Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP — Korzystanie z narzędzia Przywracanie systemu Microsoft

Skorzystaj z narzędzia Przywracanie systemu Microsoft, aby przywrócić komputer do poprzedniego stanu, gdy działał normalnie.

Jeżeli w przypadku komputerów biznesowych nie ma opcji przywrócenia komputera, skontaktuj się z działem IT swojej firmy lub lokalnym serwisem IT.

Przywracanie komputera w przypadku normalnego uruchamiania się systemu Windows

Jeśli komputer przestanie prawidłowo funkcjonować, ale system Windows uruchamia się prawidłowo, pomocne może okazać się przywrócenie systemu do stanu z przeszłości, w którym działał.

Utwórz punkt przywracania

System Windows automatycznie tworzy punkty przywracania w równych odstępach czasu, a często także przed dokonaniem nowych instalacji. Jeżeli pomimo tego chcesz ręcznie utworzyć punkt przywracania, wykonaj poniższe czynności.

 1. W systemie Windows wyszukaj frazę przywracania, a następnie wybierz pozycję Utwórz punkt przywracania na liście wyników.

 2. Na karcie Ochrona systemu kliknij przycisk Utwórz.

  Kliknięcie przycisku Utwórz w celu utworzenia punktu przywracania
 3. Wpisz nazwę punktu przywracania i kliknij przycisk Utwórz.

 4. Kliknij przycisk Zamknij.

  Przycisk Zamknij na ekranie „Punkt przywracania został utworzony”

Przywracanie komputera w przypadku normalnego uruchamiania się systemu Windows

Przywracanie komputera do poprzedniego punktu.

 1. Zapisz wszystkie otwarte pliki, a następnie zamknij wszystkie otwarte programy.

 2. W systemie Windows wyszukaj i wybierz opcję Utwórz punkt przywracania.

 3. Na karcie Ochrona systemu kliknij opcję Przywracanie systemu.

  Wybór przywracania systemu w oknie Właściwości systemu
 4. W oknie Przywracania systemu kliknij przycisk Dalej.

 5. Wybierz punkt przywracania, którego chcesz użyć, a następnie kliknij Dalej.

  Wybór punktu przywracania
 6. Przeanalizuj wybór i kliknij Zakończ.

 7. Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące nieprzerywania przywracania systemu, a następnie kliknij Tak.

  UWAGA:

  Poczekaj na zakończenie przywracania systemu bez przerywania, aby uniknąć uszkodzenia dysku twardego lub spowodowania innych uszkodzeń komputera.

  Potwierdzenie, że przywracanie systemu nie może zostać przerwane
  Przywracanie systemu spowoduje przywrócenie konfiguracji komputera do wcześniejszego punktu w czasie i ponowne uruchomienie komputera.

Przywracanie komputera w przypadku braku możliwości normalnego uruchamiania systemu Windows

Jeśli system Windows nie uruchamia się prawidłowo, skorzystaj z narzędzia Przywracanie systemu Microsoft z ekranu ładowania systemu Windows.

 1. Wyłącz komputer i odczekaj przynajmniej 5 sekund.

 2. Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F11 (mniej więcej raz na sekundę), aż pojawi się ekran ładowania systemu Windows.

 3. Jeżeli nastąpi otwarcie ekranu wyboru języka, wybierz język, w którym chcesz kontynuować pracę z komputerem.

 4. Na ekranie Wybierz układ klawiatury wybierz taki układ klawiatury, który odpowiada typowi posiadanej klawiatury.

 5. Na ekranie Wybierz opcję kliknij Rozwiąż problemy.

 6. Kliknij przycisk Opcje zaawansowane, a następnie kliknij Przywracanie systemu.

  Uwaga:

  W zależności od ustawień konieczne może być wybranie konta i wprowadzenie danych logowania.

 7. Kliknij przycisk Dalej.

  Kliknięcie pozycji Dalej w oknie Przywracanie systemu
 8. Wybierz z listy Punkt przywracania, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 9. Kliknij polecenie Zakończ, aby przywrócić komputer do poprzedniego punktu.

