Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery PC – poprawa wydajności komputera (Windows 10)

Wykonuj regularną konserwację, aby poprawić wydajność komputera.

Optymalizacja komputera za pomocą narzędzia HP Performance Tune up Check

Skorzystaj z narzędzia HP Performance Tune up Check w programie HP Support Assistant w celu zoptymalizowania wydajności komputera.

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz HP Support Assistant lub na pasku zadań kliknij ikonę aplikacji .

  Jeżeli aplikacja nie jest zainstalowana w komputerze, pobierz najnowszą wersję z witryny HP Support Assistant.
 2. Przejdź do , aby otworzyć narzędzie.

  Jeżeli narzędzie nie otworzy się automatycznie, wybierz swoje urządzenie, kliknij Rozwiązywanie problemów i poprawki, a następnie kliknij opcję Performance Tune-up Check.

 3. W obszarze Opcje dodatkowe zaznacz pozycje Opróżnij kosz i Wyczyść historię przeglądarek internetowych, pliki cookie i pamięć podręczną, a następnie kliknij Optymalizuj.

Zwolnij miejsce na dysku twardym

Zwiększ ilość wolnego miejsca na dysku twardym, aby uniknąć błędów dotyczących miejsca na dysku i poprawić wydajność systemu.

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz Ustawienia magazynu.

 2. Sprawdź ilość wolnego miejsca na dysku twardym (najczęściej jest to dysk C:).

  Aby zapewnić optymalne działanie systemu, na dysku powinno być przynajmniej 15% wolnego miejsca. Jeżeli dysk twardy ma mniej niż 15% wolnego miejsca, wykonaj poniższe czynności.
 3. Na dysku C: wybierz każdą kategorię, aby określić, gdzie można zwolnić najwięcej miejsca. Najczęściej spotykane kategorie, w których można zwolnić miejsce, to Aplikacje i gry, Pliki tymczasowe, Dokumenty i Zdjęcia.

  UWAGA:

  Dyski twarde RECOVERY (D:) lub FACTORY_IMAGE (D:) są zarezerwowane do odzyskiwania systemu, a usunięcie plików z tych dysków może spowodować uszkodzenie komputera.

  Sprawdzanie pamięci masowej używanej przez dysk twardy komputera
 4. Przenieś wszystkie pliki, które chcesz zachować na napęd USB lub zewnętrzny dysk twardy, aby zwolnić miejsce. Jest to szczególnie zalecane w przypadku dużych plików, które nie są potrzebne do codziennego użytku, takie jak zdjęcia i filmy wideo.

 5. Usuń wszystkie niepotrzebne pliki i aplikacje, a następnie ponownie uruchom komputer.

Aktualizowanie komputera za pomocą programu HP Support Assistant

Skorzystaj z programu HP Support Assistant, aby wyszukać i zainstalować aktualizacje, w tym aktualizacje BIOS, dla komputera z systemem Windows.

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz HP Support Assistant lub na pasku zadań kliknij ikonę aplikacji .

  Jeżeli aplikacja nie jest zainstalowana na komputerze, pobierz najnowszą wersję z witryny HP Support Assistant.
 2. Na karcie Moje urządzenia znajdź swój komputer, a następnie kliknij przycisk Aktualizacje.

 3. Kliknij pozycję Sprawdź aktualizacje i komunikaty, aby wyszukać najnowsze aktualizacje.

 4. Poczekaj, aż program HP Support Assistant przeprowadzi analizę systemu.

 5. Po zakończeniu analizy wybierz wymienione aktualizacje, pobierz i zainstaluj je, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 6. Po wyświetleniu monitu uruchom ponownie komputer, a następnie zamknij narzędzie.

Aktualizacja sterowników sprzętowych

Skorzystaj z Menedżera urządzeń, aby zaktualizować sterowniki sprzętowe, takie jak sterownik karty graficznej, dźwiękowej, bezprzewodowej lub inne sterowniki dla komputera.

 1. W systemie Windows odnajdź i otwórz program Menedżer urządzeń.

 2. Na liście urządzeń wybierz każda kategoria.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy device, wybierz Aktualizuj sterownik, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji zaktualizowanego sterownika.

  Wybór aktualizacji sterownika w Menedżerze urządzeń
 4. Aby zakończyć instalację aktualizacji, uruchom ponownie komputer.

