solution Contentsolution Content

Komputery przenośne HP – Włączanie funkcji Włącz po otwarciu pokrywy (Windows)

Aby automatycznie wznowić pracę komputera przenośnego lub włączyć go po otwarciu pokrywy, włącz funkcję Włącz po otwarciu pokrywy w systemie BIOS.

Uwaga:

Funkcja ta jest obsługiwana wyłącznie przez nowsze komputery przenośne. Jeśli ta funkcja jest widoczna w systemie BIOS, oznacza to, że komputer przenośny ją obsługuje.

Funkcja może być włączona domyślnie w zależności od konfiguracji komputera.

Włączanie lub wyłączanie funkcji Włącz po otwarciu pokrywy

Wykonaj poniższe czynności, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Włącz po otwarciu pokrywy w systemie BIOS.

Sposoby otwierania ustawień systemu BIOS zależą od procesora, wersji systemu BIOS i daty produkcji komputera przenośnego. Jeśli procedura zakończy się niepowodzeniem i system Windows uruchomi się, wyłącz komputer, a następnie wykonaj ponownie te czynności.

 1. Wyłącz komputer, a następnie naciśnij przycisk zasilania.

 2. Przed uruchomieniem systemu Windows naciśnij kilkakrotnie klawisz F10, aby uruchomić narzędzie konfiguracji systemu BIOS.

  Uwaga:

  W celu otwarcia menu startowego konieczne może być naciśnięcie klawisza esc.

 3. Użyj klawiszy strzałek do nawigowania na karcie Konfiguracja systemu.

 4. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz pozycję Opcje rozruchu.

 5. Zaznacz pozycję Włącz po otwarciu pokrywy, aby włączyć tę funkcję. Aby wyłączyć tę funkcję, usuń zaznaczenie pola wyboru.

  Uwaga:

  Wygląd systemu BIOS zależy od konfiguracji komputera.

  Zaznaczenie funkcji Włącz po otwarciu pokrywy
 6. Przejdź do karty Zakończ, a następnie wybierz pozycję Zakończ i zapisz zmiany.