Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Kolorowe drukarki laserowe Samsung ProXpress SL-C3010 -- ładowanie papieru

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące ładowania papieru do kolorowych drukarek laserowych Samsung ProXpress SL-C3010.
  Przestroga:
 • Użycie materiałów, które nie spełniają podanych specyfikacji, może spowodować problemy lub usterki wymagające napraw. Koszt takich napraw nie jest objęty gwarancją firmy Samsung ani umowami serwisowymi.
 • Zadbaj, aby w tej drukarce nie był używany papier fotograficzny przeznaczony do drukarek atramentowych. Może to spowodować uszkodzenie drukarki.
 • Używanie nośników łatwopalnych może spowodować pożar.
 • Używaj dedykowanych nośników.
 • Zadbaj, aby w tej drukarce nie był używany papier fotograficzny przeznaczony do drukarek atramentowych. Może to spowodować uszkodzenie drukarki.
  Ostrzeżenie:
Użycie nośników palnych lub innych w drukarce może prowadzić do przegrzania jednostki, a w rzadkich przypadkach doprowadzić do pożaru.
Uwaga:
Ilustracje w niniejszym podręczniku użytkownika mogą różnić się od posiadanej drukarki w zależności od modelu drukarki i zainstalowanych opcji.
  Przestroga:
Niedostosowanie ustawienie prowadnicy może spowodować złe dopasowanie papieru, przekrzywienie obrazu lub zacięcia papieru.

Wkładanie papieru do podajnika

Skorzystaj z poniższych informacji, aby załadować papier do drukarki.

Zmiana rozmiaru papieru w podajniku

Aby załadować dłuższe formaty papieru, np. papier o rozmiarze Legal, wyreguluj prowadnice papieru, aby poszerzyć podajnik. Aby zmienić rozmiar podajnika do innego rozmiaru, należy prawidłowo wyregulować prowadnicę długości papieru.
  Rys. : Przykład podajnika
 1. Dźwignia poszerzania podajnika
 2. Prowadnica długości papieru
 3. Prowadnica szerokości papieru
Rys. : Przykład wciskania przycisku
Uwaga:
Wciśnij przyciski, jak pokazano na rysunku, i wyciągnij podajnik.
Ustawienie papieru w drukarce zmieniasz w programie Samsung Easy Printer Manager lub SyncThru™ Web Service.
 • Jeżeli drukarka jest podłączona lokalnie, można skonfigurować jej ustawienia w oknie Samsung Easy Printer Manager > Ustawienia zaawansowane > Ustawienia urządzenia.
 • Jeśli drukarka jest podłączona do sieci, można skonfigurować jej ustawienia w oknie usługi SyncThru™ Web Service > karta Ustawienia > Ustawienia urządzenia.
Ustawienie papieru w drukarce zmieniasz, używając panelu sterowania.
 • Wybierz Menu > Ustawienia systemowe > Konfiguracja papieru > Format lub Rodzaj papieru na panelu sterowania.
Ustawienie papieru w drukarce zmieniasz, używając sterownika drukarki.
 • Ustaw rodzaj papieru w oknie Preferencje drukowania > Papier > Typ papieru.

Drukowanie na materiałach specjalnych

Ustawienia papieru w drukarce i sterowniku powinny być ze sobą zgodne, aby uniknąć błędu niezgodności papieru podczas drukowania.
Uwaga:
 • W przypadku specjalnych materiałów zaleca się podawanie jednego arkusza naraz.
 • Ilustracje w tym podręczniku mogą się różnić od zakupionego modelu drukarki lub jej opcji.
Skorzystaj z tabeli dotyczącej używania specjalnych materiałów w podajniku:
Rodzaje
Podajnik 1
Podajnik opcjonalny
Podajnik wielofunkcyjny
Zwykły
·
·
·
Gruby
·
·
·
Grubszy
·
·
Cienki
·
·
·
Papier typu bond
·
·
·
Kolorowy
·
·
Karton
·
·
·
Etykiety
·
·
Koperta
·
·
Zadrukowany
·
·
Makulaturowy
·
·
·
Bawełniany
·
·
Archiwalny
·
·
·
Papier firmowy
·
·
·
Dziurkowany
·
·
·
Fotograficzny błyszczący
·
·
·
(·: Obsługiwane, Puste: Nieobsługiwane)


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...