Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP ScanJet - Jak wysłać do miejsca docelowego

Funkcja Wyślij do oprogramowania HP Scan umożliwia wysyłanie zeskanowanego dokumentu do następujących miejsc docelowych:
 • Folder lokalny lub sieciowy
 • E-mail
 • Google Drive
 • Dropbox
 • OneDrive
 • SharePoint
 • FTP
 • SFTP

Układ okna dialogowego Wyślij do

W dolnej części zakładki Miejsce docelowe znajduje się panel Wyślij do. Zawartość i format tego panelu są uzależnione od wybranego miejsca docelowego Wyślij do. Panel zawiera elementy wspólne i unikatowe. Przycisk Konfiguruj pojawia się, gdy miejsce docelowe wymaga ustawienia jednorazowego lub uwierzytelniania. Wartości konfiguracji, które można łatwo zmieniać, są wyświetlane w obszarze sterowania określonego miejsca docelowego. Przykłady tych wartości konfiguracji obejmują nazwy ścieżek i odbiorców wiadomości e-mail.
Rys. : Układ okna dialogowego Wyślij do
Pole wyboru Zapisz kopię lokalną i przycisk Konfiguracja kopii lokalnej są wyświetlane dla wszystkich miejsc docelowych, z wyjątkiem Folderu lokalnego i sieciowego. Funkcja ta umożliwia zapisanie również lokalnie dokładnej kopii pliku, który zostanie wysłany do podstawowego miejsca docelowego.
Po wybraniu przycisku Ustawienia lokalnej kopii wyświetlane jest okno dialogowe Konfiguracja kopii lokalnej. Wybierz folder lokalny, do którego należy skopiować plik. Nazwa pliku jest uzależniona od nazwy pliku docelowego zgodnie z takimi samymi zasadami dodawania liczników plików.
Wybór opcji Pokaż Zapisz jako okno dialogowe spowoduje wyświetlenie okna dialogowego przed zapisaniem pliku. Umożliwia to edycję lokalizacji lub nazwy pliku przed ostateczną operacją zapisu.
Aby określić, co ma się zdarzyć po zapisaniu pliku, należy użyć następujących przycisków radiowych opcji Po zapisaniu plików:
 • Otwórz plik
 • Uruchom Eksploratora systemu Windows
 • Nic nie rób
Rys. : Konfiguruj kopię lokalną


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...