Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP — korzystanie z raportu testu sieci bezprzewodowej w celu sprawdzenia połączenia drukarki

Wydrukuj raport z testu sieci bezprzewodowej w celu sprawdzenia cech drukarki związanych z łącznością bezprzewodową, takich jak siła sygnału i ustawienia zabezpieczeń oraz wyszukiwanie podobnych sieci, które mogą powodować zakłócenia.

Drukowanie raportu z testu sieci bezprzewodowej

Wydrukuj raport z testu sieci bezprzewodowej, aby uzyskać informacje na temat połączenia sieciowego drukarki lub rozwiązać problemy z połączeniem.

 1. Wydrukuj raport z testu sieci bezprzewodowej:

  • Drukarki atramentowe z menu na panelu sterowania: Otwórz menu Sieć bezprzewodowa, Ustawienia sieci lub Konfiguracja, aby wyświetlić listę dostępnych raportów.

  • Większość drukarek atramentowych bez menu w panelu sterowania: Naciśnij jednocześnie przyciski Sieć bezprzewodowa i Informacje lub naciśnij jednocześnie przyciski Sieć bezprzewodowa i Rozpocznij kopiowanie w czerni.

  • Drukarki LaserJet: Naciśnij przycisk Sieć bezprzewodowa i przytrzymaj go przez 10 sekund lub do momentu, aż kontrolka Gotowe zacznie migać, albo przejdź do menu sieci bezprzewodowej i wybierz pozycję Test sieci bezprzewodowej.

  • Drukarki Laser NS i Neverstop Laser: Naciśnij przyciski Wznów i Sieć bezprzewodowa i przytrzymaj je przez trzy sekundy.

  • Drukarki DeskJet 6000 i 6400, ENVY 6000 i 6400 oraz Tango: Dotknij przycisku Informacje i przytrzymaj go, aż zaświecą się wszystkie przyciski panelu sterowania, a następnie dotknij równocześnie przycisków Informacje i Wznów.

 2. Przejrzyj informacje zawarte w raporcie, a następnie postępuj zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami, aby rozwiązać problemy z łącznością.

Sprawdzanie wyników testu sieci bezprzewodowej

Sprawdź, czy w częściach Podsumowanie diagnostyki lub Wyniki diagnostyki są wyniki, takie jak Niepowodzenie, Niska lub Słaba. Niektóre nieudane testy mogą spowodować nieuruchamianie innych testów.

Uwaga:

Więcej informacji o problemach z połączeniem bezprzewodowym można znaleźć w Obsługa bezprzewodowego druku HP (w języku angielskim).

 • Łączność bezprzewodowa wł., łączność bezprzewodowa działa: Określa, czy drukarka jest w stanie połączyć się bezprzewodowo z routerem. Aby drukarka mogła się połączyć z siecią, ustawienie sieci bezprzewodowej musi być włączone, a łączność bezprzewodowa działać.

  • Jeżeli obydwa testy zakończą się powodzeniem, oznacza to, że łączność bezprzewodowa jest włączona i działa.

  • Jeżeli jeden lub obydwa testy zakończą się niepowodzeniem, oznacza to, że łączność bezprzewodowa jest wyłączona lub nie działa. Aby rozwiązać problemy z łącznością bezprzewodową, postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w raporcie.

 • Moc sygnału, jakość sygnału: Mierzy jakość sygnału sieci bezprzewodowej między drukarką a routerem.

  • Jeżeli siła sygnału lub jakość jest Wysoka, Bardzo wysoka lub Doskonała, sygnał jest dobry.

  • Jeżeli siła sygnału lub jakość jest Niska, Bardzo niska lub Słaba, sygnał jest zbyt słaby. Aby poprawić sygnał, zbliż router do drukarki i odłącz inne urządzenia od sieci, jeżeli nie są używane.

 • Znaleziono nazwę sieci (SSID): Wyszukuje nazwę sieci bezprzewodowej (SSID) wybraną podczas procesu konfiguracji łączności bezprzewodowej drukarki.

  • Jeżeli test zakończy się powodzeniem, oznacza to, że drukarka jest w stanie znaleźć wybraną sieć lub sieć o tej samej nazwie. Nie ma potrzeby rozwiązywania problemów, jeżeli drukarka jest podłączona do nieprawidłowej sieci. Jeżeli tak jest, odłącz drukarkę od sieci, zmień nazwę sieci na unikalną, a następnie skonfiguruj drukarkę do pracy w odpowiedniej sieci.

   Uwaga:

   Jeśli zmienisz nazwę sieci, upewnij się, że została ona zmieniona dla wszystkich urządzeń podłączonych do sieci.

  • Jeżeli test nie zakończy się powodzeniem, oznacza to, że drukarka nie może odnaleźć sieci. Ponownie uruchom router i drukarkę, a następnie przejdź ponownie przez proces konfiguracji łączności bezprzewodowej.

 • Wykryto inne sieci o takiej samej nazwie (SSID), wykryto sieci bezprzewodowe: Wyszukuje sieci bezprzewodowe w zasięgu drukarki. Jeśli istnieje kilka sieci o takiej samej nazwie co sieć użytkownika, może to oznaczać, że drukarka jest podłączona do niewłaściwego urządzenia i połączenie może zakończyć się niepowodzeniem.

  • Jeżeli nie wykryto żadnej pasującej sieci, oznacza to, że drukarka może odnaleźć unikalną nazwę sieci (SSID).

  • Jeżeli wykryto pasujące sieci, rozważ zmianę nazwy sieci na unikalną, a następnie spróbuj ponownie połączyć się z siecią.

 • Zabezpieczenia, ustawienia drukarki są zgodne z ustawieniami routera bezprzewodowego: Sprawdza zabezpieczenia i inne ustawienia routera, a także sprawdza, czy są zgodne z ustawieniami drukarki, takimi jak hasło, typ uwierzytelniania i szyfrowanie.

  • Jeżeli test zakończy się powodzeniem, ustawienia drukarki i ustawienia routera są takie same.

  • Jeżeli jeden lub kilka testów nie zakończy się powodzeniem, należy ponowić proces konfiguracji połączenia bezprzewodowego, upewniając się, że ustawienia w części Podsumowanie konfiguracji lub Bieżąca konfiguracja raportu są zgodne z ustawieniami drukarki.

 • Brak filtrowania: Sprawdza dostępność filtrowania adresów MAC (Media Access Control), co może uniemożliwiać nawiązanie połączenia z siecią bezprzewodową. Filtrowanie adresów MAC to metoda pozwalająca na kontrolowanie, które urządzenia mają dostęp do routera. Każde urządzenie sieciowe, takie jak drukarka, ma unikatowy adres MAC.

  • Jeżeli test zakończy się powodzeniem, filtrowanie adresów MAC nie zakłóca połączenia bezprzewodowego.

  • Jeżeli test nie zakończy się powodzeniem, zmień ustawienia routera, aby dodać adres MAC drukarki do listy urządzeń. Aby odszukać adres MAC, sprawdź raport Test sieci bezprzewodowej lub wydrukuj stronę Informacje o drukarce.

 • Połączono, liczba zerwanych połączeń: Sprawdza, czy drukarka jest podłączona do sieci i jak często zrywane jest połączenie.

  • Jeżeli test połączenia zakończy się powodzeniem, a liczba zerwanych połączeń jest niska, oznacza to, że połączenie zostało nawiązane.

  • Jeżeli test połączenia zakończy się niepowodzeniem lub liczba zerwanych połączeń jest wysoka, urządzenie może połączyć się z siecią, ale nie jest w stanie utrzymać połączenia.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...