Opróżnij Kosz

Opróżnij Kosz, aby zwiększyć ilość wolnego miejsca na dysku twardym.

 1. Na pulpicie systemu Windows kliknij dwukrotnie ikonę Kosz.

 2. Aby przywrócić ewentualne przypadkowo usunięte elementy, kliknij prawym przyciskiem myszy każdy plik, a następnie wybierz polecenie Przywróć.

 3. Kliknij kartę Zarządzaj, a następnie kliknij polecenie Opróżnij Kosz.

 4. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić polecenie.

  System Windows usunie zawartość folderu Kosz z dysku twardego.

Usuń pliki i katalogi tymczasowe

Usuwanie tymczasowych plików i folderów zwiększa ilość miejsca dostępnego na dysku twardym i skraca czas uzyskiwania dostępu do dysku twardego przez system Windows.

 1. W systemie Windows wyszukaj i wybierz opcję Oczyszczanie dysku.

 2. Wybierz dysk, który chcesz oczyścić, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Poczekaj, aż program Oczyszczanie dysku obliczy, ile miejsca na wybranym dysku może zostać zwolnione.

 4. Po zakończeniu analizy zaznacz pole wyboru obok rodzajów plików, które mają zostać usunięte przez program Oczyszczanie dysku.

  UWAGA:

  Natomiast wybór niektórych opcji może przynieść negatywne skutki. Na przykład wybór opcji Pliki dziennika instalatora powoduje wymazanie plików, które pomagają operatorom wsparcia telefonicznego w rozwiązywaniu problemów dotyczących instalacji. Kliknij typ pliku, np. tymczasowe pliki internetowe, aby wyświetlić opis. Nie usuwaj plików, zanim nie upewnisz się, że nie są one niezbędne do korzystania z komputera.

 5. Kliknij przycisk OK, a następnie po wyświetleniu monitu kliknij opcję Usuń pliki .

  Narzędzie Oczyszczanie dysku usunie wybrane pliki.

Sprawdź, czy na dysku twardym nie ma błędów

Sprawdź, czy na dysku twardym nie ma błędów, które mogą mieć wpływ na wydajność systemu.

 1. Zamknij wszystkie otwarte aplikacje.

 2. W systemie Windows wyszukaj i otwórz Eksplorator plików lub kliknij ikonę aplikacji na pasku zadań.

 3. Po wyświetleniu okna Eksploratora plików kliknij prawym przyciskiem myszy dysk twardy, który chcesz sprawdzić, a następnie kliknij opcję Właściwości.

 4. W oknie Właściwości kliknij kartę Narzędzia.

 5. W obszarze Sprawdzanie błędów kliknij przycisk Sprawdź.

  Jeżeli wyświetlone zostanie okno z prośbą o hasło administratora lub potwierdzenie, wprowadź wymagane dane.

 6. W oknie Sprawdzanie błędów kliknij opcję Skanuj dysk.

 7. Poczekaj, aż system Windows sprawdzi dysk pod kątem błędów, a następnie postępuj zgodnie z monitami, aby rozwiązać ewentualne problemy.

  Jeżeli pojawi się okno z komunikatem System Windows nie może sprawdzić dysku, gdy jest on używany, kliknij opcję Zaplanuj sprawdzanie dysku. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie uruchomić komputer i przeskanować dysk w poszukiwaniu błędów.

Defragmentuj dysk twardy

Defragmentacja dysku twardego za pomocą narzędzia Optymalizowanie dysków umożliwia uporządkowanie danych przechowywanych na dysku twardym i poprawę wydajności systemu.

UWAGA:

Czynności te nie dotyczą komputerów wyposażonych w dyski półprzewodnikowe (SSD). Nie wolno defragmentować dysków SSD, ponieważ nie poprawia to ich wydajności, a może powodować ich szybsze zużycie.

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz narzędzie Defragmentacja i optymalizacja dysków.

  Jeżeli narzędzie Optymalizowanie dysków próbuje kilkakrotnie uruchomić proces optymalizacji, oznacza to, że jakiś program działający w tle nadal korzysta z dysku twardego. Uruchom ponownie komputer w trybie bezpiecznym i spróbuj jeszcze raz.

