Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki laserowe Samsung -- faksowanie z komputera z drukarką Samsung

Faksy można wysyłać nie tylko z panelu sterowania drukarki, lecz również bezpośrednio z różnych programów na komputerze z systemem Windows, takich jak np. Microsoft Word. Wykonaj poniższe czynności, aby wysłać faks bezpośrednio z komputera.

Przed przejściem do kolejnych czynności należy sprawdzić następujące punkty

Uwaga:
W tym artykule zakłada się, że drukarka może spełniać rolę faksu i została wcześniej podłączona i skonfigurowana do obsługi faksów.
 • W celu skonfigurowania faksowania w drukarce zapoznaj się z sekcją dotyczącą faksowania w instrukcji obsługi. Aby pobrać podręcznik użytkownika drukarki, kliknij tutaj i odwiedź Centrum pobierania firmy Samsung, gdzie możesz wyszukać swój model drukarki według numeru.
 • Warunkiem wysłania faksu z komputera jest zainstalowanie programu Samsung Network PC Fax. Jeśli zainstalowano sterownik drukarki, ten program również powinien być zainstalowany. Jeśli jeszcze nie zainstalowano sterownika drukarki lub nie masz co do tego pewności, kliknij tutaj, aby pobrać program firmy Samsung, który dokona instalacji i aktualizacji potrzebnych sterowników i oprogramowania.
 • Przed wysłaniem faksu z komputera należy się upewnić, że kabel telefoniczny łączy port Line (liniowy) z tyłu drukarki ze ściennym gniazdem telefonicznym. Port Line drukarki wygląda tak, jak na rysunku poniżej.
  Rys. : Port Line

Wysyłanie faksu z komputera

 1. Otwórz dokument do wysłania (w tym przykładzie jest to dokument programu Microsoft Word w systemie Windows 7).
 2. Kliknij przycisk Plik.
 3. Wybierz opcję Drukuj z menu Plik. Zostanie wyświetlone okno Print (Drukuj). To okno może wyglądać nieco inaczej w zależności od używanej aplikacji.
 4. Kliknij nazwę modelu drukarki. Zostanie otwarta szczegółowa lista wszystkich drukarek.
 5. Z listy drukarek (może okazać się konieczne przewinięcie w dół) wybierz Samsung Network PC Fax.
 6. Kliknij przycisk Drukuj.
  Zostanie wyświetlony ekran Fax Options (Opcje faksu). Jest to ostatni ekran przed wysłaniem faksu.
 7. Wprowadź numer faksu odbiorcy.
 8. Wybierz jedną z opcji:
  • Fax Quality (Jakość faksu)
  • Original Type (Typ oryginału) — czy faks zawiera tylko zdjęcia, tylko tekst czy też zdjęcia i tekst
  • Cover Page (Strona tytułowa)
  • Notify me on delivery (Powiadom mnie o dostarczeniu) — jeśli chcesz otrzymać informację o odebraniu faksu
 9. Naciśnij przycisk Preview (Podgląd), jeśli chcesz sprawdzić wygląd dostarczonego faksu.
 10. Naciśnij przycisk Send (Wyślij), jeśli ustawienia są prawidłowe.
 11. Nastąpi transmisja faksu. W przypadku zaznaczenia opcji Notify me on delivery (Powiadom mnie o dostarczeniu) otrzymasz powiadomienie po dostarczeniu faksu do odbiorcy.
  Uwaga:
  W przypadku błędu wysłania upewnij się, że linia telefoniczna jest podłączona prawidłowo do portu liniowego telefonu i sprawdź, czy po podłączeniu do innego telefonu słychać sygnał wybierania.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...