Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Windows 11

  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi znajdziesz tutaj.

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP DeskJet, ENVY 6000, 6400 - Brak możliwości druku czarnym lub kolorowym atramentem i inne problemy z jakością druku

Dokument dotyczy drukarek HP DeskJet Plus Ink Advantage 6075, 6078, 6475, 6476, 6478, ENVY 6020, 6022, 6030, 6032, 6052, 6052e, 6055, 6055e, 6075e, 6452e, 6455e, 6475e, ENVY Pro 6420, 6422, 6430, 6432, 6452, 6455 oraz 6458 All-in-One.
Jakość wydrukowanego dokumentu lub zdjęcia jest niezgodna z oczekiwaniami. Czynności opisane w tym dokumencie mają na celu pomóc użytkownikom w rozwiązaniu problemów z brakiem kolorów lub wyblakłymi kolorami na wydrukach, wydrukami pozbawionymi czarnego lub innych kolorów, wydrukami z rozmazanym lub niewyraźnym tekstem, pasami lub smugami atramentu na wydrukach i innymi problemami z jakością drukowania.
Uwaga:
W przypadku nowo zainstalowanych wkładów atramentowych problemy z jakością druku może spowodować nieostrożne obchodzenie się z wkładem atramentowym przez obsługę w sklepie lub podczas instalacji. Jeżeli zauważasz problemy z drukowaniem w przypadku nowo zainstalowanych wkładów atramentowych, poczekaj kilka godzin na zakończenie automatycznej procedury serwisowania, a następnie ponów próbę drukowania.

Krok 1: Wyczyść wkłady atramentowe

Wyczyszczenie wkładów może poprawić jakość druku. Wyczyść wkłady atramentowe, używając aplikacji HP Smart, a następnie sprawdź jakość druku.
 1. Upewnij się, że urządzenie jest połączone z tą samą siecią bezprzewodową, co drukarka.
 2. Otwórz aplikację HP Smart, a następnie wybierz drukarkę, jeśli nie została jeszcze wybrana.
 3. W obszarze Narzędzia kliknij pozycję Narzędzia jakości druku.
 4. Obok pozycji Wyczyść głowicę drukującą kliknij pozycję Oczyść lub Wyczyść głowice drukujące.
  Po zakończeniu procedury czyszczenia głowicy drukującej drukarka wydrukuje raport diagnostyki jakości druku.
  Przykładowy raport diagnostyki jakości druku
 5. Sprawdź jakość druku na raporcie diagnostyki jakości druku.
  • Jeżeli jakość druku jest zadowalająca, zamknij aplikację i zakończ rozwiązywanie problemów.
  • Jeżeli jakość druku jest niezadowalająca, kliknij opcję Następny etap czyszczenia lub Drugi poziom czyszczenia w aplikacji, aby wykonać kolejny etap czyszczenia.
 6. Jeżeli jakość druku jest nadal niezadowalająca, odczekaj 30 minut i powtórz proces czyszczenia.
Jeśli po drugim cyklu czyszczenia jakość wydruku jest nadal niezadowalająca, przejdź do kolejnego rozwiązania.

Krok 2: Sprawdź tylną stronę wydruków pod kątem rozmazań

Jeżeli na tylnej części wydruków występują smugi atramentu, użyj automatycznego narzędzia w aplikacji HP Smart, aby rozwiązać ten problem.
 1. Upewnij się, że urządzenie jest połączone z tą samą siecią bezprzewodową, co drukarka.
 2. Otwórz aplikację HP Smart, a następnie wybierz drukarkę, jeśli nie została jeszcze wybrana.
 3. W sekcji Zaawansowane kliknij opcję Ustawienia zaawansowane.
 4. Kliknij opcję Zestaw narzędzi jakości wydruku lub, w sekcji Narzędzia, kliknij opcję Narzędzia, a następnie dotknij Zestaw narzędzi jakości wydruku.
 5. Kliknij przycisk Oczyść obok opcji Wyczyść smugi.
  Zostanie wyświetlony komunikat Trwa czyszczenie smug, a następnie drukarka wysunie pustą stronę.
Po rozwiązaniu problemu ze smugami atramentu wyślij zadanie drukowania. Jeżeli jakość druku jest niezadowalająca, przejdź do następnego kroku.

