Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP — błąd „Nie znaleziono żadnej drukarki AirPrint” (iOS, iPadOS)

Po wybraniu zadania drukowania na iPhonie lub iPadzie wyświetla się komunikat Nie znaleziono żadnej drukarki AirPrint. Sprawdź połączenie z siecią bezprzewodową i upewnij się, że włączona jest funkcja AirPrint.

Wykonaj poniższe zadania w podanej kolejności. Użyj drukarki po wykonaniu każdego zadania, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem bezprzewodowym drukarki

Jeżeli drukarka nie jest wykrywana podczas instalacji oprogramowania lub gdy zadania drukowania bezprzewodowego nie powiodą się, sprawdź problemy z siecią i wymagania dotyczące konfiguracji.

 • Słabe połączenie sieciowe: Umieść drukarkę i komputer lub urządzenie przenośne bliżej routera bezprzewodowego, a następnie sprawdź, czy jakość sygnału jest lepsza. Spróbuj otworzyć stronę internetową, aby sprawdzić, czy połączenie z Internetem działa prawidłowo. Jeżeli połączenie Wi-Fi jest wolne lub niestabilne, uruchom router ponownie – odłącz przewód zasilający i odczekaj 15 sekund, a następnie ponownie podłącz przewód.

 • Drukarka jest wyłączona lub jest w trybie uśpienia: Dotknij menu panelu sterowania lub naciśnij przycisk zasilania, aby wybudzić drukarkę i przenieść ją w stan gotowości. Czasami drukarka może wskazywać stan offline, nawet gdy urządzenie jest gotowe.

 • Sprawdź stan połączenia drukarki: Upewnij się, że funkcja komunikacji bezprzewodowej jest włączona i że drukarka jest podłączona do tej samej sieci co komputer lub urządzenie przenośne. Jeżeli obok ikony Sieć bezprzewodowa lub przycisku znajduje się kontrolka, upewnij się, że się świeci. Jeżeli kontrolka jest wyłączona lub miga, oznacza to, że drukarka jest odłączona od sieci.

 • Ponownie podłącz drukarkę do sieci:

  • Drukarki z wyświetlaczem dotykowym: Uruchom Kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej z menu Sieć bezprzewodowa, Ustawienia lub Konfiguracja sieci. Wybierz nazwę sieci, a następnie wprowadź hasło, aby nawiązać połączenie.

  • Drukarki bez ekranów dotykowych: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Sieć bezprzewodowa na drukarce, aż kontrolka zacznie migać. W ciągu dwóch minut naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze. Wskaźnik na drukarce przestanie migać po nawiązaniu połączenia.

 • Uruchom urządzenia ponownie: Ponownie uruchom drukarkę i komputer lub urządzenie przenośne, aby usunąć ewentualne błędy.

 • Wydrukuj raport z testu sieci bezprzewodowej: Znajdź model swojej drukarki na stronie internetowej Centrum obsługi klienta HP, a następnie wyszukaj Drukowanie stron autotestu, aby znaleźć dokument na temat sposobu drukowania i oceny raportu.

 • Włącz funkcję Bluetooth podczas konfiguracji drukarki (tylko systemy Android i iOS): Aplikacja HP Smart wykorzystuje technologię Bluetooth do lokalizowania drukarki i konfigurowania połączenia bezprzewodowego z siecią.

Włącz funkcję AirPrint w aplikacji HP Smart

Za pomocą aplikacji HP Smart na komputerze lub urządzeniu mobilnym możesz sprawdzić i włączyć funkcję AirPrint na drukarce.

 1. Aby skonfigurować drukarkę, pobierz aplikację HP Smart z 123.hp.com (iOS, iPadOS) lub Sklep HP Smart – Mac App Store (macOS), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 2. Na ekranie głównym aplikacji wybierz nazwę drukarki lub obrazek.

 3. W obszarze Zaawansowane wybierz Ustawienia zaawansowane lub Strona główna drukarki (EWS).

 4. Wybierz Sieć, a następnie odszukaj funkcję AirPrint.

  • Jeżeli funkcja AirPrint jest wyświetlana, wybierz ją, a następnie wybierz Stan.

  • Jeżeli funkcja AirPrint nie jest wyświetlana, drukarka jej nie obsługuje. Skorzystaj z alternatywnej metody druku, na przykład Wi-Fi Direct.

 5. W przypadku pojawienia się monitu o przejściu do bezpiecznej strony z szyfrowaniem HTTPS wybierz opcję OK lub Przekieruj na HTTPS.

 6. Jeżeli na ekranie pojawi się komunikat Połączenie nie jest prywatne, wybierz pozycję Zaawansowane lub Pokaż szczegóły, a następnie wybierz opcję Przejdź do 192.168.x.xx lub Odwiedź tę stronę internetową.

 7. W obszarze Stan funkcji AirPrint wybierz opcję Włącz funkcję AirPrint.

Skorzystaj z innej metody druku

W niektórych przypadkach konfiguracja urządzenia mobilnego nie jest zgodna z metodą druku HP.

Jeśli drukowanie nie jest możliwe, zainstaluj aplikację HP Smart, aby przeprowadzić wspomaganą konfigurację drukarki, lub skorzystaj z Wi-Fi Direct, jeżeli próba połączenia za pośrednictwem sieci lokalnej zakończy się niepowodzeniem.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...