Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP - Ochrona i konserwacja komputera przenośnego

Komputery przenośne HP są przeznaczone do użytku przenośnego w lokalizacjach, takich jak biura, szkoły, domy, sale spotkań i lotniska. Ostrożny sposób użycia i transportu komputera przenośnego zapewnia optymalną wydajność i długi okres eksploatacji.

Ostrzeżenie:

Aby zmniejszyć możliwość oparzeń lub przegrzania się komputera, nie należy umieszczać go bezpośrednio na kolanach ani zasłaniać otworów wentylacyjnych komputera. Korzystaj z komputera przenośnego wyłącznie na twardej, płaskiej powierzchni. Nie należy blokować strumienia powietrza inną twardą powierzchnią, taką jak sąsiednia drukarka, ani powierzchnią miękką, taką jak poduszki, dywaniki czy odzież. Nie należy dopuszczać do kontaktu włączonego zasilacza ze skórą lub miękką powierzchnią. Komputer i zasilacz są zgodne specyfikacją dotyczącą limitów temperatury powierzchni dostępnych dla użytkownika, które określono w standardzie międzynarodowym International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950).

Porady dotyczące środowiska

Zadbaj o ochronę środowiska, aby ograniczyć ryzyko i upewnić się, że komputer przenośny funkcjonuje zgodnie z zaleceniami. Używaj lub przechowuj komputer przenośny tylko w środowiskach pracy, których temperatura i wilgotność są zgodne ze specyfikacją.

Unikaj nadmiernego nagrzewania

Nadmierne nagrzewanie może spowodować wyłączenie komputera przenośnego, uszkodzenie elementów lub wypaczenie komputera przenośnego. Otwory wentylacyjne znajdują się na spodzie i bokach komputerów przenośnych, co pozwala na przepływ powietrza w celu schłodzenia części wewnętrznych. Jeśli otwory wentylacyjne są zatkane lub części wytwarzające ciepło pokryją się kurzem, komputer przenośny nie chłodzi elementów wewnętrznych.

Uwaga:

Aby chronić wewnętrzne elementy komputera przenośnego, komputer może spowalniać lub wyłączać się, jeżeli temperatura wewnętrzna przekroczy uprzednio zdefiniowane limity.

 • Komputer przenośny należy używać i przechowywać w czystym środowisku. Używanie lub przechowywanie komputera w wilgotnych, zakurzonych, zapylonych lub zadymionych warunkach może spowodować zakurzenie jego wewnętrznych elementów, co może spowodować przegrzanie komputera w trakcie użytkowania.

 • Należy zawsze korzystać z komputera przenośnego na twardej, płaskiej powierzchni. Skorzystaj z biurka, stołu lub tacy na kolana i unikaj umieszczania komputera przenośnego na miękkich powierzchniach, takich jak kołdry, poduszki, odzież lub dywan. Powierzchnie takie mogą blokować przepływ powietrza przez otwory wentylacyjnego, co może prowadzić do gromadzenia się ciepła wewnątrz komputera przenośnego.

  Uwaga:

  Unikaj umieszczania komputera przenośnego bezpośrednio na kolanach ani w bezpośrednim kontakcie ze skórą. Aby korzystać z komputera przenośnego na kolanach, należy umieścić go na twardej, płaskiej powierzchni, takiej jak taca na kolana zaprojektowana specjalnie dla komputerów przenośnych.

 • Nie pozostawiaj komputera przenośnego w gorących miejscach. Unikaj pozostawiania komputera przenośnego w zaparkowanym samochodzie lub na bezpośrednim słońcu. Chroń wyświetlacz LCD przed bezpośrednim światłem słonecznym.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:

Unikaj nadmiernego chłodu

W temperaturach poniżej 10°C typowa bateria litowo-jonowa używana w komputerach przenośnych HP ładuje się powoli i może nie uzyskać pełnego naładowania, zanim skończy się cykl ładowania. Aby naładować baterię, należy przenieść komputer przenośny w cieplejsze miejsce, w którym temperatura baterii może wzrosnąć powyżej 10°C.

Uwaga:

Jeśli bateria znajdowała się w niskiej temperaturze przez 12 lub więcej godzin, należy rozgrzać komputer przenośny i baterię, a następnie wykonać resetowanie sprzętowe komputera przenośnego. Przejdź do dokumentu Reset sprzętowy komputera przenośnego, aby uzyskać więcej informacji.

Dodatkowe wskazówki dotyczące środowiska

Aby chronić komputer przenośny zgodnie z założeniami, unikaj brudu i cieczy, ostrożnie przechowuj komputer przenośny i używaj wyłącznie wyznaczonych urządzeń do wprowadzania informacji.

