Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP - Błąd „Drukarka nie jest dostępna” (Android)

Podczas drukowania ze smartfona lub tabletu z systemem Android wyświetlany jest komunikat Drukarka nie jest teraz dostępna.

Wykonaj poniższe zadania w podanej kolejności. Użyj drukarki po wykonaniu każdego zadania, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Ponowne uruchamianie drukarki, routera i urządzenia przenośnego

Błędy sieci i sprzętu można skasować, ponownie uruchamiając wszystkie urządzenia.

 1. Wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie.

 2. Odłącz kabel zasilający od routera, poczekaj 10 sekund, podłącz kabel ponownie, a następnie poczekaj na nawiązanie połączenia internetowego.

 3. Wyłącz telefon lub tablet, a następnie włącz ponownie.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem bezprzewodowym drukarki

Jeżeli drukarka nie jest wykrywana podczas instalacji oprogramowania lub gdy zadania drukowania bezprzewodowego nie powiodą się, sprawdź problemy z siecią i wymagania dotyczące konfiguracji.

 • Słabe połączenie sieciowe: Umieść drukarkę i komputer lub urządzenie przenośne bliżej routera bezprzewodowego, a następnie sprawdź, czy jakość sygnału jest lepsza. Spróbuj otworzyć stronę internetową, aby sprawdzić, czy połączenie z Internetem działa prawidłowo. Jeżeli połączenie Wi-Fi jest wolne lub niestabilne, uruchom router ponownie. Odłącz przewód zasilający i odczekaj 15 sekund, a następnie ponownie podłącz przewód.

 • Drukarka jest wyłączona lub jest w trybie uśpienia: Dotknij menu panelu sterowania lub naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć tryb uśpienia i przełączyć drukarkę w stan gotowości. Czasami drukarka może wskazywać stan offline, nawet gdy urządzenie jest gotowe.

 • Sprawdź stan połączenia drukarki: Upewnij się, że funkcja komunikacji bezprzewodowej jest włączona i że drukarka jest podłączona do tej samej sieci co komputer lub urządzenie przenośne. Jeżeli obok ikony Sieć bezprzewodowa lub przycisku znajduje się kontrolka, upewnij się, że się świeci. Jeżeli kontrolka jest wyłączona lub miga, oznacza to, że drukarka jest odłączona od sieci.

 • Ponownie podłącz drukarkę do sieci:

  • Drukarki z ekranami dotykowymi: Uruchom Kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej z menu Sieć bezprzewodowa, Ustawienia lub Konfiguracja sieci. Wybierz nazwę sieci, a następnie wprowadź hasło, aby nawiązać połączenie.

  • Drukarki bez ekranów dotykowych: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Sieć bezprzewodowa na drukarce, aż kontrolka zacznie migać. W ciągu dwóch minut naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze. Wskaźnik na drukarce przestanie migać po nawiązaniu połączenia.

 • Uruchom urządzenia ponownie: Ponownie uruchom drukarkę i komputer lub urządzenie przenośne, aby usunąć ewentualne błędy.

 • Wydrukuj raport z testu sieci bezprzewodowej: Znajdź model swojej drukarki na stronie internetowej Centrum obsługi klienta HP, a następnie wyszukaj Drukowanie stron autotestu, aby znaleźć dokument na temat sposobu drukowania i oceny raportu.

 • Włącz funkcję Bluetooth podczas konfiguracji drukarki (tylko systemy Android i iOS): Aplikacja HP Smart wykorzystuje technologię Bluetooth do lokalizowania drukarki i konfigurowania połączenia bezprzewodowego z siecią.

Sprawdzanie ustawień drukowania i stanu (Android)

Upewnij się, że drukowanie jest włączone, a bufor wydruku na smartfonie lub tablecie z systemem Android jest pusty.

 1. Na urządzeniu przenośnym otwórz Ustawienia , dotknij Podłączone urządzenia lub Połączenia, a następnie dotknij pozycji Drukowanie.

 2. Upewnij się, że Usługa drukowania HP jest na liście i ma stan . Jeżeli usługi nie ma na liście, dotknij pozycji Dodaj usługę, a następnie zainstaluj usługę HP Print Service.

 3. W menu Ustawienia dotknij Apl. lub Aplikacje.

 4. Dotknij ikony Więcej, a następnie dotknij pozycji Pokaż aplikacje systemowe.

 5. Dotknij pozycji Bufor wydruku. Jeżeli w opcjach nie ma pozycji Bufor wydruku, dotknij pozycji Pamięć, a następnie Bufor wydruku.

 6. Dotknij Wyczyść dane lub Wymuś zatrzymanie.

 7. Ponownie uruchom urządzenie przenośne.

Skorzystaj z innej metody druku

W niektórych przypadkach konfiguracja urządzenia mobilnego nie jest zgodna z metodą druku HP.

Jeśli drukowanie nie jest możliwe, zainstaluj aplikację HP Smart, aby przeprowadzić wspomaganą konfigurację drukarki, lub skorzystaj z Wi-Fi Direct, jeżeli próba połączenia za pośrednictwem sieci lokalnej zakończy się niepowodzeniem.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...