solution Contentsolution Content

Drukarki HP — błąd „Nie znaleziono żadnej drukarki AirPrint” (iOS, iPadOS)

Po wybraniu zadania drukowania na iPhonie lub iPadzie wyświetla się komunikat Nie znaleziono żadnej drukarki AirPrint. Sprawdź połączenie z siecią bezprzewodową i upewnij się, że włączona jest funkcja AirPrint.

Wykonaj poniższe zadania w podanej kolejności. Użyj drukarki po wykonaniu każdego zadania, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem bezprzewodowym drukarki

Jeżeli drukarka nie jest wykrywana podczas instalacji oprogramowania lub gdy zadania drukowania bezprzewodowego nie powiodą się, sprawdź problemy z siecią i wymagania dotyczące konfiguracji.

 • Słabe połączenie sieciowe: Umieść drukarkę i komputer lub urządzenie przenośne bliżej routera bezprzewodowego, a następnie sprawdź, czy jakość sygnału jest lepsza. Spróbuj otworzyć stronę internetową, aby sprawdzić, czy połączenie z Internetem działa prawidłowo. Jeżeli połączenie Wi-Fi jest wolne lub niestabilne, uruchom router ponownie. Odłącz przewód zasilający i odczekaj 15 sekund, a następnie ponownie podłącz przewód.

 • Drukarka jest wyłączona lub jest w trybie uśpienia: Dotknij panelu sterowania lub naciśnij przycisk zasilania, aby wybudzić drukarkę i przełączyć ją w stan gotowości. Czasami drukarka może wskazywać stan offline, nawet gdy urządzenie jest gotowe.

 • Sprawdź stan połączenia drukarki: Upewnij się, że funkcja komunikacji bezprzewodowej jest włączona i że drukarka jest podłączona do tej samej sieci co komputer lub urządzenie przenośne. Jeżeli obok ikony sieci bezprzewodowej lub przycisku jest wskaźnik, upewnij się, że się świeci. Jeżeli wskaźnik nie świeci lub miga, oznacza to, że drukarka jest odłączona od sieci.

 • Ponownie podłącz drukarkę do sieci: Umieść drukarkę w zasięgu sygnału routera Wi-Fi, a następnie podłącz ją do sieci.

  • Drukarki z dotykowym panelem sterowania: Otwórz menu Konfigurowanie, Sieć lub Komunikacja bezprzewodowa, wybierz pozycję Kreator konfiguracji komunikacji bezprzewodowej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać nazwę sieci oraz wprowadzić hasło.

  • Drukarki bez dotykowego panelu sterowania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk komunikacji bezprzewodowej przez pięć sekund lub do momentu, aż wskaźnik komunikacji bezprzewodowej zacznie migać. W ciągu dwóch minut naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze, do momentu rozpoczęcia się procesu łączenia. Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej drukarki przestanie migać po nawiązaniu połączenia.

  • Drukarki HP DeskJet 6000 i 6400, ENVY 6000 i 6400 oraz Tango: Naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund przycisk Wi-Fi  i przycisk zasilania z tyłu drukarki, aż błękitny pasek zacznie migać. W ciągu dwóch minut naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze do momentu rozpoczęcia się procesu łączenia. Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej przestanie migać po nawiązaniu połączenia.

 • Uruchom urządzenia ponownie: Ponownie uruchom drukarkę i komputer lub urządzenie przenośne, aby usunąć ewentualne błędy.

 • Wydrukuj raport z testu komunikacji bezprzewodowej: Znajdź model swojej drukarki na stronie internetowej Centrum obsługi klienta HP, a następnie wyszukaj Drukowanie stron autotestu, aby znaleźć dokument na temat sposobu drukowania i oceny raportu.

 • Włącz funkcję Bluetooth w konfiguracji aplikacji HP Smart: Włącz funkcję Bluetooth na komputerze lub urządzeniu przenośnym, aby aplikacja HP Smart mogła wykryć drukarkę podczas konfiguracji.

 • Funkcja izolacji sieci bezprzewodowej może powodować wyświetlanie drukarki w trybie offline. Aby uzyskać więcej, skontaktuj się z producentem routera.

Włącz funkcję AirPrint w aplikacji HP Smart

Za pomocą aplikacji HP Smart na komputerze lub urządzeniu mobilnym możesz sprawdzić i włączyć funkcję AirPrint na drukarce.

 1. Otwórz aplikację HP Smart, a następnie utwórz konto lub zaloguj się. Jeżeli nie masz aplikacji HP Smart, pobierz ją z 123.hp.com lub ze sklepu z aplikacjami.

 2. Na ekranie głównym aplikacji wybierz nazwę drukarki lub obrazek.

 3. W obszarze Zaawansowane wybierz Ustawienia zaawansowane lub Strona główna drukarki (EWS).

 4. Wybierz Sieć, a następnie odszukaj funkcję AirPrint.

  • Jeżeli funkcja AirPrint nie jest wyświetlana, drukarka jej nie obsługuje. Skorzystaj z alternatywnej metody druku, na przykład Wi-Fi Direct.

  • Jeżeli funkcja AirPrint jest wyświetlana, wybierz ją, a następnie wybierz Stan.

 5. W przypadku pojawienia się monitu o przejściu do bezpiecznej strony z szyfrowaniem HTTPS wybierz opcję OK lub Przekieruj na HTTPS.

 6. Jeżeli na ekranie pojawi się komunikat Połączenie nie jest prywatne, wybierz pozycję Zaawansowane lub Pokaż szczegóły, a następnie wybierz opcję Przejdź do 192.168.x.xx lub Odwiedź tę stronę internetową.

 7. W obszarze Stan funkcji AirPrint wybierz opcję Włącz funkcję AirPrint.

Skorzystaj z innej metody druku

W niektórych przypadkach konfiguracja urządzenia mobilnego nie jest zgodna z metodą druku HP.

Jeśli drukowanie nie jest możliwe, zainstaluj aplikację HP Smart, aby przeprowadzić wspomaganą konfigurację drukarki, lub skorzystaj z Wi-Fi Direct, jeżeli próba połączenia za pośrednictwem sieci lokalnej zakończy się niepowodzeniem.