 2. Wybierz dysk, który chcesz defragmentować, a następnie kliknij przycisk Optymalizuj.

 3. Poczekaj, aż narzędzie zdefragmentuje dysk twardy. W zależności od wielkości danych przechowywanych na dysku twardym, może to potrwać od kilku minut do kilku godzin. Jeżeli konieczne jest zatrzymanie narzędzia, kliknij przycisk Zatrzymaj.

Uruchom usługę Windows Update (Windows 10)

Zaktualizuj komputer z systemem Windows 10 za pomocą usługi Windows Update.

 1. W systemie Windows wyszukaj opcji Sprawdź aktualizacje i uruchom ją.

  Jeżeli dostępne są aktualizacje, uruchomią się automatycznie.
 2. Po zainstalowaniu aktualizacji uruchom ponownie komputer po pojawieniu się monitu.

Usuwanie wirusów i programów szpiegujących spyware

Usuń programy typu adware, spyware lub wirusy, które mogą być zainstalowane na komputerze.

Skanowanie i usuwanie wirusów i programów szpiegujących z komputera (system Windows 10)

Użyj zabezpieczeń systemu Windows do skanowania i usuwania wirusów, programów szpiegujących i innego złośliwego oprogramowania z komputera.

 1. W systemie Windows wyszukaj narzędzie Zabezpieczenia systemu Windows i uruchom je.

 2. Wybierz pozycję Ochrona przed wirusami i zagrożeniami, kliknij Opcje skanowania, a następnie wybierz rodzaj skanowania, które chcesz uruchomić.

  • Szybkie skanowanie: Sprawdza foldery w systemie, w których często występuje złośliwe oprogramowanie.

  • Pełne skanowanie: Sprawdza wszystkie pliki i programy na dysku twardym. Ten skan może potrwać dłużej niż godzinę.

  • Skanowanie niestandardowe: Wybierz pliki lub foldery, które chcesz zeskanować.

  • Skanowanie programu Windows Defender w trybie offline: Wybierz tę opcję, aby sprawdzić, czy nie ma złośliwego oprogramowania poza normalnym systemem Windows. Ten skan wyświetla monit o ponowne uruchomienie komputera i może potrwać około 15 minut.

 3. Poczekaj, aż zakończy się skanowanie, a następnie sprawdź wyniki.

  Aby wyświetlić listę wszystkich zagrożeń, które narzędzie Zabezpieczenia systemu Windows kiedykolwiek zidentyfikował dla urządzenia, kliknij Historia ochrony.

 4. Aby usunąć złośliwe oprogramowanie, wybierz polecenie Usuń zagrożenia lub Uruchom akcje.

Znajdowanie i zamiana uszkodzonych plików systemowych

Użyj narzędzia Kontroler plików systemowych Microsoft (SFC), aby naprawić uszkodzone pliki systemowe.

 1. W systemie Windows wyszukaj frazę Wiersz polecenia.

 2. W wynikach wyszukiwania prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję Wiersz polecenia, wybierz polecenie Uruchom jako administrator, a następnie kliknij przycisk Tak.

 3. Wpisz sfc/scannow. Upewnij się, że między nazwą polecenia sfc a znakiem ukośnika / jest spacja.

  Uruchomienie polecenia kontrolera plików systemowych (SFC) w oknie wiersza poleceń
 4. Naciśnij klawisz Enter, aby rozpocząć skanowanie.

  • Jeżeli odnaleziono uszkodzone pliki, poczekaj, aż narzędzie zamieni pliki, a następnie ponownie uruchom komputer.

  • Jeżeli nie znaleziono uszkodzonych plików, nie można było ich zamienić lub jeżeli problem nadal występuje, wykonaj poniższe czynności.

 5. Sprawdź, czy komputer jest podłączony do przewodowej lub bezprzewodowej sieci z aktywnym połączeniem internetowym.

 6. W oknie Wiersz polecenia wpisz dism.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth. Upewnij się, że w wierszu poleceń przed znakiem ukośnika / jest spacja.

  Przykład polecenia „dism.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth” wpisanego w wierszu polecenia
 7. Naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić skanowanie DISM (Deployment Image Servicing and Management).

 8. Poczekaj, aż narzędzie zamieni uszkodzone pliki, a następnie ponownie uruchom komputer.

Otwórz tylko wymagane aplikacje

Ponownie uruchom komputer i uruchom tylko potrzebne aplikacje.

