Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Laserowe urządzenia wielofunkcyjne Samsung SCX-470x, SCX-472x - ładowanie papieru

Niniejszy dokument zawiera instrukcje ładowania papieru do podajników.

Ładowanie papieru do podajnika

Podczas drukowania przy użyciu podajnika nie wkładaj papieru do podajnika ręcznego. Może to spowodować zacięcie papieru.
Aby załadować papier do podajnika, wykonaj poniższe czynności.
 1. Wyjmij podajnik papieru z drukarki.
 2. Za pomocą prowadnicy przedłużającej podajnika (1) ustaw rozmiar podajnika na format ładowanego papieru (2).
  Rys. : Ustawienie prowadnicy przedłużającej
 3. Ustaw prowadnice długości i szerokości papieru odpowiednio do formatu papieru.
  Rys. : Ustawienie prowadnic długości i szerokości papieru
 4. Przed załadowaniem odchyl lub przekartkuj krawędź stosu papieru, aby oddzielić kartki.
  Rys. : Zginanie lub kartkowanie papieru
 5. Załaduj papier do podajnika.
  Rys. : Ładowanie papieru
 6. Ściśnij prowadnicę długości papieru i przesuń ją w kierunku stosu arkuszy, tak aby lekko dotknęła boku stosu. Ściśnij prowadnicę szerokości papieru i przesuń ją w kierunku stosu arkuszy, tak aby lekko dotknęła boku stosu.
  Rys. : Ustawienie prowadnic papieru
  Uwaga:
  • Nie dosuwaj prowadnicy szerokości papieru zbyt daleko, aby nie spowodować wygięcia papieru.
  • Jeśli nie dopasujesz prowadnicy szerokości papieru, może dojść do jego zacięcia.
  Rys. : Prawidłowe ustawienie prowadnic papieru
 7. Włóż podajnik z powrotem do drukarki.
  Rys. : Ponowna instalacja podajnika
 8. Określ rodzaj i format papieru dla podajnika.

Ładowanie papieru do podajnika ręcznego

W podajniku ręcznym mogą być przechowywane nośniki o specjalnych formatach i rodzajach, na przykład pocztówki, fiszki i koperty.
Wskazówki dotyczące korzystania z podajnika ręcznego
 • Do podajnika ręcznego za każdym razem ładuj nośnik jednego rodzaju, o takim samym formacie i tej samej gramaturze.
 • Aby zapobiec zacięciom papieru, nie ładuj papieru do podajnika ręcznego, jeśli jest w nim jeszcze papier.
 • Załaduj nośnik do podajnika ręcznego stroną do zadruku do góry i górną krawędzią do przodu. Umieść nośnik na środku podajnika.
 • Aby uniknąć zacięć papieru i problemów z jakością druku, zawsze ładuj wyłącznie nośniki określone w specyfikacjach.
 • Przed załadowaniem do podajnika ręcznego pocztówek, kopert i etykiet wygładź wszelkie wygięcia i zagniecenia.
 • Jeśli podczas drukowania przy użyciu podajnika ręcznego kartki papieru nakładają się na siebie, otwórz podajnik i wyjmij arkusze. Ponów próbę drukowania.
 • Jeśli podczas drukowania papier nie jest prawidłowo podawany, wsuń go ręcznie, aż jego podawanie rozpocznie się automatycznie.
 • Gdy drukarka jest w trybie oszczędzania energii, papier nie jest pobierany z podajnika ręcznego. Przed rozpoczęciem korzystania z podajnika ręcznego wyjdź z tego trybu, naciskając przycisk zasilania.
Przestrzegaj instrukcji ładowania papieru do podajnika ręcznego.
 1. Otwórz pokrywę podajnika ręcznego.
  Rys. : Otwieranie pokrywy
 2. Rozsuń prowadnice podajnika ręcznego na większą szerokość niż nośnik.
  Rys. : Rozsuwanie prowadnic podajnika
 3. Ustaw prowadnice podajnika ręcznego na szerokość drukowanego nośnika bez wyginania go.
  Rys. : Ustawienie prowadnic podajnika ręcznego

Drukowanie na materiałach specjalnych

W przypadku nośników specjalnych zaleca się podawanie po jednym arkuszu. Aby uzyskać najwyższą jakość druku, wybierz odpowiedni rodzaj nośnika w oknie Printing Preferences (Preferencje drukowania) > na karcie Paper (Papier) > Paper Type (Rodzaj papieru).
Aby na przykład drukować na etykietach, wybierz opcję Labels (Etykiety) w obszarze Paper Type (Rodzaj papieru).
W tabeli przedstawiono nośniki specjalne obsługiwane w poszczególnych podajnikach.
Rodzaje
Podajnik
Podajnik ręczny
Zwykły
T
T
Gruby
T
T
Grubszy
T
Cienki
T
T
Bond
T
T
Kolorowy
T
Karton
T
T
Etykiety
T
Folia
T
Koperta
T
Gruba koperta
T
Zadrukowany
T
Bawełniany
T
Makulaturowy
T
T
Archiwalny
T
T
(T: obsługiwane, puste pole: nieobsługiwane)


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...