 • Korzystaj z komputera przenośnego, mając czyste ręce: Używanie klawiatury lepkimi, brudnymi lub tłustymi palcami może pozostawiać zanieczyszczenia, które mogą zanieczyścić wewnętrzne elementy komputera. Zanieczyszczenia na klawiaturze mogą również zarysować i poplamić wyświetlacz LCD komputera przenośnego po zamknięciu pokrywy.

 • Wszelkie płyny i ciecze należy trzymać z dala od klawiatury: Nie spożywaj posiłków ani napojów podczas pracy z komputerem przenośnym. Trzymaj wszystkie ciecze, takie jak kawa, cola, woda i środki czyszczące z dala od klawiatury. Nie używaj komputera przenośnego w mokrym środowisku, np. na basenie lub pod natryskiem i chroń jego elementy przed kontaktem z płynami, w tym również z deszczem i chlapiącą wodą.

 • Korzystaj z komputera przenośnego na twardej, płaskiej powierzchni: Nie przechowuj komputera przenośnego pod żadnym przedmiotem, który może wywierać wystarczająco dużo nacisku, aby złamać obudowę lub wyświetlacz. Na przykład, na spodniej części szafki lub torby z książkami. Nie stawiaj żadnych przedmiotów na komputerze przenośnym.

 • Używaj wyłącznie odpowiedniego urządzenia do wprowadzania danych: Nie używaj długopisu, ołówka ani innych przedmiotów do wprowadzania danych na ekranie. Korzystając z komputerów przenośnych HP TouchSmart, używaj wyłącznie palca. W przypadku komputerów Tablet HP używaj wyłącznie rysika lub urządzenia do wprowadzania danych zgodnego z tabletem.

Porady dotyczące elektryczności

Chroń elementy elektryczne komputera przenośnego, korzystając z odpowiedniego zasilacza do komputera przenośnego. Podczas korzystania z zasilacza sieciowego i kabla zasilającego należy zachować ostrożność i chronić komputer przed potencjalnym uszkodzeniem. Nie należy wykonywać żadnych czynności z komputerem przenośnym lub jego elementami, które nie są dozwolone w przypadku urządzeń elektrycznych innego rodzaju.

Korzystaj tylko z zasilacza dostarczonego z komputerem przenośnym HP

W celu osiągnięcia najlepszych wyników korzystaj tylko z zasilacza dostarczonego z komputerem przenośnym HP.

Większość komputerów przenośnych HP korzysta z technologii Smart Power Adapter i może korzystać z zasilaczy innego komputerów przenośnych HP, które mogą mieć inne wymagania dotyczące mocy. Jednak użycie zasilacza o niższej mocy niż w przypadku danego komputera przenośnego może wpłynąć na wydajność zasilacza i komputera przenośnego.

Użycie zasilacza o niższej mocy może powodować spowolnienie pracy programów, powolne ładowanie baterii, a sam zasilacz może być ciepły w dotyku.

Informacje na temat mocy znajdują na spodzie zasilacza. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Korzystanie z zasilacza sieciowego i jego testowanie.

Etykieta zasilacza z zaznaczoną mocą

Wskazówki dotyczące używania zasilacza AC

Prawidłowe korzystanie z zasilacza sieciowego zapewnia najwyższą wydajność.

Podłączanie do źródła zasilania: Przewód zasilający należy podłączyć do gniazda sieci elektrycznej znajdującego się w łatwo dostępnym miejscu.

UWAGA:

Wszystkie testy certyfikujące zasilacz sieciowy dla komputerów przenośnych HP zostały wykonane na uziemionym zasilaczu sieciowym. Nieuziemiony zasilacz sieciowy może zostać uszkodzony w przypadku wystąpienia przepięcia lub wyładowania elektrostatycznego.

 • Zawsze podłączaj zasilacz do uziemionego gniazdka.

  UWAGA:

  W przeciwnym razie możesz poczuć mrowienie w palcach dłoni dotykającej komputera przenośnego.

 • Jeśli przewód zasilający jest wyposażony we wtyczkę z trzema stykami, podłącz go do uziemionego gniazda elektrycznego z trzema stykami. Nie wyłączaj uziemienia wtyczki przewodu zasilającego, na przykład podłączając do niej dwustykowy adapter. Wtyczka z uziemieniem jest ważnym zabezpieczeniem.

 • Jeśli lokalne zasilanie jest niestabilne, podłącz zasilacz sieciowy do zabezpieczenia przeciwprzepięciowego dobrej jakości.

Używanie zasilacza sieciowego: Po podłączeniu zasilania zewnętrznego rozpocznie się ładowanie baterii i zmieni się wygląd ikony baterii w obszarze powiadomień.

 • Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego dostarczonego z komputerem, zamiennika dostarczonego przez firmę HP lub zgodnego modelu zasilacza zakupionego w firmie HP.

 • Korzystaj z zasilacza sieciowego na twardej, płaskiej powierzchni.

