solution Contentsolution Content

Konfigurowanie drukarki HP (sieć Wi-Fi)

Podłącz drukarkę HP do lokalnej sieci Wi-Fi, aby bezprzewodowo drukować z komputera osobistego, smartfona lub tabletu.

Konfiguracja drukarki Wi-Fi
Uwaga:

W przypadku korzystania z sieci gościa, takiej jak znajdujące się w wielu hotelach lub kampusach uniwersyteckich, podłączenie urządzenia do drukarki może nie być możliwe za pośrednictwem sieci. Zamiast tego do drukowania użyj połączenia Wi-Fi Direct.

Przywracanie trybu konfiguracji Wi-Fi na drukarce

Wiele drukarek HP ma tryb konfiguracji Wi-Fi, który ułatwia oprogramowaniu HP podłączenie ich do sieci. Przywróć tryb konfiguracji Wi-Fi, jeśli drukarka nie zostanie znaleziona podczas konfiguracji oprogramowania lub gdy połączenie sieciowe zostało utracone.

Przykład przywracania trybu konfiguracji Wi-Fi za pomocą ekranu dotykowego (z lewej) i przycisków (z prawej)

Przykład przywracania trybu konfiguracji Wi-Fi z poziomu panelów z ekranami dotykowymi i przyciskami
  • Większość drukarek z ekranem dotykowym lub menu: Otwórz menu Komunikacja bezprzewodowa lub Konfiguracja, wybierz pozycje Konfiguracja sieci lub Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Przywróć ustawienia sieci.

  • Większość drukarek bez ekranu dotykowego lub menu: Przejdź do dokumentu Przywracanie trybu konfiguracji Wi-Fi drukarki HP, aby zapoznać się z procedurą, w której używane są przyciski drukarki.

Instalowanie aplikacji HP Smart

Użyj aplikacji HP Smart, aby skonfigurować drukarkę w sieci Wi-Fi oraz z komputerem lub urządzeniem przenośnym.

Aplikacja HP Smart
  1. Otwórz aplikację HP Smart, a następnie utwórz konto lub zaloguj się. Jeżeli nie masz aplikacji, pobierz ją ze strony 123.hp.com lub ze sklepu z aplikacjami.

  2. W ciągu dwóch godzin od przywrócenia trybu konfiguracji Wi-Fi wykonaj czynności opisane w aplikacji HP Smart, aby dodać drukarkę i skonfigurować połączenie bezprzewodowe.

Przejdź do dokumentu Konfiguracja drukarki HP (aplikacja HP Smart) w celu uzyskania informacji.

Dodatkowe opcje połączenia Wi-Fi

Użyj tych sposobów, aby połączyć drukarkę po zmianie routera lub usługodawcy internetowego albo gdy sieć lokalna jest niedostępna.