Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet M607-M609, MFP M631-M633, E60055-E60075, MFP E62555-E62575 - komunikaty o błędach „13.B9.xx paper jam" (13.B9.xx zacięcie papieru) lub „Size Mismatch" (Niezgodny format) wyświetlane na panelu sterowania

Problem

W przypadku podjęcia próby drukowania na nośnikach zaklejanych lub samoprzylepnych zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „13.B9.xx paper jam” (13.B9.xx zacięcie papieru) lub „Size Mismatch” (Niezgodny format) na panelu sterowania następujących drukarek:
 • HP LaserJet Enterprise M607
 • HP LaserJet Enterprise M608
 • HP LaserJet Enterprise M609
 • HP LaserJet Enterprise MFP M631
 • HP LaserJet Enterprise MFP M632
 • HP LaserJet Enterprise MFP M633
 • HP LaserJet Managed E60055
 • HP LaserJet Managed E60065
 • HP LaserJet Managed E60075
 • HP LaserJet Managed MFP E62555
 • HP LaserJet Managed MFP E62565
 • HP LaserJet Managed MFP E62575

Rozwiązanie

Krok 1: Pobranie najnowszego oprogramowania układowego drukarki

Upewnij się, czy w drukarce jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania układowego.
 1. Wydrukuj stronę konfiguracji, aby sprawdzić wersję oprogramowania układowego zainstalowanego w drukarce.
  1. Z poziomu ekranu głównego panelu sterowania drukarki przewiń ekran w prawo, a następnie dotknij ikony Reports (Raporty).
  2. W menu Reports (Raporty) dotknij opcji Configuration/Status Pages (Strony konfiguracji/statusu).
  3. Zaznacz opcję Configuration Page (Strona konfiguracji), a następnie dotknij przycisku Print (Drukuj).
  4. Na stronie konfiguracji zwróć uwagę na Firmware Revision (Wersję oprogramowania układowego) w obszarze Device Information (Informacje o urządzeniu).
   (Wersja oprogramowania układowego: np. 2406048_029638)
 2. Przejdź do strony HP Support.
 3. W polu wyszukiwania wpisz model drukarki, a następnie naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.
 4. W lewym okienku wybierz pozycję Software and Drivers (Oprogramowanie i sterowniki).
 5. W razie potrzeby zmień system operacyjny.
 6. Rozwiń obszar Firmware-FutureSmart 4 (Oprogramowanie układowe – FutureSmart 4).
 7. Sprawdź, czy Firmware Revision (Wersja oprogramowania układowego) podana na stronie konfiguracji jest taka sama jak w obszarze Firmware-FutureSmart 4.
 8. Jeśli w drukarce nie jest zainstalowane najnowsze oprogramowanie układowe, kliknij przycisk Download (Pobierz), a następnie Save (Zapisz).
 9. Przejdź do lokalizacji zapisanego pliku, kliknij prawym przyciskiem myszy plik .zip, a następnie rozpakuj wszystkie pliki.
  Plik oprogramowania układowego ma rozszerzenie .bdl. Użyj dysku flash USB lub wbudowanego serwera internetowego HP, aby zainstalować plik .bdl (plik oprogramowania układowego).
  Instrukcje aktualizacji oprogramowania układowego zawiera dokument pomocniczy Aktualizacja oprogramowania sprzętowego z użyciem dysku flash USB lub wbudowanego serwera internetowego.

Krok 2: Prawidłowe załadowanie papieru do podajnika

Uwaga:
Aby uniknąć zacięć papieru, nie otwieraj podajnika, gdy jest on używany.
 1. Otwórz podajnik.
 2. Dopasuj prowadnice długości i szerokości papieru przez ściśnięcie ich niebieskich zatrzasków regulacyjnych i przesunięcie prowadnic do krawędzi papieru.
 3. W zależności od modelu drukarki włóż prawidłowo papier do podajnika:
  • HP LaserJet Enterprise M607, M608, M609, HP LaserJet Managed E60055, E60065 i E60075: Załaduj stronę zaklejaną krawędzią samoprzylepną w kierunku tylnej części podajnika, jak pokazano na ilustracji (odnośnik 1).
    Rys. : Krawędź samoprzylepna skierowana ku tyłowi podajnika
   1. Lokalizacja krawędzi samoprzylepnej W stronę tylnej części podajnika papieru
  • HP LaserJet Enterprise MFP M631, M632, M633, HP LaserJet Managed MFP E62555, E62565 i E62575: Załaduj stronę zaklejaną krawędzią samoprzylepną w kierunku przeciwnym do prowadnicy długości papieru podajnika, jak pokazano na ilustracji (odnośnik 1).
   1. Lokalizacja krawędzi samoprzylepnej W kierunku przeciwnym do prowadnicy długości papieru podajnika
 4. Zamknij podajnik.
  Jeśli obraz obrócony jest w 1800, przejdź do następnego kroku, aby obrócić obraz w ustawieniu orientacji.

Krok 3: Konfiguracja ustawienia orientacji obrazu

W zależności od modelu drukarki użyj następującej metody, aby zmienić orientację obrazu:

Modele drukarek bez zszywacza/układarki HP (z podstawą finiszera)

Uwaga:
Poniższe czynności dotyczą następujących modeli drukarek bez podstawy finiszera: HP LaserJet Enterprise M607, M608, M609, HP LaserJet Managed E60055, E60065 i E60075.
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij ikony Settings (Ustawienia).
  Rys. : Ikona Settings (Ustawienia) na panelu sterowania
 2. W menu Settings (Ustawienia) dotknij opcji Print (Drukuj).
  Rys. : Ustawienia drukowania
 3. W ustawieniach menu Print (Drukuj) dotknij opcji Manage Trays (Zarządzaj podajnikami), a następnie wybierz ustawienie Image Rotation (Obrót obrazu).
  Rys. : Ustawienia obrotu obrazu
 4. Wybierz opcję Alternate (Odwróć).
  Rys. : Opcja Alternate (Odwróć) w Image Rotation (Obrót obrazu)
Ta opcja ustawienia spowoduje obrót wydrukowanego tekstu lub obrazu o 1800.

Modele drukarek ze zszywaczem/układarką HP (z podstawą finiszera)

Uwaga:
Poniższe czynności dotyczą następujących modeli drukarek z podstawą finiszera: HP LaserJet Enterprise MFP M631, M632, M633, HP LaserJet Managed MFP E62555, E62565 i E62575.
 1. Na komputerze biurkowym wybierz Devices and Printers (Urządzenia i drukarki), kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę, a następnie z menu rozwijanego wybierz Printing Preferences (Preferencje drukowania).
 2. W oknie Printing Preferences (Preferencje drukowania) kliknij kartę Finishing (Wykończenie).
 3. W obszarze Orientation (Orientacja) zaznacz pole wyboru Rotate by 180 degrees (Obróć o 180 stopni), a następnie kliknij Apply (Zastosuj).
 4. Kliknij OK, a następnie wznów drukowanie.
  Rys. : Pole wyboru Rotate by 180 degrees (Obróć o 180 stopni)


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...