Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP LaserJet M207e-M212e, MFP M232e-M237e - konfiguracja niekompletna lub drukarka przestaje drukować

Dokument dotyczy drukarek HP LaserJet M209dwe, MFP M234dwe, M234sdne i M234sdwe.
Po skonfigurowaniu drukarki zostaną wydrukowane niektóre strony, a następnie drukarka zatrzymuje się, przycisk Informacje miga, a w raporcie informacyjnym lub w aplikacji HP Smart zostaje wyświetlony jeden z następujących komunikatów o błędach.
 • Konfiguracja drukarki nie została zakończona
  Zakończ konfigurację drukarki, aby włączyć drukowanie.
  Jeżeli konfiguracja nie zostanie zakończona, nie będzie można w najbliższym czasie drukować.
 • Sprawdzanie swojego konta
  Wystąpił problem z kontem HP i w najbliższym czasie nie będzie można drukować, o ile problem nie zostanie rozwiązany.
 • Drukarka nie może drukować
  Wystąpił problem i nie będzie można drukować, o ile problem nie zostanie rozwiązany.

Krok 1: Odwiedź stronę 123.hp.com, aby pobrać aplikację HP Smart i zakończyć konfigurację drukarki

Jeśli drukarka została już skonfigurowana za pomocą aplikacji HP Smart i drukowanie nadal zostaje zatrzymane, przejdź do kroku 2.

Krok 2: Wyłącz drukarkę, włącz ją, odczekaj 2 minuty, a następnie spróbuj wydrukować

Po ponownym uruchomieniu drukarki odczekaj kilka minut, aby automatycznie odświeżyć jej stan. Stan gotowości drukarki zmienia się na w aplikacji HP Smart.
Stan gotowości drukarki
Kliknij drukarkę, komunikat o stanie drukarki zmieni się z Konfiguracja drukarki niekompletna na Gotowa. Dostępna do odbierania plików. Drukowanie powinno być teraz możliwe.
Stan drukarki: gotowa i dostępna do odbierania plików
Jeśli nadal nie można drukować lub wyświetlany jest komunikat Konfiguracja drukarki niekompletna, przejdź do kolejnych kroków.

Krok 3: Uzyskiwanie dostępu do witryny HP Smart i logowanie do konta HP

Uzyskaj dostęp do witryny HP Smart i zaloguj się do swojego konta za pomocą danych uwierzytelniających konta HP.
 1. Przejdź do witryny www.hpsmart.com.
 2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zaloguj.
 3. Wprowadź nazwę użytkownika i kliknij przycisk Dalej.
 4. Wpisz hasło i kliknij przycisk ZALOGUJ.
  • Jeżeli na pulpicie nawigacyjnym znajduje się pomarańczowy baner HP+, przejdź do kroku 5.
   Pulpit nawigacyjny HP Smart z pomarańczowym banerem
  • Jeżeli na pulpicie nawigacyjnym nie ma pomarańczowego banera HP+, przejdź do kroku 4.
   Pulpit nawigacyjny HP Smart bez pomarańczowego banera

Krok 4: Usuwanie drukarki z konta HP

Usuń drukarkę z konta, a następnie wyloguj się.
 1. W karcie Moje drukarki kliknij przycisk Usuń drukarkę.
  Zostanie otwarte okno dialogowe Potwierdź.
  Kliknięcie opcji Usuń drukarkę
 2. Kliknij przycisk Usuń.
  Uwaga:
  Jeśli na koncie jest zarejestrowana więcej niż jedna drukarka, kliknij opcję Zmień ustawienia i powtórz te czynności.
 3. Kliknij opcję Wyloguj.

Krok 5: Upewnij się, że drukarka jest podłączona do Internetu.

Gdy drukarka nie jest podłączona do Internetu, ikona Wi-Fi pozostaje wyłączona lub miga. Upewnij się, że drukarka jest podłączona do Internetu.
 1. Naciśnij przycisk Wi-Fi, aby włączyć połączenie z siecią Wi-Fi.
 2. Otwórz aplikację HP Smart, a następnie kliknij znak plusa.
 3. Jeżeli drukarka nie jest wykrywalna, przełącz ją w tryb konfiguracji sieci bezprzewodowej.
  1. Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk Informacje, a następnie go zwolnij.
   Wszystkie przyciski panelu sterowania zaczną się świecić.
  2. Naciśnij równocześnie przyciski Wi-Fi i Anuluj.
 4. Odczekaj około minutę, otwórz aplikację HP Smart, a następnie kliknij znak plusa, aby ponownie dodać drukarkę.
 5. Po wykryciu drukarki podłącz ją do sieci Wi-Fi.
  Po podłączeniu drukarki do sieci ikona Wi-Fi pozostanie włączona.

Krok 6: Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych drukarki

Przywróć domyślne ustawienia fabryczne drukarki.
 1. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk Informacje.
  Zostanie wydrukowany Raport informacji o drukarce.
 2. Zanotuj adres IP sieci z Raportu informacji.
 3. Otwórz przeglądarkę internetową, a następnie wpisz adres IP.
  Zostanie otwarta strona wbudowanego serwera internetowego (EWS) drukarki.
 4. Kliknij kolejno System > Usługa.
  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia drukarki.
 5. Kliknij pozycję OK.
  Na stronie zostanie wyświetlony komunikat Brak zabezpieczeń. Kliknij Kontynuuj mimo to lub Zaawansowane, aby kontynuować.
 6. Jako nazwę użytkownika wpisz admin. Aby znaleźć hasło, otwórz pokrywę dostępu do wkładu i użyj kodu PIN znajdującego się na etykiecie wewnątrz drukarki.
 7. W sekcji Przywróć ustawienia domyślne kliknij opcję Przywróć ustawienia domyślne.
  Drukarka zostanie automatycznie ponownie uruchomiona za minutę.

Krok 2: Użycie opcji „Zapomnij tę drukarkę” w aplikacji HP Smart

Użyj opcji Zapomnij tę drukarkę w aplikacji HP Smart.
 1. Zamknij, a następnie otwórz ponownie aplikację HP Smart.
 2. Na ekranie głównym kliknij opcję Zapomnij tę drukarkę.
  • W przypadku systemów Windows 10 lub Mac kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę drukarki.
  • W przypadku systemu Android lub iOS przyciśnij na dłuższą chwilę nazwę drukarki.
  Kliknięcie opcji Zapomnij tę drukarkę

Krok 2: Konfiguracja drukarki przy użyciu aplikacji HP Smart

W zależności od systemu operacyjnego podczas konfigurowania drukarki korzystaj z informacji z następujących filmów:
Jeśli problem będzie nadal występować, skontaktuj się z Centrum obsługi klienta HP.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...