Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP — Komputer nie uruchamia się i emituje sygnał dźwiękowy lub sygnał świetlny

Po włączeniu komputer przeprowadzi test sprzętu w celu sprawdzenia działania komponentów. Jeżeli komputer wykryje błąd, może się nie uruchomić, a kontrolki LED zaczną migać lub komputer przenośny wyemituje sygnał dźwiękowy.

Wykonywanie resetu komputera

Wykonaj reset (lub reset sprzętowy), aby usunąć wszystkie informacje z pamięci komputera bez wymazywania jakichkolwiek danych osobistych.

Resetowanie komputera przenośnego z wyjmowaną baterią

Wykonaj reset na komputerze przenośnym z wymienną baterią.

 1. Wyłącz komputer, a następnie odłącz przewód zasilający.

 2. Odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne, a następnie odłącz komputer od replikatora portów lub stacji dokującej.

 3. Wyjmij baterię z komputera.

 4. Po wyjęciu baterii i odłączeniu przewodu zasilającego naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 15 sekund.

 5. Po usunięciu pozostałości energii elektrycznej z kondensatorów ponownie włóż baterię i podłącz przewód zasilający. Pozostaw odłączone urządzenia peryferyjne.

 6. Włącz komputer.

Resetowanie komputera przenośnego z niewymienną baterią

Wykonaj reset na komputerze przenośnym z niewymienną baterią.

 1. Wyłącz komputer, a następnie odłącz przewód zasilający.

 2. Odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne, a następnie odłącz komputer od replikatora portów lub stacji dokującej.

 3. Po odłączeniu przewodu zasilającego naciśnij i przytrzymaj przez około 15 sekund przycisk zasilania.

 4. Po wyczerpaniu kondensatorów podłącz przewód zasilający. Pozostaw odłączone urządzenia peryferyjne.

 5. Włącz komputer.

Identyfikacja sygnału świetlnego lub dźwiękowego komputera przenośnego

Określone wzorce długich i krótkich mignięć kontrolek LED lub krótkich dźwięków mogą pomóc w identyfikacji różnych problemów.

Uwaga:

Sygnały dźwiękowe nie są obsługiwane w niektórych modelach.

Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby uzyskać informacje na temat sekwencji mignięć kontrolek LED lub sygnałów dźwiękowych.

 • Długie mignięcia kontrolki LED Caps Lock na czerwono oznaczają kategorię poważnego błędu.

 • Długie mignięcia kontrolki LED Caps Lock na biało oznaczają kategorię niegroźnego błędu.

 • W systemach, które nie mają dwukolorowych kontrolek, zarówno długie, jak i krótkie mignięcia są białe.

Czerwona kontrolka miga dwa razy, a następnie mają miejsce dwa krótkie mignięcia na biało

Ten stan informuje, że obszar główny (DXE) systemu BIOS został uszkodzony i binarny obraz odzyskiwania nie jest dostępny. Przywróć system BIOS.

Wyszukiwanie numeru produktu na komputerze

Odszukaj nazwę, numer i numer seryjny produktu na komputerze lub opakowaniu, w którym został dostarczony.

 • Na spodzie komputera przenośnego

  Etykieta identyfikacyjna komputera przenośnego w lewym dolnym rogu
  Etykieta identyfikacyjna komputera przenośnego w prawym górnym rogu
 • Wewnątrz komory baterii

  Etykieta identyfikacyjna w komorze baterii
 • Na opakowaniu, w którym został dostarczony komputer

  Etykieta identyfikacyjna na opakowaniu wysyłkowym
 • Na podpórce

  Etykieta identyfikacyjna na podpórce komputera przenośnego

Tworzenie pliku odzyskiwania systemu BIOS na dysku USB

Utwórz plik odzyskiwania systemu BIOS na dysku flash USB dla komputera przenośnego.

Uwaga:

Konfiguracja systemu BIOS jest uzależniona od modelu komputera. Więcej informacji o uzyskiwaniu dostępu i nawigowaniu w menu systemu BIOS można znaleźć w dokumentacji komputera.