  Uwaga:

  Upewnij się, czy zasilacz NIE znajduje się w miejscu, w którym temperatura otoczenia może przekraczać 35°C (pod szafkami, blisko wentylatorów wyciągowych, grzejników itp.), oraz czy nie jest zasłonięty (np. książką, kocami, odzieżą), co mogłoby utrudnić naturalne chłodzenie konwekcyjne. Zasilacz sieciowy może się nagrzać i przełączyć w tryb zabezpieczenia termicznego. Przed ponownym użyciem odczekaj 5 minut w celu schłodzenia zasilacza sieciowego.

 • Podłącz zewnętrzny zasilacz sieciowy podczas ładowania lub kalibracji baterii, instalowania lub modyfikowania oprogramowania systemowego (takiego jak sterowniki i aktualizacje) oraz podczas zapisywania informacji na płytach CD lub DVD.

 • W przypadku ciągłego korzystania z zasilania zewnętrznego warto regularnie kalibrować baterię lub naładować baterię w pełni i ją wyjąć przed kontynuowaniem pracy z zasilaniem zewnętrznym. Stałe ładowanie baterii bez jej rozładowywania może obniżyć jej wydajność i skrócić czas eksploatacji.

 • Gdy działa duża liczba aplikacji lub trwa ładowanie baterii, zasilacz sieciowy działający z maksymalną mocą może być ciepły.

 • Stacje dokujące mają ograniczenia dotyczące korzystania z innych zasilaczy sieciowych. Należy użyć stacji dokującej zgodnej z danym modelem komputera przenośnego. Należy użyć zasilacza sieciowego dostarczonego ze stacją dokującą.

 • Po odłączeniu zasilania zewnętrznego, komputera zaczyna korzystać z baterii i zostanie zmniejszona jasność wyświetlacza w celu wydłużenia czasu pracy na baterii. Aby zwiększyć jasność wyświetlacza, w systemie Windows wyszukaj i otwórz opcję Zmień poziom jasności, a następnie za pomocą suwaka dostosuj poziom jasności.

Odłączanie i przenoszenie zasilacza: Przed przeniesieniem komputera należy odłączyć kabel zasilający, mysz i inne urządzenia peryferyjne.

 • Odłączaj zasilanie komputera, wyjmując wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda prądu zmiennego (a dopiero potem odłączaj zasilacz od komputera).

 • Nie pozostawiaj akcesoriów lub zasilacza podłączone do komputera przenośnego podczas jego przenoszenia. Ciągnięcie, przekręcanie lub zakleszczenie tych kabli może spowodować uszkodzenie styków.

Przechowywanie zasilacza prądu przemiennego

Zasilacz sieciowy należy przechowywać wraz z luźno zwiniętym kablu, aby przedłużyć okres eksploatacji zasilacza sieciowego i ograniczyć ryzyko.

Luźno zwinięty kabel zasilacza do przechowywania lub transportu. Użycie wzoru „8” przy zwijaniu kabla pozwala na łatwe przechowywanie, uniemożliwia uszkadzanie wewnętrznych przewodów miedzianych i zapobiega ich splątaniu.

Prawidłowo zapakowany zasilacz i kabel
Ostrzeżenie:

Nie wolno owijać kabla zasilającego wokół zasilacza ani innego przedmiotu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów miedzianych kabla. Uszkodzone przewody mogą spowodować spięcie zarówno w zasilaczu sieciowym, jak i wewnętrznym zasilaczu komputera przenośnego. Uszkodzone przewody mogą spowodować porażenie prądem każdego, kto dotknie kabla, a ponadto stwarzają zagrożenie pożarem.

Kabel zasilający owinięty wokół zasilacza i uszkodzony kabel zasilacza

Wskazówki dotyczące transportowania komputera przenośnego

Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia i transportu komputera przenośnego w celu obniżenia ryzyka wystąpienia awarii.

 • Przed przeniesieniem komputera przenośnego odłącz wszystkie kable i urządzenia peryferyjne. Przenoszenie komputera przenośnego z podłączonym zasilaczem lub akcesoriami może uszkodzić te urządzenia i spowodować uszkodzenie złączy komputera przenośnego. Ciągnięcie, skręcenie lub uwięźnięcie kabli może doprowadzić do ich uszkodzenia.

  W przypadku korzystania z większej lub zewnętrznej baterii, sprawdź, czy bateria jest zablokowana na swoim miejscu, aby nie poluzowała się podczas transportu.

 • Przed przeniesieniem komputera przenośnego całkowicie zamknij pokrywę. Przewożenie komputera przenośnego w czasie, gdy jest otwarty, powoduje, że jest on bardziej narażony na uszkodzenie w przypadku upuszczenia. Przenoszenie otwartego komputera przenośnego, trzymając go za zawiasy lub ekran LCD, może spowodować jego uszkodzenie, ponieważ zawiasy nie są przystosowane do utrzymania pełnej wagi komputera.

