 2. Dotknij pozycji Ustawienia lub ikony koła zębatego, aby otworzyć opcje zadania kopiowania.

 3. Przewiń, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień kopiowania i je zmienić.

  • Typ papieru: Wybierz rodzaj papieru kopii: zwykły lub fotograficzny.

  • Jakość: Wybierz dostępny poziom jakości kopiowania.

  • Jaśniej/ciemniej lub Kontrast: Jeśli oryginał jest wyblakły lub zbyt nasycony, wykonaj jaśniejszą lub ciemniejszą kopię.

  • Optymalizacja lub Ulepszenia: Wybierz rodzaj kopiowanego elementu, aby zastosować funkcje automatycznej poprawy jakości druku, np. wyostrzenie tekstu oraz brzegów obrazu lub poprawa wyblakłych kolorów na zdjęciach.

  • HP Copy Fix: Umożliwia automatyczne poprawianie jakości kopii i korygowanie ich przekrzywienia.

 4. Wybierz opcję Zapisz bieżące ustawienia lub Ustaw jako nowe ustawienia domyślne, aby zachować ustawienia dla przyszłych zadań kopiowania.

Zresetuj drukarkę

Zresetuj drukarkę, aby skasować błędy drukarki.

 1. Jeśli drukarka jest wyposażona w wymienną baterię, wyjmij ją.

 2. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda drukarki.

 3. Odłącz kabel zasilający od źródła zasilania.

 4. Odczekaj 60 sekund.

 5. Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda ściennego i do drukarki.

  Uwaga:

  HP zaleca podłączenie drukarki bezpośrednio do gniazda ściennego.

 6. Włącz drukarkę, aby zakończyć resetowanie.

Sprawdź działanie paska skanera

Jeżeli posiadasz skaner płaski, obserwuj go podczas skanowania, aby sprawdzić, czy działa prawidłowo.

 1. Wyjmij oryginalne dokumenty lub zdjęcia z szyby skanera.

 2. Lekko unieś pokrywę skanera, a następnie naciśnij przycisk lub ikonę Kopiuj.

 3. Spójrz na skaner. Pasek skanera powinien świecić i przesunąć się przez całą długość szyby.

  Jeżeli lampa skanera nie świeci ani nie przesuwa się po szybie, oddaj drukarkę Kontakt z centrum obsługi klienta HP do naprawy.

Rozwiązywanie problemów z jakością druku

Dowiedz się, jak rozwiązać problemy z jakością druku w witrynie HP.

Aby odnaleźć czynności dotyczące poprawy jakości druku, przejdź do Centrum obsługi klienta HP, a następnie w polu wyszukiwania wpisz model drukarki. Na stronie drukarki wyszukaj dokument Jakość druku.

Wykonywanie kopii na drukarkach bez menu na panelu sterowania

Drukarki z podstawowymi panelami sterowania (bez ekranów dotykowych lub wyświetlaczy menu tekstowego) obsługują tylko podstawowe funkcje kopiowania, takie jak liczba kopii lub kopiowanie w kolorze lub czerni i bieli.

 1. Sprawdź, czy papier jest załadowany w podajniku głównym, a następnie włącz drukarkę.

 2. Załaduj oryginał do skanera.

  • Szyba skanera: Unieś pokrywę skanera, umieść oryginał stroną zadrukowaną do dołu na szybie, wyrównując do linii prowadzącej na drukarce, a następnie zamknij pokrywę skanera.

   Przykłady linii prowadzących szyby skanera
  • Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): Włóż dokument jedno- lub wielostronicowy, wyrównując go do linii prowadzącej na podajniku. W przypadku większości modeli włóż dokument stroną zadrukowaną do góry i górną krawędzią do przodu. Dosuń prowadnice szerokości papieru do krawędzi papieru.

   UWAGA:

   Mechanizm ADF może powodować uszkodzenia zdjęć. Aby skopiować lub zeskanować zdjęcia, skorzystaj z alternatywnego sposobu, takiego jak szyba skanera lub aparat urządzenia przenośnego z aplikacją HP Smart.

   Przykłady linii prowadzących na automatycznym podajniku dokumentów
 3. Przygotuj zadanie kopiowania i uruchom je.

