Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP ScanJet Pro 2000 s2, 3000 s4, N4000 snw1 / HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5, 7000 s3, N7000 snw1 - Problemy z działaniem skanera

Zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi rozwiązywania problemów podczas obsługi skanera.

Problemy z połączeniem

Zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi rozwiązywania problemów z połączeniem.

Sprawdzanie połączenia USB

Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić połączenie USB.
Sprawdź fizyczne połączenie ze skanerem.
 • Użyj kabla dołączonego do skanera. Inny kabel USB może być niezgodny ze skanerem.
 • Sprawdź, czy kabel USB został prawidłowo podłączony do komputera i do skanera. Gdy kabel USB jest podłączony prawidłowo, ikona trójzębu jest skierowana ku dołowi.
Jeśli problem nadal występuje po sprawdzeniu powyższych elementów, spróbuj wykonać następujące czynności:
 1. Wykonaj jedną z następujących czynności, w zależności od sposobu podłączenia skanera do komputera:
  • Jeżeli kabel USB jest podłączony do koncentratora USB lub stacji dokującej komputera przenośnego, odłącz kabel USB od koncentratora USB lub stacji i podłącz go do portu USB z tyłu komputera.
  • Jeśli kabel USB jest podłączony bezpośrednio do komputera, podłącz go do innego portu USB z tyłu komputera.
  • Odłącz od komputera wszystkie urządzenia USB z wyjątkiem klawiatury i myszy.
 2. Naciśnij przycisk zasilania , aby wyłączyć skaner, poczekaj 30 sekund, a następnie włącz skaner.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Po ponownym uruchomieniu komputera spróbuj użyć skanera.
  • Jeśli skaner działa, podłączaj pojedynczo pozostałe urządzenia; wypróbuj skaner po podłączeniu każdego z urządzeń. Odłącz wszystkie urządzenia USB, które uniemożliwiają działanie skanera.
  • Windows: Jeśli skaner nie działa, odinstaluj, a następnie zainstaluj ponownie sterowniki i oprogramowanie skanera HP ScanJet:

Sprawdź połączenie Ethernet (modele N4000 snw1 i N7000 snw1)

Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić połączenie Ethernet.
 1. Upewnij się, czy kabel Ethernet jest odpowiednio podłączony do urządzenia i routera, gniazda sieci Ethernet lub przełącznika Ethernet.
 2. Jeśli kabel Ethernet jest podłączony do routera sieciowego lub przełącznika Ethernet, spróbuj podłączyć go do innego portu w routerze lub przełączniku.
 3. Naciśnij przycisk zasilania , aby wyłączyć skaner, poczekaj 30 sekund, a następnie włącz skaner.

Sprawdzanie połączenia bezprzewodowego (modele N4000 snw1, N7000 snw1)

Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić połączenie bezprzewodowe.
 • Upewnij się, że kabel sieciowy nie jest podłączony.
 • Upewnij się, że skaner i router bezprzewodowy są włączone i mają zasilanie. Upewnij się również, że w skanerze jest włączony moduł łączności bezprzewodowej.
 • Sprawdź, czy identyfikator SSID jest poprawny. Jeśli nie masz pewności, czy identyfikator jest poprawny, ponownie uruchom kreatora komunikacji bezprzewodowej.
 • W przypadku sieci zabezpieczonej upewnij się, że wpisane informacje zabezpieczeń są poprawne. Jeśli nie, ponownie uruchom kreatora komunikacji bezprzewodowej.
 • Jeśli sieć bezprzewodowa działa poprawnie, spróbuj uzyskać dostęp do innych komputerów, które się w niej znajdują. Jeśli sieć ma dostęp do Internetu, spróbuj bezprzewodowo nawiązać połączenie między urządzeniem a Internetem.
 • Upewnij się, że skaner korzysta z tej samej metody szyfrowania (AES lub TKIP), co punkt dostępu bezprzewodowego (w sieciach z zabezpieczeniem WPA).
 • Upewnij się, czy skaner znajduje się w zasięgu sieci bezprzewodowej. W przypadku większości sieci skaner musi się znajdować w odległości maks. 30 m (100 stóp) od punktu dostępu bezprzewodowego (routera bezprzewodowego).
 • Upewnij się, że przeszkody nie blokują sygnału sieci bezprzewodowej. Usuń wszystkie duże metalowe przedmioty znajdujące się między punktem dostępowym a skanerem. Upewnij się, że żadne słupy, ściany ani kolumny podporowe zawierające elementy metalowe lub betonowe nie stoją na drodze między skanerem a punktem dostępu bezprzewodowego.
 • Upewnij się, że skaner znajduje się z dala od urządzeń elektronicznych mogących zakłócać sygnał sieci bezprzewodowej. Sygnał może być zakłócany przez różne urządzenia: silniki, telefony bezprzewodowe, kamery systemów ochrony, inne sieci bezprzewodowe, a także niektóre urządzenia Bluetooth.
 • Upewnij się, że w komputerze jest zainstalowany sterownik skanowania.
 • Upewnij się, czy komputer i skaner są podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej.
 • W przypadku systemu macOS upewnij się, że router bezprzewodowy obsługuje protokół Bonjour.