 1. Upewnij się, że masz do dyspozycji inny sprawny komputer z dostępem do Internetu.

 2. Przejdź do strony Pobieranie oprogramowania i sterowników HP.

 3. Przejdź do strony opisu produktu posiadanego komputera.

 4. Wybierz opcję BIOS, a następnie sprawdź szczegóły najnowszej dostępnej wersji lub wersji zalecanej do przeprowadzenia odzyskiwania systemu. Przed kontynuowaniem upewnij się, że jest to prawidłowa aktualizacja systemu BIOS.

  UWAGA:

  Aby upewnić się, że pliki są zgodne z posiadanym komputerem, zapoznaj się z sekcją Szczegóły. Instalacja niewłaściwego systemu BIOS może spowodować uszkodzenie komputera.

 5. Kliknij Pobierz, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

 6. Na ekranie Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Tak.

 7. W oknie kreatora InstallShield kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować aktualizację.

  Kliknięcie przycisku Dalej w celu rozpoczęcia instalacji aktualizacji systemu BIOS firmy HP
 8. W oknie HP BIOS Update and Recovery kliknij przycisk Dalej.

  Klikanie przycisku Dalej na ekranie narzędzia HP BIOS Update and Recovery
 9. Wybierz opcję Utwórz nośniki odzyskiwania w formie dysku USB, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Zaznacz pole wyboru, aby utworzyć plik odzyskiwania
 10. Wybierz napęd flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Wybór napędu flash USB
 11. Poczekaj, aż pliki systemu BIOS zostaną skopiowane na napęd flash USB.

 12. Po wyświetleniu komunikatu Z sukcesem ukończono tworzenie dysku flash odzyskiwania kliknij przycisk Zakończ.

  Wybór opcji Zakończ po wyświetleniu komunikatu o zakończeniu
 13. Zamknij narzędzie do aktualizacji, a następnie odłącz dysk flash od komputera.

Instalowanie pliku odzyskiwania systemu BIOS z pamięci USB

Zainstaluj plik odzyskiwania systemu BIOS na dysku flash USB dla komputera przenośnego.

 1. Wyłącz komputer przenośny, który wymaga odzyskiwania systemu BIOS, a następnie odczekaj 5-10 sekund.

 2. Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do komputera przenośnego. Powinien być cały czas podłączony podczas procesu odzyskiwania.

 3. Włóż dysk flash USB, na którym znajduje się plik BIOS do dostępnego portu USB w komputerze przenośnym.

 4. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisz z logo WindowsB, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez 2–3 sekundy przycisk zasilania. W przypadku niektórych modeli komputerów przenośnych konieczne może okazać się jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie klawiszy Windows i V.

  Umiejscowienie przycisku zasilania i naciśnięć klawiszy na klawiaturze
 5. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić polecenie.

 6. Zwolnij przycisk zasilania, ale nadal przytrzymuj klawisze Windows i B lub V. Może nastąpić seria sygnałów dźwiękowych.

  Zostanie wyświetlony ekran Aktualizacja systemu BIOS urządzeń HP i automatycznie rozpocznie się odzyskiwanie.
 7. Postępuj zgodnie z poleceniami, aby kontynuować proces uruchamiania systemu i zakończyć proces odzyskiwania.

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat, że komputer został nieprawidłowo wyłączony lub wystąpił problem rozruchu, wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby rozwiązać problem.

  • Jeśli okno Aktualizacja systemu BIOS urządzeń HP nie jest wyświetlane lub problem nadal występuje, komputer może nie obsługiwać tej funkcji lub wystąpił problem z dyskiem twardym. Przejdź do Obsługa klienta firmy HP, aby uzyskać pomoc.

Czerwona kontrolka miga dwa razy, a następnie mają miejsce trzy krótkie mignięcia na biało

Ten stan informuje, że zasada wbudowanego kontrolera/kontrolera klawiatury wymaga wpisania sekwencji klawiszy. Zresetuj wbudowany kontroler.

