Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP Smart Tank 500, 600 - Pierwsza konfiguracja drukarki

Niniejszy dokument dotyczy drukarek HP Smart Tank 500 i 508 All-in-One, Smart Tank 511, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 530, 531, 538, 615, 617 i 618 Wireless All-in-One oraz Smart Tank Plus 551, 555, 559, 570, 571, 651 i 655 Wireless All-in-One.
Aby skonfigurować drukarkę po raz pierwszy, wyjmij ją z pudełka i usuń elementy opakowania, podłącz przewód zasilający, napełnij pojemniki z atramentem, włóż głowice drukujące, załaduj papier, wyrównaj głowice drukujące, a następnie zainstaluj oprogramowanie drukarki.
Uwaga:
Aby znaleźć oprogramowanie drukarki, przejdź do strony 123.hp.com.

Krok 1: Wyjmij drukarkę z pudełka

Wyjmij drukarkę z pudełka, a następnie usuń wszystkie taśmy, naklejki i materiały zabezpieczające.
 1. Wyjmij drukarkę z pudełka.
 2. Umieść drukarkę na równej powierzchni, gdy chcesz z niej skorzystać.
 3. Usuń całą taśmę z zewnętrznej części drukarki.
  Usuwanie taśmy z zewnętrznej części drukarki
 4. Podnieś pokrywę skanera i usuń taśmę ochronną.
  Usuwanie taśmy ochronnej skanera
 5. Otwórz przednią pokrywę.
  Otwieranie przedniej pokrywy
 6. Usuń taśmę i materiały opakowaniowe z obszaru dostępu do wkładów atramentowych.
  Usuwanie materiałów opakowaniowych z obszaru dostępu do wkładów atramentowych
 7. Otwórz pokrywę dostępu do głowic drukujących, a następnie usuń taśmę i materiał zabezpieczający z wnętrza drukarki.
  Otwieranie pokrywy dostępu do głowicy drukujących, aby usunąć materiał zabezpieczający z wnętrza drukarki
 8. Podłącz przewód zasilający z tyłu drukarki, a następnie podłącz drugi koniec przewodu do gniazda elektrycznego.
    Przestroga:
  Nie podłączaj jeszcze kabla USB. Podczas instalacji oprogramowania zostanie ustanowione połączenie z komputerem.
  Podłączanie kabla zasilającego
 9. Włącz drukarkę, a przed przejściem do kolejnych czynności poczekaj, aż drukarka będzie w stanie bezczynności i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 10. Jeżeli drukarka ma dotykowy panel sterowania, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać język.
  Wybór domyślnego języka

Krok 2: Napełnianie pojemników z atramentem

Napełnij pojemniki atramentem dostarczonym wraz z drukarką.
Uwaga:
Podczas pracy z butelką z atramentem przestrzegaj następujących zaleceń:
 • Trzymaj butelki poza zasięgiem dzieci.
 • Otwieraj butelki jedynie w celu napełnienia pojemników z atramentem.
 • Przechowuj butelki w pozycji pionowej, w suchym i chłodnym miejscu.
 1. Otwórz zatyczki zbiornika z błękitnym atramentem.
  Otwieranie zatyczki zbiornika atramentu z kolorem błękitnym
 2. Otwórz butelkę z błękitnym atramentem.
  • Jeżeli butelki z atramentem mają odkręcane zatyczki, odkręć zatyczkę, a następnie odłóż ją na bok.
   Zdejmowanie odkręcanej zatyczki z butelki
  • Jeżeli butelki z atramentem mają zatyczki z otwieranym wieczkiem, odkręć zatyczkę, aby ją zdjąć. Pociągnij pasek do oderwania, aby usunąć uszczelkę, a następnie ostrożnie ją wyrzuć. Załóż zatyczkę na butelkę i dokręć ją, a następnie otwórz jej wieczko.
   Usuwanie uszczelki z butelki z zatyczką z otwieranym wieczkiem
 3. Obróć butelkę spodem do góry, umieść nad wlewem zbiornika, a następnie delikatnie włóż butelkę w otwór.
  Jeżeli butelka nie zacznie się opróżniać, wyjmij ją, a następnie ponownie włóż w otwór. Nie ściskaj butelki.
  Napełnianie pojemnika atramentu
 4. Po napełnieniu zbiornika atramentu postaw butelkę pionowo, a następnie ponownie załóż lub zamknij jej zatyczkę.
 5. Zamknij zatyczkę zbiornika atramentu.
  Zamykanie zatyczek zbiornika atramentu
 6. Powtórz poprzednie kroki, aby napełnić pozostałe pojemniki na atrament.
  Napełnianie pozostałych zbiorników atramentu
 7. Pozostały atrament przechowuj w suchym i chłodnym miejscu.
 8. Zamknij przednią pokrywę.
  Zamykanie przedniej pokrywy

