Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Konfiguracja drukarki HP (kabel USB)

Skonfiguruj drukarkę do połączenia USB w komputerze z systemem Windows, Mac lub Chromebook.

Skonfiguruj połączenie USB drukarki (Windows)

Pobierz aplikację HP Smart, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować połączenie USB w systemie Windows.

 1. Jeżeli kabel USB został już podłączony do komputera, odłącz go, a następnie wyjmij drukarkę z komputera.

  Wyszukaj i otwórz Drukarki i skanery, a następnie wybierz nazwę drukarki z listy. Kliknij polecenie Usuń urządzenie, kliknij przycisk Tak, a następnie ponownie uruchom komputer.
 2. Upewnij się, że w komputerze jest dostępny otwarty port USB. Nie podłączaj drukarki do koncentratora USB ani stacji dokującej, ponieważ dostarczany do prąd może być niewystarczający do jej prawidłowego działania.

 3. Przejdź do HP Smart – sklep Microsoft i zainstaluj aplikację HP Smart.

 4. Otwórz aplikację, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć konfigurację. Jeżeli konfiguracja nie rozpocznie się automatycznie, kliknij znak plusa, aby dodać drukarkę.

Skonfiguruj połączenie USB drukarki (Mac)

Pobierz aplikację HP Smart, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować połączenie USB w systemie macOS.

 1. Jeżeli kabel USB został już podłączony do komputera, odłącz go, a następnie wyjmij drukarkę z komputera.

  Kliknij ikonę Apple, potem pozycję Preferencje systemowe, a następnie opcję Drukarki i skanery, Drukarka i skaner lub Drukarka i faks. Wybierz nazwę drukarki, kliknij znak minus, a następnie ponownie uruchom komputer.
 2. Upewnij się, że w komputerze jest dostępny otwarty port USB. Nie podłączaj drukarki do koncentratora USB ani stacji dokującej, ponieważ dostarczany do prąd może być niewystarczający do jej prawidłowego działania.

 3. Przejdź do Sklep HP Smart – Mac App Store i zainstaluj aplikację HP Smart.

 4. Otwórz aplikację, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć konfigurację. Jeżeli konfiguracja nie rozpocznie się automatycznie, kliknij znak plusa, aby dodać drukarkę.

Skonfiguruj połączenie drukarki USB (Chromebook)

Podłącz kabel USB i skonfiguruj połączenie USB w systemie Chrome OS.

 1. Podłącz kabel USB drukarki do komputera.

 2. Na komputerze kliknij zegar w prawym dolnym rogu, a następnie kliknij ikonę Ustawienia.

 3. Przewiń w dół i wybierz opcję Zaawansowane.

 4. W sekcji Drukowanie kliknij pozycję Drukarki, a następnie kliknij pozycję Dodaj drukarkę.

  Kliknięcie polecenia Dodaj

Inne opcje podłączenia za pomocą kabla USB

Skonfiguruj połączenie drukarki USB za pomocą innej metody.

Skonfiguruj połączenie USB drukarki za pomocą wbudowanego sterownika (Windows)

Kiedy połączysz kabel USB drukarki, system Windows automatycznie zainstaluje i doda drukarkę, aby zapewnić podstawowe funkcje drukowania.

 1. Upewnij się, że bezpośrednio na komputerze znajduje się otwarty dostępny port USB. Jeżeli korzystasz z koncentratora USB lub stacji dokującej, dostarczany do drukarki prąd może być niewystarczający do jej prawidłowego działania.

 2. Podłącz kabel USB drukarki do komputera.

  • Jeśli pojawi się komunikat Znaleziono nowy sprzęt, wykonaj polecenia wyświetlane na ekranie, aby zainstalować sterownik, a następnie wydrukuj zadanie drukowania, aby potwierdzić połączenie.

  • Jeżeli połączenie z drukarką lub zadanie drukowania się nie powiedzie, wykonaj poniższe kroki.

 3. Odnajdź i otwórz okno Drukarki i skanery.

 4. Kliknij opcję Dodaj drukarkę lub skaner.

  • Jeżeli drukarka jest na liście, zaznacz ją, kliknij przycisk Dodaj urządzenie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować sterownik.

  • Jeśli drukarki nie ma na liście, wykonaj następujące czynności.

 5. Kliknij Drukarki, której szukam, nie ma na liście, a następnie wybierz pozycję Dodaj drukarkę lokalną lub sieciową z ustawieniami ręcznymi.

 6. Kliknij Dalej, wybierz Użyj istniejącego portu, wybierz (USB001: Port drukarki wirtualnej do USB) z menu rozwijanego, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Jeśli pojawią się polecenia, kliknij pozycję Windows Update, a następnie poczekaj, aż sterowniki druku ukończą aktualizację.

 8. W sekcji Producent wybierz pozycję HP lub Hewlett Packard, a następnie wybierz nazwę swojej drukarki.

  Wybór opcji HP w części producent, a następnie wybór nazwy drukarki
 9. Kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w celu zainstalowania sterownika.

 10. Odłącz, a następnie ponownie podłącz kabel USB, aby zakończyć konfigurację drukarki.

Skonfiguruj połączenie USB drukarki za pomocą wbudowanego sterownika (Mac)

Kiedy połączysz kabel USB drukarki, system macOS automatycznie zainstaluje i doda drukarkę, aby zapewnić podstawowe funkcje drukowania.

 1. Kliknij ikonę Apple, Preferencje systemowe, a następnie kliknij Aktualizacja oprogramowania. Zainstaluj wszystkie dostępne aktualizacje, a następnie ponownie uruchom komputer Mac.

 2. Upewnij się, że bezpośrednio na komputerze znajduje się otwarty dostępny port USB. Jeżeli korzystasz z koncentratora USB lub stacji dokującej, dostarczany do drukarki prąd może być niewystarczający do jej prawidłowego działania.

 3. Kliknij ikonę Apple, potem pozycję Preferencje systemowe, a następnie opcję Drukarki i skanery, Drukarka i skaner lub Drukarka i faks.

 4. Jeżeli drukarka znajduje się na liście, zaznacz ją, a następnie kliknij znak minus, by usunąć drukarkę.

 5. Podłącz kabel USB drukarki do komputera.

 6. Jeżeli pojawi się komunikat z prośbą o pobranie nowego oprogramowania, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby je zainstalować.

 7. Potwierdź, że drukarka znajduje się na liście Drukarki.

  • Jeżeli drukarka znajduje się na liście, konfiguracja została zakończona.

  • Jeśli drukarki nie ma na liście, wykonaj podane dalej czynności.

  Przykład okna Drukarki i skanery z wyświetlonymi drukarkami
 8. Kliknij znak plus, przycisk Dodaj drukarkę lub skaner, a potem kliknij nazwę swojej drukarki.

 9. Z menu rozwijanego Użyj lub Drukowanie za pomocą wybierz pozycję AirPrint lub Secure AirPrint, a następnie kliknij Dodaj.

  Jeżeli opcja AirPrint nie jest dostępna, wybierz nazwę drukarki lub kliknij przycisk Wybierz oprogramowanie, aby wybrać sterownik.
  Potwierdzenie wyboru opcji AirPrint w menu Użyj


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...