Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki laserowe Samsung -- jak skonfigurować kolorową drukarkę wielofunkcyjną bezprzewodowo za pośrednictwem portu USB w systemie Mac OS X

Skonfiguruj drukarkę bezprzewodowo

Uwaga:
Przed rozpoczęciem konfiguracji bezprzewodowej należy zainstalować sterownik druku. Kliknij tutaj, aby przejść do centrum pobierania firmy Samsung w celu pobrania sterownika druku.
Aby skonfigurować połączenie bezprzewodowe, wykonaj następujące czynności:
 1. Po nawiązaniu połączeń rozpocznij konfigurację bezprzewodową, uruchamiając aplikację Wireless Setting.
 2. Podłącz kabel USB do portu z tyłu drukarki, a następnie podłącz drugi koniec kabla USB do komputera.
  Uwaga:
  Kliknij tutaj, aby pobrać aplikację Easy Wireless Settings w celu podłączenia drukarki do sieci. Plik można również znaleźć w centrum pobierania firmy Samsung, na karcie oprogramowania o nazwie Easy Wireless Setup.
 3. Aby uruchomić aplikację Wireless Setting, kliknij pozycję Open (Otwórz).
 4. Zostanie wyświetlony główny ekran instalacji. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby rozpocząć konfigurację.
 5. Upewnij się, że drukarka została włączona i znajduje się w trybie gotowości.
 6. Wybierz sposób konfiguracji sieci bezprzewodowej. W przypadku początkowej konfiguracji drukarki niepodłączonej do sieci wybierz opcję użycia kabla USB, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
 7. Tymczasowo podłącz drukarkę do komputera Mac, jeśli ta czynność nie została jeszcze wykonana, i kliknij przycisk Next (Dalej).
 8. Kreator instalacji wyszuka wszystkie podłączone urządzenia i zgromadzi dane sieci bezprzewodowej.
  • Jeśli drukarka nadal nie zostanie odnaleziona, ponownie zostanie wyświetlone okno dialogowe Printer Not Found (Nie znaleziono drukarki). Sprawdź, czy drukarka została włączona i jest gotowa do drukowania, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej) w oknie dialogowym Printers Not Found (Nie znaleziono drukarek).
  • Jeśli drukarka nie zostanie odnaleziona, zostanie wyświetlone okno dialogowe Printer Not Found (Nie znaleziono drukarki). Sprawdź połączenie USB między drukarką a komputerem, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej) w oknie dialogowym Printers Not Found (Nie znaleziono drukarek). Użyj innego przewodu USB, jeśli jest dostępny.
  • Upewnij się, czy router lub punkt dostępu sieci bezprzewodowej pracuje w pasmie 2,4 GHz, a nie 5 GHz. Drukarki Samsung nie obsługują obecnie częstotliwości 5 GHz.
  • Sprawdź, czy inne urządzenie bezprzewodowe odbiera dobry sygnał (stale co najmniej 2 paski) w tym samym miejscu. Pamiętaj, że siła anteny w urządzeniach może się różnić. jeśli Twój komputer przenośny lub telefon może uzyskać tylko 1 pasek sygnału, prawdopodobnie drukarka nie będzie mogła w ogóle uzyskać stałego sygnału.
  • Jeśli wiesz, że masz dobry stały sygnał, ale drukarka nie wykrywa sieci, kliknij pozycję Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane) i ręcznie wprowadź informacje o sieci.
 9. Zostanie wyświetlona lista sieci bezprzewodowych, które drukarka wykrywa. Wybierz sieć i kliknij przycisk Next (Dalej). (Zostanie wyświetlone okno dialogowe Network Security Dialog (Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej)). Jeśli sieć nie jest wyświetlana:
  Uwaga:
  Aby zobaczyć sieć, być może trzeba przewinąć listę w dół. Dostępne sieci są sortowane w oknie dialogowym według siły sygnału.
 10. Wprowadź klucz zabezpieczeń (WEP/WPA/WPA2) w odpowiednim polu i kliknij przycisk Next (Dalej).
  Uwaga:
  Jeśli nie znasz klucza zabezpieczeń, skontaktuj się z administratorem sieci lub producentem routera/punktu dostępu, aby uzyskać pomoc.
 11. Drukarka spróbuje połączyć się z wybraną siecią bezprzewodową.
 12. Zostanie wyświetlony monit informujący o tym, że połączenie działa. Kliknij przycisk Dalej.
 13. Kolejny monit będzie zawierać potwierdzenie konfiguracji połączenia bezprzewodowego i prośbę o sprawdzenie, czy kabel USB został odłączony. Kliknij przycisk Dalej.
 14. Konfiguracja została zakończona. Przejdź do sekcji Print and Scan (Drukowanie i skanowanie) w sekcji System Preferences (Preferencje systemowe), aby zobaczyć drukarkę.
  Uwaga:
  Jeśli lista Print and Scan (Drukowanie i skanowanie) nie zawiera drukarki, kliknij Przewodnik dotyczący dodawania drukarki w sekcji powiązanej zawartości w prawym górnym rogu okna.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...