Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Kolorowa laserowa drukarka wielofunkcyjna Samsung Xpress SL-C460FW Color Laser MFP -- jak zaktualizować oprogramowanie sprzętowe

Firma Samsung od czasu do czasu wydaje aktualizacje oprogramowania sprzętowego, aby zwiększyć wydajność, udostępnić dodatkowe możliwości i pomóc w zapewnieniu zgodności drukarki z aktualizacjami. W tym przewodniku przedstawiono czynności wymagane do zaktualizowania oprogramowania sprzętowego.
Uwaga:
Nie odłączaj drukarki, nie wyłączaj jej ani nie drukuj do czasu zakończenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego. W przeciwnym razie drukarka może przestać działać poprawnie.

Wymagania przed rozpoczęciem

 • Do ukończenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego będzie potrzebny komputer z systemem Windows. Jeżeli drukarka jest podłączona do komputera Mac, będzie trzeba tymczasowo podłączyć ją do komputera z systemem Windows, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, ale później będzie można podłączyć ją do komputera Mac.
 • Do ukończenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego będzie potrzebny komputer z systemem Windows. Jeżeli drukarka jest podłączona do komputera Mac, będzie trzeba tymczasowo podłączyć ją do komputera z systemem Windows, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, ale później będzie można podłączyć ją do komputera Mac.
 • Upewnij się, że drukarka została podłączona do komputera przez USB i że żadne inne urządzenia (aparaty, inne drukarki itd.) nie są podłączone do komputera przez USB.
 • Zauważ, że ta aktualizacja oprogramowania sprzętowego została przetestowana wyłącznie pod względem zgodności z kasetami z tonerem firmy Samsung. Jej zainstalowanie może spowodować problemy z działaniem kasety z tonerem firmy innej niż Samsung.
 • Nie uruchamiaj drukarki ani nie drukuj podczas aktualizowania oprogramowania sprzętowego.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego drukarki

Uwaga:
Obrazy pochodzą z komputera z systemem Windows 7. Wygląd ekranu w innych wersjach systemu Windows może się trochę różnić.
 1. Aby pobrać plik zawierający oprogramowanie sprzętowe zgodne z systemem Windows XP/2003/2008/2012/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1 (32- i 64-bitowym).
  Kliknij tutaj, aby pobrać plik
 2. Otwórz plik.
  • W przeglądarce Chrome i podobnych kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby go otworzyć.
  • W przeglądarce Internet Explorer kliknij pozycję Otwórz. Plik zostanie pobrany, a następnie otwarty automatycznie.
  • Kliknij polecenie Wyodrębnij wszystkie pliki.
  • Pojawi się okno podręczne z miejscem docelowym plików. Kliknij polecenie Wyodrębnij.
  • Aby zainstalować poprawkę do uaktualnienia, kliknij dwukrotnie pobrany plik o nazwie kończącej się na Upgrade_Patch.exe
   Uwaga:
   Najpierw należy zainstalować tę poprawkę uaktualnienia oprogramowania sprzętowego. Nie klikaj głównego pliku oprogramowania sprzętowego, zanim nie zainstalujesz tej poprawki uaktualnienia oprogramowania sprzętowego.
   Uwaga:
   W zależności od zabezpieczeń może pojawić się informacja o tym, że Zapora systemu Windows lub inne oprogramowanie zabezpieczające zablokowało program i żąda uprawnienia do jego uruchomienia. Może również zostać wyświetlone pytanie, czy na pewno chcesz uruchomić program. Zezwól na uruchomienie programu.
  • Upewnij się, że drukarka jest włączona.
  • Kliknij przycisk Agree (Zgadzam się), aby zaakceptować umowę aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
  • Zaznacz pole wyboru obok drukarki, aby ją wybrać, a następnie kliknij polecenie Update Firmware (Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe).
  • Pojawi się okno ostrzeżenia: NIE wyłączaj drukarek podczas aktualizowania oprogramowania sprzętowego, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie. Kliknij przycisk OK.
   Uwaga:
   Nie wyłączaj drukarki, aż dioda LED stanu przestanie migać. Wyłączenie mogłoby spowodować uszkodzenie drukarki.
  • Dioda LED drukarki zaświeci się światłem ciągłym na zielono po około 2 minutach, gdy zakończy się instalowanie poprawki.
  • Po wyłączeniu i ponownym włączeniu drukarki wyświetlacz będzie zawierać tekst F/W Upgrade Mode Upgrade Final FW, a dioda LED stanu będzie świecić ciągle na zielono. Wyjdź z programu aktualizacyjnego poprawki oprogramowania sprzętowego i wróć do folderu zawierającego rozpakowane pliki. Kliknij drugi z kolei plik, który zawiera główną aktualizację oprogramowania sprzętowego.
  • Upewnij się, że drukarka jest włączona.
  • Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
  • Pojawi się okno podręczne z umową i informacją, że oprogramowanie sprzętowe zostało przetestowane tylko z kasetami z tonerem firmy Samsung. Kliknij przycisk Dalej.
  • Zaznacz pole wyboru obok drukarki, aby ją wybrać, a następnie kliknij polecenie Update Firmware (Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe).
  • Pojawi się okno ostrzeżenia: NIE wyłączaj drukarki podczas aktualizowania oprogramowania sprzętowego. W przeciwnym razie drukarka może przestać działać poprawnie.
   Uwaga:
   Nie wyłączaj drukarki, aż na ekranie zostanie wyświetlony napis „ready” („gotowe”) lub dioda LED stanu przestanie migać. Wyłączenie mogłoby spowodować uszkodzenie drukarki.
  • Po zakończeniu aktualizowania oprogramowania sprzętowego kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby wyjść z programu aktualizującego. Drukarka sama uruchomi się ponownie, po czym będzie gotowa do użycia.
  Jeśli po zaktualizowaniu oprogramowania sprzętowego występuje błąd, uruchom ponownie drukarkę, a następnie zaktualizuj oprogramowanie ponownie przy użyciu innego kabla USB podłączonego do innego portu USB w komputerze.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...