Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP — Korzystanie z narzędzia HP Support Assistant (Windows)

Narzędzie HP Support Assistant pozwala utrzymać komputer HP w stanie pozwalającym na pracę poprzez wyszukiwanie aktualizacji i dostarczanie narzędzi do rozwiązywania problemów.

Kliknij HP Support Assistant, aby pobrać narzędzie.

Aby otworzyć program HP Support Assistant, kliknij ikonę aplikacji na pasku zadań lub wyszukaj w systemie Windows narzędzie Support Assistant.

Zmiana harmonogramu aktualizacji i ustawień powiadomień w programie HP Support Assistant

Ustaw preferencje sprawdzania dostępności aktualizacji lub wyświetlania powiadomień przez program HP Support Assistant.

 1. Kliknij Ustawienia na górze okna w narzędziu HP Support Assistant.

  Ekran ustawień HP Support Assistant
 2. W razie potrzeby zmień ustawienia w każdej sekcji.

Aktualizowanie komputera za pomocą programu HP Support Assistant

Skorzystaj z programu HP Support Assistant, aby wyszukać i zainstalować aktualizacje, w tym aktualizacje BIOS, dla komputera z systemem Windows.

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz HP Support Assistant lub na pasku zadań kliknij ikonę aplikacji .

  Jeżeli aplikacja nie jest zainstalowana na komputerze, pobierz najnowszą wersję z witryny HP Support Assistant.
 2. Na karcie Moje urządzenia znajdź swój komputer, a następnie kliknij przycisk Aktualizacje.

 3. Kliknij pozycję Sprawdź aktualizacje i komunikaty, aby wyszukać najnowsze aktualizacje.

 4. Poczekaj, aż program HP Support Assistant przeprowadzi analizę systemu.

 5. Po zakończeniu analizy wybierz wymienione aktualizacje, pobierz i zainstaluj je, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 6. Po wyświetleniu monitu uruchom ponownie komputer, a następnie zamknij narzędzie.

Rozwiązywanie problemów z komputerem i urządzeniem za pomocą HP Support Assistant

Użyj narzędzi diagnostycznych, przewodników rozwiązywania problemów i dokumentów z instrukcjami, aby rozwiązać problemy ze sprzętem i oprogramowaniem.

 1. Kliknij w górnym menu Moje urządzenia, a następnie kliknij Rozwiązywanie problemów i poprawki w oknie Mój komputer lub Mój komputer przenośny.

  Wybór rozwiązywania problemów i poprawek
 2. Wybierz na ekranie odnoszącą się do występującego problemu opcję.

 3. Dodatkowe zasoby oraz narzędzia rozwiązywania problemów znajdują się na kartach Internet i zabezpieczenia, Specyfikacje i Pamięć.

Dodawanie urządzenia HP do programu HP Support Assistant

Dodaj komputer, drukarkę lub inne urządzenie HP do programu HP Support Assistant.

Drukarki należy podłączyć bezpośrednio do komputera lub tej samej sieci lokalnej.

 1. Jeżeli podłączasz urządzenie zewnętrzne, takie jak drukarka, upewnij się, że jest ono w stanie gotowości.

 2. Na karcie Moje urządzenia kliknij przycisk Dodaj urządzenie HP.

 3. Kliknij Wykryj moje urządzenie, aby wyświetlić listę dostępnych urządzeń, które możesz dodać.

  Jeżeli urządzenie nie jest wyświetlane, kliknij Ręcznie dodaj moje urządzenie, aby użyć numeru produktu i seryjnego do odnalezienia urządzenia.

  Wybór opcji Dodaj urządzenie HP
 4. Kliknij nazwę urządzenia, wpisz jego nick, a następnie kliknij przycisk Dodaj do moich urządzeń.

Wyszukiwanie numeru produktu komputera za pomocą programu HP Support Assistant

Znajdź nazwę, numer i numer seryjny produktu za pomocą programu HP Support Assistant.

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz HP Support Assistant lub na pasku zadań kliknij ikonę aplikacji .

  Jeżeli aplikacja nie jest zainstalowana na komputerze, pobierz najnowszą wersję z witryny HP Support Assistant.
 2. Na karcie Moje urządzenia odszukaj swój komputer, aby sprawdzić nazwę produktu, numer produktu i numer seryjny.

  Wyszukiwanie nazwy produktu, numeru produktu i numeru seryjnego komputera na ekranie głównym HPSA

Rozwiąż problemy związane z narzędziem HP Support Assistant

Rozwiąż problemy, gdy narzędzie HP Support Assistant nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

Uaktualnianie HP Support Assistant

Pobierz najnowszą wersję aplikacji HP Support Assistant.

 1. Odwiedź stronę HP Support Assistant.

 2. Zainstaluj najnowszą wersję.

Odinstalowanie i ponowna instalacja HP Support Assistant

Odinstaluj, a następnie ponownie zainstaluj HP Support Assistant, aby rozwiązać problemy z oprogramowaniem.

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz Dodaj lub usuń programy.

 2. Wybierz HP Support Assistant z listy Aplikacje i funkcje.

 3. Kliknij Odinstaluj, a następnie Odinstaluj, aby potwierdzić.

  Klikanie polecenia Odinstaluj w sekcji Aplikacje i funkcje
 4. Ponownie uruchom komputer.

 5. Przejdź do HP Support Assistant i pobierz najnowszą wersję.

 6. Aby zakończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...