Krok 3: Upewnij się, że używany papier jest odpowiedni do wybranego zadania drukowania

Użycie rodzaju papieru niewłaściwie dobranego do zadania drukowania może spowodować krzywienie się, występowanie linii lub smug atramentu. Kierując się poniższymi wskazówkami, sprawdź, czy używany papier jest właściwie dobrany. W przeciwnym wypadku umieść w drukarce papier odpowiedniego rodzaju.
 • Włóż papier do podajnika stroną do zadrukowania skierowaną do dołu. Wiele papierów ma stronę przeznaczoną do zadrukowania i stronę nienadającą się do zadrukowania, np. papier fotograficzny i koperty. Zwykłe gładsza z nich to strona do zadrukowania, a na stronie niezadrukowywanej jest czasami logo producenta papieru.
 • Nie używaj papieru, który jest pomarszczony lub pozaginany. Używaj tylko czystego, niepomarszczonego papieru.
  Nie używaj pomarszczonego papieru
 • Użyj papieru odpowiedniego do wykonywanego zadania.
  • Do drukowania standardowych dokumentów tekstowych najlepiej sprawdza się zwykły papier z technologią ColorLok. Papier z technologią ColorLok to standard branżowy, który dobrze współgra z atramentami HP.
   Logo ColorLok
  • W przypadku gęsto zadrukowanych dokumentów, np. grafik lub zdjęć o wysokim kontraście, aby uzyskać najlepszy efekt użyj papieru HP Advanced Photo.
  • Niektóre rodzaje papieru mogą nie wchłaniać atramentu równie dobrze co inne. Jeżeli wydruki łatwo się rozmazują, upewnij się, czy używasz zalecanego papieru.
 • Papier fotograficzny należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w zamykanym worku z tworzywa sztucznego. Papier powinien być przechowywany na płaskiej powierzchni, w chłodnym, suchym miejscu. Włóż 10-20 arkuszy papieru fotograficznego do drukarki na chwilę przed drukowaniem, a niewykorzystany papier włóż z powrotem do opakowania.
 • Spróbuj użyć innego papieru. Pozwoli to określić, czy problem ma związek ze stosowanym papierem.
Kupuj zamienne wkłady drukujące i inne materiały eksploatacyjne w Sklepie HP lub u lokalnych sprzedawców.
Po włożeniu innego papieru wyślij zadanie drukowania. Jeżeli jakość druku jest niezadowalająca, przejdź do następnego kroku.

Krok 4: Sprawdź ustawienia drukowania

Sprawdź, czy ustawienia drukowania i papieru są odpowiednio dobrane do zadania drukowania.
Uwaga:
Ustawienia drukowania mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego i aplikacji oprogramowania.
 • Typ papieru: Wybierz rodzaj papieru, na którym drukujesz, np. papier fotograficzny lub zwykły biały papier.
 • Jakość druku: Jeżeli jakość wydruków jest niezadowalająca, spróbuj ustawić wyższą jakość druku.
 • Rozmiar papieru: Upewnij się, aby wybrać prawidłowy format papieru dla danego zadania drukowania.
 • Kolorowy lub czarno-biały: Jeżeli chcesz uzyskać czarno-biały wydruk, wybierz opcję skali szarości.
Po sprawdzeniu ustawień drukowania ponów drukowanie. Jeżeli jakość druku jest niezadowalająca, przejdź do następnego kroku.

Krok 5: Sprawdź poziomy atramentu

Niski poziom atramentu może wpłynąć na jakość druku. Sprawdź poziomy atramentu w aplikacji HP Smart.
Uwaga:
Wskazania i ostrzeżenia o poziomie atramentu są szacunkowe i służą jedynie do celów orientacyjnych. Gdy pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie atramentu, postaraj się zaopatrzyć w zamienny wkład atramentowy, aby uniknąć opóźnień w drukowaniu. Wkłady atramentowe należy wymienić dopiero wtedy, gdy jakość druku stanie się nie do przyjęcia.
Otwórz aplikację HP Smart, a następnie wybierz drukarkę, jeśli nie została jeszcze wybrana.
Szacowane poziomy tuszu są wyświetlane obok drukarki.
Szacunkowe poziomy atramentu wkładów
 • Jeżeli poziom atramentu jest wysoki we wszystkich wkładach atramentowych, nie trzeba ich wymieniać. Przejdź do kroku Wydrukuj raport diagnostyki jakości druku.
 • Jeżeli którykolwiek z wkładów atramentowych ma niski poziom atramentu, przejdź do sekcji Wymiana wkładów atramentowych, aby uzyskać instrukcje wymiany pustych lub prawie pustych wkładów, a następnie ponów próbę drukowania.

