Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Laserowe urządzenia wielofunkcyjne Samsung SCX-4728, SCX-4824, SCX-4828 - ładowanie papieru

Niniejszy dokument zawiera instrukcje ładowania papieru do podajnika 1 i podajnika ręcznego.
Załaduj nośnik, którego używasz do większości zadań drukowania, do podajnika 1. Podajnik 1 mieści maksymalnie 250 arkuszy zwykłego papieru o gramaturze 80 g/m2 (20 lb). Można zakupić opcjonalny podajnik. Należy go zamontować pod podajnikiem standardowym, aby załadować dodatkowych 250 arkuszy papieru.
Uwaga:
Korzystanie z papieru fotograficznego lub papieru powlekanego może spowodować problemy, które będą wymagać naprawy drukarki. Koszt takich napraw nie jest objęty gwarancją firmy Samsung ani umowami serwisowymi.

Ładowanie papieru do podajnika 1 lub podajnika opcjonalnego

Aby załadować papier do podajnika 1 lub opcjonalnego, wykonaj poniższe czynności.
 1. Wyciągnij podajnik 1 i włóż papier stroną do zadrukowania do dołu.
   Rys. : Otwieranie podajnika 1
  1. Pełny
  2. Pusty
 2. Określ rodzaj i format papieru dla podajnika 1.
  Uwaga:
  • Jeśli wystąpią problemy z podawaniem papieru, wkładaj po jednym arkuszu do podajnika ręcznego.
  • Można załadować również wcześniej zadrukowany papier. Strona zadrukowana powinna być skierowana do góry, niezagiętą krawędzią z przodu. Jeśli występują problemy z podawaniem papieru, odwróć papier na drugą stronę. Należy pamiętać, że jakość druku nie jest gwarantowana.

Ładowanie papieru do podajnika ręcznego

W podajniku ręcznym mogą być przechowywane nośniki o różnych formatach i rodzajach, na przykład pocztówki, fiszki i koperty. Jest on szczególnie przydatny przy drukowaniu pojedynczych arkuszy papieru firmowego lub kolorowego.
Wskazówki dotyczące korzystania z podajnika ręcznego
 • Do podajnika należy ładować nośniki tylko w jednym formacie.
 • Aby zapobiec zacięciom papieru, nie ładuj papieru do podajnika, jeśli jest w nim jeszcze papier. Dotyczy to również nośników innego rodzaju.
 • Załaduj nośnik do podajnika ręcznego stroną do zadruku do góry i górną krawędzią do przodu. Umieść nośnik na środku podajnika.
 • Aby uniknąć zacięć papieru i problemów z jakością druku, zawsze ładuj wyłącznie nośniki określone w specyfikacjach.
 • Przed załadowaniem pocztówek, kopert i etykiet do podajnika wygładź wszelkie wygięcia i zagniecenia.
Przestrzegaj instrukcji ładowania papieru do podajnika ręcznego.
 1. Otwórz podajnik ręczny.
  Rys. : Otwieranie podajnika ręcznego
 2. Załaduj arkusz nośnika do środka podajnika ręcznego stroną do zadruku do góry.
  Rys. : Ładowanie do podajnika ręcznego
  Informacje na temat ładowania określonych nośników można znaleźć w tabeli:
  Koperta
  Papier z nadrukiem
  Folia
  Papier dziurkowany
  Karton
  Papier firmowy
  Etykieta
 3. W przypadku drukowania z aplikacji uruchom menu drukowania.
 4. Przed rozpoczęciem drukowania otwórz właściwości drukarki.
 5. Naciśnij kartę Paper (Papier) w oknie preferencji drukowania i wybierz odpowiedni rodzaj papieru.
  Uwaga:
  Jeśli chcesz używać etykiet, ustaw rodzaj papieru na Label (Etykieta).
 6. Jako źródło papieru wybierz Manual Feeder (Podajnik ręczny), a następnie naciśnij przycisk OK.
 7. Drukuj z aplikacji.
  Uwaga:
  • Drukując wiele stron, załaduj następny arkusz po wydrukowaniu pierwszej strony. Powtórz tę czynność dla każdej drukowanej strony.
  • Zmienione ustawienia mają zastosowanie tylko podczas korzystania z bieżącej aplikacji.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...