 1. Odłącz zasilacz sieciowy od komputera.

 2. Naciśnij przycisk zasilania, przytrzymaj go przez ponad 12 sekund, a następnie go zwolnij.

 3. Poczekaj, aż komputer uruchomi się w normalny sposób.

 4. Podłącz zasilacz sieciowy do komputera.

Czerwona kontrolka miga dwa razy, a następnie mają miejsce cztery krótkie mignięcia na biało

Ten stan wskazuje na to, że wbudowany kontroler/kontroler klawiatury sprawdza lub przywraca blok rozruchu. Zresetuj wbudowany kontroler.

 1. Odłącz zasilacz sieciowy od komputera.

 2. Naciśnij przycisk zasilania, przytrzymaj go przez ponad 12 sekund, a następnie go zwolnij.

 3. Poczekaj, aż komputer uruchomi się w normalny sposób.

 4. Podłącz zasilacz sieciowy do komputera.

Czerwona kontrolka miga trzy razy, a następnie mają miejsce dwa krótkie mignięcia na biało

Ten stan informuje o potencjalnej awarii pamięci. Ponownie zainstaluj moduł pamięci, który znajduje się w komputerze.

UWAGA:

Urządzenie to zawiera składniki, które mogą ulec uszkodzeniu wskutek wyładowań elektrostatycznych. Firma HP zaleca korzystanie z antystatycznej opaski na nadgarstek i pracy na podłożu bez wykładziny oraz używanie podkładki piankowej pochłaniającej napięcie elektrostatyczne w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia wskutek wyładowań elektrostatycznych.

 1. Wyłącz komputer, odłącz przewód zasilający, a następnie wyjmij baterię.

 2. Obróć komputer, a następnie zdejmij pokrywę, aby uzyskać dostęp do pamięci.

  Niektóre komputery mogą nie mieć pokrywy umożliwiającej dostęp do modułów pamięci. Jeśli nie masz dostępu do modułów pamięci, oddaj komputer do serwisu.

  Zdejmowanie osłony komory modułu pamięci
 3. Odszukaj moduł pamięci.

  Aby odszukać lokalizację modułu pamięci, należy przejść do Obsługa klienta firmy HP, a następnie otworzyć Przewodnik konserwacji i serwisowania, który zawiera informacje o zainstalowanych modułach pamięci w komputerze.

 4. Należy się uziemić i rozładować ewentualny ładunek elektrostatyczny przez położenie dłoni na obudowie komputera i dotknięcie drugą dłonią metalowej powierzchni lub uziemionego przedmiotu, na przykład metalowej części lampy.

 5. Ponownie zainstaluj moduły pamięci w komputerze, dopasowując nacięcia na modułach do zatrzasków gniazda pamięci. Dociśnij moduł pamięci, aby umieścić go w odpowiednim miejscu.

  Ponowna instalacja modułów pamięci
 6. Ponownie zamontuj pokrywę, włóż baterię i podłącz przewód zasilający.

 7. Włącz komputer.

 8. Sprawdź, czy można uruchomić komputer i system operacyjny Windows.

  Kontakt z centrum obsługi klienta HP jeśli komputer nie uruchamia systemu Windows.

Czerwona kontrolka miga trzy razy, a następnie mają miejsce trzy krótkie mignięcia na biało

Ten stan oznacza możliwy błąd procesora grafiki.

Kontakt z centrum obsługi klienta HP w celu naprawy ze względu na usterkę karty graficznej lub wideo.

Czerwona kontrolka miga trzy razy, a następnie mają miejsce cztery krótkie mignięcia na biało

Ten stan wskazuje na potencjalną awarię układu zasilania.

 1. Sprawdź złącza kabla zasilania.

 2. Upewnij się, że zasilacz zewnętrzny ma wystarczającą pojemność dla systemu.

Czerwona kontrolka miga trzy razy, a następnie ma miejsce pięć krótkich mignięć na biało

Ten stan wskazuje, że komputer nie wykrywa procesora (CPU).

Kontakt z centrum obsługi klienta HP w celu naprawy ze względu na usterkę płyty systemowej lub procesora.

Czerwona kontrolka miga trzy razy, a następnie ma miejsce sześć krótkich mignięć na biało

Ten stan wskazuje, że procesor nie obsługuje włączonej funkcji.

