Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Laserowe urządzenia wielofunkcyjne Samsung SCX-5835, SCX-5935 - ładowanie papieru

Niniejszy dokument zawiera instrukcje ładowania papieru do podajnika 1, opcjonalnego i uniwersalnego.
Załaduj nośnik, którego używasz do większości zadań drukowania, do podajnika 1. Podajnik 1 mieści maksymalnie 500 arkuszy zwykłego papieru. Można zakupić opcjonalny podajnik. Należy go zamontować go pod podajnikiem standardowym, aby załadować dodatkowych 500 arkuszy zwykłego papieru.
Wskaźnik poziomu papieru z przodu podajnika 1 i opcjonalnego podajnika pokazuje ilość pozostałego papieru w podajniku.
Rys. : Wskaźnik poziomu papieru
Uwaga:
Korzystanie z papieru fotograficznego lub papieru powlekanego może spowodować problemy, które będą wymagać naprawy drukarki. Koszt takich napraw nie jest objęty gwarancją ani umowami serwisowymi.

Ładowanie papieru do podajnika 1 lub podajnika opcjonalnego

Aby załadować papier do podajnika 1 lub opcjonalnego, wykonaj poniższe czynności.
 1. Wysuń podajnik. Ustaw rozmiar podajnika na format ładowanego papieru. Aby uzyskać pomoc, przejdź do punktu Zmiana formatu papieru w podajniku.
 2. Odchyl lub przekartkuj krawędź stosu kartek, aby oddzielić je przed załadowaniem oryginałów.
  Rys. : Zginanie lub kartkowanie papieru
  Uwaga:
  • Jeśli wystąpią problemy z podawaniem papieru, wkładaj po jednym arkuszu do podajnika uniwersalnego.
  • Można załadować również wcześniej zadrukowany papier. Strona zadrukowana powinna być skierowana do góry, niezagiętą krawędzią z przodu. Jeśli występują problemy z podawaniem papieru, odwróć papier na drugą stronę. Należy pamiętać, że jakość druku nie jest gwarantowana.
 3. Umieść papier tak, aby strona do zadruku była skierowana do dołu.
   Rys. : Ładowanie papieru
  1. Znacznik granicy papieru
  2. Wskaźnik poziomu papieru
 4. Określ rodzaj i format papieru dla podajnika.
  Uwaga:
  • Jeśli wystąpią problemy z podawaniem papieru, sprawdź, czy papier spełnia wymagania specyfikacji nośników. Następnie spróbuj podawać po jednym arkuszu do podajnika uniwersalnego.
  • Ustawienia wprowadzone z poziomu sterownika drukarki zastąpią ustawienia wprowadzone na panelu sterowania.
   1. Aby drukować z aplikacji, otwórz aplikację i uruchom menu drukowania.
   2. Otwórz okno Printing Preferences (Preferencje drukowania).
   3. Naciśnij kartę Paper (Papier) w oknie Printing Preferences (Preferencje drukowania) i wybierz odpowiedni rodzaj papieru.
    Jeśli na przykład chcesz używać etykiet, ustaw rodzaj papieru na Label (Etykieta).
   4. Wybierz źródło papieru (podajnik), a następnie naciśnij przycisk OK.
   5. Rozpocznij drukowanie z aplikacji.

Ładowanie papieru do podajnika uniwersalnego

W podajniku uniwersalnym można przechowywać nośniki o różnych formatach i rodzajach, na przykład folie, pocztówki, fiszki i koperty. Jest on jest przydatny przy drukowaniu pojedynczych arkuszy papieru firmowego lub kolorowego.
Wskazówki dotyczące korzystania z podajnika uniwersalnego
 • Do podajnika należy ładować nośniki tylko w jednym formacie.
 • Aby zapobiec zacięciom papieru, nie ładuj papieru do podajnika uniwersalnego, jeśli jest w nim jeszcze papier. Dotyczy to również nośników innego rodzaju.
 • Załaduj nośnik do podajnika uniwersalnego stroną do zadruku do góry i górną krawędzią do przodu. Umieść nośnik na środku podajnika.
 • Aby uniknąć zacięć papieru i problemów z jakością druku, zawsze ładuj wyłącznie nośniki określone w specyfikacjach.
 • Przed załadowaniem pocztówek, kopert i etykiet do podajnika uniwersalnego wygładź wszelkie wygięcia i zagniecenia.
Przestrzegaj instrukcji ładowania papieru do podajnika ręcznego.
 1. Chwyć uchwyt podajnika uniwersalnego i pociągnij go w dół, aby otworzyć.
  Rys. : Otwieranie podajnika uniwersalnego
 2. Jeśli chcesz użyć papieru, przed załadowaniem odchyl lub przekartkuj krawędź stosu papieru, aby oddzielić kartki.
  Rys. : Zginanie lub kartkowanie papieru
 3. Załaduj papier.
  Rys. : Ładowanie papieru
 4. Ściśnij prowadnice szerokości papieru podajnika uniwersalnego i dopasuj je do szerokości papieru. Nie dociskaj ich, gdyż może to doprowadzić do zagięcia papieru i w rezultacie do jego zacięć lub przekrzywienia.
  Rys. : Ustawianie prowadnic szerokości
  Uwaga:
  • Podczas drukowania na nośnikach specjalnych należy przestrzegać wskazówek dotyczących ładowania.
  • Jeśli podczas drukowania przy użyciu podajnika uniwersalnego kartki nakładają się na siebie, otwórz podajnik 1 i wyjmij nakładające się na siebie kartki, a następnie spróbuj wydrukować ponownie.
  • Jeśli podczas drukowania papier nie jest prawidłowo podawany, wsuń go ręcznie, aż jego podawanie rozpocznie się automatycznie.
 5. Określ rodzaj i format papieru dla podajnika uniwersalnego.
  Uwaga:
  • Ustawienia wprowadzone z poziomu sterownika drukarki zastąpią ustawienia wprowadzone na panelu sterowania.
   1. Aby drukować z aplikacji, otwórz aplikację i uruchom menu drukowania.
   2. Otwórz okno Printing Preferences (Preferencje drukowania).
   3. Naciśnij kartę Paper (Papier) w oknie Printing Preferences (Preferencje drukowania) i wybierz odpowiedni rodzaj papieru.
    Jeśli na przykład chcesz używać etykiet, ustaw rodzaj papieru na Label (Etykieta).
   4. Jako źródło papieru wybierz Manual Feeder (Podajnik ręczny), a następnie naciśnij przycisk OK.
   5. Rozpocznij drukowanie z aplikacji.
   6. Po zakończeniu drukowania zamknij podajnik uniwersalny.
 6. Po zakończeniu drukowania złóż przedłużenie podajnika uniwersalnego i zamknij podajnik.

Drukowanie na nośnikach specjalnych

Poniższa tabela zawiera informacje na temat rodzajów nośników specjalnych, które można załadować do poszczególnych zasobników.
Rodzaje
Podajnik 1
Podajnik opcjonalny
Podajnik uniwersalny
Zwykłya
O
O
O
Grubya
O
O
O
Cienkia
O
O
O
Bawełniany
X
X
O
Kolorowy
X
X
O
Z nadrukiema
O
O
O
Makulaturowya
O
O
O
Koperta
X
X
O
Folia
X
X
O
Etykiety
X
X
O
Karton
X
X
O
Papier typu bond
X
X
O
Archiwalnya
O
O
O
a Formaty A6 i Statement są obsługiwane tylko przez podajnik uniwersalny.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...