Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Samsung ProXpress SL-M4080 - ładowanie papieru

Niniejszy dokument zawiera instrukcje ładowania papieru do podajnika.
Uwaga:
W zależności od opcji i modelu drukarki ilustracje mogą się różnić od stanu faktycznego. Sprawdź typ swojego urządzenia.

Przegląd podajnika papieru

Aby zmienić format papieru w podajniku, wyreguluj prowadnice papieru.
  Rys. : Przegląd podajnika papieru
 1. Prowadnica długości papieru
 2. Wskaźnik ilości papieru
 3. Prowadnica szerokości papieru
 4. Znacznik granicy papieru
Uwaga:
Niedostosowanie ustawienia prowadnicy może spowodować złe wyrównanie papieru, przekrzywienie obrazu lub zacięcia papieru.
Naciśnij przycisk, jak pokazano na ilustracji, i wyciągnij podajnik, aby ustawić go na format papieru Legal, A4 lub Letter.
Rys. : Ustawienie rodzaju papieru
Wskaźnik ilości papieru pokazuje ilość papieru załadowanego do podajnika.
  Rys. : Wskaźnik ilości papieru
 1. Pełny
 2. Pusty

Ładowanie papieru do podajnika 1 / podajników opcjonalnych

Aby załadować papier do podajnika, wykonaj poniższe czynności.
 1. Wyjmij podajnik papieru z drukarki.
  Rys. : Wyjmowanie podajnika papieru
 2. Ściśnij prowadnicę szerokości papieru i dźwignię długości papieru i przestaw do gniazda żądanego formatu papieru, oznaczonego w dolnej części podajnika.
  Rys. : Ustawienie dźwigni długości papieru
 3. Przed załadowaniem odchyl lub przekartkuj krawędź stosu papieru, aby oddzielić kartki.
  Rys. : Zginanie lub kartkowanie papieru
 4. Po włożeniu papieru do podajnika dosuń prowadnice szerokości papieru i prowadnicę długości papieru.
   Rys. : Ładowanie papieru i ustawianie prowadnic
  1. Prowadnica długości papieru
  2. Prowadnica szerokości papieru
  Uwaga:
  • Nie dosuwaj prowadnic szerokości papieru zbyt daleko, aby nie spowodować wygięcia papieru.
  • Nie używaj papieru z wygiętą krawędzią przednią, ponieważ może to spowodować zacięcie lub pomarszczenie papieru.
   Rys. : Prawidłowe ustawienie prowadnic papieru
  • Jeśli nie dopasujesz prowadnic szerokości papieru, może dojść do zacięcia papieru.
   Rys. : Prawidłowe ustawienie prowadnic papieru
 5. Zainstaluj ponownie podajnik.
  Rys. : Ponowna instalacja podajnika
 6. Ustaw rodzaj i format papieru dla podajnika.

Ładowanie papieru do podajnika uniwersalnego

W podajniku mogą być przechowywane nośniki o specjalnych formatach i rodzajach, na przykład pocztówki, fiszki i koperty.
Wskazówki dotyczące korzystania z podajnika uniwersalnego:
 • Do podajnika za każdym razem ładuj nośnik jednego rodzaju, o takim samym formacie i tej samej gramaturze.
 • Aby zapobiec zacięciom papieru, nie ładuj papieru do podajnika uniwersalnego podczas drukowania, jeśli jest w nim jeszcze papier. Dotyczy to również nośników innego rodzaju.
 • Aby zagwarantować dobrą jakość druku i nie dopuścić do zacięć papieru, wkładaj wyłącznie zalecane nośniki.
 • Przed załadowaniem do podajnika ręcznego pocztówek, kopert i etykiet wygładź wszelkie wygięcia i zagniecenia.
Przestrzegaj instrukcji ładowania papieru do podajnika uniwersalnego.
 1. Wciśnij dźwignię zwalniającą podajnika uniwersalnego.
  Rys. : Naciskanie dźwigni zwalniającej
 2. Otwórz podajnik (1) i rozłóż przedłużenie podajnika uniwersalnego (2).
  Rys. : Rozkładanie przedłużenia podajnika uniwersalnego
 3. Załaduj papier.
  Rys. : Ładowanie papieru
 4. Ściśnij prowadnice szerokości papieru podajnika uniwersalnego i dopasuj je do szerokości papieru. Nie dociskaj ich zbyt mocno, gdyż może to doprowadzić do zagięcia papieru i w rezultacie do jego zacięć lub przekrzywienia.
  Rys. : Ustawienie prowadnic szerokości papieru
  Uwaga:
  • Podczas drukowania na nośnikach specjalnych należy przestrzegać wskazówek dotyczących ładowania.
  • Jeśli podczas drukowania przy użyciu podajnika uniwersalnego kartki papieru nakładają się na siebie, otwórz podajnik 1 i wyjmij arkusze. Następnie ponów próbę drukowania.
 5. Określ rodzaj i format papieru dla podajnika uniwersalnego.

Drukowanie na nośnikach specjalnych

Ustawienia papieru w drukarce i sterowniku powinny być zgodne. Zapobiegnie to błędowi niezgodności papieru.
 • Zmień ustawienia papieru w drukarce z programu Samsung Easy Printer Manager lub z usługi SyncThru™ Web Service.
  • Jeśli drukarka jest podłączona lokalnie, można skonfigurować jej ustawienia w pozycji Samsung Easy Printer Manager > Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane) > Device Settings (Ustawienia urządzenia).
  • Jeśli drukarka jest podłączona do sieci, można skonfigurować jej ustawienia w oknie usługi SyncThru™ Web Service > karta Settings (Ustawienia) > Machine Settings (Ustawienia urządzenia).
 • Aby określić ustawienia, wybierz na panelu sterowania opcje Machine Setup (Ustawienia urządzenia) > Tray Settings (Ustawienia podajnika) > Settings (Ustawienia) > wybierz żądany podajnik > Paper Size (Format papieru) lub Paper Type (Rodzaj papieru).
Nośniki specjalne obsługiwane przez podajnik są wymienione w tabeli.
Rodzaje
Podajnik 1
Podajniki opcjonalne
Podajnik uniwersalny
Zwykły
T
T
T
Gruby
T
T
T
Grubszy
T
T
T
Cienki
T
T
T
Bond
T
T
T
Kolorowy
T
T
T
Karton
T
T
T
Etykiety
T
T
T
Koperta
T
T (tylko podajnik 2)
T
Z nadrukiem
T
T
T
Bawełniany
T
T
T
Makulaturowy
T
T
T
Archiwalny
T
T
T
Papier firmowy
T
T
T
Dziurkowany
T
T
T
(T: obsługiwane, puste pole: nieobsługiwane)


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...