Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Plecak z kompaktowym komputerem HP VR OMEN X — konfiguracja plecaka VR

Konfiguracja i korzystanie z plecaka z kompaktowym komputerem HP OMEN X VR, w tym pierwsza konfiguracja, zakładanie uprzęży i wymiana akumulatorów bez wyłączania komputera.

Przedni i tylny widok wykonanej konfiguracji

Ładowanie komputera i akumulatorów zewnętrznych

Naładuj komputer, wkładając go do stacji dokującej i naładuj akumulatory zewnętrzne.

 1. Podłącz zasilacz do gniazda znajdującego się z tyłu stacji dokującej, a następnie podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do zasilacza, a drugi umieść w gniazdku sieci elektrycznej.

  Podłączanie zasilacza do stacji dokującej i do gniazdka sieci elektrycznej
 2. Następnie wsuń do oporu komputer do stacji dokującej tak, aby usłyszeć charakterystyczne „kliknięcie”.

  Wsunięcie komputera do stacji dokującej
 3. Po zabezpieczeniu komputera sprawdź wskaźniki LED na stacji dokującej, aby określić stan akumulatora wewnętrznego.

  • Biała kontrolka włączona: Komputer jest zabezpieczony i akumulator wewnętrzny jest naładowany.

  • Bursztynowa kontrolka włączona: Komputer jest zabezpieczony i akumulator wewnętrzny się ładuje.

  • Kontrolki wyłączone: Komputer nie jest zabezpieczony lub stacja dokująca nie jest podłączona do zasilania.

 4. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem po raz pierwszy poczekaj, aż akumulator będzie w pełni naładowany.

 5. Po całkowitym naładowaniu akumulatora włącz komputer, gdy znajduje się on w stacji dokującej.

 6. Sprawdź wskaźnik LED przycisku Zasilania , aby określić stan komputera.

  • Kontrolka zasilania jest włączona i świeci na czerwono: Komputer jest włączony.

  • Kontrolka zasilania pulsuje i świeci na czerwono: Komputer znajduje się w trybie uśpienia i jest nieaktywny.

  • Kontrolka zasilania jest wyłączona: Komputer jest wyłączony.

 7. Aby wyjąć komputer ze stacji dokującej, naciśnij przycisk wysuwania , a następnie wyjmij komputer.

 8. Włóż dwa zewnętrzne akumulatory do zewnętrznej ładowarki akumulatora.

  Wkładanie dwóch zewnętrznych akumulatorów do ładowarki akumulatora
 9. Odłącz zasilacz od gniazda znajdującego się z tyłu stacji dokującej, a następnie podłącz zasilacz do gniazda z tyłu ładowarki i podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.

  Podłączanie zasilacza do gniazda znajdującego się z tyłu ładowarki
 10. Sprawdź kontrolki LED na akumulatorach, aby określić stan akumulatora.

  • Cztery kontrolki włączone: Poziom naładowania akumulatora jest wyższy niż 95%.

  • Trzy kontrolki włączone: Poziom naładowania akumulatora jest wyższy niż 75%.

  • Dwie kontrolki włączone: Poziom naładowania akumulatora jest wyższy niż 50%.

  • Jedna kontrolka włączona: Poziom naładowania akumulatora jest wyższy niż 25%.

Podłącz komputer do uprzęży

Podłącz komputer do uprzęży, włóż zewnętrzne akumulatory, a następnie podłącz komputer do zestawu Virtual Reality (VR).

 1. Włóż komputer do uprzęży, a następnie zablokuj przycisk zwalniania.

  Podłączanie komputera do uprzęży
 2. Podłącz prawy boczny uchwyt akumulatora do komputera, a następnie włóż akumulator zewnętrzny do uchwytu. Powtórz tę czynność dla lewego bocznego uchwytu akumulatora i akumulatora zewnętrznego.

  Mocowanie uchwytu akumulatora do komputera, a następnie włożenie akumulatora do uchwytu
 3. Podłącz zestaw VR do komputera.

  Podłączanie zestawu VR
 4. Włącz komputer.

 5. Załóż uprząż na plecy, a następnie zamknij zatrzaski i wyreguluj paski, aby zamocować uprząż na miejscu.

  Mocowanie zatrzasków i regulowanie pasków

Teraz możesz korzystać z plecaka HP VR G2.

Ładowanie akumulatorów zewnętrznych

Wymień akumulatory zewnętrzne bez wyłączania komputera.

 1. Odłącz prawy boczny uchwyt akumulatora od komputera, a następnie wyjmij akumulator zewnętrzny z uchwytu. Powtórz tę czynność dla lewego bocznego uchwytu akumulatora i akumulatora zewnętrznego.

  Wyjmowanie akumulatora zewnętrznego
 2. Włóż nowy akumulator do lewego i prawego uchwytu akumulatora, a następnie ponownie podłącz każdy uchwyt akumulatora do komputera.

