Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Błąd awarii skanera w drukarkach HP (Windows, macOS)

Podczas próby skanowania, kopiowania lub faksowania wyświetla się komunikat o błędzie Awaria skanera. Nie można skanować, kopiować ani wysyłać faksu lub wyświetla się komunikat o błędzie Awaria systemu skanera.

Błąd wyświetla się w przypadku problemów ze sprzętem skanera lub zasilaniem takich jak, zacięcie paska skanera lub problem z kalibracją, niska temperatura lampy skanera czy też wewnętrznych lub zewnętrznych problemów z elektrycznością. Nie jest on powiązany z problemami z siecią lub połączeniem USB.

Wykonaj poniższe zadania w podanej kolejności. Użyj drukarki po wykonaniu każdego zadania, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Zresetuj drukarkę

Zresetuj drukarkę, aby skasować błędy drukarki.

Procedura

 1. Jeśli drukarka jest wyposażona w wymienną baterię, wyjmij ją.

 2. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę. Jeśli drukarka się nie wyłączy, odłącz przewód zasilający od drukarki.

 3. Odłącz przewód zasilający od źródła zasilania.

 4. Odczekaj 60 sekund.

 5. Podłącz przewód zasilający do gniazda ściennego i do drukarki.

 6. Włącz drukarkę, aby zakończyć resetowanie.

Sprawdź działanie paska skanera

Jeżeli posiadasz skaner płaski, obserwuj go podczas skanowania, aby sprawdzić, czy działa prawidłowo.

Procedura

 1. Wyjmij oryginalne dokumenty lub zdjęcia z szyby skanera.

 2. Lekko unieś pokrywę skanera, a następnie naciśnij przycisk lub ikonę Kopiuj.

 3. Spójrz na skaner. Pasek skanera powinien świecić i przesunąć się przez całą długość szyby.

  Jeżeli lampa skanera nie świeci ani nie przesuwa się po szybie, oddaj drukarkę Kontakt z centrum obsługi klienta HP do naprawy.

Ponownie zainstaluj oprogramowanie drukarki

Ponowna instalacja oprogramowania drukarki może rozwiązać problemy z drukowaniem lub skanowaniem.

Usuwanie drukarki z listy Drukarki i skanery (Windows, Mac)

Użyj menu Drukarki i skanery, aby usunąć drukarkę z komputera z systemem Windows lub komputera Mac.

Procedura
 • Windows: Wyszukaj i otwórz Drukarki i skanery, na liście wybierz swoją drukarkę, a następnie kliknij pozycje Usuń urządzenie > Tak, aby dokończyć usuwanie.

 • macOS: Kliknij ikonę Spotlight, a następnie wyszukaj i otwórz Drukarki i skanery. Wybierz nazwę drukarki, kliknij opcję Usuń drukarkę lub przycisk Usuń, a następnie po wyświetleniu monitu kliknij pozycję Usuń drukarkę lub Odłącz drukarkę, aby dokończyć usuwanie.

Konfiguracja drukarki za pomocą aplikacji HP Smart (Windows, macOS)

Postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji drukarki wyświetlanymi w aplikacji HP Smart, aby podłączyć drukarkę za pomocą kabla USB lub do Internetu.

O tym zadaniu
Procedura
 1. Pobierz aplikację HP Smart ze strony HP Smart – sklep Microsoft (Windows, w języku angielskim) lub HP Smart – sklep Mac App Store (macOS, w języku angielskim).

 2. Jeżeli zostanie wyświetlony ekran Witamy w HP Smart, kliknij pozycję Akceptuj wszystko.

  Ekran powitalny aplikacji HP Smart
 3. Skonfiguruj drukarkę lub dodaj ją.

  • Jeśli wyświetla się opcja konfiguracji lub logowania, kliknij pozycję Skonfiguruj nową drukarkę.

   Klikanie pozycji Skonfiguruj nową drukarkę
  • Jeżeli zostanie wyświetlony ekran główny aplikacji, kliknij przycisk Dodaj drukarkę (Windows), Skonfiguruj drukarkę lub dodaj ją (macOS) lub kliknij ikonę Dodaj drukarkę.

