Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Managed MFP E42540, E47528 — konfiguracja drukarki (sprzętowa)

W niniejszym dokumencie opisano montaż poszczególnych części drukarki. Przed zainstalowaniem oprogramowania drukarki w komputerze należy wykonać poniższe czynności.

Jeśli drukarka jest już skonfigurowana, na końcu tego dokumentu znajdziesz pomoc dotyczącą instalacji oprogramowania i odnośniki do instrukcji.

Aby skonfigurować drukarkę, wykonaj poniższe czynności:

 1. Rozpakowanie drukarki:

  1. Wybierz miejsce umieszczenia drukarki, które spełnia następujące warunki:

   • Stabilna powierzchnia robocza, miejsce charakteryzujące się dobrą wentylacją, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych

   • Zakres temperatur: od 10° do 32,5°C

   • Zakres wilgotności: od 10% do 80%

  2. Ustaw drukarkę w takim miejscu, by można było otworzyć wszystkie drzwiczki i podajniki. Zapoznaj się z poniższymi wymaganiami miejsca dla danego modelu drukarki.

   • Model E42540f:

    UWAGA:

    Model E42540f waży 13,01 kg28,68 funta. Firma HP zaleca, by drukarkę przenosiły dwie osoby.

    Wymagania dotyczące miejsca (model E42540f)

    Wymagania dotyczące miejsca (model E42540f)
   • Model E47528f:

    Uwaga:

    Model E47528 waży 23,3 kg51,37 funta. Firma HP zaleca, by drukarkę przenosiły dwie osoby.

    Wymagania dotyczące miejsca (model E47528f)

    Wymagania dotyczące miejsca (model E47528f)
  3. Wyjmij z pudełka drukarkę HP, a następnie sprawdź, czy zawartość opakowania odpowiada ilustracji:

   Zawartość opakowania

   Zawartość opakowania
  4. Usuń wszelkie taśmy i materiały zabezpieczające z obudowy drukarki.

   Uwaga:

   Firma HP zaleca recykling materiałów do pakowania.

   Usuwanie taśmy

   Usuwanie taśmy
 2. Umieszczenie papieru w podajniku 2:

  Poniżej opisano sposób wkładania papieru do podajnika 2.

  Uwaga:

  Ten podajnik mieści do 250 arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m2.

  1. Otwórz podajnik 2.

   Otwieranie podajnika 2

   Otwieranie podajnika 2
  2. Dopasuj prowadnice długości i szerokości papieru przez ściśnięcie ich zatrzasków regulacyjnych i przesunięcie prowadnic do krawędzi używanego papieru.

   Wysuwanie prowadnic papieru

   Wysuwanie prowadnic papieru
  3. Załaduj papier do podajnika i upewnij się, że prowadnice lekko dotykają krawędzi stosu, ale go nie wyginają.

   Uwaga:

   Aby uniknąć zacięć, nie należy przepełniać podajnika. Górna krawędź stosu powinna znajdować się poniżej wskaźnika pełnego podajnika.

   Wkładanie papieru

   Wkładanie papieru
  4. Zamknij podajnik.

   Zamykanie podajnika 2

   Zamykanie podajnika 2
 3. Podłączenie kabla sieciowego (opcjonalnie):

  Jeśli zamierzasz podłączyć drukarkę do sieci, podłącz teraz kabel sieciowy. W przeciwnym razie przejdź do następnego kroku.

  Uwaga:

  Kabel sieciowy nie jest dołączony do drukarki.

  Podłączanie kabla sieciowego

  Podłączanie kabla sieciowego
  UWAGA:

  Nie należy podłączać jeszcze kabla USB. Aby użyć kabla USB do podłączania drukarki do komputera, należy ją podłączyć po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu podczas instalacji oprogramowania.

  Na tym etapie nie podłączaj jeszcze kabla USB

  Nie należy podłączać jeszcze kabla USB.
 4. Podłączenie przewodu telefonicznego do faksu (opcjonalnie):

  Podłącz przewód telefoniczny do gniazda faksu w drukarce oraz gniazda telefonicznego.

  Drukarka korzysta z analogowego urządzenia faksującego. Firma HP zaleca podłączenie drukarki do wydzielonej analogowej linii telefonicznej.

  Uwaga:

  W niektórych krajach/regionach może być wymagany adapter do kabla telefonicznego dostarczonego z drukarką.

  Podłączanie przewodu telefonicznego do faksu

  Podłączanie przewodu telefonicznego do faksu
 5. Podłączenie przewodu zasilającego i włączanie drukarki:

  1. Podłącz przewód zasilający drukarki do uziemionego gniazdka prądu zmiennego.

   Uwaga:

   Aby uniknąć uszkodzenia drukarki, należy stosować wyłącznie dołączony kabel zasilający.