  Mocowanie uchwytu akumulatora do komputera, a następnie włożenie akumulatora do uchwytu
 3. Włóż dwa wyczerpane akumulatory do zewnętrznej ładowarki akumulatora.

  Podłączanie zasilacza do gniazda znajdującego się z tyłu ładowarki

Wyjmij komputer z uprzęży

Wyjmij komputer z uprzęży, a następnie włóż go do stacji dokującej, gdy komputer nie jest używany.

 1. Odłącz wszystkie podłączone urządzenia (takie jak zestaw VR), otwórz zatrzaski, a następnie zdejmij uprząż z pleców.

 2. Na uprzęży naciśnij przycisk zwolnienia, aby wyjąć komputer.

  Wyjmowanie komputera z uprzęży
 3. Następnie wsuń do oporu komputer do stacji dokującej tak, aby usłyszeć charakterystyczne „kliknięcie”.

  Wsunięcie komputera do stacji dokującej

Często zadawane pytania

Nadal masz pytania? Znajdź dodatkowe odpowiedzi i pomoc.

Dlaczego komputer stale uruchamia się ponownie po przetaktowaniu procesora?

Jeżeli po przetaktowaniu komputer nie uruchamia się w systemie operacyjnym i stale uruchamia się po wyświetleniu ekranu z logo HP, załaduj domyślne ustawienia systemu BIOS swojego komputera.

 1. Wyłącz komputer.

 2. Włącz komputer i natychmiast naciśnij klawisz F10, aby wyświetlić ekran narzędzia konfiguracji systemu BIOS.

 3. Naciśnij klawisz F9, aby wczytać domyślne ustawienia systemu BIOS.

 4. Zapisz zmiany i wyjdź z narzędzia konfiguracji systemu BIOS.

  Komputer powinien zostać uruchomiony normalnie.

Jak zmienić oświetlenie komputera?

Skorzystaj z centrum dowodzenia OMEN, aby zmienić ustawienia oświetlenia na komputerze.

Uwaga:

Opcje oświetlenia różnią się w zależności od komputera. Więcej informacji można znaleźć w centrum dowodzenia HP OMEN .

 1. Otwórz centrum dowodzenia OMEN.

 2. Wybierz pozycję Oświetlenie, a następnie wybierz element komputera, którego oświetlenie ma zostać zmienione, np. klawiatura lub na zewnątrz obudowy, jeżeli opcja jest wyświetlana.

 3. W sekcji Tryb wybierz sekwencję oświetlenia.

  • Kolor statyczny: Wybierz pojedynczy, statyczny schemat kolorów i jasności dla poszczególnych stref.

  • Pętla kolorów: Skonfiguruj oświetlenie pod kątem cyklicznego dostosowywania kolorów.

  • Istotne elementy systemu: Skonfiguruj oświetlenie, aby zmienić kolory w zależności od użycia systemu i temperatury.

  • Puls dźwiękowy: Skonfiguruj oświetlenie, aby zmieniało się na podstawie odtwarzanego dźwięku.

  • Animacja klawiatury: Wybierz efekt animacji do wyświetlenia dla klawiatury. Opcje efektów mogą się różnić.

  • Oświetlenie strefy klawiatury: Skonfiguruj oświetlenie dla stref na klawiaturze.

  • Wyłącz: Wyłącz oświetlenie.

Gdzie na komputerze znajduje się numer seryjny?

Numer seryjny znajduje się na etykiecie z tyłu komputera. Etykieta zawiera również numeru produktu i numer modelu.

Odszukiwanie etykiety z numerem seryjnym i numerem produktu

Co zrobić jeśli komputer się nie uruchamia?

Istnieje funkcja zabezpieczająca, która uniemożliwia przypadkowe włączenie komputera podczas transportu. Komputer musi znajdować się w stacji dokującej i korzystać z zasilania sieciowego przy pierwszym uruchomieniu komputera. Upewnij się, że komputer jest prawidłowo włożony do stacji dokującej, a następnie sprawdź połączenia między zasilaczem, przewodem zasilającym i stacją dokującą, aby upewnić się, że są prawidłowo podłączone.

W jaki sposób poprawić wydajność komputera?

Skorzystaj z centrum dowodzenia OMEN, aby zmienić tryb wydajności komputera.

Uwaga:

Dostępność trybu różni się w zależności od komputera. Więcej informacji można znaleźć w centrum dowodzenia HP OMEN .

 1. Otwórz centrum dowodzenia OMEN.

 2. Wybierz pozycję Kontrola wydajności, a następnie wybierz tryb, który najlepiej sprawdza się w przypadku wykonywanego zadania.

  • Tryb komfortowy: Obniża temperaturę procesora i karty graficznej na potrzeby zadań o niewielkich wymaganiach i w razie potrzeby utrzymuje komputer w niższej temperaturze.

  • Tryb wydajności: Umożliwia zoptymalizowanie wydajności gier przez dynamiczne przydzielanie mocy do procesora i karty graficznej.

   Uwaga:

   Tryb wydajności może zwiększyć temperaturę i głośność pracy.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...