Krok 7: Sprawdź kolorowe pasy pod kątem defektów

Sprawdź na stronie diagnostyki jakości druku kolorowe pasy, aby upewnić się, że nie są rozmazane, wyblakłe ani niewidoczne.
Przykład kolorowych pasów pozbawionych defektów

Krok 8: Sprawdź linie wyrównywania i pas koloru zielonego pod kątem defektów

W raporcie diagnostyki jakości druku sprawdź linie wyrównywania i zielony pas. Upewnij się, że linie są proste i łączą się ze sobą oraz że pas koloru zielonego nie jest poprzeplatany ciemnymi liniami lub białymi przerwami.
Linie wyrównywania bez błędów
Pas koloru zielonego bez błędów
 • Jeżeli dowolne z linii wyrównywania nie są proste i połączone lub pas koloru zielonego przeplatają ciemne linie lub białe przerwy, przejdź do następnego kroku.
 • Jeżeli na stronie diagnostycznej jakości druku nie widać błędów, mechanizm drukowania i wkłady atramentowe działają prawidłowo. Jeżeli jakość druku nadal jest niezadowalająca, wypróbuj te ogólne wskazówki dotyczące jakości druku. Nie trzeba przechodzić do następnego etapu rozwiązywania problemów w tym dokumencie.
  • Upewnij się, że drukowany obraz ma wystarczająco wysoką rozdzielczość. Obrazy powiększone mogą być zamazane lub niewyraźne.
  • Jeżeli problem występuje w okolicy brzegów wydruku, użyj ustawień drukowania, aby obrócić obraz o 180 stopni. Problem może nie występować na drugim końcu arkusza papieru.
  • Wkładów atramentowych nie należy pozostawiać bez zabezpieczenia poza drukarką na dłuższy czas.
  • Drukarkę należy zawsze wyłączać za pomocą przycisku zasilania. Chroni to wkłady atramentowe przed dostępem powietrza.

Krok 9: Przeprowadź wyrównywanie drukarki

Za pomocą aplikacji HP Smart wyrównaj wkłady atramentowe, aby uzyskać najlepszą jakość druku.
 1. Upewnij się, że urządzenie jest połączone z tą samą siecią bezprzewodową, co drukarka.
 2. Otwórz aplikację HP Smart, a następnie wybierz drukarkę, jeśli nie została jeszcze wybrana.
 3. Kliknij opcję Narzędzia jakości druku lub Ustawienia drukarki, a następnie Narzędzia jakości druku.
 4. Kliknij opcję Wyrównaj lub Wyrównaj głowice drukujące.
  Drukarka przeprowadzi wyrównywanie wkładów atramentowych i wydrukuje stronę wyrównywania.
 5. Poczekaj, aż strona wyrównywania całkowicie wysunie się z drukarki, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Ponów próbę drukowania.
  • Jeśli w wyniku powyższej procedury problem zostanie rozwiązany, można zaprzestać wykonywania dalszych czynności rozwiązywania problemów.
  • Jeżeli na wydruku są rozmazania lub smugi, przejdź do następnej czynności, aby ręcznie wyczyścić obszar wokół dysz atramentu.
  • Jeżeli na wydruku nie widać rozmazań ani smug atramentu, a problem nadal występuje, przejdź do kroku Wymień problematyczny wkład atramentowy.