Przyciski nie działają poprawnie

Jeśli przyciski nie działają prawidłowo, należy wykonać następujące kroki.
 1. Być może poluzował się kabel. Sprawdź, czy zasilacz i kabel USB są starannie podłączone.
 2. Wyłącz skaner na 30 sekund, a następnie włącz go ponownie.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Jeśli problem nadal występuje, być może wystąpił problem z panelem sterowania. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej HP pod adresem:

Problemy z wyświetlaczem LCD (modele 5000 s5 i 7000 s3)

Zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi rozwiązywania problemów z wyświetlaczem LCD.

Występują problemy z wyświetlaczem LCD

Następujące objawy wskazują na problem z panelem sterowania skanera.
 • Problemy z wyświetlaczem LCD: Wyświetlacz nie działa lub brakuje części jego zawartości.
 • Problemy z diodami: Diody nie działają lub wskazują niewłaściwy stan.
Jeśli w skanerze występuje jeden z tych problemów, skontaktuj się z pomocą techniczną HP pod adresem www.hp.com/support.

Przyciski skanera nie działają poprawnie

Następujące objawy wskazują na problem z panelem sterowania skanera.
 • Problemy z przyciskami: Przyciski nie reagują lub po naciśnięciu przycisku wykonywane jest niewłaściwe działanie. Na przykład otrzymujesz skan jednostronny po naciśnięciu przycisku Skanowania dwustronnego .
 • Problemy z diodami: Diody nie działają lub wskazują niewłaściwy stan.
Jeśli w skanerze występuje jeden z tych problemów, skontaktuj się z pomocą techniczną HP pod adresem www.hp.com/support.

Problemy z wyświetlaczem panelu dotykowego (modele N4000 snw1 i N7000 snw1)

Poniższe komplikacja wskazują na problem z panelem dotykowym skanera.
 • Problemy panelu dotykowego: Wyświetlacz nie działa lub brakuje części jego zawartości.
 • Problemy z przyciskami: Przyciski nie reagują albo następują niewłaściwe akcje po naciśnięciu przycisku (np. otrzymujesz skan jednostronny po naciśnięciu przycisku Skanowanie dwustronne .
Jeśli w skanerze występuje jeden z tych problemów, skontaktuj się z pomocą techniczną HP pod adresem www.hp.com/support.

Problemy z wydajnością skanowania

Zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi rozwiązywania problemów z wydajnością skanowania.

Skaner nie rozpoczyna skanowania natychmiast

Sprawdź, czy klapka podajnika dokumentów jest zamknięta, a skaner jest włączony.

Skanowanie trwa bardzo długo

Jeśli skanowanie jest wykonywane w celu edycji tekstu, optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) spowalnia działanie skanera, co jest normalne. Zaczekaj na zakończenie skanowania.
Uwaga:
Windows: W celu uzyskania najlepszych wyników optycznego rozpoznawania znaków należy ustawić minimalny poziom kompresji skanera lub wyłączyć kompresję.
Skanowanie z rozdzielczością wyższą niż potrzebna zwiększa czas skanowania i powoduje utworzenie większego pliku bez dodatkowych korzyści. Jeśli skanujesz z wysoką rozdzielczością, zmniejsz rozdzielczość, aby zwiększyć szybkość skanowania.

Urządzenie skanuje tylko jedną stronę dwustronnego dokumentu

Sprawdź, czy wybrany skrót skanowania określa skanowanie dwustronne.

Brak zeskanowanych stron w miejscu docelowym skanowania

Strony, które się skleiły podczas skanowania, są skanowane jako jeden obiekt. Sprawdź, czy skanowane strony nie są sklejone.

Zeskanowane strony mają nieprawidłową kolejność w miejscu docelowym skanowania

Jeśli zeskanowane strony mają nieprawidłową kolejność w miejscu docelowym skanowania, sprawdź:
 • Przed umieszczeniem dokumentu w zasobniku wejściowym stroną skanowaną skierowaną w dół sprawdź, czy kolejność stron jest właściwa.
 • Do arkuszy nie mogą być dołączone zszywki, spinacze do papieru ani inne materiały, np. karteczki samoprzylepne, które mogą spowodować nieprawidłowe podawanie stron.
 • Sprawdź, czy strony nie są sklejone.