   Rysunek 1. Przykłady pozycji Dodaj drukarkę w systemie Windows (po lewej) i macOS (po prawej) Przykłady pozycji Dodaj drukarkę w aplikacji HP Smart
 4. W systemie macOS kliknij pozycję Pierwsze kroki w obszarze Skonfiguruj nową drukarkę. Jeśli pojawi się monit o wybranie typu połączenia, kliknij opcję Wi-Fi lub Kabel Ethernet, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj. Przygotuj drukarkę do połączenia, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

  Klikanie przycisku Pierwsze kroki
 5. Znajdź drukarkę na liście, kliknij jej nazwę lub pozycję Konfiguruj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć konfigurację. Wyświetlenie drukarki może potrwać kilka minut.

  Rysunek 2. Przykład znalezionych drukarek w aplikacji HP Smart
  Przykłady znalezionych drukarek w aplikacji HP Smart
 6. Jeżeli korzystasz z połączenia Wi-Fi i drukarka nie została znaleziona, przejdź do następnego kroku.

 7. Przywróć tryb konfiguracji Wi-Fi.

  • Drukarki z dotykowym panelem sterowania: Na panelu sterowania otwórz menu Sieć bezprzewodowa lub Konfiguracja, wybierz pozycje Konfiguracja sieci lub Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Przywróć ustawienia sieci.

  • Drukarki bez dotykowego panelu sterowania: Na panelu sterowania naciśnij przyciski, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi na drukarce HP.

 8. W ciągu dwóch godzin zamknij aplikację HP Smart i otwórz ją ponownie, a następnie ponownie dodaj drukarkę.

 9. Jeżeli aplikacja HP Smart nadal nie wykrywa drukarki, przejdź do dokumentu Drukarka HP nie została znaleziona przez oprogramowanie lub urządzenie podczas konfiguracji w celu uzyskania informacji o rozwiązywaniu problemów.

Przywróć domyślne ustawienia fabryczne drukarki

Przywróć domyślne ustawienia fabryczne drukarki za pomocą aplikacji HP Smart lub przeglądarki internetowej w celu otwarcia wbudowanego serwera internetowego (EWS) drukarki. Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych może pomóc rozwiązać problemy z konfiguracją drukarki, łącznością i komunikatami o błędach.

Procedura

 1. Wybierz jedną z poniższych metod, aby otworzyć ustawienia zaawansowane drukarki.

  • Aplikacja HP Smart: Kliknij obraz drukarki, aby otworzyć ustawienia i narzędzia zarządzania, a następnie kliknij opcję Ustawienia zaawansowane w sekcji Ustawienia.

  • Wbudowany serwer internetowy drukarki: Otwórz wbudowany serwer internetowy (EWS) drukarki HP za pomocą adresu IP drukarki.

 2. Na stronie głównej serwera EWS kliknij kartę Ustawienia lub System.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się lub wprowadzenie kodu PIN drukarki, wprowadź nazwę użytkownika admin (tylko HP LaserJet), wprowadź kod PIN z etykiety drukarki, a następnie kliknij przycisk Wyślij lub OK. Ta etykieta zazwyczaj znajduje się w obszarze dostępu do wkładów lub drzwiczek drukarki.

  Lokalizacja numeru PIN na etykiecie drukarki
 4. Przywróć domyślne ustawienia fabryczne drukarki.

  • W przypadku większości drukarek HP kliknij opcję Przywróć ustawienia fabryczne lub Ustawienia fabryczne w obszarze Przywróć ustawienia domyślne. Kliknij Przywróć ustawienia fabryczne > Tak.

  • W przypadku drukarek HP LaserJet kliknij opcję Serwis, a następnie przycisk Przywróć domyślne > OK.

  Po około 20 sekundach drukarka automatycznie uruchomi się ponownie.

 5. Jeśli to konieczne, ponownie podłącz drukarkę do swojej sieci Wi-Fi.

 6. Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje oprogramowania układowego drukarki.

Co dalej

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych drukarki HP.

Oddaj drukarkę do naprawy

Jeżeli po wykonaniu wszystkich poprzednio opisanych czynności problem nadal występuje, oddaj drukarkę HP do naprawy lub wymień ją.

Przejdź do sekcji Kontakt z centrum obsługi klienta HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę urządzenia. W regionie Azji i Pacyfiku zostaniesz skierowany(-a) do lokalnego centrum serwisowego w swoim obszarze.

Aby potwierdzić stan gwarancji, przejdź do sekcji Sprawdzanie gwarancji produktu HP. W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...