Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Samsung SCX-340x - ładowanie papieru do podajnika

Niniejszy dokument zawiera instrukcje ładowania papieru do podajnika.

Widok ogólny na podajnik

Aby zmienić format, należy dopasować prowadnice papieru.
  Rys. : Podajnik papieru
 1. Prowadnica szerokości papieru
 2. Podajnik
  Przestroga:
Niedostosowanie ustawienia prowadnicy może spowodować złe dopasowanie papieru, przekrzywienie obrazu lub zacięcia papieru.

Ładowanie papieru do podajnika

Uwaga:
W zależności od opcji i modelu drukarki ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od stanu faktycznego. Sprawdź typ swojego urządzenia.
 1. Otwórz podajnik. Następnie ustaw rozmiar podajnika na format ładowanego papieru.
   Rys. : Otwieranie podajnika i ustawianie prowadnic
  1. Podajnik wyjściowy
  2. Prowadnice szerokości
 2. Przed załadowaniem papieru wygnij i przekartkuj stos papieru, aby oddzielić kartki.
  Rys. : Zginanie lub kartkowanie papieru
 3. Umieść papier tak, aby strona do zadruku była skierowana w górę.
  Rys. : Wkładanie papieru
  • Nie dosuwaj prowadnicy szerokości papieru zbyt daleko, aby nie spowodować wygięcia papieru.
  • Nie używaj papieru z wygiętą krawędzią przednią, ponieważ może to spowodować zacięcie lub pomarszczenie papieru.
  • Jeśli nie dopasujesz prowadnicy szerokości papieru, może dojść do zacięcia papieru.
   Rys. : Prawidłowe ustawienie prowadnic
 4. Ściśnij prowadnicę szerokości papieru i dosuń do krawędzi stosu papieru, nie zaginając kartek.
  Rys. : Ściskanie prowadnic szerokości
 5. Ustaw rodzaj i format papieru dla podajnika.
  Uwaga:
  Ustawienia wprowadzone z poziomu sterownika drukarki zastąpią ustawienia wprowadzone na panelu sterowania.
  1. Aby drukować z aplikacji, otwórz aplikację i uruchom menu drukowania.
  2. Otwórz okno Printing Preferences (Preferencje drukowania).
  3. Naciśnij kartę Paper (Papier) w oknie Printing Preferences (Preferencje drukowania) i wybierz odpowiedni rodzaj papieru. Jeśli na przykład chcesz używać etykiet, ustaw rodzaj papieru na Label (Etykieta).
  4. Jako źródło papieru wybierz Auto Select (wybór automatyczny) lub Manual Feeder (Podajnik ręczny), a następnie naciśnij przycisk OK.
  5. Rozpocznij drukowanie z aplikacji.

Ręczne podawanie papieru do podajnika

W podajniku mogą być przechowywane nośniki o specjalnych formatach i rodzajach, na przykład pocztówki, fiszki i koperty.

Wskazówki dotyczące podawania ręcznego papieru do podajnika

 • Jeśli wybierzesz kolejno pozycje Paper > Source > Manual Feeder (Papier > Źródło > Podajnik ręczny) w sterowniku drukarki, każdorazowe wydrukowanie strony wymaga naciśnięcia przycisku OK.
 • Do podajnika za każdym razem ładuj nośnik jednego rodzaju, o takim samym formacie i tej samej gramaturze.
 • Aby zapobiec zacięciom papieru, nie ładuj papieru podczas drukowania, gdy w podajniku wciąż znajduje się papier.
 • Nośniki należy ładować do podajnika stroną do zadruku skierowaną w górę, górną krawędzią do przodu, na środku podajnika.
 • Aby zagwarantować dobrą jakość druku i nie dopuścić do zacięć papieru, wkładaj wyłącznie obsługiwany typ papieru.
 • Przed załadowaniem pocztówek, kopert i etykiet do podajnika wygładź wszelkie wygięcia i zagniecenia.
 • Podczas drukowania na papierze specjalnym należy przestrzegać wskazówek dotyczących ładowania.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...