Zeskanowane pliki są zbyt duże

Jeśli pliki skanowania są zbyt duże, sprawdź następujące elementy:
 • Większość oprogramowania do skanowania umożliwia wybranie mniejszego rozmiaru pliku podczas wybierania typu pliku wyjściowego. Więcej informacji jest dostępnych w pomocy dotyczącej wykorzystywanego oprogramowania do skanowania.
 • Sprawdź ustawienie rozdzielczości skanowania (więcej informacji jest dostępnych w pomocy dotyczącej wykorzystywanego oprogramowania do skanowania):
  • 200 dpi wystarcza do przechowywania dokumentów w postaci obrazów.
  • W przypadku większości krojów czcionek 300 dpi wystarcza, aby za pomocą oprogramowania OCR utworzyć tekst, który można edytować.
  • W przypadku czcionek azjatyckich i małych czcionek zalecany jest wybór wyższej rozdzielczości.
  Uwaga:
  W przypadku skanowania specjalnego tła w czarne kropki zapisanie obrazu jako plik z rozszerzeniem .tif może sprawić, że rozmiar pliku będzie mniejszy.
  Skanowanie z rozdzielczością wyższą niż potrzebna powoduje utworzenie większego pliku bez dodatkowych korzyści.
 • Skanowanie kolorowe powoduje tworzenie większych plików niż skanowanie czarno-białe.
 • Jeśli jednorazowo skanowanych jest wiele stron, można rozważyć skanowanie w mniejszych grupach stron, aby utworzyć większą liczbę mniejszych plików.

Problemy z rozpoznawaniem tekstu (OCR) (system Windows)

Skaner wykorzystuje technologię optycznego rozpoznawania znaków (OCR) do konwersji tekstu na stronie do tekstu, który można edytować na komputerze.
 • Jeśli tekst można skanować, ale nie można go edytować, przed rozpoczęciem skanowania należy wybrać następujące opcje:
  • Wybierz skrót skanowania, który obsługuje funkcję OCR. Następujące skróty skanowania obsługują funkcję OCR:
   • Zapisywanie na dysku PDF
   • E-mail jako PDF
   • Zapisz jako tekst edytowalny (OCR)
   • Wyślij do chmury
   • Codzienne skanowanie
  • Wybierz jeden z następujących typów plików wyjściowych opartych o funkcję OCR z listy rozwijanej Typ pliku:
   • Tekst (.txt)
   • Tekst sformatowany (.rtf)
   • Word (.doc, .docx)
   • Excel (.xls, .xlsx)
   • CSV (.csv)
   • XML (.xml)
   • PDF z możliwością wyszukiwania (.pdf)
   • PDF/A (.pdf)
Uwaga:
Jeśli nie wybrano typu pliku wyjściowego opartego o funkcję OCR, dokument zostanie zeskanowany jako obraz i nie będzie można edytować tekstu.
 • Sprawdź oryginały:
  • Oprogramowanie może nie rozpoznawać tekstu o niewielkich odstępach. Jeśli na przykład w tekście przekonwertowanym przez oprogramowanie brakuje znaków lub są one połączone, ciąg „rn” może być wyświetlany jako litera „m”.
  • Dokładność oprogramowania jest zależna od jakości obrazu, rozmiaru tekstu, struktury oryginału oraz jakości samego skanu. Upewnij się, że oryginał ma dobrą jakość obrazu.
  • Kolorowe tła mogą spowodować nadmierne zlewanie się obrazów na pierwszym planie.
 • Jeśli paski skanera są brudne, plik skanu nie ma optymalnej czystości. Upewnij się, że paski skanera są czyste.

Problemy z pocztą e-mail (modele N4000 snw1 i N7000 snw1)

Aby rozwiązać problemy z pocztą e-mail, wykonaj następujące czynności.

Sprawdzanie adresu bramy sieciowej SMTP

Otwórz Wbudowany serwer internetowy, aby potwierdzić, że adres bramy SMTP jest poprawny. Ponadto upewnij się, że używany adres e-mail jest prawidłowy.

Sprawdzanie adresu bramy sieciowej LDAP (Windows)

Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić poprawność bramy LDAP w systemie Windows.
 1. Otwórz Eksploratora Windows. W pasku adresu wpisz LDAP:// i adres bramy LDAP. Na przykład LDAP://12.12.12.12, gdzie „12.12.12.12” oznacza adres bramy LDAP.
 2. Naciśnij klawisz Enter. Jeśli adres bramy LDAP jest prawidłowy, zostanie wyświetlone okno dialogowe Znajdź osoby.
 3. Jeśli adres bramy LDAP jest nieprawidłowy, skontaktuj się z administratorem sieci.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...