Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP - Błąd „Drukarka nie jest teraz dostępna” (Android)

Podczas drukowania ze smartfona lub tabletu z systemem Android wyświetlany jest komunikat Drukarka nie jest teraz dostępna.

Uwaga:

Podczas drukowania z Microsoft Word, Excel lub PowerPoint wyświetlany jest komunikat Drukarka nie jest teraz dostępna. Aby drukować, zainstaluj wtyczkę HP Print Service i wybierz dostępną drukarkę. Wystarczy zrobić to jeden raz.

Wykonaj poniższe zadania w podanej kolejności. Użyj drukarki po wykonaniu każdego zadania, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Zainstaluj wtyczkę HP Print Service i wybierz dostępną drukarkę

Upewnij się, że wtyczka HP Print Service została zainstalowana i że wybrano aktywną drukarkę.

 1. Zainstaluj program Wtyczka HP Print Service.

 2. Zaznacz pole, aby wyrazić zgodę na warunki, dotknij przycisku Start, a następnie zamknij aplikację.

 3. Otwórz format pliku, który chcesz wydrukować.

 4. Dotknij ikony Więcej, a następnie dotknij opcji Drukuj.

  Wyświetlany jest komunikat o błędzie „Ta drukarka nie jest teraz dostępna”. Zignoruj ten błąd.
 5. Dotknij strzałki w dół w prawym górnym rogu, a następnie wybierz dostępną nazwę drukarki, która nie jest wyszarzona.

  Dotknięcie strzałki w dół w prawym górnym rogu ekranu
 6. W razie potrzeby zmień ustawienia, a następnie dotknij ikony Drukuj.

  Dotknięcie ikony Drukuj w systemie Android
 7. Wybierz opcję wtyczki HP Print Service, dotknij przycisku OK, po czym dokument lub zdjęcie zostaną wydrukowane.

  Wiadomość wtyczki HP Print Service

Ponowne uruchamianie drukarki, routera i urządzenia przenośnego

Błędy sieci i sprzętu można skasować, ponownie uruchamiając wszystkie urządzenia.

 1. Wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie.

 2. Odłącz kabel zasilający od routera, poczekaj 10 sekund, podłącz kabel ponownie, a następnie poczekaj na nawiązanie połączenia internetowego.

 3. Wyłącz telefon lub tablet, a następnie włącz ponownie.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem bezprzewodowym drukarki

Jeżeli drukarka nie jest wykrywana podczas instalacji oprogramowania lub gdy zadania drukowania bezprzewodowego nie powiodą się, sprawdź problemy z siecią i wymagania dotyczące konfiguracji.

 • Słabe połączenie sieciowe: Umieść drukarkę i komputer lub urządzenie przenośne bliżej routera bezprzewodowego, a następnie sprawdź, czy jakość sygnału jest lepsza. Spróbuj otworzyć stronę internetową, aby sprawdzić, czy połączenie z Internetem działa prawidłowo. Jeżeli połączenie Wi-Fi jest wolne lub niestabilne, uruchom router ponownie. Odłącz przewód zasilający i odczekaj 15 sekund, a następnie ponownie podłącz przewód.

 • Drukarka jest wyłączona lub jest w trybie uśpienia: Dotknij menu panelu sterowania lub naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć tryb uśpienia i przełączyć drukarkę w stan gotowości. Czasami drukarka może wskazywać stan offline, nawet gdy urządzenie jest gotowe.

 • Sprawdź stan połączenia drukarki: Upewnij się, że funkcja komunikacji bezprzewodowej jest włączona i że drukarka jest podłączona do tej samej sieci co komputer lub urządzenie przenośne. Jeżeli obok ikony Sieć bezprzewodowa lub przycisku znajduje się kontrolka, upewnij się, że się świeci. Jeżeli kontrolka jest wyłączona lub miga, oznacza to, że drukarka jest odłączona od sieci.

 • Ponownie podłącz drukarkę do sieci: Umieść drukarkę w zasięgu sygnału routera Wi-Fi, a następnie podłącz ją do sieci.

  • Drukarki z dotykowym panelem sterowania: Otwórz menu Konfigurowanie, Sieć lub Komunikacja bezprzewodowa, wybierz opcję Kreator konfiguracji komunikacji bezprzewodowej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać nazwę sieci oraz wprowadzić hasło.

  • Drukarki bez dotykowego panelu sterowania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Komunikacja bezprzewodowa przez pięć sekund lub do momentu, aż wskaźnik komunikacji bezprzewodowej zacznie migać. W ciągu dwóch minut naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze, do momentu rozpoczęcia się procesu łączenia. Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej drukarki przestanie migać po nawiązaniu połączenia.

  • Drukarki HP DeskJet 6000 i 6400, ENVY 6000 i 6400 oraz Tango: Naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund przycisk Wi-Fi i przycisk Zasilania z tyłu drukarki, aż błękitny pasek zacznie migać. W ciągu dwóch minut naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze do momentu rozpoczęcia się procesu łączenia. Wskaźnik sieci bezprzewodowej przestanie migać po nawiązaniu połączenia.

 • Uruchom urządzenia ponownie: Ponownie uruchom drukarkę i komputer lub urządzenie przenośne, aby usunąć ewentualne błędy.

 • Wydrukuj raport z testu sieci bezprzewodowej: Znajdź model swojej drukarki na stronie internetowej Centrum obsługi klienta HP, a następnie wyszukaj Drukowanie stron autotestu, aby znaleźć dokument na temat sposobu drukowania i oceny raportu.

 • Włącz funkcję Bluetooth w konfiguracji aplikacji HP Smart: Włącz funkcję Bluetooth na komputerze lub urządzeniu przenośnym, aby aplikacja HP Smart mogła wykryć drukarkę podczas konfiguracji.

Sprawdzanie ustawień i stanu buforu wydruku (Android)

Upewnij się, że bufor wydruku na smartfonie lub tablecie z systemem Android jest pusty.

 1. W menu Ustawienia dotknij Apl. lub Aplikacje.

 2. Dotknij ikony Więcej, a następnie dotknij pozycji Pokaż aplikacje systemowe.

 3. Dotknij pozycji Bufor wydruku. Jeżeli w opcjach nie ma pozycji Bufor wydruku, dotknij pozycji Pamięć, a następnie Bufor wydruku.

 4. Dotknij Wyczyść dane lub Wymuś zatrzymanie.

 5. Ponownie uruchom urządzenie przenośne.

Skorzystaj z innej metody druku

W niektórych przypadkach konfiguracja urządzenia mobilnego nie jest zgodna z metodą druku HP.

Jeśli drukowanie nie jest możliwe, zainstaluj aplikację HP Smart, aby przeprowadzić wspomaganą konfigurację drukarki, lub skorzystaj z , jeżeli próba połączenia za pośrednictwem sieci lokalnej zakończy się niepowodzeniem.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...