  • Drukarki Inkjet: Naciśnij przycisk Rozpocznij kopiowanie w kolorze lub Rozpocznij kopiowanie w czerni, aby rozpocząć zadanie kopiowania. Aby wykonać więcej niż jedną kopię, naciskaj przycisk szybko tyle razy, ile potrzebnych jest kopii. Zadanie kopiowania rozpocznie się po ostatnim naciśnięciu przycisku.

   Przykłady przycisków Rozpocznij kopiowanie w kolorze

   Przykłady przycisków Rozpocznij kopiowanie w kolorze

   Przykłady przycisków Rozpocznij kopiowanie w czerni

   Przykłady przycisków Rozpocznij kopiowanie w czerni
  • Drukarki LaserJet: Naciśnij przycisk Liczba kopii, Konfiguracja lub Konfiguracja / menu kopiowania, wybierz żądaną liczbę kopii, a następnie naciśnij przycisk Rozpocznij kopiowanie, aby rozpocząć zadanie kopiowania.

Jeżeli jakość kopii jest niedopuszczalna w przypadku korzystania z podstawowych ustawień kopiowania dostępnych na drukarce, użyj oprogramowania do skanowania HP, takiego jak HP Smart, do zeskanowania oryginału na komputer, a następnie użyj jego narzędzi edycji do poprawy jakości oryginału. Można potem wydrukować kopie zeskanowanego pliku.

Zapisywanie domyślnych ustawień kopiowania

Można dostosować ustawienia kopiowania, a następnie zapisywać je jako ustawienia domyślne przyszłych zadań kopiowania. Zapisz ustawienia z poziomu menu panelu sterowania drukarki lub wbudowanego serwera internetowego (EWS) w przypadku drukarek sieciowych.

Zapisywanie ustawień kopiowania na panelu sterowania drukarki

Możliwe jest dostosowywanie i zapisywanie domyślnych ustawień kopiowania za pomocą menu panelu sterowania.

 1. Na panelu sterowania drukarki dotknij Kopiuj, Kopiuj dokument lub Kopiuj zdjęcie.

 2. Dotknij pozycji Ustawienia lub ikony koła zębatego, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień i zmienić je.

 3. Przewiń na dół listy, a następnie wybierz pozycję Zapisz bieżące ustawienia lub Ustaw jako nowe ustawienia domyślne, aby zachować ustawienia dla przyszłych zadań kopiowania.

Zapisywanie ustawień kopiowania za pomocą EWS (tylko drukarki sieciowe)

Można użyć wbudowanego serwera internetowego (EWS), aby zmienić domyślne ustawienia kopiowania.

Aby móc uzyskać dostęp do strony domowej, drukarka musi być połączona z siecią lokalną.

 1. Znajdź adres IP drukarki.

  • Drukarki z menu na panelu sterowania: Znajdź adres IP w menu Sieć bezprzewodowa lub w ustawieniach sieciowych.

   Przykład ekranu Podsumowanie sieci bezprzewodowej
  • Drukarki bez menu na panelu sterowania: Wydrukuj stronę Konfiguracji sieci lub Wyniki testu sieci bezprzewodowej, aby odszukać adres IP.

   W przypadku większości drukarek naciśnij jednocześnie przyciski Komunikacja bezprzewodowa i Informacje lub naciśnij jednocześnie przyciski Komunikacja bezprzewodowa i Rozpocznij kopiowanie w czerni.

   W przypadku drukarek HP DeskJet 6000 i 6400, ENVY 6000 i 6400 oraz Tango naciśnij i przytrzymaj przycisk Informacje, aż wszystkie przyciski na panelu sterowania zaświecą się, a następnie naciśnij jednocześnie przyciski Informacje i Wznów.

   Przykład adresu IP w raporcie konfiguracji sieci
 2. W przeglądarce internetowej w pasku adresu wprowadź adres IP drukarki, a następnie naciśnij klawisz Enter lub kliknij ikonę Szukaj.

  Wprowadzanie adresu IP w przeglądarce internetowej
 3. Jeżeli zostanie wyświetlony certyfikat zabezpieczeń strony internetowej, kliknij przycisk Kontynuuj.

 4. Zmień domyślne ustawienia kopiowania na karcie Kopiuj lub Ustawienia.

 5. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać zmiany.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...