 1. W systemie Windows wybierz przycisk Start, wybierz opcję Zasilanie, a następnie wybierz opcję Uruchom ponownie.

 2. Po ponownym uruchomieniu komputera uruchom tylko potrzebne aplikacje i programy.

 3. Po zakończeniu korzystania z aplikacji kliknij przycisk X, aby zamknąć aplikację.

Użyj narzędzia do rozwiązywania problemów ze zgodnością programów

Niektóre aplikacje, które zostały zaprojektowane dla wcześniejszych wersji systemu Windows, mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami w przypadku bieżących wersji systemu Windows 10.

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz menu Rozwiązywanie problemów.

 2. Przewiń ekran, wybierz Narzędzie do rozwiązywania problemów ze zgodnością programów, a następnie kliknij polecenie Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów.

  Uruchamianie narzędzia do rozwiązywania problemów ze zgodnością programów
 3. Wybierz aplikację, którą chcesz sprawdzić, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Zaznacz opcję, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby sprawdzić lub zmienić ustawienia zgodności programu.

  Wybór opcji uruchamiania narzędzia do rozwiązywania problemów ze zgodnością programów

Znajdowanie aplikacji, które wykorzystują nadmierne zasoby systemowe

Za pomocą Menedżera zadań można odszukać i zatrzymać procesy lub aplikacje korzystające z nadmiernej ilości zasobów systemowych.

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz Menedżer zadań.

  W narzędziu Menedżer zadań wyświetlane są aktualnie uruchomione aplikacje.

 2. Kliknij przycisk Więcej szczegółów, a następnie wybierz kartę, aby uzyskać więcej informacji.

  • Procesy: Na karcie Procesy wyświetlane są wszystkie aktualnie uruchomione procesy wraz z informacjami o zużywanych przez nie zasobach systemowych. Niektóre procesy są potrzebne i nie powinno się ich zatrzymywać. W razie wątpliwości, czy proces jest potrzebny do pracy systemu, poszukaj informacji o nim w Internecie.

  • Wydajność: Wyświetla graficzną reprezentację ogólnej wydajności systemu. Kliknij przycisk Monitor zasobów, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o poszczególnych procesach.

  Przykładowa aplikacja wykorzystująca wysokie poziomy zasobów systemowych na karcie Wydajność
 3. Jeżeli chcesz zamknąć aplikację lub aplikacja ma stan Nieuruchomiona, kliknij przycisk Zakończ zadanie, aby zamknąć aplikację.

Wybierz aplikacje, które mają być otwierane przy uruchamianiu systemu Windows

Aplikacja startowa to program, który otwiera się przy uruchamianiu systemu Windows. Z czasem, po zainstalowaniu większej liczby aplikacji, rośnie liczba aplikacji startowych. Często używane aplikacje, które są ładowane i pracują w tle, to komunikatory, aplikacje multimedialne, aplikacje do uruchamiania gier i paski narzędzi. Możesz zwiększyć wydajność systemu poprzez uniemożliwienie załadowania tych aplikacji lub przez zmianę ich ustawień.

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz Menedżer zadań.

 2. Kliknij przycisk Więcej szczegółów, a następnie wybierz kartę Uruchamianie.

 3. Wybierz niechciane elementy startowe niezwiązane z działaniem systemu i kliknij polecenie Wyłącz.

  UWAGA:

  Wyłącz jedynie te elementy startowe, które znasz i które są niepotrzebne.

  Wybór aplikacji do wyłączenia podczas uruchamiania systemu
 4. Ponownie uruchom komputer.

 5. Jeżeli system Windows lub inne oprogramowanie przestanie działać po wyłączeniu danego elementu, wykonaj te czynności w kolejności odwrotnej, aby go włączyć ponownie.

Wyłącz niepotrzebne funkcje graficzne

Wyłącz funkcje graficzne i aplikacje korzystające z dużej ilości zasobów systemowych, które nie są potrzebne.

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz opcję Dostosuj wygląd i wydajność dla systemu Windows.