   UWAGA:

   Upewnij się, że źródło zasilania spełnia wymagania specyfikacji drukarki dotyczące napięcia. Specyfikacje dotyczące napięcia znajdują się na etykiecie drukarki. Drukarka wymaga napięcia 100–127 V (prąd zmienny) lub 220–240 V (prąd zmienny) i częstotliwości 50/60 Hz.

   Podłączanie przewodu zasilającego

   Podłączanie przewodu zasilającego
  2. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę, a następnie zaczekaj na zakończenie inicjalizacji.

   Włączanie drukarki

   Włączanie drukarki
  3. Na ekranie Konfiguracja początkowa ustaw język, lokalizację, format daty/godziny oraz inne funkcje.

   Aby uzyskać dostęp do zaawansowanych ustawień w przypadku drukarki podłączonej do sieci, po tym, jak drukarka będzie już gotowa do użycia, wpisz adres IP drukarki w pasku adresu przeglądarki internetowej. Aby znaleźć adres IP na panelu sterowania drukarki, wybierz ikonę Informacje ikona Informacje, a następnie wybierz ikonę Sieć ikona Sieć.

   Uwaga:

   Informacje na temat zaawansowanych ustawień konfiguracyjnych drukarek podłączanych do sieci można znaleźć poniżej, klikając łącze dla danego modelu drukarki.

 6. Włączenie portu USB:

  Port USB jest domyślnie wyłączony i trzeba go włączyć w panelu sterowania drukarki.

  Wykonaj następujące czynności, aby włączyć port USB:

  1. Z poziomu ekranu głównego panelu sterowania drukarki przeciągnij palcem ekran w prawo, a następnie dotknij ikony Ustawienia.

  2. Dotknij kolejno opcji Ogólne > Włącz USB urządzenia > Włączone.

  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi używanego systemu operacyjnego:

   Uwaga:

   Kabel USB nie jest dołączony do drukarki.

   • System Windows: Nie podłączaj przewodu USB, dopóki nie zostanie wyświetlony monit podczas instalacji oprogramowania (w następnym kroku). Przejdź do następnego kroku.

   • Mac: Teraz podłącz kabel USB.

 7. Sprawdzenie, czy drukarka działa:

  Aby sprawdzić, czy drukarka działa poprawnie, wykonaj następujące czynności:

  1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij opcji Raporty.

  2. Dotknij opcji Strony konfiguracji i stanu.

  3. Dotknij opcji Strona konfiguracji, a następnie dotknij przycisku Drukuj, aby wydrukować strony konfiguracji drukarki i Jetdirect.

   Przy podłączaniu drukarki do sieci można znaleźć adres IP na stronie Jetdirect.

   • IPv4: Jeżeli adres IP ma postać 0.0.0.0, 192.0.0.192 lub 169.254.x.x, to należy ręcznie skonfigurować adres IP. W innym wypadku sieć została skonfigurowana pomyślnie.

   • IPv6: Jeżeli adres IP rozpoczyna się od „fe80:”, drukarka powinna być gotowa do pracy. W przeciwnym razie należy ręcznie skonfigurować adres IP.

   Uwaga:

   Strona konfiguracji zawiera informacje o wersji oprogramowania sprzętowego, z której możesz korzystać z podczas aktualizacji.

 8. Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego drukarki (zalecane):

  Firma HP udostępnia aktualizacje oprogramowania sprzętowego drukarek, które pomagają w rozwiązywaniu znanych problemów, zwiększają bezpieczeństwo i dodają nowe funkcje przez cały okres eksploatacji drukarki.

  Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki firma HP zdecydowanie zaleca aktualizację oprogramowania sprzętowego do najnowszej wersji. Obejrzyj poniższy film, aby uzyskać informacje na temat aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

  Uwaga:

  Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego drukarki skontaktuj się z administratorem sieci.

  Dodatkowe informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania sprzętowego drukarki można znaleźć w artykule Aktualizacja oprogramowania sprzętowego drukarki.

‎Łącza do instrukcji instalacji oprogramowania

Po wykonaniu poprzednich etapów konfiguracji należy zainstalować oprogramowanie drukarki przy użyciu jednej z następujących metod:

 • Metoda 1: Pobranie narzędzia HP Easy Start (klienci Windows i macOS)

  1. Przejdź na stronę 123.hp.com, a następnie kliknij Download (Pobierz).

  2. Wykonaj instrukcje na ekranie, aby pobrać i uruchomić HP Easy Start, a następnie wykonaj wyświetlane instrukcje instalacji oprogramowania.

 • Metoda 2: Konfiguracja zarządzana przez dział IT (tylko Windows – klienci i serwery)

  Przejdź na stronę hp.com/go/upd, aby pobrać i zainstalować sterownik HP Universal Print Driver.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij poniższe łącze odpowiadające posiadanemu modelowi drukarki.

Dotknij ikony Pomoc ikona Pomoc na panelu sterowania drukarki, aby przejść do tematów Pomocy.

Dotykanie ikony Pomoc

Dotykanie ikony Pomoc


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...