Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP — tworzenie niestandardowych formatów papieru

Drukuj na papierze o niestandardowym formacie na wielu drukarkach HP przeznaczonych do użytku w domu lub małym biurze. Niestandardowe formaty muszą mieścić się w minimalnych i maksymalnych wymiarach wydruku obsługiwanych przez drukarkę.

Uwaga:

Aby uniknąć problemów z jakością druku oraz innych problemów, sprawdź, czy zastosowane wymiary formatu nie przekraczają rzeczywistych wymiarów papieru.

Tworzenie niestandardowych formatów papieru (w systemie Windows)

Utwórz nowe formaty papieru w menu właściwości drukarki (tylko w systemach Windows 10 i Windows 8) lub w aplecie Urządzenia i drukarki.

Tworzenie niestandardowych formatów papieru we właściwościach drukarki (system Windows)

Utwórz niestandardowy format papieru w menu Właściwości drukarki w systemie Windows 10 lub 8.

 1. Załaduj niestandardowy arkusz papieru do podajnika, a następnie dosuń prowadnice szerokości papieru do wewnątrz, do krawędzi papieru.

 2. Otwórz element do wydrukowania, kliknij menu Plik i wybierz polecenie Drukuj.

 3. W oknie Drukuj kliknij opcję Preferencje, Właściwości lub Właściwości drukarki.

 4. Kliknij kartę Papier/jakość, a następnie przycisk Niestandardowe.

  Przycisk Niestandardowy papier w preferencjach drukarki
 5. Kliknij opcję Nowy, wpisz nazwę niestandardowego formatu papieru, wybierz szerokość i wysokość, a następnie kliknij przycisk OK, aby zapisać papier.

 6. Kliknij menu rozwijane Format papieru, a następnie wybierz format papieru, który został utworzony.

  Uwaga:

  Jeżeli posiadany model drukarki nie obsługuje formatu niestandardowego, nie jest on wyświetlany na liście. Obsługiwane formaty papieru można znaleźć w specyfikacjach drukarki.

Tworzenie niestandardowych formatów papieru w aplecie Urządzenia i drukarki (system Windows)

Wprowadź niestandardowy format papieru w oknie właściwości serwera drukarki w aplecie Urządzenia i drukarki systemu Windows.

 1. Wyszukaj i otwórz Panel sterowania, a następnie kliknij opcję Wyświetl urządzenia i drukarki.

 2. Kliknij ikonę swojej drukarki, a następnie kliknij Właściwości serwera wydruku.

  Uwaga:

  Jeśli opcja Właściwości serwera wydruku nie jest dostępna, kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar w oknie Drukarki, z menu rozwijanego wybierz opcję Uruchom jako administrator, a następnie wybierz Właściwości serwera.

  Przycisk Właściwości serwera druku w aplecie Urządzenia i drukarki systemu Windows
 3. Jeśli pojawi się okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Kontynuuj.

 4. Na karcie Formularze zaznacz pole wyboru Utwórz nowy formularz, a następnie wpisz nową, unikalną nazwę niestandardowego formatu papieru w polu Nazwa formularza.

  Ustawienia niestandardowego formatu papieru w oknie właściwości serwera drukarki
 5. Wybierz opcję Metryczne lub Angielskie jako jednostkę miary, a następnie wprowadź wymiary, tj. Szerokość i Wysokość. Zachowaj ustawienia marginesów na poziomie 0,00.

 6. Kliknij przycisk Zapisz formularz, a następnie potwierdź, że papier znajduje się na liście Formularze. Jeżeli drukarka nie obsługuje formatu niestandardowego, nie jest wyświetlana na liście. Obsługiwane formaty papieru można znaleźć w specyfikacjach drukarki.

 7. Kliknij OK lub Zamknij.

 8. Załaduj niestandardowy arkusz papieru do podajnika, a następnie dosuń prowadnice szerokości papieru do wewnątrz, do krawędzi papieru.

 9. Otwórz element do wydrukowania, kliknij menu Plik i wybierz polecenie Drukuj.

 10. W oknie Drukuj kliknij opcję Preferencje, Właściwości lub Właściwości drukarki.

 11. Kliknij kartę Papier/jakość, a następnie wybierz papier z menu Format papieru lub kliknij przycisk Zaawansowane, aby odszukać i wybrać papier.

Tworzenie niestandardowych formatów papieru (Mac)

Twórz nowe formaty papieru w oknie Ustawienia strony lub menu Drukuj, w zależności od opcji dostępnych w aplikacji, z której drukujesz.

Tworzenie niestandardowych rozmiarów papieru z poziomu menu Ustawienia strony (Mac)

Utwórz niestandardowy rozmiar papieru w Ustawieniach strony w aplikacji, w której drukujesz.

 1. Załaduj niestandardowy arkusz papieru do podajnika, a następnie dosuń prowadnice szerokości papieru do wewnątrz, do krawędzi papieru.

 2. Otwórz element do wydrukowania, kliknij menu Plik i wybierz Ustawienia strony.

 3. Wybierz opcję Zarządzaj formatami niestandardowymi z menu Format papieru, aby otworzyć okno Niestandardowe formaty papieru.

  Menu zarządzania niestandardowymi rozmiarami papieru w Ustawieniach strony na komputerze Mac
 4. Kliknij znak plus, aby utworzyć nowy format papieru.

 5. Kliknij dwukrotnie domyślną nazwę bez tytułu, aby wprowadzić unikatową nazwę niestandardowego papieru, ustaw szerokość i wysokość, ustaw obszar niedrukowalny (opcjonalnie), a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Nie używaj istniejącej nazwy papieru, ponieważ zastąpi ona obecne ustawienie wstępne. Jeśli na przykład rozmiar niestandardowy nazwano A4, istniejący rozmiar A4 nie będzie już dostępny jako jedna z opcji.

  Okno Niestandardowe formaty papieru na komputerze Mac
 6. W oknie Ustawienia strony wybierz nowy niestandardowy rozmiar papieru, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Aby drukować na niestandardowym papierze, kliknij kolejno pozycje Plik i Drukuj.

Tworzenie niestandardowego formatu papieru z poziomu menu Drukuj (Mac)

Utwórz niestandardowy format papieru z poziomu menu Drukuj w aplikacji, z której drukujesz.

 1. Załaduj niestandardowy arkusz papieru do podajnika, a następnie dosuń prowadnice szerokości papieru do wewnątrz, do krawędzi papieru.

 2. Otwórz element do wydrukowania, kliknij menu Plik i wybierz polecenie Drukuj.

 3. Wybierz opcję Zarządzaj formatami niestandardowymi z menu Format papieru, aby otworzyć okno Niestandardowe formaty papieru.

  Menu niestandardowych formatów papieru w menu Drukuj na komputerze Mac
 4. Kliknij znak plus, aby utworzyć nowy format papieru.

 5. Kliknij dwukrotnie domyślną nazwę bez tytułu, aby wprowadzić unikatową nazwę niestandardowego papieru, ustaw szerokość i wysokość, ustaw obszar niedrukowalny (opcjonalnie), a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Nie używaj istniejącej nazwy papieru, ponieważ zastąpi ona obecne ustawienie wstępne. Jeśli na przykład rozmiar niestandardowy nazwano A4, istniejący rozmiar A4 nie będzie już dostępny jako jedna z opcji.

  Okno Niestandardowe formaty papieru na komputerze Mac
 6. W oknie Podgląd wydruku wybierz nowy niestandardowy rozmiar papieru, a następnie kliknij przycisk Drukuj.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...