Krok 10: Ręczne czyszczenie obszaru wokół dysz atramentowych

Jeżeli na wydrukach widać rozmazania lub smugi, wyczyść obszar wokół dysz atramentowych. Nie wykonuj procedury, jeżeli na raporcie diagnostyki jakości druku ani na wydruku nie ma widocznych znaków rozmazania lub smug w tekście. Jeżeli nie widać rozmazań ani smug atramentu, przejdź do kroku Wymień problematyczny wkład atramentowy.
Przykład rozmazanego tekstu
Przykład tekstu ze znakami rozmazania
 1. Do czyszczenia potrzebne będą następujące materiały:
  • Czysta, niestrzępiąca się ściereczka lub czysty, suchy wacik bawełniany
  • Destylowana lub przegotowana woda
     Przestroga:
   Nie należy używać wody z kranu, ponieważ może ona zawierać zanieczyszczenia, które mogą uszkodzić głowicę drukującą.
 2. Unieś drzwiczki dostępu do wkładów atramentowych, korzystając z zagłębień znajdujących się po bokach drukarki, aż do zatrzaśnięcia.
  Karetka przesunie się nieco w lewo.
  Drukarki HP Deskjet Plus Ink Advantage 6000 i HP ENVY 6000 All-in-One
  Drukarki HP Deskjet Plus Ink Advantage 6400 i HP ENVY 6400 All-in-One
  Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 3. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 4. Unieś pokrywę gniazda wkładu atramentowego, a następnie pociągnij wkład atramentowy, aby wyjąć go z gniazda.
   Wyjmowanie wkładu atramentowego.
  1. Unieś pokrywę
  2. Delikatnie naciśnij pokrywę
  3. Pociągnij wkład atramentowy
 5. Wyjmij nowy wkład atramentowy z opakowania. Dotykaj wyłącznie elementów wkładu atramentowego wykonanych z czarnego tworzywa.
  Chwytanie wkładu atramentowego z obu stron.
 6. Lekko zwilż czystą, niestrzępiącą się ściereczkę lub wacik wodą butelkowaną lub destylowaną.
 7. Za pomocą ściereczki lub wacika oczyść obszar i krawędzie wokół dysz atramentowych.
    Przestroga:
  Nie czyść płytki dysz.
   Ilustracja: dysze atramentowe i styki wkładu atramentowego
  1. Płytka dysz – nie czyścić
  2. Obszar wokół dyszy – czyścić
  3. Styki wkładu atramentowego - nie czyścić
 8. Poczekaj na wyschnięcie oczyszczonego obszaru, aby kontynuować (ok. 10 minut).
 9. Ustawiając wkład atramentowy dyszami w kierunku drukarki, włóż go w gniazdo i dociśnij, aż się zatrzaśnie na miejscu.
  Uwaga:
  Zainstaluj wkład kolorowy po lewej stronie, a wkład czarny po prawej.
  Wkładanie wkładu atramentowego.
 10. Zamknij pokrywę na gnieździe wkładu, aby należycie go umiejscowić.
 11. Powtórz powyższe czynności, aby wyczyścić okolice dysz drugiego wkładu atramentowego.
 12. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli jakość druku jest niezadowalająca, przejdź do następnego kroku.

Krok 11: Wymień problematyczny wkład atramentowy

Jeżeli na raporcie diagnostyki jakości druku widoczne są defekty, a powyższe czynności nie rozwiązały problemu, wymień wkład atramentowy będący przyczyną problemu mimo tego, że we wkładzie nie brakuje atramentu. Wkład atramentowy będący przyczyną problemu to ten, który spowodował wydrukowanie w raporcie diagnostyki jakości druku defektów opisanych we wcześniejszej części niniejszego dokumentu.
Jeżeli wkład lub głowica drukująca jest uszkodzona, mogą być one objęte gwarancją. W celu sprawdzenia gwarancji na materiały eksploatacyjne (tusz lub toner) odwiedź stronę Drukarka i przegląd wydajności strony, a następnie przejrzyj informacje dotyczące ograniczonej gwarancji dla danego materiału.
Przejdź do strony Wymiana wkładów atramentowych, aby uzyskać informacje na temat wymiany problematycznych wkładów atramentowych, i spróbuj ponownie.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli jakość druku jest niezadowalająca, przejdź do następnego kroku.

Krok 12: Oddaj drukarkę do naprawy

Jeżeli wszystkie czynności opisane w tym dokumencie zostały wykonane, a wydruki nadal zawierają błędy, oddaj drukarkę do serwisu.
Jeżeli po wykonaniu wszystkich poprzednio opisanych czynności problem nadal występuje, oddaj drukarkę HP do naprawy lub wymień ją.
Przejdź do sekcji Skontaktuj się z Centrum obsługi klienta HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę urządzenia. W regionie Azji i Pacyfiku zostaniesz skierowany(-a) do lokalnego centrum serwisowego w swoim obszarze.
Aby sprawdzić stan gwarancji, przejdź do sekcji Sprawdzanie gwarancji produktu HP. W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.
Wysyłając drukarkę do naprawy, zachowaj próbkę wydruku, która przedstawia problem. Jeżeli wkłady atramentowe, głowica drukująca lub drukarka są wymieniane w ramach gwarancji, pracownik pomocy technicznej poprosi o przykładowy wydruk. W przypadku odsyłania drukarki do HP przykładowy wydruk należy dołączyć do przesyłki. Przygotowując drukarkę do przesyłki, przykładowy wydruk należy umieścić w podajniku wyjściowym.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...