Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Konfiguracja drukarki HP (Apple AirPrint dla urządzeń iPhone, iPad)

Apple AirPrint jest wbudowanym rozwiązaniem druku bezprzewodowego przeznaczonym dla urządzeń z systemami Apple iOS i iPadOS. Umożliwia ono drukowanie z większości aplikacji dla systemu iOS, które mają funkcję drukowania.

Uwaga:

Aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji drukarki, takich jak skanowanie i narzędzia drukarki HP, należy zainstalować aplikację HP Smart.

Konfiguracja połączenia sieciowego

Upewnij się, że drukarka oraz urządzenie Apple są podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej.

 1. Na urządzeniu Apple sprawdź, czy sieć Wi-Fi jest włączona, a także czy obok nazwy lokalnej sieci Wi-Fi znajduje się znacznik wyboru. Jeżeli urządzenie jest połączone z inną siecią, dotknij nazwy sieci, aby się z nią połączyć.

 2. Sprawdź stan połączenia sieciowego drukarki.

  • Drukarki z dotykowym panelem sterowania: Dotknij ikony Komunikacja bezprzewodowa lub otwórz menu Ustawienia sieciowe lub Konfiguracja, aby wyświetlić stan połączenia z siecią.

  • Drukarki bez dotykowego panelu sterowania: Naciśnij jednocześnie przyciski Komunikacja bezprzewodowa i Informacje lub naciśnij jednocześnie przyciski Komunikacja bezprzewodowa i Rozpocznij kopiowanie w czerni. Zostanie wydrukowany Raport testu sieci bezprzewodowej ze stanem połączenia sieciowego.

  Stan połączenia drukarki powinien być oznaczony jako Podłączony lub Gotowy. Jeżeli tak nie jest, wykonaj poniższe czynności, aby podłączyć drukarkę do sieci.

 3. Połącz drukarkę z siecią.

  • Drukarki z dotykowym panelem sterowania: Na drukarce otwórz menu Konfiguracja, Sieć lub Komunikacja bezprzewodowa, wybierz pozycję Kreator konfiguracji łącza bezprzewodowego, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć drukarkę z siecią.

  • Drukarki bez dotykowego panelu sterowania: Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski Komunikacja bezprzewodowa i Anuluj aż kontrolka zasilania zacznie migać, a następnie poczekaj, aż kontrolka komunikacji bezprzewodowej zacznie migać. W ciągu dwóch godzin naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze, do momentu rozpoczęcia się procesu łączenia. Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej na drukarce przestanie migać po nawiązaniu połączenia.

  • Drukarki HP DeskJet 6000 i 6400, ENVY 6000, 6400 i Tango: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Komunikacja bezprzewodowa z tyłu drukarki przez pięć sekund, aż oświetlenie krawędziowe zamiga na niebiesko lub fioletowo. W ciągu dwóch godzin naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze, do momentu rozpoczęcia się procesu łączenia. Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej na drukarce przestanie migać po nawiązaniu połączenia.

Drukarka i urządzenie Apple są połączone z siecią bezprzewodową.

Drukowanie z urządzenia Apple

Funkcja AirPrint umożliwia drukowanie dokumentów, zdjęć i stron internetowych.

 1. Sprawdź, czy drukarka jest włączona, wkłady są zainstalowane, a papier został włożony do właściwego podajnika papieru.

 2. Otwórz element do wydrukowania, a następnie dotknij ikony Udostępnij ( lub ).

 3. Dotknij polecenia Drukuj lub ikony Drukuj, aby wybrać opcje drukarki.

 4. Dotknij pozycji Wybierz drukarkę, a następnie wybierz drukarkę.

 5. Zmień ustawienia druku, takie jak rozmiar papieru, liczba kopii lub zakres stron. Dostępne ustawienia różnią się w zależności od używanej aplikacji, z której drukujemy, rodzaju zadania drukowania i drukarki.

 6. Dotknij pozycji Drukuj.

Zadanie drukowania jest drukowane.

Często zadawane pytania

Nadal masz pytania? Znajdź dodatkowe odpowiedzi i pomoc.

Co zrobić, jeżeli wyświetlany jest komunikat „Nie znaleziono drukarek AirPrint”?

Rozwiązywanie problemów związanych z połączeniem i usługą AirPrint.

 1. Sprawdź połączenie sieciowe: Upewnij się, że urządzenie przenośne i drukarka są połączone z tą samą siecią bezprzewodową, a sygnał Wi-Fi jest silny. Spróbuj ponownie uruchomić drukarkę lub odłączyć ją i ponownie połączyć z siecią bezprzewodową.

 2. Upewnij się, że komunikacja AirPrint jest włączona: Wpisz adres IP drukarki w przeglądarce Safari na urządzeniu przenośnym, aby uruchomić wbudowany serwer internetowy (EWS). W sekcji Sieć upewnij się, że funkcja AirPrint jest włączona.

Jak używać funkcji AirPrint, jeżeli sieć Wi-Fi jest niedostępna?

Wyślij zadanie drukowania za pomocą połączenia drukarki poprzez funkcję Wi-Fi Direct. Wykonaj poniższe czynności, będąc obok drukarki.

 1. Sprawdź, czy papier jest załadowany w podajniku głównym, a następnie włącz drukarkę.

 2. Jeżeli chcesz drukować treści internetowe, takie jak wiadomości e-mail lub dokumenty w chmurze, otwórz je przed przejściem do dalszych kroków.

 3. Na urządzeniu mobilnym otwórz menu Sieć Wi-Fi, a następnie wybierz drukarkę ze słowem DIRECT w nazwie.

  Wybór nazwy drukarki Wi-Fi Direct z listy
 4. Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło Wi-Fi Direct, a następnie stuknij opcję Połącz.

  Dotknięcie opcji Połącz
 5. Otwórz materiał, który chcesz wydrukować, a następnie wybierz opcję Drukuj.

 6. Po wyświetleniu monitu wybierz opcję AirPrint.

 7. Wybierz drukarkę, a następnie dotknij pozycji Drukuj.

 8. Po ukończeniu zadania drukowania otwórz menu sieci Wi-Fi, a następnie ponownie połącz się z siecią lokalną.

Jak wyświetlić zadania drukowania w kolejce wydruku?

Zadania drukowania i status można wyświetlić w programie Print Center.

 1. Otwórz aplikację App Switcher.

  • Większość urządzeń iPhone, iPad, iPod Touch: Naciśnij dwukrotnie przycisk Home.

  • iPhone X: Przeciągnij palcem z dolnej części ekranu w górę i przytrzymaj.

 2. Wybierz aplikację Print Center.

Zostanie wyświetlone podsumowanie ustawień zadania drukowania i jego stanu, w tym opcja anulowania zadania drukowania.

Podsumowanie ustawień i stanu zadania drukowania

Jak anulować zadanie drukowania?

Zadania drukowania można anulować z poziomu panelu sterowania drukarki lub Za pomocą aplikacji Print Center w urządzeniu Apple.

 • Z poziomu panelu sterowania drukarki: Naciśnij przycisk Anuluj.

 • Z urządzenia Apple: Otwórz Apps Switcher, wybierz aplikację Print Center, a następnie naciśnij opcję Anuluj drukowanie.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...