Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP - Jak skanować (komputery Chromebook)

Niniejszy dokument dotyczy drukarek HP, które łączą się z komputerami Chromebook.
Skanowanie zdjęć i dokumentów za pomocą funkcji Webscan drukarki HP za pośrednictwem przeglądarki Chrome. Dodatkowe oprogramowanie i sterowniki nie są wymagane.

Skanuj przy pomocy Webscan

Uzyskaj dostęp do funkcji Webscan we wbudowanym serwerze internetowym (EWS) drukarki, aby zapisać zeskanowane obrazy na komputerze Chromebook.
 1. Podłącz drukarkę do tej samej sieci bezprzewodowej, do której podłączono komputer Chromebook.
  • Drukarki z ekranem dotykowym lub menu tekstowym: Wybierz menu Konfiguracja, Sieć lub Sieć bezprzewodowa, aby uruchomić Kreator konfiguracji łącza bezprzewodowego. Po wyświetleniu monitu wybierz nazwę sieci lokalnej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić hasło sieciowe i nawiązać połączenie.
  • Drukarki posiadające tylko przyciski: Naciśnij przycisk komunikacji bezprzewodowej i przytrzymaj go co najmniej przez 3 sekundy lub do momentu, aż zacznie migać wskaźnik komunikacji bezprzewodowej, a następnie naciśnij przycisk WPS na routerze. Jeśli wskaźnik komunikacji bezprzewodowej świeci się światłem stałym, połączenie zostało nawiązane.
 2. Uzyskaj adres IP drukarki czyli unikalny numer identyfikacyjny przypisany do drukarki w sieci.
  W przypadku drukarek z ekranem dotykowym lub panelem sterowania z menu, znajdź adres IP w menu Sieć bezprzewodowa lub w ustawieniach sieci. W przypadku drukarek nieposiadających menu panelu sterowania, wydrukuj stronę konfiguracji sieci, aby uzyskać adres IP.
  Przykład adresu IP na panelu sterowania drukarki
 3. Wpisz adres IP w pasku adresu przeglądarki Chrome, a następnie naciśnij Enter, aby otworzyć wbudowany serwer internetowy (EWS) drukarki.
  Przykładowy adres IP wpisany w pasku adresu przeglądarki Chrome
 4. Kliknij opcję Skanuj w górnym menu.
  Wyświetli się komunikat „Nie można użyć tej funkcji, ponieważ została wyłączona”.
  W EWS wyświetli się błąd funkcji Webscan
 5. W górnym menu kliknij przycisk Ustawienia, kliknij Zabezpieczenia, a następnie Ustawienia administratora.
  Pojawi się komunikat o przekierowaniu na stronę działającą w oparciu o bezpieczny protokół HTTPS. Kliknij OK lub Przekieruj na HTTPS.
 6. Jeśli wyświetla się komunikat „Połączenie nie jest prywatne”, kliknij opcję Zaawansowane, a następnie kliknij polecenie Przejdź do [adres IP drukarki].
 7. W ustawieniach administratora zaznacz pole obok opcji Webscan lub Webscan z EWS, kliknij polecenie Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Wróć do menu Skanuj, dokonaj wyboru spośród dostępnych ustawień skanowania, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij skanowanie.
  Zeskanowany element w Webscan
 9. Prawym przyciskiem kliknij zeskanowany element, a następnie kliknij przycisk Zapisz jako, aby wybrać typ pliku, nazwę oraz folder docelowy lub usługę w chmurze.

Dodatkowe opcje skanowania

Jeśli drukarka nie obsługuje funkcji Webscan, użyj innych metod, aby uzyskać dostęp do zeskanowanych obrazów w komputerze Chromebook.
 • Skanuj na dysk flash USB lub kartę pamięci SD: Jeśli drukarka posiada port USB lub karty SD na panelu przednim, włóż urządzenie pamięci masowej do tego portu, a następnie w menu panelu sterowania Skanuj wybierz opcję USB lub karta SD. Po zapisaniu zeskanowanego obrazu na urządzeniu pamięci masowej wyjmij je z drukarki, a następnie wsuń do właściwego portu w komputerze Chromebook, aby otworzyć plik ze skanem.
 • Skanowanie do wiadomości e-mail lub do chmury: Niektóre drukarki HP obsługujące funkcję ePrint, posiadające panel sterowania z ekranem dotykowym, mają wbudowane aplikacje służące do wysyłania zeskanowanych obrazów bezpośrednio do konta e-mail lub do Dysku Google. Otwórz menu Aplikacje lub Skanuj, aby uzyskać dostęp do aplikacji Skanuj do wiadomości e-mail lub Dysk, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować aplikację i skorzystać z niej.
  Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat korzystania z aplikacji Dysk, przejdź do sekcji Konfiguracja i korzystanie z aplikacji Dysk Google w drukarce HP.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...