Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki laserowe Samsung ProXpress SL-M3320-M3325, SL-M3820-M3826, SL-M4020-M4025 - ładowanie papieru

Niniejszy dokument zawiera instrukcje ładowania papieru do podajnika.
Uwaga:
W zależności od opcji i modelu drukarki ilustracje mogą się różnić od stanu faktycznego. Sprawdź typ swojego urządzenia.

Przegląd podajnika papieru

Aby zmienić format papieru w podajniku, wyreguluj prowadnice papieru.
  Rys. : Przegląd podajnika papieru
 1. Prowadnica przedłużająca podajnika
 2. Prowadnica długości papieru
 3. Prowadnica szerokości papieru
Uwaga:
Niedostosowanie ustawienia prowadnicy może spowodować złe wyrównanie papieru, przekrzywienie obrazu lub zacięcia papieru.
Wskaźnik ilości papieru pokazuje ilość papieru załadowanego do podajnika.
  Rys. : Wskaźnik ilości papieru
 1. Pełny
 2. Pusty
W zależności od kraju moduł druku dwustronnego jest wstępnie ustawiony na format Letter/LGL lub A4. Aby zmienić format, odnieś się do wskazówek ustawiania prowadnic.
 1. Wyjmij moduł druku dwustronnego.
  Rys. : Wyjmowanie modułu druku dwustronnego
 2. Ustaw prowadnice papieru.
  Rys. : Ustawienie prowadnic papieru

Ładowanie papieru do podajnika 1 / podajnika opcjonalnego

Aby załadować papier do podajnika, wykonaj poniższe czynności.
 1. Wyjmij podajnik papieru z drukarki.
  Rys. : Wyjmowanie podajnika papieru
 2. Ściśnij prowadnicę szerokości papieru i dźwignię długości papieru i przestaw do gniazda żądanego formatu papieru, oznaczonego w dolnej części podajnika.
  Rys. : Ustawienie dźwigni długości papieru
  Rys. : Ustawienie prowadnicy szerokości papieru
 3. Przed załadowaniem odchyl lub przekartkuj krawędź stosu papieru, aby oddzielić kartki.
  Rys. : Zginanie lub kartkowanie papieru
 4. Po włożeniu papieru do podajnika dosuń prowadnice szerokości papieru i prowadnicę długości papieru.
  Rys. : Ładowanie papieru i ustawianie prowadnic
  Uwaga:
  • Nie dosuwaj prowadnic szerokości papieru zbyt daleko, aby nie spowodować wygięcia papieru.
  • Nie używaj papieru z wygiętą krawędzią przednią, ponieważ może to spowodować zacięcie lub pomarszczenie papieru.
   Rys. : Prawidłowe ustawienie prowadnic papieru
  • Jeśli nie dopasujesz prowadnic szerokości papieru, może dojść do zacięcia papieru.
   Rys. : Prawidłowe ustawienie prowadnic papieru
 5. Zainstaluj ponownie podajnik.
  Rys. : Ponowna instalacja podajnika
 6. Ustaw rodzaj i format papieru dla podajnika.

Ładowanie papieru do podajnika uniwersalnego (lub ręcznego)

W podajniku mogą być przechowywane nośniki o specjalnych formatach i rodzajach, na przykład pocztówki, fiszki i koperty.
Wskazówki dotyczące korzystania z podajnika uniwersalnego i ręcznego:
 • Do podajnika za każdym razem ładuj nośnik jednego rodzaju, o takim samym formacie i tej samej gramaturze.
 • Aby zapobiec zacięciom papieru, nie ładuj papieru podczas drukowania, gdy w podajniku ręcznym wciąż znajduje się papier.
 • Aby zagwarantować dobrą jakość druku i nie dopuścić do zacięć papieru, wkładaj wyłącznie zalecane nośniki.
 • Przed załadowaniem do podajnika ręcznego pocztówek, kopert i etykiet wygładź wszelkie wygięcia i zagniecenia.
Przestrzegaj instrukcji ładowania papieru do podajnika uniwersalnego (lub ręcznego).
  • Seria M332xND/M382xD: Wciśnij dźwignię zwalniającą podajnika uniwersalnego (lub ręcznego) i otwórz go.
   Rys. : Naciskanie dźwigni zwalniającej
   Rys. : Otwieranie podajnika
  • Seria M382xND/M382xDW/M402xND: Wciśnij dźwignię zwalniającą podajnika uniwersalnego (lub ręcznego), otwórz podajnik (1), a następnie rozłóż podporę papieru (2).
   Rys. : Naciskanie dźwigni zwalniającej
   Rys. : Otwieranie podajnika i podpory papieru
  • Pozostałe modele: Otwórz podajnik, aby podawać papier ręcznie.
 1. Załaduj papier.
  Rys. : Ładowanie papieru
 2. Dosuń prowadnice szerokości papieru w podajniku uniwersalnym lub ręcznym, dopasowując je do szerokości papieru. Nie dociskaj ich zbyt mocno, gdyż może to doprowadzić do zagięcia papieru i w rezultacie do jego zacięć lub przekrzywienia.
  Rys. : Ustawienie prowadnic szerokości papieru
  Uwaga:
  • Podczas drukowania na nośnikach specjalnych należy przestrzegać wskazówek dotyczących ładowania.
  • Jeśli podczas drukowania przy użyciu podajnika uniwersalnego (lub ręcznego) kartki papieru nakładają się na siebie, otwórz podajnik 1 i wyjmij arkusze. Następnie ponów próbę drukowania.
 3. Określ rodzaj i format papieru dla podajnika uniwersalnego (lub ręcznego).

Drukowanie na nośnikach specjalnych

Ustawienia papieru w drukarce i sterowniku powinny być zgodne. Zapobiegnie to błędowi niezgodności papieru.
Aby zmienić ustawienia papieru wprowadzone w drukarce, w aplikacji Samsung Easy Printer Manager wybierz kolejno opcje Switch to advanced mode (Przejdź do trybu zaawansowanego) > Device Settings (Ustawienia urządzenia).
Jeśli drukarka jest wyposażona w wyświetlacz, ustawienie to można zmienić za pomocą przycisku Menu na panelu sterowania.
Następnie ustaw rodzaj papieru w oknie Printing Preferences (Preferencje drukowania) > karta Paper (Papier) > Paper Type (Rodzaj papieru).
Uwaga:
W przypadku nośników specjalnych zaleca się podawanie po jednym arkuszu.
Nośniki specjalne obsługiwane przez podajnik są wymienione w tabeli.
Rodzaje
Podajnik 1
Podajnik opcjonalnya
Podajnik uniwersalny (lub ręczny)
Zwykły
T
T
T
Gruby
T
T
T
Grubszy
T
Cienki
T
T
T
Bond
T
T
T
Kolorowy
T
Karton
T
T
T
Etykiety
T
Folia
T
Koperta
T
Z nadrukiem
T
Bawełniany
T
Makulaturowy
T
T
T
Archiwalny
T
T
T
a. Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jest zainstalowany podajnik opcjonalny.
(T: obsługiwane, puste pole: nieobsługiwane)


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...