Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Wymiana wkładów do drukarek HP Inkjet

Wymień puste lub prawie puste wkłady znajdujące się w drukarce HP Inkjet.

Określ rodzaj wkładu atramentowego i wykonaj czynności mające na celu uzyskanie dostępu i ich wymianę. Wkłady wymienne i inne materiały eksploatacyjne można zakupić w Sklep HP.

Typy wkładów atramentowych

Wymiana wkładów atramentowych (178, 364, 564, 655, 862, 902-920, 934, 935)

Wymiana wkładów w drukarkach korzystających z wkładów HP 178, 364, 564, 655, 862, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 934 i 935.

Przykład wkładów atramentowych HP 902
 1. Sprawdź, czy papier jest załadowany w podajniku głównym, a następnie włącz drukarkę.

 2. Otwórz pokrywę obszaru dostępu do kaset drukujących. Przed przejściem do wykonania kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka zatrzyma się.

 3. Naciśnij zatrzask wkładu, a następnie wyciągnij go z gniazda.

  Wyjmowanie wkładu z karetki
 4. Wyjmij nowy wkład z opakowania, pociągnij za pomarańczowy pasek, a następnie zerwij całą plastikową taśmę. Nastąpi lekkie rozdarcie papierowej etykiety na górnej części, zapewniające wentylację wkładu.

  UWAGA:

  Przed zdjęciem pomarańczowej osłony w następnym kroku całkowicie zdejmij pasek i plastikową taśmę. W przeciwnym razie może dojść do wycieku atramentu.

  Zdejmowanie pomarańczowego paska i plastikowej taśmy
 5. Chwyć wkład po bokach, a następnie przekręć pomarańczową osłonę w lewo, aby ją usunąć.

  UWAGA:

  Nie dotykaj miedzianych styków ani dysz atramentowych. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z systemem podawania atramentu lub wadliwe połączenie elektryczne.

  Odłamywanie pomarańczowej osłony z wkładu atramentowego
 6. Umieść wkład w gnieździe o odpowiednim kolorze, a następnie dociśnij, aż wkład zatrzaśnie się na swoim miejscu.

  Wkładanie wkładu atramentowego, aż zatrzaśnie się w karetce
 7. Jeżeli wkład nie jest prawidłowo zamontowany, wyjmij go z gniazda, ostrożnie odegnij wypustkę od wkładu na odległość nieprzekraczającą 1,27 cm, a następnie włóż go ponownie.

  UWAGA:

  Zbyt mocne odgięcie wypustki może spowodować jej odłamanie lub uszkodzenie wkładu atramentowego.

  Odginanie wypustki na wkładzie atramentowym do zewnątrz
 8. Zamknij pokrywę obszaru dostępu do wkładów i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przeprowadzić wyrównywanie drukarki w przypadku wyświetlenia monitu.

Wymień wkłady atramentowe (932, 933, 950, 951-959, 962-969)

Wymień wkłady w drukarkach korzystających z wkładów 932, 933, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968 i 969.

Przykład wkładów atramentowych HP 932
 1. Sprawdź, czy papier jest załadowany w podajniku głównym, a następnie włącz drukarkę.

 2. Otwórz pokrywę obszaru dostępu do kaset drukujących. Przed przejściem do wykonania kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka zatrzyma się.

 3. Wciśnij przednią część wkładu atramentowego, aby zwolnić go z karetki.

  UWAGA:

  Nie unoś dźwigni zatrzasku z boku karetki. Może to spowodować odłączenie głowicy drukującej i uszkodzenie mechanizmu drukowania oraz problemy z drukowaniem.

  Wyjmowanie wkładu z karetki
 4. Wyjmij nowy wkład z opakowania.

 5. Dociśnij wkład w gnieździe oznaczonym jego kolorem, aż się zatrzaśnie.

 6. Zamknij pokrywę obszaru dostępu do wkładów i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przeprowadzić wyrównywanie drukarki w przypadku wyświetlenia monitu.

Wymiana wkładów atramentowych (wkłady 21, 22, 27, 28, 56-67, 61/301, 63/302, 64/303, 65/304, 74, 75, 92-98, 304, 305, 901)

Wymień wkłady w drukarkach korzystających z wkładów 21, 22, 27, 28, 56, 57, 60, 61, 61/301, 62, 63, 63/302, 64, 64/303, 65, 65/304, 67, 74, 75, 94, 95, 96, 97, 98, 304, 305 i 901.

Przykład wkładów atramentowych HP 803
 1. Sprawdź, czy papier jest załadowany w podajniku głównym, a następnie włącz drukarkę.

 2. Otwórz pokrywę obszaru dostępu do kaset drukujących. Przed przejściem do wykonania kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka zatrzyma się.

 3. Wyjmij wkład z karetki.

  • Karetki z zatrzaskami wkładów: Otwórz zatrzask, ostrożnie pociągnij wkład do góry i wyjmij go z gniazda.

   Wyjmowanie wkładów atramentowych z zatrzaskami z karetki
  • Karetki bez zatrzasków wkładów: Delikatnie naciśnij wkład, aby go zwolnić, a następnie delikatnie wyciągnij go z gniazda.

   Wyjmowanie wkładów atramentowych z karetki
 4. Wyjmij nowy wkład z opakowania. Trzymaj go tylko po stronie z czarnego tworzywa sztucznego.

 5. Usuń taśmę z wkładu.

  UWAGA:

  Nie próbuj wymieniać taśmy ochronnej ani dotykać miedzianych styków czy dysz atramentowych. Dotknięcie tych części może spowodować awarię systemu podawania atramentu.

  Zdejmowanie taśmy z wkładu atramentowego
 6. Włóż wkład do gniazda oznaczonego odpowiednim kolorem, upewniając się, że został prawidłowo osadzony w karetce. Zamknij zatrzask, jeżeli takowy jest dostępny.

 7. Zamknij pokrywę obszaru dostępu do wkładów i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przeprowadzić wyrównywanie drukarki w przypadku wyświetlenia monitu.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...