Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Samsung Xpress SL-M3065 - ładowanie papieru

Niniejszy dokument zawiera instrukcje ładowania papieru do podajnika.

Przegląd podajnika papieru

Aby zmienić format papieru w podajniku, wyreguluj prowadnice papieru.
  Rys. : Prowadnice papieru
 1. Prowadnica przedłużająca podajnika
 2. Prowadnica długości papieru
 3. Prowadnica szerokości papieru
Uwaga:
Niedostosowanie ustawienia prowadnicy może spowodować złe wyrównanie papieru, przekrzywienie obrazu lub zacięcia papieru.
Wskaźnik ilości papieru pokazuje ilość papieru załadowanego do podajnika.
  Rys. : Wskaźnik ilości papieru
 1. Pełny
 2. Pusty

Ładowanie papieru do podajnika

Aby załadować papier do podajnika, wykonaj poniższe czynności.
Uwaga:
Podczas drukowania przy użyciu podajnika nie wkładaj papieru do podajnika ręcznego. Może to spowodować zacięcie papieru.
 1. Wyjmij podajnik papieru z drukarki.
  Rys. : Wyjmowanie podajnika papieru
 2. Za pomocą prowadnicy przedłużającej podajnika (1) ustaw rozmiar podajnika na format ładowanego papieru.
  Rys. : Ustawienie prowadnicy przedłużającej
 3. Przed załadowaniem odchyl lub przekartkuj krawędź stosu papieru, aby oddzielić kartki.
  Rys. : Zginanie lub kartkowanie papieru
 4. Po załadowaniu papieru do podajnika ustaw prowadnice długości i szerokości papieru odpowiednio do formatu.
  Rys. : Ustawienie prowadnic długości i szerokości papieru
  Uwaga:
  • Nie dosuwaj prowadnicy szerokości papieru zbyt daleko, aby nie spowodować wygięcia papieru.
  • Jeśli nie dopasujesz prowadnicy szerokości papieru, może dojść do jego zacięcia.
   Rys. : Prawidłowe ustawienie prowadnic papieru
  • Nie używaj papieru z wygiętą krawędzią przednią, ponieważ może to spowodować zacięcie lub pomarszczenie papieru.
   Rys. : Nie używaj wygiętego papieru.
 5. Zainstaluj ponownie podajnik.
  Rys. : Ponowna instalacja podajnika
 6. Ustaw rodzaj i format papieru dla podajnika.

Ładowanie papieru do podajnika ręcznego

W podajniku mogą być przechowywane nośniki o specjalnych formatach i rodzajach, na przykład pocztówki, fiszki i koperty.
Wskazówki dotyczące podawania ręcznego papieru do podajnika:
 • Do podajnika za każdym razem ładuj nośnik jednego rodzaju, o takim samym formacie i tej samej gramaturze.
 • Aby zapobiec zacięciom papieru, nie ładuj papieru podczas drukowania, gdy w podajniku ręcznym wciąż znajduje się papier.
 • Załaduj nośnik na środku podajnika górną krawędzią do przodu.
 • Aby zagwarantować dobrą jakość druku i nie dopuścić do zacięć papieru, wkładaj wyłącznie obsługiwany rodzaj papieru.
 • Przed załadowaniem do podajnika ręcznego pocztówek, kopert i etykiet wygładź wszelkie wygięcia i zagniecenia.
 • Podczas drukowania na nośnikach specjalnych należy przestrzegać wskazówek dotyczących ładowania.
 • Jeśli podczas drukowania przy użyciu podajnika ręcznego kartki papieru nakładają się na siebie, otwórz podajnik i wyjmij arkusze. Następnie ponów próbę drukowania.
 • Jeśli podczas drukowania papier nie jest prawidłowo podawany, wsuń go ręcznie, aż jego podawanie rozpocznie się automatycznie.
 • Gdy drukarka jest w trybie oszczędzania energii, papier nie jest pobierany z podajnika ręcznego. Przed rozpoczęciem korzystania z podajnika ręcznego wyjdź z tego trybu, naciskając przycisk zasilania.
Przestrzegaj instrukcji ładowania papieru do podajnika ręcznego.
 1. Otwórz pokrywę podajnika ręcznego.
  Rys. : Otwieranie pokrywy
 2. Rozsuń prowadnice podajnika ręcznego na większą szerokość niż nośnik.
  Rys. : Rozsuwanie prowadnic podajnika
 3. Ustaw prowadnice podajnika ręcznego na szerokość drukowanego nośnika bez wyginania go.
  Rys. : Ustawienie prowadnic podajnika ręcznego

Drukowanie na nośnikach specjalnych

Ustawienia papieru w drukarce i sterowniku powinny być zgodne. Zapobiegnie to błędowi niezgodności papieru.
 • Zmień ustawienia papieru w drukarce z programu Samsung Easy Printer Manager lub z usługi SyncThru™ Web Service.
  • Jeśli drukarka jest podłączona lokalnie, można skonfigurować jej ustawienia w pozycji Samsung Easy Printer Manager > Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane) > Device Settings (Ustawienia urządzenia).
  • Jeśli drukarka jest podłączona do sieci, można skonfigurować jej ustawienia w oknie usługi SyncThru™ Web Service > karta Settings (Ustawienia) > Machine Settings (Ustawienia urządzenia).
 • Można je skonfigurować za pomocą opcji System Setup (Ustawienia systemu) > Paper Setup (Ustawienia papieru) > wybrać papier > a następnie na panelu sterowania nacisnąć przycisk Paper Size (Format papieru) lub Paper Type (Rodzaj papieru).
Uwaga:
 • W przypadku nośników specjalnych zaleca się podawanie po jednym arkuszu.
 • Nośniki specjalne powinny być skierowane stroną do zadruku w górę. Jeśli nośniki specjalne są po zadruku wygięte, pomarszczone lub są na nich widoczne grube czarne linie, otwórz tylną pokrywę, a następnie ponów próbę drukowania. Pozostaw tylną pokrywę otwartą na czas drukowania.
Nośniki specjalne obsługiwane przez podajnik są wymienione w tabeli.
Rodzaje
Podajnik
Podajnik ręczny
Zwykły
T
T
Gruby
T
T
Grubszy
T
Cienki
T
T
Bond
T
T
Kolorowy
T
Karton
T
T
Etykiety
T
Folia
T
Koperta
T
Gruba koperta
T
Z nadrukiem
T
Bawełniany
T
Makulaturowy
T
T
Archiwalny
T
T
(T: obsługiwane, puste pole: nieobsługiwane)


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...