  Kliknięcie przycisku Zakończ w oknie potwierdzenia punktu przywracania
 10. Kliknij przycisk Tak w wyświetlonym ostrzegawczym oknie dialogowym.

  UWAGA:

  Po rozpoczęciu przywracania systemu nie należy go przerywać.

  Kliknięcie przycisku Tak w oknie ostrzegawczym
 11. Po zakończeniu procesu przywracania systemu komputer uruchomi się ponownie.

Często zadawane pytania

Zapoznaj się z listą często zadawanych pytań na temat Przywracania systemu Microsoft.

Jak włączyć funkcję Przywracanie systemu Microsoft?

Funkcję Przywracanie systemu Microsoft można włączyć w oknie Właściwości systemu w systemie Windows.

 1. W systemie Windows Wyszukaj opcję Przywracania, a następnie wybierz pozycję Utwórz punkt przywracania na liście wyników.

 2. W karcie Ochrona systemu wybierz dysk twardy i kliknij przycisk Konfiguruj.

 3. Kliknij opcję Włącz ochronę systemu, a następnie kliknij przycisk OK.

  Włączanie ochrony systemu w celu przywrócenia systemu

Czy można cofnąć przywracanie systemu?

Przywrócenie systemu można cofnąć i przywrócić tym samym komputer do stanu sprzed użycia tej funkcji.

 1. W systemie Windows Wyszukaj opcję Przywracania, a następnie wybierz pozycję Utwórz punkt przywracania na liście wyników.

 2. Na karcie Ochrona systemu kliknij opcję Przywracanie systemu.

 3. Wybierz opcję Cofnij przywracanie systemu, a następnie kliknij Dalej.

  Wybranie opcji Cofnij przywracanie systemu
 4. Sprawdź poprawność daty i godziny, a następnie kliknij Zakończ.

 5. Kliknij przycisk Tak w wyświetlonym ostrzegawczym oknie dialogowym.

  UWAGA:

  Po rozpoczęciu przywracania systemu nie należy go przerywać.

  Kliknięcie przycisku Tak w oknie ostrzegawczym
 6. Funkcja Przywracanie systemu spowoduje cofnięcie przywracania, a następnie ponowne uruchomienie komputera.

Co zrobić w przypadku awarii przywracania systemu?

Jeżeli proces przywracania systemu nie powiedzie się, skorzystaj z poniższych informacji, aby rozwiązać problem.

Wyłączanie ochrony antywirusowej

Jeśli ochrona antywirusowa zakłóca instalację oprogramowania lub funkcje przywracania danych komputera, można ją tymczasowo wyłączyć.

 1. Wyszukaj aplikację antywirusową w systemie Windows i otwórz ją.

 2. Przejdź do sekcji Zapora sieciowa.

 3. Wyłącz zaporę.

  Uwaga:

  Poniższy rysunek stanowi jedynie przykład i oprogramowanie może wyglądać inaczej. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej producenta oprogramowania.

  Przykład wyłączenia Zapory sieciowej
 4. Dokończ instalację oprogramowania lub odzyskiwanie danych komputera.

 5. Otwórz program antywirusowy i włącz zaporę sieciową z powrotem.

Jak usunąć punkty przywracania systemu?

Skorzystaj z poniższych informacji, aby usunąć stare punkty przywracania i zwolnić miejsce na dysku twardym.

Poniższe czynności wskazują, jak usunąć wszystkie punkty przywracania z wyjątkiem ostatniego.

 1. Na pasku zadań na pulpicie kliknij ikonę Eksplorator plików.

 2. Kliknij przycisk Ten komputer, kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Dysk C, a następnie wybierz Właściwości.

 3. W oknie Właściwości wybierz kartę Ogólne i kliknij element Oczyszczanie dysku.

 4. Kliknij opcję Oczyść pliki systemowe.

 5. W oknie Oczyszczanie dysku kliknij kartę Więcej opcji, a następnie kliknij Wyczyść w sekcji Przywracanie systemu i kopie w tle.

  Kliknięcie opcji Wyczyść w celu usunięcia punktów przywracania systemu
 6. Kliknij opcję Usuń.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...