Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP DeskJet, OfficeJet 5200 -- Funkcje panelu sterowania

Dokument dotyczy drukarek HP DeskJet Ink Advantage 5275, 5276 i 5278 oraz OfficeJet 5220, 5252, 5255, 5258 i 5264 All-in-One.
Panel sterowania obejmuje przyciski i ikony do obsługi drukarki i wyświetlacz panelu sterowania do wyboru opcji drukowania.

Przyciski i kontrolki na panelu sterowania

Na wyświetlaczu panelu sterowania można uzyskać dostęp do przycisku ekranu głównego, sprawdzić łączność bezprzewodową i uzyskać dostęp do menu Pomoc.
Rys. : Przykładowe przyciski, ikony i kontrolki panelu sterowania
Przykładowe przyciski, ikony i kontrolki panelu sterowania
1. Przycisk zasilania: Umożliwia włączanie i wyłączanie drukarki.
2. Przycisk Wstecz: Umożliwia powrót do poprzedniego ekranu. Przycisk zostaje podświetlony, kiedy funkcja jest dostępna.
3. Przycisk Pomoc: Otwiera menu Pomoc dla bieżącej operacji. Przycisk zostaje podświetlony, kiedy funkcja jest dostępna.
4. Przycisk ekranu głównego: Umożliwia powrót wyświetlacza panelu sterowania do ekranu głównego, czyli do ekranu, który pojawia się po pierwszym uruchomieniu drukarki. Przycisk zostaje podświetlony, kiedy funkcja jest dostępna.
5. Wyświetlacz panelu sterowania: Dotknij ekranu, aby wybrać opcje menu, lub przesuń palcem po ekranie, aby przewinąć pozycje menu.
6. Kontrolka stanu połączenia bezprzewodowego: Sygnalizuje stan połączenia bezprzewodowego drukarki. Ciągłe niebieskie światło oznacza, że połączenie bezprzewodowe zostało ustanowione i drukowanie bezprzewodowe jest możliwe. Jeśli funkcja łączności bezprzewodowej jest wyłączona, kontrolka łączności bezprzewodowej jest wyłączona i na ekranie Podsumowanie sieci bezprzewodowej wyświetlany jest komunikat Sieć bezprzewodowa wyłączona.

Menu wyświetlacza panelu sterowania

Dotknij wyświetlacza panelu sterowania, aby wybrać opcje drukowania, kopiowania i skanowania z menu głównego. Przesuń palcem w poprzek ekranu, aby przewinąć pozycje menu.
Rys. : Przykład menu wyświetlacza panelu sterowania
Przykład menu wyświetlacza panelu sterowania
Poniższa lista przedstawia poszczególne opcje.
1. Kopiuj: Otwórz menu Kopiuj i wybierz rodzaj kopii lub zmień ustawienia kopiowania.
2. Skanuj: Otwórz menu Skanuj do, aby wybrać miejsce docelowe dla skanowanego obrazu.
3. Faksuj: Wyświetla opcje szybkiego wysyłania faksu lub zmiany ustawień faksów.
4. Ikona Wi-Fi Direct: Otwórz menu Informacje o Wi-Fi Direct, aby włączyć lub wyłączyć funkcję drukowania Wi-Fi Direct oraz wyświetlić nazwę i hasło funkcji Wi-Fi Direct.
5. Ikona HP ePrint: Otwórz menu Podsumowanie usług sieci Web, aby sprawdzić szczegóły stanu usługi HP ePrint, zmienić ustawienia HP ePrint lub wydrukować stronę z informacjami o usługach sieci Web.
6. Ikona sieci bezprzewodowej: Otwórz menu Podsumowanie sieci bezprzewodowej, aby sprawdzić stan sieci bezprzewodowej i zmienić jej ustawienia. Można wydrukować raport testu sieci bezprzewodowej, który pomaga w diagnozowaniu problemów z połączeniem sieciowym.
7. Ikona Atrament: Dotknij, aby wyświetlić szacowany poziom atramentu we wkładach atramentowych. Ikona wyświetla symbol ostrzeżenia, jeśli poziom atramentu jest niższy niż minimalny oczekiwany poziom atramentu.
8. Stan faksu: Powoduje otwarcie informacji o stanie funkcji automatycznego odbierania, dzienników faksu i informacji o głośności sygnału faksu.
9. Ustawienia: Otwórz menu Ustawienia, aby zmienić preferencje i używać narzędzi do wykonywania zadań konserwacji.
10. Pomoc: Otwiera menu Pomoc, które pozwala wyświetlać filmy instruktażowe, informacje o funkcjach drukarki i wskazówki.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...