 1. Wyczyść pamięć CMOS i nie używaj wybranego ustawienia.

 2. Jeżeli upewnisz się, że procesor obsługuje tę funkcję, wymień procesor.

Czerwona kontrolka miga cztery razy, a następnie mają miejsce dwa krótkie mignięcia na biało

Ten stan wskazuje na to, że procesor (CPU) może się przegrzewać. Gdy temperatura wewnątrz komputera wzrośnie powyżej 35°C (95°F), wzrasta ryzyko uszkodzenia ważnych podzespołów. Zmniejsz to ryzyko poprzez obniżenie temperatury wewnątrz komputera.

Czyszczenie otworów wentylacyjnych komputera przenośnego

Wyczyść otwory wentylacyjne komputera przenośnego, aby usunąć kurz i inne zabrudzenia, które wraz z upływem czasu mogły się zgromadzić w otworach wentylacyjnych i wokół nich, blokując przepływ powietrza i powodując pracę wentylatorów na wyższych obrotach w celu chłodzenia.

 1. Wyłącz komputer, odłącz kabel zasilający oraz przewody i poczekaj, aż komputer ostygnie.

 2. Odsuń inne przedmioty znajdujące się blisko komputera.

 3. Odszukaj otwory wentylacyjne w komputerze przenośnym. Zwykle znajdują się one pod spodem i po bokach komputera.

  Lokalizowanie otworów wentylacyjnych na obudowie komputera przenośnego
 4. Użyj sprężonego powietrza, aby usunąć kurz z otworów wentylacyjnych.

  Czyszczenie otworów wentylacyjnych przy użyciu sprężonego powietrza
 5. Poczekaj ok. 10 minut, aż komputer ostygnie.

 6. Ponownie podłącz przewód zasilający, a następnie włącz komputer.

Czerwona kontrolka miga cztery razy, a następnie mają miejsce trzy krótkie mignięcia na biało

Stan ten wskazuje na to, że temperatura otoczenia może być zbyt wysoka. Gdy temperatura wewnątrz komputera wzrośnie powyżej 35°C (95°F), wzrasta ryzyko uszkodzenia ważnych podzespołów. Zmniejsz to ryzyko poprzez obniżenie temperatury wewnątrz komputera.

Czyszczenie otworów wentylacyjnych komputera przenośnego

Wyczyść otwory wentylacyjne komputera przenośnego, aby usunąć kurz i inne zabrudzenia, które wraz z upływem czasu mogły się zgromadzić w otworach wentylacyjnych i wokół nich, blokując przepływ powietrza i powodując pracę wentylatorów na wyższych obrotach w celu chłodzenia.

 1. Wyłącz komputer, odłącz kabel zasilający oraz przewody i poczekaj, aż komputer ostygnie.

 2. Odsuń inne przedmioty znajdujące się blisko komputera.

 3. Odszukaj otwory wentylacyjne w komputerze przenośnym. Zwykle znajdują się one pod spodem i po bokach komputera.

  Lokalizowanie otworów wentylacyjnych na obudowie komputera przenośnego
 4. Użyj sprężonego powietrza, aby usunąć kurz z otworów wentylacyjnych.

  Czyszczenie otworów wentylacyjnych przy użyciu sprężonego powietrza
 5. Poczekaj ok. 10 minut, aż komputer ostygnie.

 6. Ponownie podłącz przewód zasilający, a następnie włącz komputer.

Czerwona kontrolka miga cztery razy, a następnie mają miejsce cztery krótkie mignięcia na biało

Ten stan informuje, że procesor graficzny (GPU) może się przegrzewać. Gdy temperatura wewnątrz komputera wzrośnie powyżej 35°C (95°F), wzrasta ryzyko uszkodzenia ważnych podzespołów. Zmniejsz to ryzyko poprzez obniżenie temperatury wewnątrz komputera.

Czyszczenie otworów wentylacyjnych komputera przenośnego

Wyczyść otwory wentylacyjne komputera przenośnego, aby usunąć kurz i inne zabrudzenia, które wraz z upływem czasu mogły się zgromadzić w otworach wentylacyjnych i wokół nich, blokując przepływ powietrza i powodując pracę wentylatorów na wyższych obrotach w celu chłodzenia.