 • Ostrożnie przenoś komputer przenośny. O ile to możliwe, do noszenia komputera przenośnego możesz stosować torbę lub plecak. Jeśli torba transportowa nie jest używana, trzymaj komputer przenośny obiema rękami lub unieruchom go pod jedną ręką podczas transportu. Nie rzucaj go, nie upuszczaj, nie uderzaj o inne przedmioty torbą ani samym komputerem. Nie wkładaj żadnych przedmiotów, takich jak długopisy i papier, między klawiaturę i ekran, aby następnie częściowo przymknąć obudowę i przenieść komputer. W przypadku przesuwania się lub naciskania przedmiotów na obudowę komputera przenośnego może dojść do porysowania lub uszkodzenia ekranu LCD.

 • Przed transportem komputera wyłącz go. Przed transportem w torbie transportowej, np. torbie lub plecaku, upewnij się, że komputer przenośny jest wyłączony, a wszystkie kontrolki LED zgaszone. Pozostawienie komputera przenośnego w torbie transportowej gdy jest włączony, w trybie wstrzymania lub uśpienia, może doprowadzić do wytworzenia ciepła w komputerze przenośnym i uszkodzenia wewnętrznych podzespołów.

  Uwaga:

  Samo zamknięcie komputera przenośnego może nie do końca go wyłączyć. Wyłącz komputer przenośny za pomocą przycisku zasilania lub przełącz go w tryb uśpienia.

 • Nie przeciążaj walizki ani plecaka. Chroń panel LCD przed potencjalnym uszkodzeniem komputera. Używaj odpowiedniego rozmiaru torby transportowej lub plecaka i nie obciążaj ich zbytnio. Nie wkładaj ciężkich przedmiotów do torby transportowej komputera przenośnego.

  Jeśli komputer przenośny jest narażony na gwałtowne ruchy (upuszczenie, uderzenie innymi przedmiotami itp.), noś go w specjalnie zabezpieczonej/amortyzowanej torbie.

 • Użyj urządzenia zabezpieczającego podczas korzystania z komputera przenośnego w miejscach publicznych. Korzystając z komputera przenośnego w miejscach publicznych, np. w kawiarni lub bibliotece, stosuj urządzenie zabezpieczające, takie jak blokada, aby chronić komputer przed kradzieżą. Przejdź do części Komputery przenośne HP - Korzystanie z blokady Kensington.

Porady dotyczące baterii

Wydajność baterii komputera przenośnego zależy od modelu komputera przenośnego, profilu użycia i konserwacji baterii. Pojemność baterii komputera przenośnego zwykle zmniejsza się wraz z upływem czasu. Sposób użycia baterii może również wpływać na pojemność i długość okresu eksploatacji.

 • Podłącz zasilacz do komputera przenośnego na całą noc w celu naładowania. W ten sposób możesz korzystać z całkowicie naładowanej baterii, gdy będziesz gotowy do korzystania z komputera przenośnego.

  Uwaga:

  Nie należy pozostawiać komputera przenośnego podłączonego przez dłuższy czas. Może to spowodować utratę kalibracji baterii, a w konsekwencji możliwości prawidłowego jej ładowania.

 • Podczas pracy na baterii używaj zalecanych ustawień zarządzania energią HP. Zalecane opcje zarządzania energią HP umożliwiają zmniejszenie zużycia baterii i minimalizują ilość energii zużywanej przez procesor. Wydłuża to ogólną żywotność baterii i zmniejsza ilość ciepła gromadzonego wewnątrz komputera przenośnego.

 • Okresowo należy całkowicie rozładować baterię komputera przenośnego. Po rozładowaniu należy całkowicie naładować baterię, aby zapewnić jej kalibrację.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zwiększanie wydajności baterii.

Porady dotyczące czyszczenia

Pył, kurz, sierść oraz inne zabrudzenia mogą gromadzić się na komputerze przenośnym lub wewnątrz niego, powodując zarysowania powierzchni lub przegrzewanie się urządzenia. Przedłuż okres eksploatacji komputera przenośnego, usuwając potencjalnie szkodliwe nagromadzenie zanieczyszczeń w regularnych odstępach.

Firma HP zaleca korzystanie z następujących materiałów czyszczących, które są dostępne w większości sklepów komputerowych:

 • pojemnik ze sprężonym powietrzem;

 • roztwór czyszczący lub ściereczki do czyszczenia monitora przeznaczone do użytku na ekranach LCD;

 • miękka ściereczka lub ręcznik;

 • ściereczka z mikrofibry do czyszczenia obiektywu soczewki kamery internetowej HP

Przejdź do części Czyszczenie komputera przenośnego, aby uzyskać więcej informacji.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...