Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarka laserowa Samsung ML-167x - ładowanie papieru do podajnika

Niniejszy dokument zawiera instrukcje ładowania papieru do podajnika.

Podajnik

 1. Otwórz przednią pokrywę, ściśnij prowadnicę długości papieru i wyciągnij ją, aby przedłużyć podajnik. Następnie ustaw rozmiar podajnika na format ładowanego papieru.
 2. Przed załadowaniem papieru wygnij i przekartkuj stos papieru, aby oddzielić kartki.
  Rys. : Zginanie lub kartkowanie papieru
 3. Umieść papier tak, aby strona do zadruku była skierowana do góry.
  Rys. : Wkładanie papieru
  W razie drukowania dokumentu należy ustawić rodzaj i format papieru dla podajnika.
  • Jeśli wystąpią problemy z podawaniem papieru, sprawdź, czy papier spełnia wymagania specyfikacji nośników. Następnie spróbuj podawać po jednym arkuszu do podajnika.
  • Ustawienia wprowadzone z poziomu sterownika drukarki zastąpią ustawienia wprowadzone na panelu sterowania.

Ręczne podawanie papieru do podajnika

W podajniku mogą być przechowywane nośniki o specjalnych formatach i rodzajach, na przykład pocztówki, fiszki i koperty. Jest on jest przydatny przy drukowaniu pojedynczych arkuszy papieru firmowego lub kolorowego.

Wskazówki dotyczące podawania ręcznego

 • Jeśli wybierzesz kolejno pozycje Paper > Source > Manual Feeder (Papier > Źródło > Podajnik ręczny) w sterowniku drukarki, każdorazowe wydrukowanie strony będzie wymagać naciśnięcia przycisku . Do podajnika za każdym razem ładuj nośnik jednego rodzaju, o takim samym formacie i tej samej gramaturze.
 • Aby zapobiec zacięciom papieru, nie należy ładować papieru w trakcie drukowania.
 • Papier należy ładować na środku podajnika, stroną do zadruku skierowaną do góry, tak aby górna krawędź papieru wchodziła do zasobnika jako pierwsza.
 • Aby uniknąć zacięć papieru i problemów z jakością druku, zawsze ładuj zalecany papier.
 • Przed załadowaniem pocztówek, kopert i etykiet do podajnika wygładź wszelkie wygięcia i zagniecenia.
 1. Załaduj papier do podajnika.
  Rys. : Wkładanie papieru
  Uwaga:
  • Podczas drukowania na papierze specjalnym należy przestrzegać wskazówek dotyczących ładowania. Patrz Drukowanie na papierze specjalnym.
  • Jeśli podczas drukowania papier nie jest prawidłowo podawany, delikatnie wsuń go ręcznie, aż jego podawanie rozpocznie się automatycznie.
 2. Ściśnij prowadnice szerokości papieru podajnika i dopasuj je do szerokości papieru. Nie dociskaj ich zbyt mocno, gdyż może to doprowadzić do zagięcia papieru i w rezultacie do jego zacięć lub przekrzywienia.
 3. Otwórz podporę wyjściową.
 4. Aby drukować z aplikacji, otwórz aplikację i uruchom menu drukowania.
 5. Otwórz okno Printing Preferences (Preferencje drukowania).
 6. Kliknij kartę Paper (Papier) w oknie Printing Preferences (Preferencje drukowania) i wybierz odpowiedni rodzaj papieru.
  Uwaga:
  Jeśli na przykład chcesz używać etykiet, ustaw rodzaj papieru na Label (Etykieta).
 7. Jako źródło papieru wybierz Manual Feeder (Podajnik ręczny), a następnie naciśnij przycisk OK.
 8. Rozpocznij drukowanie.
  Uwaga:
  Podczas drukowania wielu stron załaduj następny arkusz po wydrukowaniu pierwszej strony, a następnie naciśnij przycisk . Powtórz tę czynność dla każdej drukowanej strony.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...