 1. Wyłącz komputer, odłącz kabel zasilający oraz przewody i poczekaj, aż komputer ostygnie.

 2. Odsuń inne przedmioty znajdujące się blisko komputera.

 3. Odszukaj otwory wentylacyjne w komputerze przenośnym. Zwykle znajdują się one pod spodem i po bokach komputera.

  Lokalizowanie otworów wentylacyjnych na obudowie komputera przenośnego
 4. Użyj sprężonego powietrza, aby usunąć kurz z otworów wentylacyjnych.

  Czyszczenie otworów wentylacyjnych przy użyciu sprężonego powietrza
 5. Poczekaj ok. 10 minut, aż komputer ostygnie.

 6. Ponownie podłącz przewód zasilający, a następnie włącz komputer.

Czerwona kontrolka miga pięć razy, a następnie mają miejsce dwa krótkie mignięcia na biało

Ten stan wskazuje, że wbudowany kontroler/kontroler klawiatury nie może odnaleźć prawidłowego oprogramowania sprzętowego. Zresetuj wbudowany kontroler.

 1. Odłącz zasilacz sieciowy od komputera.

 2. Naciśnij przycisk zasilania, przytrzymaj go przez ponad 12 sekund, a następnie go zwolnij.

 3. Poczekaj, aż komputer uruchomi się w normalny sposób.

 4. Podłącz zasilacz sieciowy do komputera.

Czerwona kontrolka miga pięć razy, a następnie mają miejsce trzy krótkie mignięcia na biało

Ten stan wskazuje, że wbudowany kontroler nie może uzyskać dostępu do systemu BIOS w wyznaczonym czasie.

 1. Odłącz wszystkie akcesoria od komputera przenośnego.

 2. Kontakt z centrum obsługi klienta HP jeżeli problem nie ustępuje:

Czerwona kontrolka miga pięć razy, a następnie mają miejsce cztery krótkie mignięcia na biało

Ten stan informuje, że wbudowany kontroler osiąga limit czasu oczekiwania na powrót systemu BIOS z inicjalizacji płyty głównej.

 1. Odłącz wszystkie akcesoria od komputera przenośnego.

 2. Kontakt z centrum obsługi klienta HP jeżeli problem nie ustępuje:

Kontrolka LED zasilania bateryjnego komputera przenośnego jest wyłączona lub miga

Kontrolka LED zasilania bateryjnego, która jest wyłączona lub miga, informuje o stanie zasilania.

Podłączanie zasilacza sieciowego

Podłącz zasilacz sieciowy HP do komputera przenośnego HP, aby naładować baterię i włączyć zasilanie komputera przenośnego.

 1. Upewnij się, że zasilacz i komputer przenośny są oryginalnymi częściami firmy HP.

  UWAGA:

  Nie należy używać zasilacza firmy HP ze sprzętem innych producentów i nie należy używać zasilacza innych producentów niż HP ze sprzętem HP.

  Zasilacz sieciowy z podświetlonym logo HP
 2. Podłącz złącze DC do gniazda zasilania w komputerze przenośnym, upewniając się, że wtyczka jest całkowicie włożona do gniazda zasilania.

  Zasilacz sieciowy całkowicie włożony do gniazda zasilania
  Zasilacz sieciowy nie został całkowicie włożony do gniazda zasilania
 3. Podłącz przewód zasilający do zasilacza, a następnie podłącz przewód zasilający do sprawnego gniazdka elektrycznego.

  Uwaga:

  Przewody zasilające mogą różnić się pod względem wyglądu w różnych regionach i krajach.

  Elementy zasilacza AC

  Numer

  Opis

  1.

  Zasilacz sieciowy

  2.

  Złącze DC

  3.

  Przewód zasilający

Upewnianie się, że do komputera przenośnego doprowadzane jest zasilanie

Sprawdź, czy w gniazdku ściennym, zasilaczu sieciowym i komputerze przenośnym widoczne są oznaki zasilania systemu.

 1. Odłącz zasilacz od gniazdka ściennego.

 2. Sprawdź działanie gniazdka ściennego podłączając małą lampkę lub inne urządzenie, co do którego masz pewność, że działa.

