Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
  • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Enterprise MFP M430, M431, HP LaserJet Managed MFP E42540 – widoki drukarki

Identyfikowanie określonych części drukarki i panelu sterowania.

Widok drukarki z przodu

Zidentyfikuj części z przodu drukarki.

Widok drukarki z przodu

Elementy z przodu drukarki

Numer

Opis

1

Podajnik dokumentów

2

Skaner

3

Przycisk zwalniania przednich drzwiczek (dostęp do kasety z tonerem)

4

Przycisk wł./wył.

5

Podajnik 3 (opcjonalny)

6

Zasobnik 2

7

Zasobnik 1

8

Przedłużenie pojemnika wyjściowego

9

Pojemnik wyjściowy

10

Port USB (do drukowania i skanowania bez komputera)

11

Panel sterowania (uniesie się do góry dla lepszej widoczności)

Widok drukarki z tyłu

Zidentyfikuj części z tyłu drukarki.

Widok drukarki z tyłu

Elementy z tyłu drukarki

Numer

Opis

1

Port USB (do przechowywania zadań i wydruków poufnych)

Uwaga:

Ten port może być zakryty.

2

Port USB

3

Port Ethernet

4

Port „wejście liniowe” faksu (do podłączania linii telefoniczno-faksowej do drukarki)

5

Połączenie zasilania

6

Podajnik 3 (opcjonalny)

Uwaga:

Podajnik 3 rozkłada się po włożeniu papieru formatu legal lub A4.

7

Pokrywa przeciwkurzowa dla podajnika 2

Uwaga:

Pokrywa przeciwkurzowa wysuwa się po włożeniu papieru formatu legal lub A4.

8

Etykieta z numerem seryjnym oraz numerem drukarki

9

Tylne drzwiczki (umożliwiają usuwanie zacięć)

Widok panelu sterowania

Za pomocą ekranu dotykowego panelu sterowania możesz wykonać konfigurację drukarki, uzyskać informacje o jej statusie, a także dane na temat zadania drukowania.

Uwaga:

Możesz przechylić ekran panelu sterowania w celu uzyskania lepszego widoku.

Uwaga:

Funkcje wyświetlane na Ekranie głównym mogą się różnić w zależności od konfiguracji drukarki.

Panel sterowania drukarki

Panel sterowania drukarki

Numer

Pozycja

Opis

1

Przycisk Reset

Wybierz przycisk Resetuj, aby usunąć wszystkie zmiany, zwolnić drukarkę ze stanu wstrzymania, wyświetlić ukryte błędy i przywrócić ustawienia domyślne (w tym dotyczące języka i układu klawiatury).

2

Przycisk Zaloguj lub Wyloguj

Wybierz przycisk Zaloguj , aby otworzyć ekran logowania.

Wybierz przycisk Wyloguj, aby wylogować się z drukarki. Wszystkie opcje drukarki zostaną przywrócone do ustawień domyślnych.

Uwaga:

Ten przycisk jest wyświetlany tylko wtedy, gdy administrator skonfigurował drukarkę tak, aby wymagane były uprawnienia dostępu do funkcji drukarki.

3

Przycisk Informacje przycisk Informacje

Dotknij przycisku Informacjeprzycisk Informacje, aby uzyskać dostęp do ekranu, który umożliwia dostęp do kilku rodzajów informacji o drukarce. Wybierz przyciski w dolnej części ekranu, aby uzyskać następujące informacje:

  • Język wyświetlania: Zmień ustawienie języka w bieżącej sesji użytkowników.

  • Tryb uśpienia: Przestaw drukarkę w tryb uśpienia.

  • Wi-Fi Direct: Wyświetla informacje dotyczące bezpośredniego podłączania do drukarki za pomocą telefonu, tabletu lub innego urządzenia z Wi-Fi. (Funkcje bezprzewodowe dostępne są z zainstalowanymi opcjonalnymi akcesoriami bezprzewodowymi.)

  • Wireless: Wyświetl lub zmień ustawienia połączenia bezprzewodowego. (Funkcje bezprzewodowe dostępne są z zainstalowanymi opcjonalnymi akcesoriami bezprzewodowymi.)

  • Ethernet: Wyświetlanie i zmiana ustawień połączenia Ethernet.

  • HP Web Services: Znajdowanie informacji o podłączaniu i drukowaniu z użyciem drukarki za pomocą usługi HP Web Services (usługi ePrint).

4

Przycisk Pomoc przycisk Pomoc

Naciśnięcie przycisku Pomoc przycisk Pomoc powoduje otwarcie wbudowanego systemu pomocy.

System zapewnia listę tematów pomocy lub informacji na temat korzystania z ekranu głównego, aplikacji, opcji lub funkcji.

5

Przycisk Kopiuj

Dotknij przycisku Kopiuj, aby rozpocząć zadanie kopiowania.

6

Pole Liczba kopii

Dotknij pola, aby zmienić liczbę drukowanych kopii.

7

Obszar aplikacji

Dotknij dowolnej z ikon, aby otworzyć aplikację. Aby uzyskać dostęp do większej liczby aplikacji, przesuń palcem w bok ekranu.

Uwaga:

Dostępne aplikacje zależą od modelu drukarki. Administrator może skonfigurować aplikacje, które są wyświetlane wraz z kolejnością ich wyświetlania.

8

Wskaźnik ekranowy ekranu głównego

Wskazuje liczbę stron, na ekranie głównym lub w aplikacji. Zostanie podświetlona bieżąca strona. Przesuń ekran w bok, aby przewijać między stronami.

Korzystanie z dotykowego panelu sterowania

Dotykowy panel sterowania drukarki obsługuje się za pomocą poniższych czynności.

Działania panelu sterowania z ekranem dotykowym

Działanie

Opis

Przykład

Dotknięcie

Gest dotyku

Za pomocą dotyku można wybrać pozycję lub otworzyć menu. Podczas przewijania menu krótkie dotknięcie ekranu zatrzymuje przewijanie.

Dotknij ikony Ustawienia, aby otworzyć aplikację Ustawienia.

Przesunięcie palcem

Gest przesunięcia palcem

Dotknij ekranu, a następnie przesuń palcem w poziomie, aby przewinąć zawartość ekranu w bok.

Przeciągnij palcem do momentu wyświetlenia aplikacji Ustawienia.

Przewijanie

Gest przewijania

Dotknij ekranu, a następnie przesuń palcem w pionie, aby przewinąć zawartość ekranu w górę i w dół. Podczas przewijania menu krótkie dotknięcie ekranu zatrzymuje przewijanie.

Przewiń zawartość aplikacji Ustawienia.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...