Krok 3: Zainstaluj głowice drukujące

Zainstaluj głowice drukujące dostarczone z drukarką.
 1. Otwórz przednią pokrywę, a następnie pokrywę dostępu do głowic drukujących.
  Otwieranie przedniej pokrywy i pokrywy dostępu do głowic drukujących
 2. Przed przejściem do wykonania kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka zatrzyma się.
 3. Podnieś opakowanie głowicy drukującej, chwytając za plastikowy uchwyt.
  Podnoszenie za plastikowy uchwyt
 4. Delikatnie naciśnij zatrzask głowicy drukującej, aby go otworzyć.
  Naciśnięcie zatrzasku głowicy drukującej w celu zwolnienia go
 5. Wyjmij plastikowy element, a następnie oddaj go do utylizacji.
  Usuwanie plastikowego elementu
 6. Otwórz opakowania i wyciągnij z nich głowice drukujące.
  Wyjmowanie głowic drukujących z opakowania
 7. Pociągnij pomarańczowe zatyczki prosto w górę, aby ściągnąć je z górnej części głowic drukujących.
  Usuwanie pomarańczowych zatyczek
 8. Pociągnij za wypustki, aby zdjąć folię ochronną ze styków głowic drukujących.
    Przestroga:
  Nie dotykaj miedzianych styków ani dysz atramentowych. Nie wymieniaj taśmy zabezpieczającej styków. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z tuszem lub wadliwe połączenie elektryczne.
  Usuwanie taśmy z miedzianych styków
 9. Trzymając głowicę drukującą pionowo pod niewielkim kątem, wsuń ją do pustego gniazda, a następnie delikatnie dociśnij, aż zatrzaśnie się na miejscu.
  • Umieść czarną głowicę drukującą w prawym gnieździe.
  • Umieść trójkolorową głowicę drukującą w lewym gnieździe.
  Włóż głowice drukujące
 10. Zamknij niebieski zatrzask karetki, dociskając go mocno, aż zatrzaśnie się na miejscu.
  Zamykanie zatrzasku
    Przestroga:
  Nie otwieraj niebieskiego zatrzasku karetki po zamontowaniu głowicy drukującej, chyba że montujesz nowe głowice drukujące lub przesuwasz drukarkę na duże odległości.
  Nie otwieraj zatrzasku karetki
 11. Zamknij pokrywę dostępu do głowic drukujących, a następnie pokrywę przednią.

Krok 4: Włóż papier i wyrównaj głowice drukujące

Po zamontowaniu głowic drukujących włóż zwykły biały papier do zasobnika wejściowego.
 1. Podnieś zasobnik wejściowy, a następnie wyciągnij przedłużenie zasobnika wyjściowego.
  Podnoszenie zasobnika wejściowego i wyciągnięcie przedłużenia zasobnika wyjściowego
 2. Przesuń prowadnicę papieru w lewo.
  Przesuwanie prowadnicy papieru w lewo
 3. Włóż zwykły biały papier do zasobnika wejściowego, a następnie przesuń prowadnicę papieru, aż do krawędzi stosu.
  Wkładanie zwykłego papieru i przesuwanie prowadnicy papieru
 4. Wyrównaj głowice drukujące.
  Uwaga:
  Po rozpoczęciu procesu wyrównywania z drukarki mogą dobiegać odgłosy. Jest to zachowanie normalne.
  • Jeżeli strona wyrównywania zostanie wydrukowana automatycznie, wykonaj polecenia na niej, aby ją zeskanować i wyrównać głowice drukujące.
  • Jeżeli strona wyrównywania nie zostanie wydrukowana, wykonaj polecenia wyświetlane na panelu sterowania, aby to zrobić, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie w celu wyrównania głowic drukujących.

Krok 5: Zainstaluj oprogramowanie drukarki

Drukarka HP jest teraz skonfigurowana i można przystąpić do instalacji oprogramowania. Nie podłączaj drukarki do komputera do momentu wyświetlenia się odpowiedniej instrukcji podczas instalacji oprogramowania.
Pobierz najnowszą wersję oprogramowania do drukowania ze strony 123.hp.com.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...