Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Samsung SCX-4200 - usuwanie zacięć papieru

Niniejszy dokument przedstawia sposób usuwania zacięcia papieru w drukarce. Jeśli dojdzie do zacięcia papieru, na panelu sterowania drukarki pojawi się komunikat ostrzegawczy.
Skorzystaj z poniższej tabeli, aby zlokalizować i wyjąć zacięty papier.
Komunikat
Lokalizacja zacięcia
Przejdź do:
[Paper Jam 0]
Otwórz/zamknij pokrywę
W obszarze podawania papieru
[Paper Jam 1]
Otwórz/zamknij pokrywę
Wewnątrz drukarki
W podajniku ręcznym
[Paper Jam 2]
Sprawdź wnętrze
W obszarze wyjściowym
  Przestroga:
Aby uniknąć rozerwania zaciętego papieru, wyciągaj go powoli i delikatnie. Postępuj zgodnie z instrukcjami usuwania zacięcia podanymi w sekcjach poniżej.

Zacięcie w obszarze podawania papieru

Jeśli papier jest zacięty w obszarze podajnika papieru, wykonaj poniższe czynności, aby go usunąć.
 1. Otwórz i zamknij przednią pokrywę. Zacięty papier automatycznie opuści urządzenie.
  Jeśli papier nie opuści urządzenia, przejdź do następnej czynności.
 2. Otwórz podajnik, wyciągając go.
  Rys. : Otwieranie podajnika przez wyciągnięcie
 3. Usuń zacięty arkusz, wyciągając papier delikatnie w linii prostej.
  Rys. : Usuwanie zaciętego papieru
  Jeśli papier nie przesuwa się po pociągnięciu lub jeśli nie widać papieru w tym obszarze, sprawdź obszar wkładu z tonerem.
 4. Wsuń podajnik do drukarki, aby zaskoczył na miejsce. Drukowanie wznowi się automatycznie.

Zacięcie w obszarze wkładu z tonerem

Jeśli papier jest zacięty wewnątrz drukarki, wykonaj poniższe czynności, aby usunąć zacięty papier.
Uwaga:
Obszar wokół utrwalacza jest gorący. Zachowaj ostrożność podczas usuwania papieru z drukarki.
 1. Otwórz przednią pokrywę i wyciągnij wkład z tonerem.
  Rys. : Wyciąganie wkładu z tonerem
 2. Usuń zacięty arkusz, wyciągając papier delikatnie w linii prostej.
  Rys. : Usuwanie zaciętego papieru
 3. Zakładanie wkładu z tonerem i zamykanie przedniej pokrywy Drukowanie wznowi się automatycznie.

Zacięcie w podajniku ręcznym

Podczas drukowania przy użyciu ręcznego podajnika papieru, kiedy drukarka wykryje, że nie ma papieru lub że papier został nieprawidłowo załadowany, wykonaj poniższe czynności, aby wyjąć zacięty papier.
 1. Sprawdź, czy papier jest zablokowany w obszarze podawania. Jeśli tak, wyciągnij go delikatnie i powoli.
  Rys. : Usuwanie zaciętego papieru
 2. Załaduj papier do podajnika ręcznego.
 3. Otwórz i zamknij przednią pokrywę. Drukarka wznowi drukowanie.

Zacięcie papieru w obszarze wyjściowym

Jeśli papier jest zacięty w obszarze wyjściowym, wykonaj poniższe czynności, aby usunąć zacięty papier.
 1. Otwórz i zamknij przednią pokrywę. Zacięty papier automatycznie opuści urządzenie.
  Jeśli papier nie opuści urządzenia, przejdź do następnej czynności.
 2. Delikatnie wyciągnij papier z podajnika wyjściowego. Przejdź do następnego kroku.
  Rys. : Usuwanie zaciętego papieru
  Jeśli nie widać zaciętego papieru lub jeśli występuje opór podczas wyciągania, przerwij usuwanie i przejdź do następnej czynności.
 3. Otwórz moduł skanera.
 4. Delikatnie wyciągnij zacięty papier.
 5. Zamknij moduł skanera, przesuwając wypustkę w lewo. Ostrożnie opuszczaj pokrywę do momentu, aż przytrzyma wypustkę.
  Jeśli występuje jakikolwiek opór i papier nie przesuwa się po pociągnięciu lub jeśli nie widać papieru pod modułem skanowania, przejdź do następnego kroku.
 6. Otwórz tylną pokrywę.
 7. Usuń zacięty arkusz, wyciągając papier delikatnie w linii prostej.
  Rys. : Usuwanie zaciętego papieru
 8. Zamknij tylną pokrywę.
 9. Otwórz i zamknij przednią pokrywę, aby wznowić drukowanie.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...