 2. W oknie Opcje wydajności Wybierz opcję Dopasuj dla uzyskania najlepszej wydajności, a następnie kliknij OK.

  Wybór opcji Dopasuj dla uzyskania najlepszej wydajności w celu wyłączenia nieistotnych elementów graficznych
  System Windows wyłączy wszystkie efekty wizualne, takie jak animacja paska zadań i elementów wewnątrz okien, wyświetlanie cieni pod oknami, wyświetlanie zawartości okien podczas przeciągania itp.

Zapobieganie problemom związanym z alokacją pamięci

Izoluj aplikacje lub procesy, które nie są już używane i mogą korzystać z niepotrzebnych zasobów pamięci.

Pamięć jest alokowana do procesów w sterownikach urządzenia i aplikacjach podczas normalnej pracy. Przydzielona pamięć jest ponownie udostępniana po zakończeniu danego procesu. Jednak czasami nie dochodzi do zwolnienia pamięci. Jest to problem znany jako przeciek pamięci. W rzadkich przypadkach niezgodna aplikacja może ciągle alokować pamięć podczas uruchamiania, powodując spowolnienie pracy systemu i ostatecznie jego zablokowanie.

 1. Zamknij wszystkie otwarte aplikacje lub programy, upewniając się, że aplikacje otwierają się do końca przed ich zamknięciem.

  Z zasady firma HP zaleca odczekanie pięciu sekund po otwarciu aplikacji przed jej zamknięciem, nawet jeżeli aplikacja została otwarta przypadkowo.

 2. Ponownie uruchom komputer.

 3. W systemie Windows wyszukaj i otwórz Menedżer zadań.

 4. Kliknij przycisk Więcej szczegółów, wybierz kartę Wydajność, a następnie wybierz opcję Pamięć.

 5. Kliknij przycisk Otwórz monitor zasobów, aby wyświetlić informacje dotyczące wykorzystania pamięci przez komputer.

  Jeżeli wyświetlone zostanie okno z prośbą o hasło administratora lub potwierdzenie, wprowadź wymagane dane.

  Otwieranie programu Monitor zasobów
 6. Na karcie Przegląd otwórz pole Pamięć, a następnie przewiń w dół listy, aby dowiedzieć się, które aplikacje wykorzystują pamięć.

 7. Otwórz aplikację, która może powodować spowolnienie pracy komputera, sprawdź procent używanej pamięci fizycznej, a następnie zapisz informacje.

 8. Kilkakrotnie zamknij i ponownie otwórz podejrzaną aplikację i sprawdź procent używanej pamięci fizycznej, porównując wyświetloną wartość z zapisaną. Za każdym razem odczekaj około 10 sekund przed ponownym uruchomieniem aplikacji.

  • Jeżeli procent wykorzystanej pamięci fizycznej za każdym razem wraca do tego samego lub zbliżonego poziomu, to prawdopodobnie podejrzewana aplikacja nie powoduje przecieku pamięci.

  • Jeżeli procent używanej pamięci fizycznej wciąż rośnie, występuje przeciek pamięci. Skontaktuj się z producentem oprogramowania, aby uzyskać poprawki.

Użyj ReadyBoost

Korzystając z funkcji ReadyBoost z napędem wymiennym, można zwiększyć wydajność systemu bez zwiększania ilości pamięci RAM na komputerze.

 1. Upewnij się, że posiadasz dysk wymienny, np. dysk flash USB z wysoką szybkością przesyłu danych i co najmniej 500 MB wolnego miejsca.

 2. Włóż napęd wymienny do odpowiedniego portu w komputerze.

 3. W systemie Windows odnajdź i otwórz Eksplorator plików.

 4. W oknie Eksplorator plików kliknij prawym przyciskiem myszy napęd wymienny, a następnie wybierz polecenie Właściwości.

 5. W oknie Właściwości przejdź do karty ReadyBoost, a następnie wybierz pozycję ReadyBoost.

 6. Przesuń suwak, aby ustawić przestrzeń do rezerwowania dla szybkości systemu, zachowując co najmniej 9048 MB dla uzyskania optymalnej wydajności.

 7. Kliknij przycisk OK, aby zarezerwować miejsce na napędzie wymiennym na potrzeby funkcji ReadyBoost i zapisać ustawienia.

  Na napędzie wymiennym miejsce na potrzeby funkcji ReadyBoost jest rezerwowane w postaci pliku o nazwie ReadyBoost.sfcache.