  Jeśli gniazdko ścienne nie jest pod napięciem, sprawdź lampę lub inne urządzenie w innym gniazdku ściennym, do momentu znalezienia sprawnego gniazdka ściennego do użycia.

 3. Upewnij się, że przewody zasilacza są dobrze podłączone do zasilacza i do komputera przenośnego.

 4. Ponownie podłącz zasilacz do gniazdka ściennego, a następnie upewnij się, że kontrolka LED na zasilaczu świeci. Jeżeli dioda LED nie świeci, może to oznaczać, że wystąpił problem z zasilaczem.

  Uwaga:

  Niektóre zasilacze nie mają kontrolki LED.

 5. Sprawdź gniazdo zasilania komputera i upewnij się, że kontrolka LED świeci. Jeżeli kontrolka LED nie świeci, może to oznaczać, że zasilacz sieciowy nie działa prawidłowo lub płyta systemowa komputera przenośnego jest uszkodzona. Kontakt z centrum obsługi klienta HP aby uzyskać dalszą pomoc.

  Przykład świecącej kontrolki LED zasilacza sieciowego
 6. Sprawdź ikonę baterii w systemie Windows.

  Uwaga:

  System Windows wyświetla ikonę baterii w obszarze powiadomień. Skorzystaj z tej ikony pulpitu Windows, która znajduje się obok daty i godziny.

  • Jeżeli ikona ładowania baterii zostanie wyświetlona, oznacza to prawidłowe działanie zasilacza i zasilanie komputera przenośnego.

   Ikona ładowania baterii
  • Jeżeli wyświetli się ikona miernika energii baterii, oznacza to nieprawidłowe działanie zasilacza sieciowego i konieczność jego wymiany.

   Ikona miernika baterii

Zamów zasilacz sieciowy

Zasilacze sieciowe są przeznaczone do poszczególnych modeli komputerów przenośnych. Odszukaj numer produktu, a następnie użyj go, aby zamówić zasilacz sieciowy ze sklepu z częściami zamiennymi HP.

Uwaga:

W przypadku niektórych krajów i regionów zamawianie części za pośrednictwem witryny HP.com może być niemożliwe. Dodatkowe zasilacze, baterie i inne części można kupić u lokalnego sprzedawcy HP lub kontaktując się bezpośrednio z HP.

 1. Znajdowanie numeru produktu komputera przenośnego. W komputerze przenośnym, aby uzyskać etykietę z informacjami o produkcie, naciśnij kombinację klawiszy Fn i ESC, aby otworzyć okno Informacje o systemie HP. W systemie Windows 10 konieczne może być pobranie aplikacji Informacji o systemie HP ze sklepu Windows.

 2. Przejdź do witryny sklepu firmy HP.

 3. W polu Znajdź część wpisz numer produktu, a następnie naciśnij przycisk Enter.

  Uwaga:

  Usuń sufiks z numeru produktu. Przykładowo, numer DZ357U#ABA należy wpisać jako DZ357U.

 4. Po wyświetleniu monitu wybierz numer modelu.

 5. W polu Wyszukiwania kategorii wybierz z menu rozwijanego pozycję Baterie i karty. Na liście części wyświetlany są co najmniej jeden zgodny zasilacz.

  Uwaga:

  Jeżeli nie jest to wyraźnie określone w opisie, zasilacz sieciowy nie jest dostarczany z kablem zasilającym (kabel, który jest podłączony do zasilacza i gniazdka ściennego).

 6. Aby wybrać zasilacz sieciowy, wpisz ilość, a następnie zaznacz pole wyboru w ostatniej kolumnie.

 7. Kliknij przycisk Przejdź do kasy, aby zakończyć zamawianie części lub kliknij przycisk Dodaj do koszyka, aby dodać część i kontynuować zakupy innych części.

Kontakt z działem obsługi klienta HP

Skontaktuj się z działem obsługi klienta HP, jeśli problem nie ustępuje.

 1. Przejdź do strony Działem obsługi klienta HP — Kontakt.

 2. Wprowadź numer seryjny produktu, aby wyświetlić stan gwarancji i w razie potrzeby zmienić lokalizację.

 3. Wybierz opcję pomocy. Opcje pomocy mogą się różnić w zależności od kraju/regionu.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...