Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki laserowe Samsung ML-2950-2956 - ładowanie papieru

Niniejszy dokument zawiera instrukcje ładowania papieru do podajnika.
Uwaga:
 • Użycie materiałów, które nie spełniają podanych specyfikacji, może spowodować problemy lub usterki wymagające napraw. Koszt takich napraw nie jest objęty gwarancją firmy HP ani umowami serwisowymi
  .
 • Zadbaj, aby w tej drukarce nie był używany papier fotograficzny przeznaczony do drukarek atramentowych (może spowodować uszkodzenie).
 • Używanie nośników łatwopalnych może spowodować pożar.
 • Używaj tylko odpowiednich nośników.
  Ostrzeżenie:
Używanie nośników łatwopalnych lub pozostawienie ciał obcych w drukarce może doprowadzić do przegrzania, a w rzadkich przypadkach nawet do pożaru.

Przegląd podajnika papieru

Aby zmienić format papieru w podajniku, wyreguluj prowadnice papieru.
  Rys. : Prowadnice papieru
 1. Prowadnica przedłużająca podajnika
 2. Prowadnica długości papieru
 3. Prowadnica szerokości papieru
Uwaga:
Niedostosowanie ustawienia prowadnicy może spowodować złe wyrównanie papieru, przekrzywienie obrazu lub zacięcia papieru.
Wskaźnik ilości papieru pokazuje ilość papieru załadowanego do podajnika.
  Rys. : Wskaźnik ilości papieru
 1. Pełny
 2. Pusty

Ładowanie papieru do podajnika

Aby załadować papier do podajnika, wykonaj poniższe czynności.
Uwaga:
Podczas drukowania przy użyciu podajnika nie wkładaj papieru do podajnika ręcznego. Może to spowodować zacięcie papieru.
 1. Wyjmij podajnik papieru z drukarki.
 2. Za pomocą prowadnicy przedłużającej podajnika (1) ustaw rozmiar podajnika na format ładowanego papieru (2).
  Rys. : Ustawienie prowadnicy przedłużającej
 3. Ustaw prowadnice długości i szerokości papieru.
  Rys. : Ustawienie prowadnic długości i szerokości papieru
 4. Przed załadowaniem odchyl lub przekartkuj krawędź stosu papieru, aby oddzielić kartki.
  Rys. : Zginanie lub kartkowanie papieru
 5. Załaduj papier do podajnika.
  Rys. : Ładowanie papieru
 6. Ustaw prowadnicę przedłużającą (1), długości (2) i szerokości papieru odpowiednio do formatu papieru.
  Rys. : Ustawienie prowadnic papieru
  Uwaga:
  • Nie dosuwaj prowadnicy szerokości papieru zbyt daleko, aby nie spowodować wygięcia papieru.
  • Jeśli nie dopasujesz prowadnicy szerokości papieru, może dojść do jego zacięcia.
   Rys. : Prawidłowe ustawienie prowadnic papieru
  • Nie używaj papieru z wygiętą krawędzią przednią, ponieważ może to spowodować zacięcie lub pomarszczenie papieru.
   Rys. : Nie używaj wygiętego papieru.
 7. Zainstaluj ponownie podajnik.
  Rys. : Ponowna instalacja podajnika
 8. Otwórz podporę wyjściową.
  Rys. : Otwieranie podpory wyjściowej

Ładowanie papieru do podajnika ręcznego

W podajniku ręcznym mogą być przechowywane nośniki o specjalnych formatach i rodzajach, na przykład pocztówki, fiszki i koperty.
Wskazówki dotyczące korzystania z podajnika ręcznego:
 • Do podajnika za każdym razem ładuj nośnik jednego rodzaju, o takim samym formacie i tej samej gramaturze.
 • Jeśli w aplikacji wybierzesz Manual Feeder (Podajnik ręczny) jako źródło papieru, za każdym razem przy drukowaniu strony musisz nacisnąć przycisk Print screen (Drukowanie zawartości ekranu), Demo page (Strona demonstracyjna) lub WPS. Do podajnika ręcznego za każdym razem ładuj nośnik jednego rodzaju, o takim samym formacie i tej samej gramaturze.
 • Aby zapobiec zacięciom papieru, nie ładuj papieru podczas drukowania, gdy w podajniku ręcznym wciąż znajduje się papier.
 • Załaduj nośnik na środku podajnika górną krawędzią do przodu.
 • Aby zagwarantować dobrą jakość druku i nie dopuścić do zacięć papieru, wkładaj wyłącznie obsługiwany rodzaj papieru.
 • Przed załadowaniem do podajnika ręcznego pocztówek, kopert i etykiet wygładź wszelkie wygięcia i zagniecenia.
 • Podczas drukowania na nośnikach specjalnych należy przestrzegać wskazówek dotyczących ładowania.
 • Jeśli podczas drukowania przy użyciu podajnika ręcznego kartki papieru nakładają się na siebie, otwórz podajnik i wyjmij arkusze. Następnie ponów próbę drukowania.
 • Jeśli podczas drukowania papier nie jest prawidłowo podawany, wsuń go ręcznie, aż jego podawanie rozpocznie się automatycznie.
 • Gdy drukarka jest w trybie oszczędzania energii, papier nie jest pobierany z podajnika ręcznego. Przed rozpoczęciem korzystania z podajnika ręcznego wyjdź z tego trybu, naciskając przycisk zasilania.
Przestrzegaj instrukcji ładowania papieru do podajnika ręcznego.
 1. Otwórz pokrywę podajnika ręcznego.
  Rys. : Otwieranie pokrywy
 2. Rozsuń prowadnice podajnika ręcznego na większą szerokość niż nośnik.
  Rys. : Rozsuwanie prowadnic podajnika
 3. Ustaw prowadnice podajnika ręcznego na szerokość drukowanego nośnika bez wyginania go.
  Rys. : Ustawienie prowadnic podajnika ręcznego
 4. Otwórz podporę wyjściową.
  Rys. : Otwieranie podpory wyjściowej

Drukowanie na nośnikach specjalnych

Rodzaje nośników specjalnych są wyświetlane w oknie Printing Preferences (Preferencje drukowania). Aby uzyskać najwyższą jakość druku, wybierz odpowiedni rodzaj nośnika w oknie Printing Preferences (Preferencje drukowania) > na karcie Paper (Papier) > Paper Type (Rodzaj papieru).
Aby na przykład drukować na etykietach, wybierz opcję Labels (Etykiety) w obszarze Paper Type (Rodzaj papieru).
Uwaga:
 • W przypadku nośników specjalnych zaleca się podawanie po jednym arkuszu.
 • Nośniki specjalne powinny być skierowane stroną do zadruku w górę. Jeśli nośniki specjalne są po zadruku wygięte, pomarszczone lub są na nich widoczne grube czarne linie, otwórz tylną pokrywę, a następnie ponów próbę drukowania. Pozostaw tylną pokrywę otwartą na czas drukowania.
Nośniki specjalne obsługiwane przez podajnik są wymienione w tabeli.
Rodzaje
Podajnik
Podajnik ręczny
Zwykły
T
T
Gruby
T
T
Grubszy
T
Cienki
T
T
Bond
T
T
Kolorowy
T
Karton
T
T
Etykiety
T
Folia
T
Koperta
T
Gruba koperta
T
Z nadrukiem
T
Bawełniany
T
Makulaturowy
T
T
Archiwalny
T
T
(T: obsługiwane, puste pole: nieobsługiwane)


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...