Zmień wielkość pliku stronicowania

Plik stronicowania to miejsce na dysku twardym, które system Windows wykorzystuje jako pamięć. Zwiększenie pliku stronicowania może pomóc przyspieszyć komputer i poprawić wydajność.

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz Panel sterowania.

 2. W polu wyszukiwania wpisz System, a następnie z listy wyników wybierz pozycję System.

 3. Kliknij pozycję Zaawansowane ustawienia systemu.

 4. W oknie właściwości systemu wybierz kartę Zaawansowane, a następnie kliknij opcję Ustawienia.

 5. W oknie Opcje wydajności Wybierz kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Zmień.

  Wybór opcji Zmień w sekcji Pamięć wirtualna w oknie Opcje wydajności
 6. Usuń zaznaczenie pola wyboru Automatycznie zarządzaj rozmiarem pliku stronicowania dla wszystkich dysków.

  Usuwanie zaznaczenia pola wyboru na Dopasuj dla uzyskania najlepszej wydajności
 7. Wybierz Rozmiar niestandardowy, a następnie wprowadź minimalny i maksymalny rozmiar. Użyj minimalnej i zalecanej dopuszczalnej oraz obecnie przypisanej wielkości plików stronicowania w dolnej części okna, aby wybrać odpowiedni rozmiar.

 8. Zamknij system Windows, a następnie uruchom ponownie komputer.

Obniż temperaturę wewnątrz komputera

Gdy temperatura wewnątrz komputera wzrośnie powyżej 35°C (95°F), wzrasta ryzyko uszkodzenia ważnych podzespołów. Zmniejszanie ryzyka poprzez obniżenie temperatury wewnątrz komputera.

Czyszczenie otworów wentylacyjnych

Wraz z upływem czasu w otworach wentylacyjnych i wokół nich może się gromadzić kurz i inne zabrudzenia, blokując przepływ powietrza i powodując pracę wentylatorów na wyższych obrotach w celu usunięcia ciepła.

 1. Wyłącz komputer, odłącz przewód zasilający oraz inne przewody i poczekaj aż komputer ostygnie.

 2. Użyj odkurzacza do czyszczenia wszystkich otworów wentylacyjnych na zewnątrz, zwłaszcza wokół otworu wentylacyjnego zasilacza.

  UWAGA:

  Aby nie dopuścić do uszkodzenia elementów wewnętrznych, nie używaj odkurzacza wewnątrz komputera.

  Lokalizowanie otworów wentylacyjnych z tyłu komputera
 3. Zdejmij panel boczny obudowy, aby otworzyć komputer.

  Zdejmowanie panelu bocznego obudowy komputera stacjonarnego
 4. Do czyszczenia wentylatorów i komponentów wewnętrznych komputera używaj sprężonego powietrza.

 5. Załóż panel boczny, podłącz przewód zasilający i włącz komputer.

Czyszczenie otworów wentylacyjnych komputera przenośnego

Wyczyść otwory wentylacyjne komputera przenośnego, aby usunąć kurz i inne zabrudzenia, które wraz z upływem czasu mogły się zgromadzić w otworach wentylacyjnych i wokół nich, blokując przepływ powietrza i powodując pracę wentylatorów na wyższych obrotach w celu chłodzenia.

 1. Wyłącz komputer, odłącz kabel zasilający oraz przewody i poczekaj, aż komputer ostygnie.

 2. Odsuń inne przedmioty znajdujące się blisko komputera.

 3. Odszukaj otwory wentylacyjne w komputerze przenośnym. Zwykle znajdują się one pod spodem i po bokach komputera.

  Lokalizowanie otworów wentylacyjnych na obudowie komputera przenośnego
 4. Użyj sprężonego powietrza, aby usunąć kurz z otworów wentylacyjnych.

  Czyszczenie otworów wentylacyjnych przy użyciu sprężonego powietrza
 5. Poczekaj ok. 10 minut, aż komputer ostygnie.

 6. Ponownie podłącz przewód zasilający, a następnie włącz komputer.

Zwiększ ilość pamięci

Rozbudowanie pamięci RAM w komputerze może poprawić wydajność systemu, zwiększyć szybkość przeglądania lub zapewnić lepsze wrażenia w grach.

Odszukaj specyfikacje pamięci

Skorzystaj z instrukcji konserwacji i serwisowania, aby znaleźć informacje o zainstalowanej w komputerze pamięci.

 1. Odwiedź stronę Obsługa klienta firmy HP.

 2. Przewiń stronę w dół, aby wpisać model komputera w polu wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk Prześlij.

 3. Wybierz Podręczniki użytkownika, a następnie wybierz Instrukcję konserwacji i serwisowania dla swojego komputera.

  Jeżeli instrukcja konserwacji i serwisowania nie znajduje się na liście, wybierz dokument specyfikacji dla swojego komputera.

 4. Skorzystaj z sekcji Pamięć, aby uzyskać więcej informacji na temat następujących elementów:

  • Specyfikacje modułu pamięci

   UWAGA:

   Niektóre płyty główne nie są w stanie skonfigurować modułów pamięci od różnych producentów lub różniących się parametrem CAS albo wartością gęstości Upewnij się, że wszystkie moduły SO-DIMM posiadają ten sam numer katalogowy, aby zapewnić zgodność.

  • Numery katalogowe części zamiennych modułu pamięci

  • Kompatybilne procesory

  • Rodzaje pamięci RAM

  • Liczba gniazd pamięci

  • Ilość zainstalowanej pamięci

  • Maksymalna obsługiwana ilość pamięci

  • Rodzaj pamięci (włącznie z szybkością)

Wyłącz synchronizację plików OneDrive

Wyłącz automatyczną synchronizację plików pomiędzy komputerem a usługą OneDrive.

 1. W obszarze powiadomień na pasku zadań kliknij przycisk OneDrive.

 2. W opcjach aplikacji OneDrive kliknij menu Więcej, a następnie kliknij pozycję Wstrzymaj synchronizację.

 3. W menu Wstrzymaj synchronizację wybierz czas do wstrzymania synchronizacji.

 4. Ponownie uruchom komputer.

Komputery stacjonarne HP — resetowanie komputera

Funkcja resetowania systemu Windows 10 powoduje ponowną instalację systemu operacyjnego bez utraty jakichkolwiek danych osobistych i wprowadzonych zmian.

Tworzenie kopii zapasowej plików osobistych na komputerze

Utwórz kopię zapasową plików osobistych na komputerze z systemem Windows 10.

 1. Podłącz dysk zewnętrzny do komputera.

 2. W systemie Windows wyszukaj i otwórz Ustawienia kopii zapasowej.

 3. Kliknij przycisk Dodaj dysk, a następnie wybierz dysk.

 4. Kliknij Więcej opcji.

 5. Kliknij przycisk Utwórz kopię zapasową teraz, a następnie poczekaj, aż kopia zapasowa zostanie wykonana. Może to potrwać kilka minut lub kilka godzin w zależności od wielkości plików.

  Kliknięcie opcji Utwórz kopię zapasową teraz, aby rozpocząć proces tworzenia kopii zapasowej

Resetowanie ustawień do stanu początkowego (Windows 10)

Zresetuj komputer do nowej instalacji systemu Windows 10.

 1. W systemie Windows wyszukaj frazę Opcje zasilania i wybierz ją z listy wyników.

 2. Na ekranie Odzyskiwanie w obszarze Zresetuj ten komputer kliknij Rozpoczęcie pracy.

  Kliknięcie przycisku Rozpocznij w celu rozpoczęcia resetowania komputera
 3. Aby zresetować komputer, postępuj zgodnie z instrukcjami. Może to potrwać kilka minut.

Przywracanie plików osobistych na komputerze

Przywróć pliki osobiste na komputerze z systemem Windows 10.

 1. Podłącz dysk zewnętrzny z kopią zapasową do komputera.

 2. W systemie Windows wyszukaj i otwórz Ustawienia kopii zapasowej.

 3. Kliknij Więcej opcji.

 4. Przewiń w dół ekranu Opcje kopii zapasowej i kliknij pozycję Przywróć pliki z bieżącej kopii zapasowej.

 5. Wybierz pliki, które chcesz przywrócić, kliknij przycisk Przywróć i poczekaj, aż system Windows przywróci pliki osobiste. Może to potrwać kilka minut lub kilka godzin w zależności od wielkości plików.

  Wybór i przywracanie plików osobistych na komputerze


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...